18679

Создание подпрограмм ВП

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Создание подпрограмм ВП. Виртуальный прибор используемый внутри другого виртуального прибора называется подпрограммой ВП. Использование подпрограмм ВП помогает легко управлять изменениями и отладкой блокдиаграмм. После того как ВП сформирован создана его иконка...

Русский

2013-07-08

16.88 KB

5 чел.

Создание подпрограмм ВП.

Виртуальный прибор, используемый внутри другого виртуального прибора, называется подпрограммой ВП. Использование подпрограмм ВП помогает легко управлять изменениями и отладкой блок-диаграмм.

После того как ВП сформирован, создана его иконка и настроена соединительная панель, виртуальный прибор можно использовать как подпрограмму в других ВП.

Подпрограмма ВП соответствует подпрограмме в текстовых языках программирования. Узел подпрограммы ВП соответствует вызову подпрограммы в текстовых языках программирования. Узел – это графическое представление подпрограммы ВП, а не собственно исполняемый код подпрограммы ВП, так же как вызов подпрограммы в текстовых языках программирования не есть сам исполняемый код подпрограммы. Использование подпрограмм ВП помогает быстро управлять изменениями и отладкой блок-диаграмм.

Создать собственную иконку, отличную от заданной по умолчанию, можно, дважды щелкнув левой кнопкой мыши по иконке в правом верхнем углу лицевой панели.

Для использования ВП в качестве подпрограммы ВП необходимо настроить соединительную панель, показанную слева.

Соединительная панель является совокупностью полей ввода/вывода данных, соответствующих элементам управления и отображения этого ВП, подобно набору параметров вызова функции в текстовых языках программирования. Соединительная панель определяет поля входных и выходных данных ВП. Таким образом, ВП можно использовать в качестве подпрограммы.

Каждому полю ввода или вывода данных назначается свой элемент лицевой панели.

Выбор шаблона соединительной панели осуществляется щелчком правой кнопки мыши на соединительной панели и выбором пункта Patterns (Шаблон) из контекстного меню. В шаблоне некоторые из полей ввода/вывода данных можно оставить без соединения и задействовать позднее при необходимости. Такая гибкость дает возможность вносить изменения с минимальным отражением на иерархии ВП. Причем не все элементы лицевой панели должны быть обязательно задействованы в соединительной панели.

Задействованные поля выделены цветом, соответствующим типу данных элемента. Максимально возможное количество полей ввода/вывода данных ограничено 28.

После выбора шаблона соединительной панели необходимо каждому полю назначить свой элемент лицевой панели.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80358. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій 34.92 KB
  Засоби що використовуються під час проведення негласних слідчих розшукових дій 1. Поняття та зміст засобів що використовуються під час проведення негласних слідчих розшукових дій В науці неодноразово досліджувались певні засоби які використовуються для боротьби зі злочинністю їх суть та роль у вирішенні слідчооперативних завдань. Водночас засоби що використовуються під час проведення негласних слідчий розшукових дій як узагальнююча наукова категорія не досліджувались. Такий погляд на засоби ОРД зберігається у вітчизняній науці...
80359. Маркетинговое исследование О‎О‎О Автосеть 31 399 KB
  Маркетинговые исследования играют центральную роль в системе современного маркетинга. Маркетинговые исследования являются средством оберегания предпринимателя от таких губительных ошибок, как производство товаров ограниченного спроса или ориентация на потребителей не заинтересованных в данной продукции, неудачный выбор канала сбыта и т.д.
80360. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 92.37 KB
  Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження. Конституційні засади кримінального провадження. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика.
80361. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій 31.9 KB
  Фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій. Поняття фіксації негласних слідчих розшукових дій Згідно з КПК України слідчий має право негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого злочину документи та інші предмети що можуть бути доказами про злочин чи особу яка його вчинила. Негласне виявлення та фіксування слідів тяжкого злочину полягає у здійсненні працівником міліції комплексу негласних слідчих розшукових дій для безпосереднього пізнання і сприймання властивостей стану характерних ознак і звязків обєктів матеріального...
80362. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 37.48 KB
  Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Організаційноправові засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мереж що забезпечують передавання знаків сигналів письмового тексту зображень та звуків або повідомлень будьякого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу є різновидом втручання у приватне спілкування яке проводиться без відома осіб які використовують засоби телекомунікації для передавання інформації на...
80363. АРХІТЕКТУРА ТЕАМ FOUNDATION SERVER 237 KB
  У TFS використана логічна трирівнева архітектура, що розділяється на клієнтський рівень, а також рівні додатків і даних. Клієнти TFS взаємодіють з рівнем додатків за допомогою різних веб-cлужб. У свою чергу, рівень додатків підтримується різними базами даних на рівні даних.
80364. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 94.66 KB
  Доказування і сучасна модель кримінального судочинства М. ВСТУП Завданнями кримінального судочинства є захист особи суспільства та держави від кримінальних правопорушень охорона прав та законних інтересів учасників кримінального провадження а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування з тим щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений і жодна особа не була...