18689

Информация для инвестора в интернете

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Информация для инвестора в интернете. Связи с инвесторами или IR акроним от англ. Investor Relations сфера деятельности организации находящаяся на пересечении финансов коммуникационной политики маркетинга и права имеющая целью построение максимально эффективной двусторо...

Русский

2013-07-08

14.32 KB

8 чел.

Информация для инвестора в интернете.

Связи с инвесторами или IR, (акроним от англ. Investor Relations) — сфера деятельности организации, находящаяся на пересечении финансов, коммуникационной политики, маркетинга и права, имеющая целью построение максимально эффективной двусторонней коммуникации между компанией, инвестиционным сообществом и другими группами интересов, влияющими или потенциально способными оказывать влияние на оценку рыночной стоимости компании. Часто этот термин используется для обозначения отдела в компании, занимающегося установлением и поддержанием отношений с акционерами и инвесторами.

Инвестор — лицо или организация (в том числе компания, государство и т. д.), совершающее связанные с риском вложения капитала, направленные на последующее получение прибыли (инвестиции). Если тот или иной проект будет убыточным, то капитал будет утрачен полностью или частично.

Связи с инвесторами в компании:

Задачи

Разработка плана взаимодействия компании с инвесторами и его воплощение.

Всесторонний анализ конкурентоспособности.

Определение оптимального состава акционеров и его формирование.

Подготовка информации для инвесторов об изменениях в компании.

Обучение лиц, представляющих компанию, доносить до общественности информацию в соответствии с установленными требованиями раскрытия информации.

Подготовка информационных материалов о компании и новостях отрасли для аналитиков, брокеров и инвесторов.

Следить за разделом корпоративного сайта, посвященного связям с общественностью.

Мониторинг отчетов аналитиков и составление справок для руководства.

Поддержание отношений с представителями фондовой биржи.

Организация мероприятий с отчетами по прибылям и собраний инвесторов.

Информирование руководства компании о настроениях инвестиционного сообщества


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35304. Тема: Метод РунгеКутта вирішення задачі Коші. 38 KB
  h void min {int in; double hbdely; doublek = new double [4]; doublex=new double [n]; doubley=new double [n]; cout Vvedite bh endl; cin ; cin b; cin h; cout Vvedite y[0] endl; cin y[0]; n=b h; x[0]=; cout x y ; cout endl; cout ; cout endl; fori=0;i =n;i { k[0]=hx[i]x[i]2y[i]; k[1]=hx[i]h 2x[i]h 22y[i]k[0] 2; k[2]=hx[i]h 2x[i]h 22y[i]k[1] 2; k[3]=hx[i]hx[i]h2y[i]k[2]; dely=k[0]2k[1]2k[2]k[3] 6; x[i1]=x[i]h;...
35305. Основи трудового права України, Поняття, сторони, умови та види трудового договору 88 KB
  Право громадян України на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою.
35306. Основи цивільного та сімейного права України 97 KB
  Цивільне право як галузь права – це сукупність встановлених чи санкціонованих державою цивільно-правових норм, що відображають інтереси окремих осіб (громадян, організацій) як членів суспільства, сприяють, на основі їх волевиявлень, досягненню цілей, що не суперечать закону, забезпечують можливість для задоволення духовних потреб громадян, а також захист їх інтересів.
35307. Основи адміністративного права України. Поняття, предмет, джерела, система адміністративного права України 29.54 KB
  Адміністративне право – це галузь права, яка регулює суспільні відносини в сфері виконавчої та розпорядчої діяльності органів державної виконавчої влади, а також інших державних органів в процесі здійснення їх владних повноважень.
35308. Теорія, основи розрахунку і аналіз роботи тракторів і автомобілів 2.18 MB
  Способи раціонального комплектування і використання машин.чо-тракторних агрегатів (МТА) вивчаються в курсі експлуатації МТА. Однак для успішного оволодіння цим курсом і згаданими способами необхідно добре знати властивості машин
35309. Основи господарського права України 89 KB
  Господарське право – це галузь права, система правових норм, що регулюють відносини з приводу безпосереднього здійснення господарської діяльності, використання результатів господарської діяльності та керівництво господарською діяльністю органами державної влади та місцевого самоврядування
35310. Основи кримінального права України. оняття злочину та його ознаки 134 KB
  Кримінальне право як галузь права — це сукупність юридичних норм (кримінальних законів), встановлених найвищим органом законодавчої влади (Верховною Радою України) або всеукраїнським референдумом, що визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.
35311. Основи теорії держави та права. Правові відносини 94 KB
  Найхарактернішою ознакою соціальних норм є нормативність: по-перше, вони є правилами поведінки, тобто вказують, як варто себе вести у тій чи іншій конкретній ситуації; по-друге, вони є правилами загального характеру, для них характерна багаторазовість застосування, тривалість дії, невизначеність адресата (адресуються всім, хто може опинитись у визначених соціальними нормами умовах).
35312. Основи конституційного права України. Загальна характеристика органів державної влади в Україні 92 KB
  Верховна Рада є загальнонаціональним представницьким органом державної влади. Український парламент складається з 450 народних депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років.