18690

Иерархические модели данных

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Иерархические модели данных. Иерархическая структура представляет совокупность элементов связанных между собой по определенным правилам. Объекты связанные иерархическими отношениями образуют ориентированный граф. основным понятиям: уровень элемент узел связь. У...

Русский

2013-07-08

15.32 KB

4 чел.

Иерархические модели данных.

Иерархическая структура представляет совокупность элементов, связанных между собой по определенным правилам. Объекты, связанные иерархическими отношениями, образуют ориентированный граф. основным понятиям: уровень, элемент (узел), связь. Узел — это совокупность атрибутов данных, описывающих некоторый объект. узлы представляются вершинами графа. Каждый узел на более низком уровне связан только с одним узлом, находящимся на более высоком уровне. Иерархическое дерево имеет только одну вершину (корень дерева), не подчиненную никакой другой вершине и находящуюся на самом верхнем (первом) уровне. Зависимые (подчиненные) узлы находятся на втором, третьем и т.д. уровнях. Количество деревьев в базе данных определяется числом корневых записей. К каждой записи базы данных существует только один (иерархический) путь от корневой записи.

БД, основанная на иерархической модели, состоит из упорядоченного набора деревьев. Целостность связи между ними поддерживается автоматически.

Иерархические модели данных(продолжение)

Иерархическая модель данных — представление базы данных в виде древовидной (иерархической) структуры, состоящей из объектов (данных) различных уровней.Между объектами существуют связи, каждый объект может включать в себя несколько объектов более низкого уровня. Такие объекты находятся в отношении предка (объект более близкий к корню) к потомку (объект более низкого уровня), при этом возможна ситуация, когда объект-предок не имеет потомков или имеет их несколько, тогда как у объекта-потомка обязательно только один предок. Объекты, имеющие общего предка, называются близнецами. Недостатки. К основным недостаткам иерархических моделей следует отнести: неэффективность, медленный доступ к сегментам данных нижних уровней иерархии, четкая ориентация на определенные типы запросов и др. Также недостатком иерархической модели является ее громоздкость для обработки информации с достаточно сложными логическими связями, а также сложность понимания для обычного пользователя. Иерархические СУБД быстро прошли пик популярности, которая обусловливалась их ранним появлением на рынке. Затем их недостатки сделали их неконкурентоспособными, и в настоящее время иерархическая модель представляет исключительно исторический интерес.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17373. Економічне циклічне регулювання 78.5 KB
  1 . Економічна рівновага і циклічність. 2. Середні цикли та їх фази. Руйнівна та оздоровча фція економ. криз. 3. Державне антициклічне регулювання. 4. Довгі хвилі в макроекономіці. цикли Кондратьєва 5. Сутність Інфляції. Особливості сучасної інфляції та форми її проя
17374. Закон циклічного розвитку економіки 136.5 KB
  PAGE 10 1а. Закон циклічного розвитку економіки закон який виражає внутрішньо необхідні сталі й суттєві зв'язки між періодичним оновленням різних сторін технологічного способу виробництва передусім окремих елементів основного капіталу в межах цикл
17375. Теорії інфляції 89.5 KB
  Теорії інфляції це розділ сучасної економічної науки присвячений аналізу причин виникнення сутності та шляхів подолання інфляції. Розрізняють чотири основні напрями трактування проблем інфляції: неокласичну кейнсіанську соціальну й марксистську. В межах кожн...
17376. Грошово-кредитна система 83.5 KB
  1. Грошова маса та її структуру. Валютна система. 2. Кредит: сутність функції принципи форми. 3. Банки: їх діяльність і операції. Банківська система України. 4.Грошовокредитна політика держави. 1. Грошова маса та її структуру. Валютна система. Грошова система –це є фо...
17377. Фінансово-бюджетна політика держави 86 KB
  5. Фінанси: сутність та функції. Фінансова система та її структура. 6 . Податки: функції та види. Природа податку на додану вартість. Ставка оподаткування та крива Лаффера. 7. Держбюджет і джерела його наповнення. Бюджетний дефіцит. Державний борг: зовнішній внутрішній. Д
17378. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 64.5 KB
  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В основі вивчення податкової системи і механізмів оподатковування повинне лежати повне і точне розуміння податкової термінології і понять що розкривають суть оподатковування. Розглянемо основні елементи що характеризую
17379. Грошова маса 166 KB
  Грошова маса Г.м. обсяг випущених в обіг паперових грошових знаків банківських та казначейських білетів металевих монет і депозитних грошей грошових засобів на поточних рахунках в банках. У статистиці розвинутих країн існує декілька понять гро
17380. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 75.5 KB
  МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Міжнародна економіка іnternational есоnomics це частина теорії ринкової економіки яка вивчає закономірності взаємодії господарюючих суб'єктів різної державної приналежності в області міжнародного обміну товарами руху капіталів факторів виробництва ...
17381. Інтернаціоналізація виробництва 201.5 KB
  1. Інтернаціоналізація виробництва. Міжнародний поділ праці і кооперація праці. 2.Міжнародна торгівля товарами і послугами. Торгівельні бар’єри. СОТ і ГАТТ. 3.Міжнародна міграція капіталу і робочої сили. Злиття та поглинення економічних суб’єктів ринку. 4.Іноземніміжн...