18693

Схематичная конструкция жесткого диска (понятия цилиндр, дорожка, поверхность, сектор)

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Схематичная конструкция жесткого диска понятия цилиндр дорожка поверхность сектор Говоря о магнитных дисках и жестких и гибких нельзя не сказать об их внутренней структуре. Ее составляют дорожки цилиндры и сектора. Дорожки tracks это концентрические окружности п

Русский

2013-07-08

67.39 KB

3 чел.

Схематичная конструкция жесткого диска (понятия цилиндр, дорожка, поверхность, сектор)

Говоря о магнитных дисках (и жестких, и гибких) нельзя не сказать об их внутренней структуре. Ее составляют дорожки, цилиндры и сектора. Дорожки (tracks) - это концентрические окружности, покрывающие всю поверхность диска. Дорожки нумеруют с нуля, начиная с ближней к краю. Так как в жестких дисках несколько магнитных пластин, то дорожки одного номера (имея одинаковый диаметр) на разных пластинах образуют «цилиндр». Цилиндры нумеруют, начиная с нулевого. Все дорожки разделены на отдельные участки одинакового размера - сектора (sectors). Группы с одинаковым числом секторов составляют кластеры. Сектора нумеруют, начиная с единицы.

Получивший повреждения сектор (плохой, сбойный, дефектный сектор) (bad sector) может вызывать ошибки чтения и записи, а записанная на его месте информация может быть целиком или частично потеряна1. Случается, что сектора на поверхности диска были повреждены еще на заводе. Если стали возникать поврежденные сектора - это плохой признак. Обычно, за возникновением одного очень скоро появляется много других. Это значит, что жизнь диска подходит к концу и надо, пока не поздно, перенести информацию с него на другой диск.

Так можно представить поверхность диска, с обнаруженными на ней плохими секторами (обозначены буквой В).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53310. Московська держава 74.5 KB
  МЕТА: Ознайомити учнів із внутрішній та зовнішній політикою Івана IV. Вінчання Івана IV на царство. Судебник Івана IV. ТИП УРОКУ: комбінований СТРУКТУРА УРОКУ Організаційний момент Актуалізація Вивчення нового матеріалу ІванIV Грозний; Реформи царя Івана IV; Опричнина та її наслідки для розвитку Росії; Зовнішня політика Івана IV.
53311. Двомовне вивчення історії у 5 класі як засіб формування громадянської свідомості учнів 56.5 KB
  Методи та прийоми: інформаційно-повідомлюючий пояснювально-спонукальний частково пошуковий; бесіда колективна та самостійна робота з підручником атласом; практичне завдання в контурній карті; інтерактивні вправи дидактичні ігри. В низинах Дніпра за дніпровськими порогами пролягали безкрайні...
53313. Козацька Україна 290 KB
  Рубрика Секрети старого козака. lмпровізована сцена біля дошки яка містить елементи відтворення української хати мальованого образу козака українського орнаменту та квітів. Виходять учень та учениця в українських костюмах: Ученькозак: В сивусиву давнину Козаки йшли на війну Бо на рідну Україну Сунулися без упину Ляхи турки та татари Москалі та яничари. Ученицякозачка: Козаки скликають раду: Не буде ворогу пощади Вірні коні рвуться в битву Крешуть іскри зпід копита.
53314. Використання НІТ в адміністративно-господарській діяльності школи 143 KB
  Впровадження НІТ в адміністративно-господарську діяльність школи Напрямки: Організаційне забезпечення. Розвиток єдиного інформаційного простору школи. функціонування інформаційноуправлінської господарської системи закладу; розробка методики використання НІТ в учбовому процесі; застосування різних форм мотивація вчителів працівників школи до використання НІТ в навчальновиховному процесі атестація матеріальне заохочення тощо.
53315. Хлеб - всему голова 41.5 KB
  Воспитывать любовь уважение и бережное отношение к труду и хлебу. Оборудование: Плакат Хлеб - всему голова колоски пшеницы иллюстрации к теме Ход 1. Ребята как вы думаете что это Хлеб.
53316. Хліб – годувальник, всьому голова 38.5 KB
  Мета: виховувати бережне ставлення до хліба повагу до хліборобів. Обладнання: у святковоприбраній світлиці на столі на вишитій скатертині скіп пшениці хлібина вироби з тіста. На землі вирощують хліб.
53318. Цілую хліб гарячий на столі, що пахне сонцем, щедрістю і полем 80 KB
  Мета: Познайомити з історією вирощування хліба з народними традиціями повязаними з хлібом. Виховувати шанобливе ставлення до хліба повагу до праці хлібороба. План заходу Хліб – символ святості радості щастя здоров’я та багатства.