18693

Схематичная конструкция жесткого диска (понятия цилиндр, дорожка, поверхность, сектор)

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Схематичная конструкция жесткого диска понятия цилиндр дорожка поверхность сектор Говоря о магнитных дисках и жестких и гибких нельзя не сказать об их внутренней структуре. Ее составляют дорожки цилиндры и сектора. Дорожки tracks это концентрические окружности п

Русский

2013-07-08

67.39 KB

3 чел.

Схематичная конструкция жесткого диска (понятия цилиндр, дорожка, поверхность, сектор)

Говоря о магнитных дисках (и жестких, и гибких) нельзя не сказать об их внутренней структуре. Ее составляют дорожки, цилиндры и сектора. Дорожки (tracks) - это концентрические окружности, покрывающие всю поверхность диска. Дорожки нумеруют с нуля, начиная с ближней к краю. Так как в жестких дисках несколько магнитных пластин, то дорожки одного номера (имея одинаковый диаметр) на разных пластинах образуют «цилиндр». Цилиндры нумеруют, начиная с нулевого. Все дорожки разделены на отдельные участки одинакового размера - сектора (sectors). Группы с одинаковым числом секторов составляют кластеры. Сектора нумеруют, начиная с единицы.

Получивший повреждения сектор (плохой, сбойный, дефектный сектор) (bad sector) может вызывать ошибки чтения и записи, а записанная на его месте информация может быть целиком или частично потеряна1. Случается, что сектора на поверхности диска были повреждены еще на заводе. Если стали возникать поврежденные сектора - это плохой признак. Обычно, за возникновением одного очень скоро появляется много других. Это значит, что жизнь диска подходит к концу и надо, пока не поздно, перенести информацию с него на другой диск.

Так можно представить поверхность диска, с обнаруженными на ней плохими секторами (обозначены буквой В).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57998. Підсумки Microsoft Excel (MICROSOFT OFFICE 2010) 427.5 KB
  Мета: Отримання учнями практичних навичок впорядкування списків шляхом групування записів з виведенням проміжних результатів.
57999. Фізична та соціальна складова здоров’я. Інноваційний інтегрований урок з основ здоров’я та фізичної культури 973 KB
  Мета: Формувати позитивну мотивацію щодо здорового способу життя культури здоров’я; поліпшувати репродуктивне здоров’я дітей та підлітків; своєчасне попередження вживання шкідливих звичок серед молоді; підвищення особистісного і творчого потенціалу учнів їх прагнення до самореалізації життєвого успіху...
58000. Форматування тексту 55 KB
  Мета уроку: знайомити учнів з поняттям форматування та видами Форматування; Вчити використовувати засоби форматування тексту, Застосовувати кнопки панелі інструментів та нестандартні символи при оформлені текстів; розвивати абстрактне мислення, творчий підхід до ство рення документів.
58001. ФОРМУЛИ СКОРОЧЕНОГО МНОЖЕННЯ 151.5 KB
  Вчитель відкриває на ІАД правильні відповіді які до цього момента були приховані. Вчитель викликає до дошки по черзі чотирьох учнів кожен з яких за допомогою стрілок з’єднує записи завдань із записами правильних рішень.
58002. Freizeit. Вільний час 4.64 MB
  Мета: Тренувати учнів у вживанні нової лексики: die Freizeit, das Spiel, spielen, der Fussball, der Volleyball, der Federball, fernsehen, der Basketball, das Klavier, rauchen, der Rad, schwimmen, skaten, stricken, hören, die Musik, fahren, lesen, tanzen, nähen, backen, tauchen.
58003. Freizeit und Hobbys 93.5 KB
  Мета: Активізувати вживання вивчених ЛО до теми “Freizeit”. Навчати учнів вести бесіду, працювати у парах та групах. Повторити граматичний матеріал Модальні дієслова. Удосконалювати навички говоріння,читання,письма, аудіювання.
58004. Загальні відомості про функції. Класифікація функцій 299.5 KB
  Загальні відомості про функції. Навчити студентів застосовувати стандартні та функції користувача при реалізації програмних кодів на мові С....
58005. Квадратична функція у=ах2+вх.+с, (а≠0), її графік і властивості 60.5 KB
  Мета: систематизувати та узагальнювати матеріал, опрацьований на попередніх уроках, повторити, уточнити нові поняття; систематизувати та узагальнювати знання, отримані учнями в процесі вивчення теми. Розвивальні: розвивати увагу, мислення, память, культуру математичного мовлення...
58006. Функція у = х2 її властивості, графік 64.5 KB
  Функція у = х2 її властивості графік Мета: домогтися засвоєння учнями властивостей функції у = х2 і властивостей її графіка та способу застосування графіка функції у = х2 для графічного розвязання рівнянь виду х2 = а; формувати вміння відтворювати зміст вивчених понять відпрацювати навички роботи з графіком функції...