18698

Классификация источников информации в Интернете может производиться по разным основаниям

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Классификация источников информации в Интернете может производиться по разным основаниям: 1. Webстраницы наиболее распространенный и используемый из информационных ресурсов. Представляет собой страницы связанные гипертекстом. 2. Файловые серверы представляют со...

Русский

2013-07-08

13.9 KB

3 чел.

Классификация источников информации в Интернете может производиться по разным основаниям:

1. Web-страницы – наиболее распространенный и используемый из информационных ресурсов. Представляет собой страницы, связанные гипертекстом.

2. Файловые серверы – представляют собой реализацию в Интернете традиционного способа предоставления информации;

3. Телеконференции – являются важным источником информации и разбиваются на группы (рубрики) по различным тематикам;

4. Базы данных – в них часто содержится кроме текстовой информации также другие виды информации.

Информационные ресурсы также могут быть разделены по языковому признаку. В Интернете представлены практически все основные языки, но превалирующим является английский.

Имеет место классификация по территориальному признаку, ряд сайтов представляет информацию для потребителей определенного региона, хотя доступ к ней возможен с любой точки мира.

Наиболее важным признаком классификации информационных ресурсов сети является содержание информации.

Деловая информация, необходимая предпринимательской деятельности, по этому критерию может быть разделена на следующие группы:

-отечественные (РИА-Новости – государственное информационно-аналитическое агентство РФ, ИТАР-ТАСС – государственное информационное агентство РФ).

5. Справочная информация – списки Web -сайтов компаний, отобранных по определенному принципу, а также телефонно-адресный справочник с возможностью поиска информации по названию фирмы и виду деятельности. Также в Интернете представлены телефонные справочники городов России, стран СНГ и Балтии. Имеется информация о расписании движения поездов, авиарейсов, погоде и т.п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15497. Андрусівське сепаратне перемир’я 1667 22.75 KB
  Андрусівське сепаратне перемиря 1667 Андрусівський сепаратний договір Андрусівський мир угода між Московським царством і Польщею за спиною України про припинення війни підписана 30 січня 1667 року в селі Андрусове під Смоленськом терміном на 135 років. Угода стала заве
15498. Античні міста Північного Причорномор'я 14.88 KB
  Античні міста Північного Причорноморя Грецькі міста й селища виникли в Причорноморї під час Великої грецької колонізації у VIII VI ст. до н. е. Причини виникнення колоній полягали в перенаселенні Греції нестачі земель придатних для хліборобства пошуках джерел сировини...
15499. Антропогенез 13.81 KB
  Кістки найдавніших у Європі людських істот знайдені у Вертешселеш Угорщина та Гейдельберзі Німеччина належали пітекантропам. Приблизно в цей самий час можливо трохи пізніше пращури людини зявляються на теренах України. Як відомо в усі історичні епохи Північ Євразі
15500. Українсько-московський договір. Березневі статті 1654 року – історико-юридична та історична оцінка 19.79 KB
  Українськомосковський договір. Березневі статті 1654 року історикоюридична та історична оцінка Схожі матеріали УкраїнськоМосковська угода 1654 р УкраїнськоМосковський договір 1654 р Козацька делегація привезл...
15501. Давні літописи про походження Київської Русі 26.64 KB
  Давні літописи про походження Київської Русі Найдавніший руський літопис Повість минулих літ заснування державності на східнословянських теренах приписує норманам варягам яких звали русь. Запросили їх княжити і володіти ними племена чудь словени кривичі...
15502. Військово-територіальний устрій реєстрового козацтва 15.84 KB
  Характерною рисою заселення території України у XV ст. було те що основна маса людності мешкала на здавна обжитих землях Київщині Галичині Волині Поліссі та Поділлі. А південні землі Середня Наддніпрянщина Запоріжжя мали значні природні багатства але були незаселе
15503. Гадяцький трактат 30.09 KB
  Га́дяцький до́говір також трапляється застаріле іменування Гадяцькі статті; пол. ugoda hadziacka угода укладена 16 вересня 1658 року під містом Гадяч з ініціативи гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною що передбачала входження останньої до складу Р...
15504. Гетьман Іван Мазепа 15.69 KB
  І. Мазепа увійшов у політичне життя України в тяжку для неї годину. Яскравим свідченням цього є укладення ним з Росією Коломацьких Статей 1687 р.. Вони значно обмежували і навіть де в чому ліквідовували самостійну економічну соціальну та зовнішню політику Гетьманщини....
15505. Гетьман Петро Дорошенко 14.78 KB
  Петро Дорошенко обраний гетьманом 1665 р. був яскравим представником національнопатріотичних сил котрі намагалися зупинити руйнівні тенденції в суспільстві обєднати українські землі в єдину соборну державу. Його діяльність розпочиналася в дуже несприятливій внутр...