18698

Классификация источников информации в Интернете может производиться по разным основаниям

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Классификация источников информации в Интернете может производиться по разным основаниям: 1. Webстраницы – наиболее распространенный и используемый из информационных ресурсов. Представляет собой страницы связанные гипертекстом. 2. Файловые серверы – представляют со...

Русский

2013-07-08

13.9 KB

3 чел.

Классификация источников информации в Интернете может производиться по разным основаниям:

1. Web-страницы – наиболее распространенный и используемый из информационных ресурсов. Представляет собой страницы, связанные гипертекстом.

2. Файловые серверы – представляют собой реализацию в Интернете традиционного способа предоставления информации;

3. Телеконференции – являются важным источником информации и разбиваются на группы (рубрики) по различным тематикам;

4. Базы данных – в них часто содержится кроме текстовой информации также другие виды информации.

Информационные ресурсы также могут быть разделены по языковому признаку. В Интернете представлены практически все основные языки, но превалирующим является английский.

Имеет место классификация по территориальному признаку, ряд сайтов представляет информацию для потребителей определенного региона, хотя доступ к ней возможен с любой точки мира.

Наиболее важным признаком классификации информационных ресурсов сети является содержание информации.

Деловая информация, необходимая предпринимательской деятельности, по этому критерию может быть разделена на следующие группы:

-отечественные (РИА-Новости – государственное информационно-аналитическое агентство РФ, ИТАР-ТАСС – государственное информационное агентство РФ).

5. Справочная информация – списки Web -сайтов компаний, отобранных по определенному принципу, а также телефонно-адресный справочник с возможностью поиска информации по названию фирмы и виду деятельности. Также в Интернете представлены телефонные справочники городов России, стран СНГ и Балтии. Имеется информация о расписании движения поездов, авиарейсов, погоде и т.п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55337. Проектна технологія 83.5 KB
  Основними характеристиками проекту є те, що він передбачає конкретні результати має інноваційний характер. Виконання проекту передбачає звязок із реальним життям незвичайність форми і самостійність виготовлення створення матеріалів що по суті є різними видами документування.
55338. Підготовка педагогів до взаємодії з обдарованими дітьми 74.5 KB
  Мета і завдання проекту Основна мета проекту: створити умови для виявлення підтримки і підготовки вчителів до взаємодії з обдарованими дітьми для ефективного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу цих учнів.
55339. Інструмент для видалення бур'янів в саду, на городі 260.5 KB
  Мета проекту: вдосконалити навички роботи з різним інструментом для обробки деревини та металів, розвивати естетичний смак, економічно використовувати матеріали.
55340. ПРОЕКТНА СИСТЕМА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 328.5 KB
  Суть проектної технології полягає у функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів змісту методів прийомів що адаптує навчальновиховний процес до структурних та організаційних вимог навчального проектування.
55341. Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського – основа сучасної екології 3.33 MB
  Вчення В. Вернадського тим рельєфніше виступає роль і значення для нас всього того що зробив цей геніальний учений мислитель справжній син України який розробив науковий фундамент силу і глибину глобального геологічного процесу втілюючого сучасний перехід біосфери в ноосферу.
55342. ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОІЧНОЇ ІННОВАЦІЇ 178.5 KB
  Актуальність порушеної проблеми зумовлена наступними суперечностями: між вимогами що постали перед шкільною освітою щодо забезпечення всебічного розвитку учнів і наявними засобами їхнього розвитку...
55343. Проектная деятельность как способ мотивации педагогов к использованию ИКТ 133.5 KB
  Цель программы: формирование мотивации педагогов к использованию средств ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Как известно мотивация побуждение к действию динамический...
55344. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 162.5 KB
  Хотілося б звернути увагу на те що проектні технології навчання відтворюють процеси дослідницької діяльності оскільки містять цикл і мають на меті процеси руху від незнання до знання на відміну від традиційних лінійних технологій навчання.
55345. ПІДСТАВКИ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА 295.5 KB
  Визначити призначення виробу: підставка призначена для утримання електропаяльника в нагрітому чи холодному стані в проміжках між роботою та зберігання матеріалу необхідного при паянні.