18700

Показатели использования основных фондов и фондовооруженности труда

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Показатели использования основных фондов и фондовооруженности труда Фондоотдача фондоемкость фондовооруженность являются основными показателями уровня использования основных фондов. Экономическим эффектом улучшения использования основных фондов является рост п

Русский

2013-07-08

19.64 KB

10 чел.

Показатели использования основных фондов и фондовооруженности труда

Фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность являются основными показателями уровня использования основных фондов. Экономическим эффектом улучшения использования основных фондов является рост производительности общественного труда. Обобщающим показателем использования основных производственных фондов служит фондоотдача (V):

где Q – объем продукции в денежном выражении, Ф – полная среднегодовая стоимость основных фондов.

Фондоотдача показывает, сколько рублей продукции произведено на 1 рубль стоимости основных фондов. Чем  лучше используются основные фонды, тем больше растет показатель фондоотдачи. Самостоятельное значение имеет показатель фондоотдачи по активной части основных фондов:

где Фа – полная среднегодовая стоимость активной части  основных фондов.

В статистической практике вычисляют и обратную величину — фондоемкость. Она характеризует стоимость основных фондов, приходящуюся на  1 рубль произведенной продукции:

Снижение фондоемкости означает экономию труда, овеществленного  в основных фондах. Большое влияние на показатели фондоотдачи и фондоемкости оказывает показатель фондовооруженности труда:

где: Т–среднесписочная численность рабочих. Этот показатель характеризует степень оснащенности труда работающих. Фондовооруженность и фондоотдача связаны между собой через показатель производительности труда (выработку) W=Q/T. Разделив числитель и знаменатель формулы фондоотдачи на Т получим — фондоотдача равна выработке, деленной на фондовооруженность:

Для повышения эффективности производства важно, чтобы был обеспечен опережающий рост производства продукции по сравнению с ростом основных производственных фондов или опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом его фондовооруженности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4634. Розрахунок еквівалентного рівня звуку на робочому місці 69 KB
  Розрахунок еквівалентного рівня звуку на робочому місці. Нормування й контроль шуму здійснюється відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку Характеристикою постійного шуму на робочих місцях є рівні зву...
4635. Освітлення виробничих приміщень 466 KB
  Освітлення виробничих приміщень Перевірний розрахунок природного освітлення. Для виконання перевірного розрахунку креслять необхідні креслення приміщень (при бічному освітленні - поперечний розріз і план приміщення, при горішньому - поперечний, п...
4636. Регулювання якості повітряного середовища 92.5 KB
  Регулювання якості повітряного середовища Кондиціонування повітря Кондиціонер типу спліт-система має два блока, один розташовується усередині приміщення, другій зовні на стіні будівлі. У першому блоці розташовані компресор, вентилятор, в...
4637. Охорона праці. Конспект лекцій. Нещасні випадки та види інструктажів 214.5 KB
  Лекція Основні визначення в галузі охорони праці. Трудова діяльність – це джерело розвитку суспільства, створення матеріальних, культурних і духовних цінностей, передумова існування як кожної окремої людини, так і людства в цілому....
4638. Дослідження машини постійного струму 61 KB
  Дослідження машини постійного струму Мета роботи. Ознайомитися з конструкцією та паспортом машини. Оволодіти способами передпускової розмітки виводів машини постійного струму та розрахунками за паспортними даними. Обладнання та прилади. Машина...
4639. Исследование характеристик диодов и стабилитронов 55 KB
  Исследование характеристик диодов и стабилитронов Цель работы. Научиться составлять и рассчитывать схемы включения полупроводниковых приборов, экспериментальным путем получить их вольтамперные характеристики. Подготовка к лабораторной работе...
4640. Фармакология, курс лекций 971.42 KB
  Педиатрическая фармакология – изучает особенности действия лекарств на детский организм. Перинатальная фармакология – изучает действие ЛС на плод (от 24 нед. до родов) и организм новорожденного (в первые 4 недели жизни). Гериатрическая фармакология – изучает особенности действия и применения ЛС у лиц пожилого и старческого возраста. Фармокогенетика – изучает роль генетических факторов в чувствительности организма к лекарствам.
4641. Вивчення основних схем включення операційних підсилювачів 132.5 KB
  Вивчення основних схем включення операційних підсилювачів Мета роботи: Ознайомитися з основними схемами включення операційних підсилювачів і методикою вибору їх параметрів Підготовка до лабораторної роботи та її виконання. Операційним підсилювачем...
4642. Наближені обчислення, рекурентні співвідношення, обґрунтування коректності 108.5 KB
  Наближені обчислення, рекурентні співвідношення, обґрунтування коректності Постановка задачі Завдання:Обчислити значень функції на інтервалі Результати оформити у вигляді таблиці...