18702

Информационная база управленческого анализа эффективности хозяйственной деятельности

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Информационная база управленческого анализа эффективности хозяйственной деятельности Эффективность хозяйственной деятельности измеряется одним из двух способов отражающих результативность работы организации относительно либо величины авансированных ресурсов л

Русский

2013-07-08

14.01 KB

4 чел.

Информационная база управленческого анализа эффективности хозяйственной деятельности

Эффективность хозяйственной деятельности измеряется одним из двух способов, отражающих результативность работы организации относительно либо величины авансированных ресурсов, либо величины их потребления (затрат) в процессе производства:

эффективность авансированных ресурсов = продукция/авансированные ресурсы;

эффективность потребленных ресурсов = продукция/потребленные ресурсы (затраты).

Соотношение между динамикой продукции и динамикой ресурсов (затрат) определяет характер экономического роста. Экономический рост производства может быть достигнут как экстенсивным, так и интенсивным способом.

Превышение темпов роста производства продукции над темпами роста ресурсов или затрат свидетельствует об интенсивности экономического роста.

Для оценки эффективности хозяйственной деятельности необходимо исследовать всю совокупность факторов и источников интенсификации производства.

Экономический анализ эффективности проводят в три этапа.

1. Дают обобщающую характеристику и делают предварительную оценку работы организации на основе важнейших показателей экспресс-анализа.

2. Изучают влияние важнейших факторов и показателей, выбранных для анализа, на конечные результаты

3. Обобщают результаты аналитического исследования, уточняют оценку работы организации и подсчитывают выявленные резервы.

Необходимое информационное обеспечение определяется задачами и содержанием анализа. Так, финансово-экономический анализ, проводимый ежемесячно, ежеквартально и ежегодно, базируется на показателях месячной, квартальной и годовой бухгалтерской и статистической отчетности.

Технико-экономический управленческий анализ опирается на производственно-технические показатели, характеризующие потребление материалов и топлива (например, нормы расхода), состав, техническое состояние и использование (например, по коэффициенту сменности) производственного оборудования и мощностей, т.е. на сведения, поступающие от технических служб.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59613. Сучасні технології навчання 81.5 KB
  Мета: повторити узагальнити та поглибити знання учнів про іменник удосконалювати вміння розпізнавати іменник серед інших частин мови формувати вміння добирати аргументи на доведення своєї думки розвивати...
59617. Сценарій мистецького заходу. Тарас Шевченко — художник 71.5 KB
  Читець. Здібності до малювання виявилися в нього ще з дитинства. У спогадах родини Шевченка є немало свідчень про те, що настінне народне малювання, вишивки будили в нього пристрасть до створення власних малюнків.
59618. Урок-екскурсія. Тиждень лісу 46.5 KB
  Для учнів 3–-4х класів Тиждень лісу Збереження природи є надзвичайно актуальним сьогодні а ліс це одне з основних джерел чистого повітря і наш годувальник. Тому пропоную провести восени тиждень лісу включивши такі дні...
59619. Тренувальні вправи. Складні речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення 44.5 KB
  Мета: удосконалювати уміння та навички у визначенні граматичних основ у частинах складного речення правильному інтонуванні складних речень вживанні розділових знаків між частинами складних речень; розвивати логічне мислення увагу мовлення естетичні почуття...
59620. Узагальнення вивченого про речення 31.5 KB
  Чому цей текст має таку назву Скільки в ньому речень У якому з них думка виражена одним словом Що ви уявляєте коли читаєте це речення Спишіть перші два речення. Зробіть перший висновок що таке речення слово або група слів.
59621. Узагальнення вивченого про текст 36.5 KB
  Оголошення теми уроку Ми сьогодні узагальнимо те що знаємо про текст будемо вчитися складати тексти різних типів. Робота в парах з деформованим текстом. І тут з’являється Їжачок учитель показує іграшку і каже...