18789

Структурная организация, классификация, функциональные задачи, информационная модель

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Структурная организация классификация функциональные задачи информационная модель. ЭМС ЛСУ определяет весь спектр задач которые д. решать система управления в общем. В результате изучения ЛСУ необходимо знать: 1. ...

Русский

2013-07-08

119.07 KB

2 чел.

Структурная организация, классификация, функциональные задачи, информационная модель.

 ЭМС (ЛСУ) определяет весь спектр задач, которые д. решать система управления в общем.

В результате изучения ЛСУ необходимо знать: 1. Основные характеристики ОУ; 2. Измерительные элементы и устройства; 3. ИМ; 4. Усилители и преобразователи сигналов; 5. Автоматические регуляторы (аналоговые и цифровые); 6. Принципы построения локальных систем; 7. Основные методы анализа и синтеза ЛСУ.

Классификационным признаком ЛСУ является не тип объекта управления, а тот алгоритм, в соответствии с которым данный объект функционирует. В соответствии с этим ЛСУ можно разделить на: 1. Системы автоматической стабилизации параметров объекта или тех. процесса; 2. следящие системы различных типов; 3. Программного управления; 4. Логического управления; 5. Автоматического контроля.

При выборе обоснований или разработке ЛСУ необходимо учитывать особенности того класса систем, для которых эти ЛСУ предназначены и прежде всего характер функциональных задач управления в системах данного класса.

Виды структур ЛСУ

Данная структура возможна лишь при наличии полного формализованного мат. описания функционирования объектов управления.

В контур управления включается оператор (воздействует на какой-либо процесс).

Двухуровневая распределенная децентрализованная система управления.

К – подсистема команд;

П – подсистема преобразования информации;

И – подсистема исполнения;

ОПВ – оператор верхнего уровня..

Информационная модель ЛСУ

Что можно получить:

1. Количество аналоговых сигналов

2. Количество дискретных сигналов

3. Количество цифровых сигналов

4. Динамические совйства ОУ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18281. ЛОГІКА ВИСЛОВЛЕНЬ 143.5 KB
  Лекція 8 ЛОГІКА ВИСЛОВЛЕНЬ Поняття про твердження. Математичні твердження та їх види. Висловлювання логічне значення висловлення. Логічні сталі. Прості і складні висловлення. Пропозиційні змінні. Операції заперечення конюнкції дизюнкції та еквіва
18282. ЛОГІКА ПРЕДИКАТІВ 172.5 KB
  Лекція 9 ЛОГІКА ПРЕДИКАТІВ Поняття про зміну в математиці. Предикат висловлювальна форма та його основні характеристики. Тотожно істинні тотожно хибні і рівносильні предикати. Операції логіки висловлень над предикатами. Області істинності результат
18283. МІРКУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЇХ ПРАВИЛЬНОСТІ 87.5 KB
  Лекція 10 МІРКУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЇХ ПРАВИЛЬНОСТІ Поняття про міркування. Правильні і неправильні міркування. Перевірка правильності міркувань за допомогою кругів Ейлера або наведення контрприкладу. Теореми і їх будова. Твердження що повязані з даною те
18284. РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МНОЖИНИ ЦІЛИХ НЕВІД’ЄМНИХ ЧИСЕЛ 70 KB
  Лекція 11 РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МНОЖИНИ ЦІЛИХ НЕВІДЄМНИХ ЧИСЕЛ Короткі історичні відомості про виникнення натурального числа і нуля. Різні підходи до побудови множини цілих невідємних чисел. Скінченні множини та їх властивості: а Теоретикомн
18285. МНОЖИНА ЦІЛИХ НЕВІД’ЄМНИХ ЧИСЕЛ 53.5 KB
  Лекція 12 МНОЖИНА ЦІЛИХ НЕВІДЄМНИХ ЧИСЕЛ Натуральне число як спільна властивість класу скінченних непорожніх рівнопотужних множин. Поняття про нуль. Множина цілих невідємних чисел. Відношення рівності€ на множині цілих невідємних чисел та його властив
18286. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЦІЛИХ НЕВІД’ЄМНИХ ЧИСЕЛ 74 KB
  Лекція 13 ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЦІЛИХ НЕВІДЄМНИХ ЧИСЕЛ Означення суми цілих невідємних чисел через обєднання множин. Існування і єдність суми. Операція додавання цілих невідємних чисел та їх властивості. Формування понять суми і додавання в початкові...
18287. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЦІЛИХ НЕВІД’ЄМНИХ ЧИСЕЛ 85 KB
  Лекція 14 МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЦІЛИХ НЕВІДЄМНИХ ЧИСЕЛ Означення добутку цілих невідємних чисел через декартів добуток множин. Існування і єдність добутку. Означення добутку цілих невідємних чисел через суму. Операція множення цілих невідємних чисел та...
18288. АКСІОМИ ПЕАНО 93 KB
  Лекція 15 АКСІОМИ ПЕАНО Поняття про аксіоматичний метод побудови теорії. Аксіоматична побудова множини цілих невідємних чисел; неозначувані поняття аксіоми Пеано та деякі наслідки з них. Аксіоматичне означення операції додавання цілих невідємних чисел...
18289. ВЛАСТИВОСТІ МНОЖИНИ ЦІЛИХ НЕВІД’ЄМНИХ ЧИСЕЛ 124 KB
  Лекція 16 ВЛАСТИВОСТІ МНОЖИНИ ЦІЛИХ НЕВІДЄМНИХ ЧИСЕЛ Ділення з остачею. Теорема про ділення з остачею. Операції ділення з остачею. Формування поняття ділення з остачею в початковій школі. Принцип і метод математичної індукції. б Натуральне число як р...