18790

Особенности реализации вычислительных процедур в цифровых ЛСУ. Табличные методы обработки информации

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Особенности реализации вычислительных процедур в цифровых ЛСУ. Табличные методы обработки информации. Основные задачи вычислительного характера возлагаемые на МПС: 1. Траекторные расчеты 2. Математические вычисления 3. ...

Русский

2013-07-08

103.02 KB

9 чел.

Особенности реализации вычислительных процедур в цифровых ЛСУ. Табличные методы обработки информации.

Основные задачи вычислительного характера, возлагаемые на МПС:

1. Траекторные расчеты

2. Математические вычисления

3. Расчеты, необходимые при контроле и диагностике

   технологического оборудования

4. Определение истинных значений по параметрам датчиков

5. Определение поправок измерительных каналов и приборов

6. Воспроизведение различных кривых функций времени

Табличные методы обработки информации

 При табличной организации АЛУ, в качестве основного функционального узла обработки информации выступает запоминающее устройство (ЗУ), куда заносятся таблицы логических, арифметических, элементарных и других функций.

Главный плюс такого типа АЛУ является резкое снижение в процентном отношении вычислительных и логических операций, осуществляемых в МПС, путем их замены операциями пересылки операндов, обращение к таблицам и выдача конечного результата.

Табл. методы реализуются двумя способами: непосредственным и косвенным.

Непосредственный способ

В шифратор записывается предварительно вычисленное значение вычисляемой функции.

«+» - макс. Быстродействие; «-» - большой объем памяти, занимаемый таблицей.

Косвенный метод

При данном способе значение вычисляемой функции определяется промежуточным значением , которое в алгоритмическом блоке (АБ) путем реализации достаточно простых операций (логич. и арифм.) приводит к получению значений вычисляемой функции .

,

где m – длина разрядной сетки АЛУ (*)

- значение вычисляемой функции в узловых точках

- m-разрядный код старшей части аргумента

- k-m-разрядный код младшей части аргумента

- некоторая корректирующая функция или поправка

Процесс вычисления с использованием (*) сочетает в себе поиск значений функции по таблице с грубым значением аргумента и введение соотв. поправок для определения точных значений . Значения вычисляются предварительно и заносятся в ЗУ МПС. Корректирующая функция находится различными методами (разл. в степенные ряды, полиномы, интерполирование), выбор которых определяет в итоге скорость, точность вычислений и объем ЗУ, отводимый под значения .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38188. Глобалізація геополітики 119.5 KB
  Глобалізація геополітики Заняття №1: Глобалізація геополітики Час: 2 години Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної діяльності; сприяти розвитку почуття свідомої військової дисципліни відповідальності і цілеспрямованості; формувати світогляд курсантів...
38189. Проблеми національної безпеки і конфлікти в постбіполярному світі 227 KB
  Проблеми національної безпеки і конфлікти в постбіполярному світі Заняття №1: Проблеми національної безпеки і конфлікти в постбіполярному світі Час: 2 години Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної діяльності; сприяти розвитку почуття свідомої військової...
38190. Проблеми національних інтересів та національної безпеки 211 KB
  Національні інтереси України у внутрішньополітичному вимірі та у системі міжнародних відносин становлять єдине ціле. У цілому вони ставлять за мету: забезпечення свободи, незалежності та державного суверенітету України
38191. Воєнно-політична обстановка 128 KB
  Важливо наголосити що Ратцель у своїх концептуальних побудовах відштовхувався не від якихось умоглядних політичних ідей підганяючи під них географічні економічні історичні та культорологічні факти а навпаки фундаментальне вивчення суспільних і природничих наук дало йому змогу на їх емпіричній базі спорудити узагальнюючу концепцію політичної географії тобто геополітики. Фрідріх Ратцель народився 1844 року у невеликому німецькому місті Карлсруе там пройшли його роки навчання в гімназії.Ратцеля; хоча задля об\'єктивності необхідно додати...
38192. Психологічна боротьба в стародавні часи 162.5 KB
  По правді сказати ми взагалі не можемо вести мову про психологію в сучасному розумінні цього слова оскільки психологія або вивчення душі це відносно нова дисципліна. Психологія вивчення душі це відносно нова дисципліна. Коли я кажу: У мене є душа де знаходиться моя точка свідомості В душі чи в тілі Очевидно в тілі оскільки я кажу: У мене є душа а не У мене є тіло . Для стародавніх народів наприклад для індійців що не існувало душі що служить тілу а існувало тіло яке слугує душі.
38193. Психологічна боротьба на інформаційному рівні 99.5 KB
  Боротьба як правило ведеться у вигляді прихованих цілеспрямованих спеціальним чином організованих інформаційнопсихологічних операцій ІПсО. У широкому розумінні ІПсО це сплановане використання сучасних форм методів і засобів поширення інформації для здійснення впливу на інформаційне середовище та психологічний стан протидіючої сторони з одночасним захистом власного інформаційного середовища і психологічного стану. Вплив що здійснюється на інформаційне середовище та психологічний стан протидіючої сторони під час ІПсО отримав назву...
38194. Конфлікти рівня інформаційного суспільства 121.5 KB
  Конфлікти рівня інформаційного суспільства Заняття №1: Конфлікти рівня інформаційного суспільства Час: 2 години Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної діяльності; сприяти розвитку почуття свідомої військової дисципліни відповідальності і цілеспрямованості;...
38195. Проблеми інформаційної безпеки України 161.5 KB
  Бурхливий розвиток інформаційних технологій наприкінці ХХ ст. призвів до зростання відносної важливості окремих аспектів суспільного життя. Внаслідок інформаційної революції основною цінністю для суспільства взагалі й окремої людини зокрема поступово стають інформаційні ресурси
38196. Засновники геополітики 203.5 KB
  Поняття глобального було введено в науковий обіг у другій половині XX століття американським науковцем Т.Левіттом, який охарактеризував ним феномен злиття ринків окремої продукції як нову тенденцію розвитку світової економіки; згодом це явище було інтерпретоване деякими домінуючими світовими силами в дусі ідеології обєднання світу в єдину економічну,