18790

Особенности реализации вычислительных процедур в цифровых ЛСУ. Табличные методы обработки информации

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Особенности реализации вычислительных процедур в цифровых ЛСУ. Табличные методы обработки информации. Основные задачи вычислительного характера возлагаемые на МПС: 1. Траекторные расчеты 2. Математические вычисления 3. ...

Русский

2013-07-08

103.02 KB

9 чел.

Особенности реализации вычислительных процедур в цифровых ЛСУ. Табличные методы обработки информации.

Основные задачи вычислительного характера, возлагаемые на МПС:

1. Траекторные расчеты

2. Математические вычисления

3. Расчеты, необходимые при контроле и диагностике

   технологического оборудования

4. Определение истинных значений по параметрам датчиков

5. Определение поправок измерительных каналов и приборов

6. Воспроизведение различных кривых функций времени

Табличные методы обработки информации

 При табличной организации АЛУ, в качестве основного функционального узла обработки информации выступает запоминающее устройство (ЗУ), куда заносятся таблицы логических, арифметических, элементарных и других функций.

Главный плюс такого типа АЛУ является резкое снижение в процентном отношении вычислительных и логических операций, осуществляемых в МПС, путем их замены операциями пересылки операндов, обращение к таблицам и выдача конечного результата.

Табл. методы реализуются двумя способами: непосредственным и косвенным.

Непосредственный способ

В шифратор записывается предварительно вычисленное значение вычисляемой функции.

«+» - макс. Быстродействие; «-» - большой объем памяти, занимаемый таблицей.

Косвенный метод

При данном способе значение вычисляемой функции определяется промежуточным значением , которое в алгоритмическом блоке (АБ) путем реализации достаточно простых операций (логич. и арифм.) приводит к получению значений вычисляемой функции .

,

где m – длина разрядной сетки АЛУ (*)

- значение вычисляемой функции в узловых точках

- m-разрядный код старшей части аргумента

- k-m-разрядный код младшей части аргумента

- некоторая корректирующая функция или поправка

Процесс вычисления с использованием (*) сочетает в себе поиск значений функции по таблице с грубым значением аргумента и введение соотв. поправок для определения точных значений . Значения вычисляются предварительно и заносятся в ЗУ МПС. Корректирующая функция находится различными методами (разл. в степенные ряды, полиномы, интерполирование), выбор которых определяет в итоге скорость, точность вычислений и объем ЗУ, отводимый под значения .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65223. ПРОЕКТУВАННЯ СУДНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ВРАХУВАННЯМ КОНЦЕНТРАЦІЙ НАПРУЖЕНЬ ТА МІСЦЕВИХ ПІДКРІПЛЕНЬ 5.58 MB
  Проблема вдосконалення корпусних конструкцій багато в чому залежить від раціонального використання полегшуючих вирізів з однієї сторони й заходів щодо їхнього підкріплення з іншої.
65224. Удосконалення процесу проектування спеціального одягу для перукарів 203.5 KB
  Сьогодні вітчизняні та іноземні підприємства які займаються виготовленням спеціального одягу для працівників сфери послуг пропонують досить широкий асортимент виробів для перукарів однак ця продукція не задовольняє їх потреби через те що не повною мірою відповідає...
65225. Правові основи здійснення управління місцевими фінансами України 157 KB
  Задля нормального функціонування органів місцевого самоврядування, здійснення покладених на них завдань і функцій, а також ефективного надання публічних послуг населенню, вказані органи потребують належної фінансової бази.
65226. Інформаційна технологія автоматизованого підготування зображень просторових моделей молекул 348 KB
  Результатами досліджень є спеціалізовані програмні комплекси для візуалізації просторових моделей молекул. Для підготування зображень просторових моделей молекул можна скористатися також послугами дизайнагентств але в цьому випадку...
65227. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ КОРОПОВИХ РИБ ДЛЯ ЗАРИБЛЕННЯ РІЗНОТИПНИХ ВОДОЙМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 253 KB
  Проблема вирощування життєстійкого рибопосадкового матеріалу залишається однією з актуальних протягом всієї історії рибництва. Збільшення ставових площ, підвищення щільностей посадки при інтенсифікації ставового рибництва...
65228. Розробка методик та алгоритмів вдосконалення мережі управління телекомунікаціями 985.9 KB
  Внаслідок конвергенції взаємного проникнення традиційних мереж з комутацією каналів і пакетних мереж на шляху створення універсальної мультисервісної та мультимедійної інфокомунікаційної мережі наступного покоління NGN відбувається збільшення...
65229. Технологія виправлення точкових ливарних дефектів тонкостінних елементів авіаційних деталей з високоміцних алюмінієвих сплавів дозованим наплавленням 3.04 MB
  Дослідити процеси плавлення електрода формування краплі біля торця мундштука відривання краплі під дією імпульсу газодинамічної сили та визначити умови керованого переносу на деталь електродного металу заданої маси й температури.
65230. Польські біженці в Росії (серпень 1914 р. – листопад 1917 р.) 238.5 KB
  Вивчення становища польських біженців у внутрішніх губерніях Росії повязано з їх важливим місцем у соціальній історії країни в роки Першої світової війни. Лише після розпаду СРСР на теренах колишніх союзних республік внаслідок цілої низки...
65231. КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ, ЗДІЙСНЮВАНЕ СЛІДЧИМ 177.5 KB
  Державна функція боротьби зі злочинністю у межах кримінального процесу трансформується у кримінальнопроцесуальний напрям діяльності яким є функція кримінального переслідування.