18790

Особенности реализации вычислительных процедур в цифровых ЛСУ. Табличные методы обработки информации

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Особенности реализации вычислительных процедур в цифровых ЛСУ. Табличные методы обработки информации. Основные задачи вычислительного характера возлагаемые на МПС: 1. Траекторные расчеты 2. Математические вычисления 3. ...

Русский

2013-07-08

103.02 KB

9 чел.

Особенности реализации вычислительных процедур в цифровых ЛСУ. Табличные методы обработки информации.

Основные задачи вычислительного характера, возлагаемые на МПС:

1. Траекторные расчеты

2. Математические вычисления

3. Расчеты, необходимые при контроле и диагностике

   технологического оборудования

4. Определение истинных значений по параметрам датчиков

5. Определение поправок измерительных каналов и приборов

6. Воспроизведение различных кривых функций времени

Табличные методы обработки информации

 При табличной организации АЛУ, в качестве основного функционального узла обработки информации выступает запоминающее устройство (ЗУ), куда заносятся таблицы логических, арифметических, элементарных и других функций.

Главный плюс такого типа АЛУ является резкое снижение в процентном отношении вычислительных и логических операций, осуществляемых в МПС, путем их замены операциями пересылки операндов, обращение к таблицам и выдача конечного результата.

Табл. методы реализуются двумя способами: непосредственным и косвенным.

Непосредственный способ

В шифратор записывается предварительно вычисленное значение вычисляемой функции.

«+» - макс. Быстродействие; «-» - большой объем памяти, занимаемый таблицей.

Косвенный метод

При данном способе значение вычисляемой функции определяется промежуточным значением , которое в алгоритмическом блоке (АБ) путем реализации достаточно простых операций (логич. и арифм.) приводит к получению значений вычисляемой функции .

,

где m – длина разрядной сетки АЛУ (*)

- значение вычисляемой функции в узловых точках

- m-разрядный код старшей части аргумента

- k-m-разрядный код младшей части аргумента

- некоторая корректирующая функция или поправка

Процесс вычисления с использованием (*) сочетает в себе поиск значений функции по таблице с грубым значением аргумента и введение соотв. поправок для определения точных значений . Значения вычисляются предварительно и заносятся в ЗУ МПС. Корректирующая функция находится различными методами (разл. в степенные ряды, полиномы, интерполирование), выбор которых определяет в итоге скорость, точность вычислений и объем ЗУ, отводимый под значения .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55407. Буду професіоналом 35.5 KB
  Кожного дня ми, педагоги, маємо змогу працювати з самими ніжними, довірливими, беззахисними, тендітними маленькими особистостями, за розвиток, виховання та навчання яких ми відповідаємо перед батьками, перед державою та насамперед перед самими собою.
55408. Профільна освіта – вимога часу 112 KB
  Допрофільна підготовка це система педагогічної психологічної інформаційної організаційної діяльності яка сприяє самовизначенню учнів старших класів основної школи щодо обраних ними профілюючих напрямків майбутнього навчання та широкої сфери подальшої професійної діяльності.
55409. МОДЕЛЬ ПРОФІЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ 66 KB
  Задачі школи: створення умов для оволодіння кожним учнем опорними знаннями й уміннями на високому рівні до вимог Державного стандарту з профільних дисциплін; допомога учням у проектуванні індивідуальних освітніх маршрутів;
55410. Від мрії – до професії 79 KB
  Мета: допомогти старшокласникам у визначенні своєї мети стосовно майбутньої професії, намітити шляхи її досягнення, дати рекомендації щодо правильного вибору професії; формувати в учнів потребу у самовдосконаленні.
55412. Sea Wind 652.5 KB
  How are you? We are glad to see you at our competitions “Sea Wind”. There are three teams of 5 players. Every team has the name. Let’s meet them.
55413. Файл. Ім’я та розширення файлу. Каталоги та підкаталоги 96 KB
  Після цього уроку ви будете: знати поняття файлу його імя та розширення каталогу папки підкаталогу шлях до файлу; знати стандартні імена зовнішніх запамятовуючих пристроїв компютера; вміти записувати шлях до файлу; вміти визначати місце знаходження потрібного файлу.
55414. Пальчики малі, але завзяті 95 KB
  Діти займаються найважливішим для їхнього віку видами діяльності: грою конструюванням малюванням крім того учитель читає їм казки вірші говорить на тему прочитаного.6 Кольорові вірші оповідання малювання за прочитаним Казки замальовки складання своїх казочок віршиків за допомогою кольору і олівця 4. Знайомляться з національною спадщиною свого народу; знаходять в лініях і формах схожість з навколишнім світом предметами явищами природи; складають свої казки замальовки; розвивають зв`язне мовлення збагачують...
55415. Мистецтво живого слова 86 KB
  Мета: розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів, залучення їх до мистецтва живого слова, формування естетичних смаків, високої читацької культури, любові до мистецтва.