18791

Оценка точности реализации алгоритмов обработки информации в ЛСУ

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Оценка точности реализации алгоритмов обработки информации в ЛСУ. Для анализа точности используется 2 подхода: апостериорый экспериментальный и априорный аналитический. Оценка точности реализации табличноалгоритмического метода вычислений определяется в данн. сл

Русский

2013-07-08

112.13 KB

3 чел.

Оценка точности реализации алгоритмов обработки информации в ЛСУ.

Для анализа точности используется 2 подхода: апостериорый (экспериментальный) и априорный (аналитический). Оценка точности реализации таблично-алгоритмического метода вычислений определяется в данн. случае по полностью определенным исходным данным (известен метод, алгоритм).

, где - АЦП

Для оценки параметрической погрешности используем простейший метод округления (усечение), т.е. отбрасывание младших, неиспользуемых разрядов.

(1)

Т.о., задаваясь различными значениями исходных параметров таблично-алгоритмического метода вычисления k, m, уn, уn+1, используя соотношение (1), вычислить на любом из интервалов линейной интерполяции.

При оценке ошибки аппроксимации , предварительно условимся, что вычисляемая с помощью МПС функция является достаточно гладкой, в смысле плавности ее изменения от до . Это позволяет сделать вывод, что максимальное значение лежит на середине любого интервала линейной интеполяции.

Для определения искомых значений функции в точке (2) и вывода аналитического соотношения, связывающего параметры таблично-алгоритмического метода вычислений (, k, m, k-m) со значениями ошибки аппроксимации , воспользуемся методом квадратичной интерполяции. Геометр. смысл последнего заключается в том, что вычисляемая функция на интервале заменяется параболой с координатами , проходящей ч/з эти точки и ось которой || оси ординат: , где уn(x), ун(x) - соответственно значения интерполяционных многочленов 1-й и 2-й степени в т. X. Т.к. нас интересует значение параболы в точке X, а не ее аналитическое выражение, воспользуемся методом Эйткена, в соотв. с которым значения параболы у3,4,5(x)  в точках определятся выражениями:

, где ;

Необходимо отметить, что значение ошибки в точке определится не только значением интерполяционного многочлена  у3,4,5(x) в данной точке, но и зав. от положения следующей точки . Поэтому, для получения гарантированного значения величины , строим вторую параболу и для нее тоже определяем ошибку аппроксимации .

, где

Учитывая условия постоянства шага по аргументу X, кратного основанию двоичной системы счисления, а так же тот факт, что max значение лежит на середине любого интервала линейной интерполяции:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53111. Використання основних аспектів освіти для сталого розвитку та показано діяльнісну спрямованість уроків географії в системі ОСР 6.37 MB
  Обґрунтовано зміну ролі вчителя в моделі емпауерменту та визначено діяльність як основний засіб навчання і виховання людини спроможної до забезпечення сталого розвитку суспільства. Ми працюємо щоб зробити нове відкриття Єдиний шлях що веде до знань – це діяльність.Шоу Будьяка діяльність або бездіяльність призведе до певного результатутільки якого. Тому входження в систему ОСР на уроках географії відбувається в двох площинах: перша площина забезпечує виховання здорової ціннісно орієнтованої толерантної полікультурної...
53112. Географія світових природних ресурсів 46.5 KB
  Сформувати у учнів систему знань про ресурсозабеспеченність окремих територій Землі певними видами ресурсів; систематизувати уявлення учнів про мінеральні земельні лісні водні рекреа – ційні ресурси; розвивіти вміння учнів самостійно працювати з картографічним матеріалом і статестичним матеріалом;...
53113. Глобальное потепление. Начало развития геоинженерии 61 KB
  Учитель. Учитель В прессе идея глобального потепления мусируется давно. А рыбе понравится Учитель Можно запустить на орбиту 16 триллионов зеркал диаметром 70 см общим весом 20 млн тонн и они будут отражать солнечные лучи.
53114. ВІК І ПОШИРЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД. ЗМІНА ПРИРОДНИХ УМОВ ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ У РІЗНІ ЕРИ. ГЕОЛОГІЧНА КАРТА ПОЛТАВЩИНИ 394 KB
  Унаочнення: підручник геохронологічна таблиця географічний атлас Полтавська область зразки мінералогічної колекції скам’янілостей описи відслонень гірських порід. Як визначається абсолютний і відносний вік гірських порід 3. До магматичних та метаморфічних порід протерозою приурочені поклади чорних та кольорових металів і нерудної сировини у південній частині області.
53115. УКРАЇНОЗНАВСТВО В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 1018.5 KB
  Ряд орієнтовних конспектів занять з різних розділів програми, сценарії свят та розваг, опис ігор та додатковий художній матеріал, які можна використати в роботі. Заняття мають в основному комплексний характер, що позитивно впливає не тільки на ознайомлення з культурою, побутом свого народу, але і на розвиток мовлення дітей. Запропоновані конспекти занять та сценарії свят апробовані...
53118. Правильні многогранники конспект уроку 288 KB
  Мета уроку: формування поняття правильні многогранники; знайомство з видами правильних многогранників: правильний тетраедр куб октаедр додекаедр ікосаедр. Відкрити гіперпосилання другого пункту плану Многокутники Застосувавши малюнки виконані за допомогою Програмного засобу Динамічна геометрія потрібно повторити : ▪ многогранний кут 360; ▪ кожен кут правильного трикутника дорівнює 60 тому з правильних трикутників можнаутворити 3 види правильних многогранників 3 60 360; 4 60 360; 5 60 360: аправильний...
53119. Інформаційно-дослідницькі проекти з геометрії 2.04 MB
  Метод координат велике відкриття Декарта. Метод координат велике відкриття Декарта. Тему Декартові координати і вектори у просторі вивчаємо 8 годин. Протягом 4х тижнів 2 команди однієї групи працювали над складанням 2х інформаційно – дослідницьких проектів: Метод координат – велике відкриття Декарта.