18798

Построение плат дискретного ввода – вывода

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Построение плат дискретного ввода вывода Платы дискретного вв‐выв ПДВВ предст. собой устрва преобразования двоичных сигналов логических уровней 1 и 0. Этим уровням соответствует напряжение на замкнутом или разомкнутом ключах. Величина напряжения может быть различн...

Русский

2013-07-08

205.65 KB

5 чел.

Построение плат дискретного ввода – вывода

Платы дискретного вввыв (ПДВВ) предст. собой устр-ва преобразования двоичных сигналов логических уровней 1 и 0. Этим уровням соответствует напряжение на замкнутом или разомкнутом ключах. Величина напряжения может быть различной, но чаще используется напряжение до 12 В. Величина тока канала дискретного вывода обычно составляет 100 или 200 мА. Обобщенная схема ПДВВ:

ПДВВ состоит из:

• Контроллера шины с буфером данных;  • Блока потенциального вводавывода;

• Блока таймера/счетчика; • Преобразователя ШИМ; • Схем сопряжения;

• Блока защиты.

Контроллер шины с буфером данных представляет собой интерфейсную часть ПДВВ и предназначен для организации обмена данными между процессором и программнодоступными элементами ПДВВ. Обмен данными осуществляется по системной шине в соответствии с временными диаграммами циклов шины для соответствующих режимов обмена.

Блок потенциального вввыв предназначен для приема и передачи дискретных сигналов в виде уровней напряжений и токов. В качестве программнодоступных портов ввода используются буферы с тремя состояниями без памяти. В отдельных случаях применяют буферы с памятью (регистры). В качестве программнодоступных портов вывода используют триггерные элементы и регистры.

Блок таймера/счетчика предназначен для подсчета количества переключений (смены состояний) внешнего устройства или измерения частоты импульсов. Счетчик содержит программнодоступный регистр результата счета. Процедура и периодичность чтение данного регистра задается прикладной программой. Таймер содержит генератор импульсов для канала дискретного вывода. В состав таймера входят программнодоступные регистры задания режима работы генератора и частоты импульсов. Наличие данных регистров обеспечивает гибкое управление генератором со стороны прикладной программы.

Преобразователь ШИМ обеспечивает прием и передачу данных с использованием широтноимпульсной модуляцией. Преобразователь ШИМ содержит набор программнодоступных регистров задающих режим работы, период ШИМ и осуществляющих прием и передачу данных.

Схемы сопряжения предназн. для обеспечения электрической совместимости уровней различных устройств. Программнодоступные элементы ПДВВ имеют ТТЛуровни. Таким образом, схемы сопряжения преобразуют ТТЛуровни в уровни внешних выходных устройств в соответствии с заданной характеристикой канала вывода и на оборот, уровни внешних входных устройств с заданной характеристикой канала ввода в ТТЛуровни. Кроме того, схемы сопряжения реализуют гальваническую изоляцию (изоляционный барьер) между основными внутренними устройствами платы и внешними устройствами.

Блок защиты предназначен для защиты вх. и вых. цепей ПДВВ от коротких замыканий и перегрузок, ошибок полярности сигнала. Для защиты от коротких замыканий и перегрузок применяют самовосстанавливающие предохранители типа PolySwitch. Для защиты от ошибок полярности сигнала используют стандартные выпрямительные диоды.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65429. Створення засобів озвучення текстової інформації на основі конкатенативного сегментивного синтезу української мови 328 KB
  Розроблення алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп’ютерного розпізнавання та відтворення мовних і зорових образів є одним з основних завдань систем штучного інтелекту – галузі науки, яка займається теоретичними дослідженнями...
65430. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ І КРІОКОНСЕРВАЦІЇ ЕМБРІОНІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 318.5 KB
  За останні 30 років трансплантація ембріонів великої рогатої худоби перетворилася на міжнародну індустрію в якій щорічно одержують пересаджують і кріоконсервують понад 500 тисяч ембріонів Thibier M. Незважаючи на велике прикладне значення трансплантації ембріонів потенційні можливості...
65431. Історія наукової думки з механізації подрібнення кормів у тваринництві 190.5 KB
  Актуальність полягає у систематизації поповненні та висвітленні історичного досвіду з механізації подрібнення кормів який був би корисним для розвитку тваринницької галузі аграрного виробництва в майбутньому.
65432. Місцеві бюджети і міжбюджетні стосунки як основа ресурсного забезпечення планування розвитку міста 362 KB
  Проблема місцевих бюджетів до цього дня залишається відкритою відсутня чітка стратегія підвищення якості регіонального фінансового менеджменту не створений механізм підвищення взаємної відповідальності окремих ланок бюджетної системи і звичайно ж не враховуються регіональні особливості.
65433. ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВ 167 KB
  Аналіз сучасної професійної підготовки вчителя музики дав змогу виявити ряд суперечностей: між традиційним змістом мистецької освіти та потребами часу учні значну кількість інформації у т. музичної одержують з медіапростору...
65434. МЕТОДИ Й ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТАХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 348 KB
  Ситуація при транспортуванні ОМ ускладнюється можливістю зміни маси або коефіцієнту поверхневого тертя ОМ під впливом внутрішніх або зовнішніх факторів що потребує своєчасної корекції величини стискального зусилля з забезпеченням мінімального проковзування ОМ в захватному пристрої ЗП комплексу.
65435. ВЛАСТИВОСТІ І ТЕХНОЛОГІЯ ПІНОБЕТОНУ, МОДИФІКОВАНОГО ОКСИДАМИ ЗАЛІЗА 234.5 KB
  Метою досліджень є одержання пінобетону з високою міцністю при стиску і зниженими усадкою та проникністю шляхом удосконалювання його структури складу властивостей і параметрів виробництва за рахунок застосування комплексної добавки що складається із поліспирту та речовини що містить залізо.
65436. БАНКІВСЬКІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 828 KB
  Ринкова економіка розширила горизонти здійснення валютних та експортноімпортних операцій які в якісно нових економічних реаліях набувають особливої вагомості та виняткового значення не лише на макро а й на мікрорівні.
65437. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 548.5 KB
  Участь України в світових міграційних процесах є надзвичайно активною. Загальновідомо, що вона є одним з найбільших донорів трудової міграції в сучасному світі та країною транзиту, через яку проходять більше 10 маршрутів міграції.