18846

Расчет по переменному току

Доклад

Физика

Расчет по переменному току. Представим схему замещения усилителя с ОК для расчета каскада по переменному току см. Рис. 3.16. при этом примем следующие допущения: зажимы и источника питания по переменному току считаем однопотенциальными за счет низкого внутреннег...

Русский

2013-07-10

237.08 KB

3 чел.

Расчет по переменному току.

Представим схему замещения усилителя с ОК для расчета каскада по переменному току (см. Рис. 3.16.), при этом примем следующие допущения:

зажимы "+" и "-" источника питания по переменному току  считаем однопотенциальными, за счет низкого внутреннего сопротивления источника питания;

при определении основных характеристик усилителя считаем, что усилитель работает в области средних звуковых частот, следовательно сопротивлениями разделительных конденсаторов СР1 и СР2 можно пренебречь, как и влиянием емкости СН.

Рис. 3.16 Схема замещения усилителя с ОК.

  •  Определение коэффициента усиления усилителя по напряжению.

Расстановка знаков UВх, UВых, источника IБh21Э/h22Э и IК выполнена в соответствии с методикой, приведенной в разделе 3.2.

Схему замещения (Рис. 3.16) можно описать уравнением:

где .

;

отсюда следует:

,

Следовательно, получим:

,

.

Из последнего выражения получим коэффициент усиления:

.

Поскольку знаменатель kU больше числителя, то kU<1. при правельно спроектированном каскаде kU0.9  0.99.

Т.к. kU1 то UВхUВых, поэтому усилитель по схеме с ОК называют эмиттерным повторителем, поскольку выходной сигнал повторяет входной по фазе и амплитуде.

  •  Определение входного сопротивления усилителя.

Входной ток транзистора можно описать следующим выражением:

.

Следовательно, входное сопротивление транзистора можно определить как:

.

Исходя из этого, входное сопротивление усилителя определяется выражением:

.

Т.к. kU(0.90.99), то RВх.Тр=(10100).h11Э,следовательно RВх.Ус(10100кОм).

Следовательно, схема с ОК обладает самым высоким входным сопротивлением, и ее применение необходимо если используется источник сигнала с высоким внутренним сопротивлением.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5110. Особливості методики контролю за процесом фізичного виховання дітей шкільного віку 64.5 KB
  Особливості методики контролю за процесом ФВ дітей шкільного віку. Основним джерелом отримання інформації про об’єкт, яким управляють є контроль за його станом після виконаних управляючих команд (канал зворотного зв’язку). Для фізичного ви...
5111. Організаційні форми фізичного виховання школярів протягом навчального дня 82.5 KB
  Організаційні форми фізичного виховання школярів протягом навчального дня. Позакласна і позашкільна робота з фізичної культури. Учитель фізичної культури – організатор здорового способу життя. Практична реалізація фізичного виховання школярів з...
5112. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей шкільного віку 94 KB
  Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей шкільного віку. До шкільного віку відносяться діти від 6-7 до 17-18 років. Відповідно до існуючої системи загальної освіти цей віковий період поділяється на три етапи: молодший середній і старший....
5113. Особливості розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку 80.5 KB
  Особливості розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку. Всебічна фізична підготовка дітей дошкільного віку передбачає досягнення оптимального розвитку рухових (фізичних) якостей: швидкості, спритності, гнучкості, витривалості та сили. Фізичні...
5114. Диференційоване фізичне виховання школярів. Особливості фізичного виховання школярів, які мають відхилення у стані здоров’я 80.5 KB
  Диференційоване фізичне виховання школярів. Особливості фізичного виховання школярів, які мають відхилення у стані здоров’я. Поняття диференційований підхід...
5115. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Реферат 85.5 KB
  Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку – це наука про загальні закономірності фізичного виховання та формування особистості дитини від народження до семи років. У...
5116. Основи фізичного виховання дітей першого та другого року життя 55.5 KB
  Основи фізичного виховання дітей першого та другого року життя Дитина народжується з потребою до рухової активності. Вона багато рухається, виявляє активний пошук до різноманітних (зорових, слухових, тактильних та ін.) подразників. Обмеження рухової...
5117. Організаційні форми фізичного виховання дітей дошкільного віку 43 KB
  Організаційні форми фізичного виховання дітей дошкільного віку. Організація раціонального режиму фізичного виховання дітей 3-6 років полягає у використанні різноманітних форм фізичного виховання, засобів і методів їх застосування, що відповідають ві...
5118. Загальні основи навчання руховим діям дітей дошкільного віку 64 KB
  Загальні основи навчання руховим діям дітей дошкільного віку. Сучасна педагогічна наука розглядає процес навчання як цілеспрямовану взаємодію педагога та дитини. Освіта, виховання та розвиток особистості – основні функції навчання, які тісно вз...