18848

Определение выходного сопротивления

Доклад

Физика

Определение выходного сопротивления. Для определения выходного сопротивления повторителя воспользуемся методикой изложенной в разделе. модель каскада приведена на. С учетом того что замыкание активного источника ЭДС произведем вместе с его внутрен

Русский

2013-07-10

229.72 KB

0 чел.

Определение выходного сопротивления.

Для определения выходного сопротивления повторителя, воспользуемся методикой, изложенной в разделе 3.2. модель каскада приведена на Рис. 3.17. С учетом того, что RВн<<RВх, замыкание активного источника ЭДС произведем вместе с его внутренним сопротивлением.

Рис 3.17 –Модель эмиттерного повторителя для определения Rвых.

Для согласования модели с реальной схемой, предположим, что напряжение получило приращение как показано на Рис.3.17 ("+" –к эмиттеру, "-" –к общей шине). Под действием этого напряжения и источника ЭДС будут протекать токи и  в направлениях, показанных на Рис. 3.17. Установим фактическое направление тока IК. Ток  - течет с эмиттера в базу, тем самым открывает транзистор (транзистор p-n-p), следовательно, ток коллектора получает положительное приращение. Таким образом, направление тока коллектора в модели соответствует направлению реального тока, значит знак перед величиной источника IБh21Э/h22Э будет положительным..

Для тока коллектора можно записать следующее выражение:

.

, но т.к.  получим, что , следовательно выходное сопротивление транзистора можно определить как:

:

так как , то получим . Для типовых значений этих параметров маломощных транзисторов получим RВых.Тр порядка десятков Ом.

Полное выходное сопротивление эмиттерного повторителя будет равно:

, т.к. RЭ обычно много больше RВых.Тр.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17276. Облік витрат підприємства, які не включаються у собівартість продукції 33 KB
  Облік витрат підприємства які не включаються у собівартість продукції. В процесі операційної діяльності у підприємства виникають витрати які не включаються у собівартість продукції. До них відносяться: адміністративні витрати; витрати на збут; інші операц...
17277. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку 72.5 KB
  Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік як і будьяка інша економічна наука має свої предмет об'єкти суб'єкти і метод. Предмет це те на що спрямована пізнавальна творча та практична діяльність людей. Предмет бухгалтерського обліку в широком...
17278. Базові принципи бухгалтерського обліку 39 KB
  Базові принципи бухгалтерського обліку Слово принцип від лат. рrіпсіріиs основа первоначало вихідне положення будьякої теорії науки що визначає всі наступні положення які випливають з його твердження. На відміну від вихідних положень природничих наук принципи ...
17279. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку 41.5 KB
  Методичні прийоми метод бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік як і кожна наука має свій метод. Слово метод від гр. methodos дослідження означає спосіб дослідження явищ підхід до вивчення явищ планомірний шлях встановлення істини взагалі прийом спосіб дії. У ...
17280. Суть і побудова бухгалтерського балансу 43.5 KB
  Суть і побудова бухгалтерського балансу Оперативне управління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів їх склад і розміщення а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію узагал
17281. Структура балансу 55.5 KB
  Структура балансу Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна так і світова практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній практиці показан
17282. Вплив господарських операцій на баланс 77.5 KB
  Вплив господарських операцій на баланс Бухгалтерський баланс як відомо відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів підприємства та джерел їх формування на певну дату. Проте у процесі господарської діяльності відбуваються безперервний рух засобів зм...
17283. Порядок читання та аналізу балансу 42.5 KB
  Порядок читання та аналізу балансу Бухгалтерський баланс це не тільки метод узагальнення інформації про стан та склад господарських засобів підприємства і джерел їх формування а й форма фінансової звітності яка містить важливу інформацію про фінансовий стан підпри...
17284. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова 47.5 KB
  Рахунки бухгалтерського обліку їх зміст та будова Зафіксована в первинних документах інформація за технологією облікового процесу підлягає реєстрації та класифікації групуванню з метою її систематизації з тим щоб у кінцевому підсумку стати окремою статтею балансу....