1891

Синтез комбинационных схем на ПЛМ

Доклад

Физика

Процесс синтеза сводится к минимизации системы. Выбранные конъюнкции реализуем на очередной ПЛМ. Проектирование систем ПЛМ с учётом ограничений.

Русский

2013-01-06

16.61 KB

14 чел.

Синтез комбинационных схем на ПЛМ.

Процесс синтеза сводится к минимизации системы б.ф., что определяет какие соединительные элементы в ПЛМ нужно оставить, плавкие перемычки каких нужно пережечь. Естественно, что синтезировать систему д.н.ф. на одной ПЛМ можно в том случае, если параметры ПЛМ n,m и q достаточны для реализации полученной системы д.н.ф.(n-входы, m- выходы,q-конъюнкции).

Проектирование систем ПЛМ с учётом ограничений. Обозначим параметры системы д.н.ф. через nf,mf и qf. Рассмотрим варианты соотношения между параметрами ПЛМ и системы д.н.ф..

  1.  nf<=n,mf<=m,qf<=q. Вся система д.н.ф. реализуется на одной ПЛМ.
  2.  nf<=n,mf<=m,qf>q. В этом случае qf конъюнкций разбивается на L подмножеств q конъюнкций, так что L*q>=qf, и система д.н.ф. реализуется на L ПЛМ. При этом каждая ПЛМ реализует только часть д.н.ф. каждой функции, все эти части нужно дизъюнктивно объединить для каждой функции. Так как в ПЛМ реализуется функция ИЛИ (с развязкой выходов), то внешюю дизъюнкцию можно реализовать проводным ИЛИ.

Алгоритм синтеза д.н.ф.:

а) Считаем всю исходную систему д.н.ф. очередным остатком, m=0

б) Если в остатке есть функция yi, единичные значения которой заданы на mi<=(q-m) конъюнкциях, то выбираем эти конъюнкции, иначе выбираем mi=(q-m) конъюнкций произвольной функции из остатка. Вводим mi конъюнкций в совокупность конъюнкций очередной ПЛМ (m=m+mi), удаляем их из остатка и если m<>q, и остаток не пуст, то снова выполняем пункт б.

в) Выбранные конъюнкции реализуем на очередной ПЛМ и если остаток еще не пуст, то m=0 и снова выполняется пункт в.

г) Объединяем проводным ИЛИ одноименные j-ые входы тех ПЛМ, в которых функция yj имеет единичное значение хотя бы на одной конъюнкции.

  1.  nf>n, mf<=m, qf>q и ранги всех конъюнкций системы д.н.ф. меньше n. В этом случае, выбираем конъюнкцию небольшого ранга, реализуем её на очередной ПЛМ и подбираем к ней нереализованные конъюнкции, совместимые по множеству переменных. Если очередная ПЛМ заполнена или если все оставшиеся конъюнкции не совместимы, то переходим к заполнению следующей ПЛМ.
  2.  nf>n, mf>m, qf>q. В этом случае возникает необходимость внешнего соединения выходов ПЛМ через элемент ИЛИ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17713. ОСНОВИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 197.5 KB
  ОСНОВИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет і система правового регулювання аграрного права України. Джерела аграрного права Аграрне право України це сукупність правових норм які на засадах юридичної рівності різних форм власності і функціонування
17714. ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 265 KB
  ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет та система правового регулювання земельного права України Земельне право України являє собою самостійну галузь права національного права України якій притаманні власний предмет методи і система правов...
17715. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 293.5 KB
  ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття і предмет правового регулювання екологічного права України Екологічне право України це сукупність правових норм які регулюють суспільні відносини що складаються з приводу використання відтворення природних...
17716. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 360.5 KB
  ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття кримінального права його принципи джерела та система За останні кілька років злочинність в Україні стала явищем загальнонаціонального значення. Якщо раніше боротьба зі злочинністю розглядалась як важлива пр
17717. СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 367 KB
  СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 1. Правосуддя в Україні: поняття завдання ознаки та принципи здійснення Правосуддя особлива функція державної влади що здійснюється через розгляд і вирішення в судових засіданнях цивільних справ зі спорів що стосу...
17718. ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 291.5 KB
  ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 1. Поняття процесуального права Правові норми які складають правову систему держави регулюють суспільні відносини відповідно до завдань держави на сучасному етапі його розвитку. Систему права держави складають певні г
17719. ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 223 KB
  ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 1. Поняття та система міжнародного права Історія людства тривалий час формувалась з позиції сильнішого тому не дивно що досить довго міжнародні відносини переважно базувались на так званому праві війни ad bellum. Лише на початку ХІХ...
17720. ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА 112 KB
  ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА На земнiй кулi налiчується понад 220 суверенних і незалежних держав як великих так i малих. Рiвень їх економiчного розвитку досить рiзний. Але незважаючи на це кожна з них вирiшуючи свої внутрiшнi а тим бiльше зовнiшнi проблеми ма
17721. Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу 136.5 KB
  Лабораторна робота №1 Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу Аналіз впливу ТЕП на економічні результати роботи АТП виконується з метою виявлення втрат через великі простої недостатнє використання вантажопідйомності автомобіля та не...