1891

Синтез комбинационных схем на ПЛМ

Доклад

Физика

Процесс синтеза сводится к минимизации системы. Выбранные конъюнкции реализуем на очередной ПЛМ. Проектирование систем ПЛМ с учётом ограничений.

Русский

2013-01-06

16.61 KB

11 чел.

Синтез комбинационных схем на ПЛМ.

Процесс синтеза сводится к минимизации системы б.ф., что определяет какие соединительные элементы в ПЛМ нужно оставить, плавкие перемычки каких нужно пережечь. Естественно, что синтезировать систему д.н.ф. на одной ПЛМ можно в том случае, если параметры ПЛМ n,m и q достаточны для реализации полученной системы д.н.ф.(n-входы, m- выходы,q-конъюнкции).

Проектирование систем ПЛМ с учётом ограничений. Обозначим параметры системы д.н.ф. через nf,mf и qf. Рассмотрим варианты соотношения между параметрами ПЛМ и системы д.н.ф..

  1.  nf<=n,mf<=m,qf<=q. Вся система д.н.ф. реализуется на одной ПЛМ.
  2.  nf<=n,mf<=m,qf>q. В этом случае qf конъюнкций разбивается на L подмножеств q конъюнкций, так что L*q>=qf, и система д.н.ф. реализуется на L ПЛМ. При этом каждая ПЛМ реализует только часть д.н.ф. каждой функции, все эти части нужно дизъюнктивно объединить для каждой функции. Так как в ПЛМ реализуется функция ИЛИ (с развязкой выходов), то внешюю дизъюнкцию можно реализовать проводным ИЛИ.

Алгоритм синтеза д.н.ф.:

а) Считаем всю исходную систему д.н.ф. очередным остатком, m=0

б) Если в остатке есть функция yi, единичные значения которой заданы на mi<=(q-m) конъюнкциях, то выбираем эти конъюнкции, иначе выбираем mi=(q-m) конъюнкций произвольной функции из остатка. Вводим mi конъюнкций в совокупность конъюнкций очередной ПЛМ (m=m+mi), удаляем их из остатка и если m<>q, и остаток не пуст, то снова выполняем пункт б.

в) Выбранные конъюнкции реализуем на очередной ПЛМ и если остаток еще не пуст, то m=0 и снова выполняется пункт в.

г) Объединяем проводным ИЛИ одноименные j-ые входы тех ПЛМ, в которых функция yj имеет единичное значение хотя бы на одной конъюнкции.

  1.  nf>n, mf<=m, qf>q и ранги всех конъюнкций системы д.н.ф. меньше n. В этом случае, выбираем конъюнкцию небольшого ранга, реализуем её на очередной ПЛМ и подбираем к ней нереализованные конъюнкции, совместимые по множеству переменных. Если очередная ПЛМ заполнена или если все оставшиеся конъюнкции не совместимы, то переходим к заполнению следующей ПЛМ.
  2.  nf>n, mf>m, qf>q. В этом случае возникает необходимость внешнего соединения выходов ПЛМ через элемент ИЛИ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52979. Вода – життя основа 41 KB
  Мета: підвищити рівень інформативності і розширити знання учасників про значення роль і вплив води на людей та все живе на землі; детальніше ознайомити з фізичними властивостями води; формувати життєво важливі переконання виховувати любов до природи. Розвиток людської цивілізації потребує все більше і більше кількості прісної води. Властивості води в основному вивчені але ще дуже багато таємниць води не розкриті. На сьогоднішньому занятті ми з вами ознайомимося з фізичними і ще мало вивченими властивостями води більш докладніше...
52981. ФИЗИЧЕСКАЯ ИГРА «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» 72.5 KB
  Ребята! Сегодня мы снова встречаемся в этом зале с вами на игре «Счастливый случай». В игре принимают участие команда 11-А класса (название) и команда 11-Б класса (название). Прошу команды занять свои места. ( Команды под музыку занимают свои места в зале).
52982. Круглий стіл «Фізика за чайним столом» 106.5 KB
  Вчитель: Ми з вами часто стикаємося з багатьма звичними речами але знаємо про них мало а деколи навіть не можемо відповісти на найпростіші запитання про фізичні явища які з цими предметами пов’язані. Але учні також один одному можуть ставити питання які їх цікавлять Вчитель: Перед вами на столі стоять блискучі самовари. 1 Вчитель: А чому у самовара ручки дерев’яні або пластмасові Учень: Дерево або пластмаса – поганий провідник тепла порівняно з металом. Вчитель: Ви помітили що підставивши чашки або склянки до носика самовара вони...
52984. Внеклассное мероприятие по физике «Лирическая физика» 64.5 KB
  1 конкурс Разминка Разминка физическая Кто открыл явление инерции Из чего состоят молекулы Прибор для измерения массы тела Основная единица измерения силы В каком городе жил Архимед Состояние вещества если молекулы расположены в строгом порядке Научные предположения о чем – либо Основная единица количества теплоты Плотность чистой воды Какую физическую величину измеряют мензуркой Как называют изменение формы или размеров тела Как называется процесс превращения пара в жидкость Основная единица...
52985. Взаємодія тіл 1.18 MB
  Запропоновані тестові завдання можуть бути використані як для поточної перевірки знань учнів, так і для тематичних атестацій. Задачі і завдання підібрані різних типів - розрахункові, графічні, якісні, задачі-малюнки, умова яких задається за допомогою малюнка, графіка, фотографії.
52987. Компетентнісний підхід у викладанні фізики 105.5 KB
  Ключові компетенції включають в себе вміння виконувати цілісну ясну грамотну дію вирішувати реальну ситуацію задачу. У зв'язку з цим можна виділити навички та вміння які повинні виникнути у студентів: володіння інформаційними технологіями уміння їх застосовувати збір і обробка необхідної інформації; здатність вчитися все життя це основа безперервної підготовки в професійному плані а також в особистому і суспільному житті; вміння спілкуватися поважати один одного здатність жити з людьми інших культур мов і релігій. Це призводить...