18921

Государственная служба как открытая система. «Электронное правительство»

Доклад

Политология и государственное регулирование

Государственная служба как открытая система. Электронное правительство Государственная служба жизнеспособна только в условиях тесного взаимодействия с другими управляемыми системами. Открытость системы управления обеспечивается высокой степенью адапти

Русский

2013-07-10

27.5 KB

34 чел.

Государственная служба как открытая система. «Электронное правительство»

  1.  Государственная служба жизнеспособна только в условиях тесного взаимодействия с другими управляемыми системами.
  2.  Открытость системы управления обеспечивается высокой степенью адаптивности, развитой технологией и взаимодействием с общественностью. Прогноз тенденции развития становится условием выживания всей системы в целом.
  3.  Принципиальная технологичность, т.е. заложенная  в самой системе возможность применения, чередования,  комбинаций различных методов, приемов, процедур PR.

Задачи гос. службы состоят в том, чтобы обеспечивать наиболее эффективное согласование интересов, управляющих государством и обществом; вовремя и адекватно реагировать на конфликты.

«Электронное правительство» - это система, при помощи которой граждане через Интернет могут обращаться к органам власти.

Главными сферами работы «электронного правительства» являются: оперативное реагирование на сигналы граждан, предоставление информации о деятельности государственной власти и местного самоуправления, прием электронных жалоб и обращений и контроль за их исполнением. Построение электронного представительства по принципу "одного окна" должно исключить излишнюю бюрократизацию.

"Во многих государствах мира, где используются технологии "электронного правительства", в 90 процентах случаев вновь избирают тех чиновников, работу которых обыватель может проконтролировать, не выходя из дома", - отмечает один из участников конференции, специалист в области ИКТ Вячеслав Цацулин. - Люди понимают и поддерживают действия тех представителей власти, которые не стремятся избежать общения с гражданами и объясняют им свои действия".

Принято считать, что открытость "электронного правительства" плохо совместима с византийской природой российского чиновничества, и информатизация власти столкнется с тихим саботажем. Однако новые требования граждан превращают информационные технологии в спасительное средство для тех, кто стремится получить поддержку населения. Отвечающая на запросы и жалобы граждан "электронная общественная приемная" становится сегодня для местной администрации или федерального ведомства важным доказательством его эффективности. Поэтому требования перехода на стандарты "электронного правительства" присутствуют сегодня как в новых законопроектах, так и в требованиях политиков и предпринимателей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68140. Морфологічні особливості дифузної нейроендокринної системи тонкої кишки при високій гострій тонкокишковій непрохідності та її корекції в експерименті 208 KB
  В останні роки встановлено що після резекції тонкої кишки значну функцію нейроендокринної регуляції бере на себе товста кишка Jeppesen P. Визначені загальні закономірності структурнофункціональної організації ендокринного апарату слизової оболонки тонкої кишки...
68141. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В БАСЕЙНІ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ У МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1.11 MB
  Геосистема річкового басейну є найбільш чутливим індикатором змін довкілля та значною мірою відображає його стан що є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку суспільства. Лише за комплексного й глибокого вивчення можливі науково обґрунтовані аналіз і прогнозування стану...
68142. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 260.5 KB
  Проте ряд питань пов’язаних з формуванням позикового потенціалу підприємств ще не знайшли належного відображення в наукових дослідженнях. Не менш важливим є визначення сутності та складових позикового потенціалу підприємства узгодження його складових обґрунтування особливостей логістичного...
68143. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 464.5 KB
  Національне багатство країни формує базові умови стратегії розвитку країни та створює підґрунтя для гармонізації стратегічних пріоритетів з новими закономірностями економічного зростання та завданнями формування збалансованих соціально- та екологічно-орієнтованих господарських систем.
68144. ТРАДИЦІЯ АРИСТОТЕЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ТОМІЗМУ 130.5 KB
  Сковороду і загалом кордоцентризм ця традиція прагне не так зрозуміти як €œпізнати осягнути шукає не розгадки а пережиття натомість у відповідності до аристотелізму томізм акцентував увагу на раціональній методиці пізнання як світу речей так і Бога. Отож поворотним пунктом вивчення аристотелізму...
68145. ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНОЇ СВОЄРІДНОСТІ ПОЕЗІЙ АНГЛІЙСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ РОМАНТИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 173 KB
  Реферована дисертація присвячена аналізу відтворення художніх образів в українських перекладах англійських та американських романтичних поезій. Інтерпретація художніх образів відноситься до важливих завдань у царині перекладознавчих досліджень. Однак інтерпретація образів романтичних поезій в англо-українських...
68146. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЕКОСИСТЕМ У ЗОНІ ВПЛИВУ ВАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ» 5.76 MB
  ВАТ Волинь-Цемент що функціонує на території Здолбунівського району Рівненської області протягом 50ти років належить до екологічно небезпечних обєктів обласного значення і є одним з найбільших забруднювачів атмосферного повітря частка в загальних викидах 30 по області та 93 по району.
68147. ЛІКУВАННЯ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ ЗОВНІШНІМ СТЕРЖНЕВИМ АПАРАТОМ 191.5 KB
  Переломи стегнової кістки у дітей і підлітків є частим та одним із найбільш тяжких ушкоджень Корж А. Аналіз даних літератури свідчить що у разі хірургічного лікування переломів стегнової кістки у дітей і підлітків використовують позаосередковий остеосинтез спицевими та стержневими...
68148. ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ 137.5 KB
  Зазначений аспект обєктивно актуалізує потребу досліджень теоретикоконцептуального доробку щодо національної ідеї генерованого українською інтелектуальною спадщиною на зламі ХІХ-ХХ століть. Її системне комплексне сприйняття і збалансоване оформлення у вигляді телеологічних пріоритетів надзвичайно...