1894

Общая постановка задачи анализа схем. Универсальные и специальные методы анализа. Анализ схем в базисе И-НЕ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Проверка правильности схемы. Функциональный анализ. Алгоритм анализа схем на элементах И-НЕ методом построения эквивалентных схем.

Русский

2013-01-06

16.23 KB

19 чел.

Общая постановка задачи анализа схем. Универсальные и специальные методы анализа. Анализ схем в базисе И-НЕ.

Это обратная синтезу задача. Необходимо по функциональной схеме построить систему б.ф. в заданной форме представления( чаще всего в д.н.ф.), кроме того нужно вычислить некоторые основные параметры схемы(быстродействие, надёжность, потребляемый ток, сложность и т.п.). Решение задачи анализа может быть выполнено путём подстановки б.ф., в структурной формуле КС, алгебраических преобразований суперпозиции и построения д.н.ф.

Проверка правильности схемы осуществляется функциональным анализом, то есть вычислением функции, реализуемой схемой.

Функциональный анализ

Построение функции, реализуемой схемой, осуществляется путем суперпозиции функций, реализуемых логическими элементами. Метод универсален, т.е. применим для анализа схем на любых элементах, но в некоторых случаях требует относительно большого количества преобразований.

Процесс анализа можно упростить, если построить схему, реализующую ту же функцию (эквивалентную анализируемой), но анализ которой проще. Обычно эквивалентную схему строят в булевом базисе (И,ИЛИ,НЕ).

Алгоритм анализа схем на элементах И-НЕ методом построения эквивалентных схем:

  1.  разделим элементы на два класса –чётного(Ч) и нечетного(Н) уровней. Выходной элемент Н. Все элементы. Кроме инверторов, подключённые к входам элементов, отмеченных буквой Н(Ч), отмечаем буквой Ч(Н). Если элемент управляет элементами, отмеченными буквами Ч и Н, то его отмечаем Ч(Н) и на пути к элементам, отмеченным той же буквой Ч(Н), ставим инвертор.
  2.  Заменяем все элементы, отмеченные буквой Н, элементами ИЛИ и элементы, отмеченные буквой Ч, - элементами И, сохраняем все связи и инверторы, изменяем знак инверсии над входными переменными, поданными на вход элементов, отмеченных буквой Н. В результате получаем схему в базисе И, ИЛИ, НЕ эквивалентную анализируемой. Анализ такой схемы осуществляем. Определяя суперпозицию функций реализуемых элементами.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41036. Структура національної культури. Українська культура як цілісна система 71 KB
  Структура національної культури. Українська культура як цілісна система Структура національної культури Українська культура як цілісна система Характерні риси сучасної світової культури 1. Проблема систематизації культури і розкриття її структури є досить складною. На цій підставі в культурі правомірно виділяти світову і національну культури.
41037. Джерела української культури 62.5 KB
  Протослов'янське населення території давньої України 2. Територія заселена трипільцями пролягала від Словаччини та Румунії до Слобідської України від Чернігова до Чорного моря. Тут жили зокрема пращури слов'ян місцеві землеробські племена. Питання походження східних слов'ян і на сьогодні є недостатньо вивченим.
41038. Культура Київської Русі: християнське підґрунтя української культури 66 KB
  Культура Київської Русі: християнське підґрунтя української культури План: 1. Християнізація Русі як чинник нових культурних зрушень 2. Мистецтво Київської Русі як утілення світогляду релігійної та естетичної свідомості. Культура Київської Русі видатне явище світової середньовічної культури.
41039. Духовна культура українського народу ХІV – першої половини XVІІ століття 62 KB
  Розєднаність українських земель відсутність єдиного політичного центру спустошливі турецькотатарські набіги іноземний гніт спричинили складні процеси в розвитку української культури XIV XVI ст. Довгий час православна церква залишалася для українського населення єдиним осередком національної самобутності духовності й культури. Складна соціальнополітична ситуація що склалася в польськолитовську добу в Україні істотно позначилася на розвитку української культури. Вказані особливості притаманні усім сферам української культури періоду...
41040. Українська культура козацької доби 60 KB
  Українська культура козацької доби Нові процеси у духовному житті Наука і освіта козацької доби Специфіка національного варіанту бароко Еволюція образотворчого мистецтва Барокова архітектура Саме козацькі часи в історії України називають добою Бароко маючи на увазі не лише мистецький стиль а значно ширше духовне поняття: світовідчуття. Українське Бароко виявилося співзвучним історичному часові що переживав народ і тому так повно виразило і його філософію і психологію й естетику. Більш того національний варіант бароко в...
41041. Українське національно-культурне відродження ХІХ – початку ХХ ст 86.5 KB
  У цей час зявляються праці у галузі української історії філософії етнографії літератури. висловив один з представників нової української історіографії І. швидко зростала і які стали носіями української національної ідеї у Західній Україні. Воно стало носієм української національної ідеї у Західній Україні.
41042. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У ХХ СТОЛІТТІ 73 KB
  Неокласики вважали що Україна більш схильна до європейської культури їх зусиллями вперше в українській літературі налагоджуються систематичні переклади світової літератури зокрема античної. Немало однодумців було у них і в інших галузях культури. Міжвоєнний період позначений небаченим до цього злетом української музичної культури. Говорячи про розвиток радянської культури треба звернути увагу на головні принципи її побудови: класовість та партійність.
41043. Компоненти навантаження і методи спортивної підготовки 26.5 KB
  Для получения большой нагрузки спортсмену необходимо выполнить значительный объем работы адекватной уровню его подготовленности в данное время. Внешним критерием большой нагрузки является неспособность спортсмена продолжать выполнение предлагаемой работы. Момент прекращения работы в каждом конкретном случае должен определяться в зависимости от направленности занятия и характера построения его программы а также от уровня подготовленности спортсмена. При этом необходимо соблюдать два требования находящихся в естественном противоречии:...
41044. Основні кроки ніг 38.5 KB
  Продовження вивчення основних кроків ніг 4. ВИПАД може бути виконаний будьяким способом кроком стрибком після маху а також у різних напрямках уперед убік назад. Основним варіантом цього аеробного кроку є положення випаду вперед. КРОК нагадує природну ходьбу але відрізняється більшою чіткістю.