1914

Типы и задачи функциональных модулей SDH

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Концентратор позволяет уменьшить общее число каналов непосредственно подключенных к основной транспортной сети SDH. Коммутатор позволяет устанавливать связь между разными каналами принадлежащими определенным пользователям сети.

Русский

2013-01-06

23.08 KB

12 чел.

Типы и задачи функциональных модулей SDH

Концентратор позволяет уменьшить общее число каналов непосредственно подключенных к основной транспортной сети SDH.

Регенератор – мультиплексор имеющий один входной и один или 2 агрегатных выхода. Задача регенератора восстановить к исходной форме все параметры оптического сигнала и увеличить расстояния между терминальными узлами.

Коммутатор позволяет устанавливать связь между разными каналами принадлежащими определенным пользователям сети, путем организации полупостоянной (временной перекрестной связи – кросс-коммутации).

1. задача мультиплексирования объединение входных потоков, поступающих через каналы доступа, в агрегатный поток для транспортировки по сети SDH. Эта задача решается терминальным мультиплексором ТМ или мультиплексором ввода/вывода ADM.

2. задача транспортировки транспортировка агрегатныхё потоков по сети SDH с возможностью ввода/вывода входных/выходных потоков. Решается с помощью мультиплексора ADM и физической средой (ВОК).

3. задача концентрации концентрация или объединение нескольких однотипных частично заполненных потоков в аналогичный, но более полно или полностью заполненный поток в узле-концентраторе (хабе).

4. задача усиления усиление амплитуды сигнала, передаваемого на большие расстояния, для компенсации его затухания. Решается с помощью оптического усилителя.

5. задача регенерации восстановление формы, амплитуды и исходных временных параметров сигналов решается с помощью регенератора.

6. задача коммутации (или кросс-коммутации) перегрузка виртуальных контейнеровVC в соответствии со схемой маршрутизации из одного потока в другой. Решается с помощью цифровых коммутаторов или кросс-коммутаторов DXC.

7. задача сопряжения сопряжение сети пользователя с сетью SDH. Решается с помощью оконечного оборудования (интерфейсных модулей).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69630. Інформаційні управляючі системи і технології 485.5 KB
  Мета методичних вказівок – допомогти студентам заочної форми навчання вирішувати задачі прийняття рішень з використанням математико-статистичних моделей та нових інформаційних технологій. Основна форма занять студентів заочної форми навчання – самостійне опрацювання навчального матеріалу...
69631. Теорія прийняття рішень в задачах управління і контролю: Методичні вказівки 633.5 KB
  Вирішення Наносимо фактичні значення на графік який представлено на рисунку 1. Формуємо таблицю 2 за результатами розрахунків суми кожної партії за 4 квартали ковзні середні за 4 квартали і центровані ковзні середні значення стовпці...
69632. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 202.5 KB
  Розрядність системи. Система може бути 32–ох та 64–ох розрядною. Звичайно, якщо розрядність більша, тим більше окремих функцій комп’ютера буде доступно для користувача. Тактова частота. Основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних...
69633. Розроблення, аналіз та визначення адекватності прогнозованих адитивних моделей при прийнятті рішень 204 KB
  Проаналізувати вихідні дані та згладити їх методом ковзного середнього. Побудувати прогнозну модель з адитивною компонентою з урахуванням показників сезонності. Визначити адекватність моделі тренда. Зробити прогноз на найближчі 2 квартали.
69634. Обчислення пропускної здатності каналу зв’язку 126 KB
  Якщо вважати що канал зв’язку це сукупність засобів призначених для передачі інформації від джерела повідомлень до адресата то під пропускною здатністю каналу зв’язку можна вважати його максимальну швидкість передачі інформації.
69635. Особливості застосування ентропії 283 KB
  Поняття ентропії Ентропія в теорії інформації міра хаотичності інформації невизначеність появи будь якого символу первинного алфавіту. Якщо ж врахувати що деякі поєднання символів зустрічаються дуже рідко то невизначеність ще більше зменшується у цьому випадку говорять...
69637. Обчислення кількості інформації при передачі повідомлень по дискретному каналу 173 KB
  Задача визначення кількості інформації або інформаційних втрат при передачі повідомлень по каналах зв’язку з завадами є однією з центральних в теорії інформації, оскільки практично не існує системи передачі без апаратних завад або завад у каналі зв’язку.
69638. Обчислення швидкості передачі інформації і пропускної здатності каналів зв’язку 63 KB
  Обчислення швидкості передачі інформації і пропускної здатності каналів звязку В умовах відсутності завад швидкість передачі інформації визначається кількістю інформації що переноситься символом повідомлення за одиницю часу і рівна де...