1914

Типы и задачи функциональных модулей SDH

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Концентратор позволяет уменьшить общее число каналов непосредственно подключенных к основной транспортной сети SDH. Коммутатор позволяет устанавливать связь между разными каналами принадлежащими определенным пользователям сети.

Русский

2013-01-06

23.08 KB

12 чел.

Типы и задачи функциональных модулей SDH

Концентратор позволяет уменьшить общее число каналов непосредственно подключенных к основной транспортной сети SDH.

Регенератор – мультиплексор имеющий один входной и один или 2 агрегатных выхода. Задача регенератора восстановить к исходной форме все параметры оптического сигнала и увеличить расстояния между терминальными узлами.

Коммутатор позволяет устанавливать связь между разными каналами принадлежащими определенным пользователям сети, путем организации полупостоянной (временной перекрестной связи – кросс-коммутации).

1. задача мультиплексирования объединение входных потоков, поступающих через каналы доступа, в агрегатный поток для транспортировки по сети SDH. Эта задача решается терминальным мультиплексором ТМ или мультиплексором ввода/вывода ADM.

2. задача транспортировки транспортировка агрегатныхё потоков по сети SDH с возможностью ввода/вывода входных/выходных потоков. Решается с помощью мультиплексора ADM и физической средой (ВОК).

3. задача концентрации концентрация или объединение нескольких однотипных частично заполненных потоков в аналогичный, но более полно или полностью заполненный поток в узле-концентраторе (хабе).

4. задача усиления усиление амплитуды сигнала, передаваемого на большие расстояния, для компенсации его затухания. Решается с помощью оптического усилителя.

5. задача регенерации восстановление формы, амплитуды и исходных временных параметров сигналов решается с помощью регенератора.

6. задача коммутации (или кросс-коммутации) перегрузка виртуальных контейнеровVC в соответствии со схемой маршрутизации из одного потока в другой. Решается с помощью цифровых коммутаторов или кросс-коммутаторов DXC.

7. задача сопряжения сопряжение сети пользователя с сетью SDH. Решается с помощью оконечного оборудования (интерфейсных модулей).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38193. Психологічна боротьба на інформаційному рівні 99.5 KB
  Боротьба як правило ведеться у вигляді прихованих цілеспрямованих спеціальним чином організованих інформаційнопсихологічних операцій ІПсО. У широкому розумінні ІПсО це сплановане використання сучасних форм методів і засобів поширення інформації для здійснення впливу на інформаційне середовище та психологічний стан протидіючої сторони з одночасним захистом власного інформаційного середовища і психологічного стану. Вплив що здійснюється на інформаційне середовище та психологічний стан протидіючої сторони під час ІПсО отримав назву...
38194. Конфлікти рівня інформаційного суспільства 121.5 KB
  Конфлікти рівня інформаційного суспільства Заняття №1: Конфлікти рівня інформаційного суспільства Час: 2 години Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної діяльності; сприяти розвитку почуття свідомої військової дисципліни відповідальності і цілеспрямованості;...
38195. Проблеми інформаційної безпеки України 161.5 KB
  Бурхливий розвиток інформаційних технологій наприкінці ХХ ст. призвів до зростання відносної важливості окремих аспектів суспільного життя. Внаслідок інформаційної революції основною цінністю для суспільства взагалі й окремої людини зокрема поступово стають інформаційні ресурси
38196. Засновники геополітики 203.5 KB
  Поняття глобального було введено в науковий обіг у другій половині XX століття американським науковцем Т.Левіттом, який охарактеризував ним феномен злиття ринків окремої продукції як нову тенденцію розвитку світової економіки; згодом це явище було інтерпретоване деякими домінуючими світовими силами в дусі ідеології обєднання світу в єдину економічну,
38198. Воєнна політологія як наука 134.5 KB
  Воєнна політика – частина загальної політики певних соціальних сил і спеціально створених ними інститутів влади, що спрямована на підготовку і використання (навмисне або змушене, військове або невійськове) засобів збройного насильства для досягнення тих або інших класових, національних або загальнолюдських інтересів, мети; для ведення війни або протидії.
38199. Аерократія та ефірократія 36.03 KB
  Мондіалістські центри мали своїх кореспондентів і в Москві. Ключовою постаттю був академік Гвішіані, директор Інституту Системних Досліджень, який був чимось подібним до філіалу “Трілатераля”
38200. Міграційні процеси і екологічний імператив як фактор світової політики 27.04 KB
  З врахуванням триваючої тенденції до росту чисельності населення можна припустити можливість своєрідного демографічного «перевантаження» нашої планети...
38201. Конфлікти та війни сучасності 55.19 KB
  Терміном «Близькосхідний конфлікт» (конфлікт на Близькому Сході) позначається серія міжнародних конфліктів, що протікають із 1940-х років в цьому регіоні. В цих конфліктах брали та досі беруть участь численні арабські держави, Ізраїль, Іран, Туреччина, зовнішні актори – США, СРСР, Росія, ЄС, міжнародні організації. Важливість Близькосхідного конфлікту завжди обумовлюється стратегічним значенням регіону – на Близький Схід