19228

Создание базы данных, состоящей из трех таблиц

Лекция

Физика

Щелкнем по кнопке -Добавить таблицу. В появившемся окне Добавление таблицы выделите таблицу и щелкните по кнопке Добавить, а затем - по кнопке Закрыть окна Добавление таблицы.

Русский

2014-03-24

161.89 KB

4 чел.

Лабораторная работа №10.

“Создание базы данных, состоящей из трех таблиц”

Цели работы:

- научиться создавать таблицу базы данных с помощьюМастера таблиц;

- закрепить навыки по добавлению и удалению записей;

- закрепить навыки по заполнению и редактированию  таблиц базы данных;

- научиться использовать фильтр в таблице.

Ход работы:

Задание 1.

- Откроем учебную базу данных, изготовленную на прошлом занятиии.

Задание2.

Откорректируем данные в таблице

• Откроем таблицу , выделив ее и щелкнув по кнопке Открыть.

•  Добавим недостающие записи.  Исправим существующие.  

• Закроем таблицу, предварительно сохранив ее.

Задание 3.

Удалим все записи таблицы Вкладчики, оставив ее структуру.

• Откроем таблицу Вкладчики

• Выделим все записи.

•  Нажмем клавишу  [Delete].  Щелкнем по кнопке  Да  в вопросе о подтверждении  удаления.

• Закроем таблицу, сохранив ее.

• Чтобы нумерация снова начиналась с 1, выполним команду Сервис -Служебные программы - Сжать базу данных.

Задание 4.

Используя Мастер таблиц, создадим таблицу ВидВклада с ключевым полем.

- Создадим таблицу с полями КодВидаВклад, Наименование, ПериодНачисленияПроцентов, СтавкаЗа Период

Задание 5.

Исправим схему данных.

• Щелкнем по кнопке - Схема данных. Появится диалоговое окно Схема

данных.

• Щелкнем по кнопке -Добавить таблицу. В появившемся окне Добавление таблицы  выделите таблицу    и щелкните по кнопке Добавить, а затем - по кнопке Закрыть окна Добавление таблицы.

Щелкним по кнопке Создать. Появится связь “один-ко-многим”. Это значит,

что  одной записи в таблице  ВидВклад  соответствует запись в таблице Вклады. Схема данных представлена на рис.

Задание 6.

Создадим форму для ввода данных.

Выберим необходимую таблицу

В окне базы данных выберим вкладку Формы.

Нажмем кнопку Форма

Задание 7.

Заполним таблицы данными.

Поля Код заполняются автоматически.

Данные таблицы ВидВклада, Вклад приведены в таблице.

Таблица Вклады

Таблица ВидВклада

Задание 8.

Добавим новое поле Фотография(рисунки или фотографии) в таблицу Пассажиры

• Откроем таблицуПассажиры.

• Перейдем в режим Конструктора.

•  Добавим еще одно поле  (вводите имя поля ниже поля  Фотография), имя которого  Фотография,  тип данных  -  Поле объекта  OLE,  общие свойства поля оставить по умолчанию.

• Щелкним по кнопке - Сохранить.

• Перейдем в режим таблицы, щелкнув по кнопке

Задание 9.

Научимся использовать фильтр.

Щелкним по кнопке - Изменить фильтр.

Измените фильтр так,  чтобы в таблице были видны только ВидВклада (Целевой).Щелкним по кнопке - Применим фильтр

.

Чтобы получить записи по Вкладчикам,  у которых фамилия начинаются на букву  “Г”,  в соответствующем поле наберите  Like  “Г*” (Г  -  в данном случае русская буква).

Задание 10.

Завершим работу с программой Access

• Выберим пункт меню Файл - Выход.

Вывод:

- научились создавать таблицу базы данных с помощьюМастера таблиц;

- закрепили навыки по добавлению и удалению записей;

- закрепили навыки по заполнению и редактированию  таблиц базы данных;

- научились использовать фильтр в таблице.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83126. Текст. Типи текстів 1.3 MB
  Мета: закріпити вміння учнів визначати тип тексту складати тексти різних типів удосконалювати навички побудови звязного тексту стимулювати пізнавальну активність; розвивати усне й писемне мовлення; розвивати уяву память увагу; вміння самоаналізу результатів роботи...
83127. Я и Украина. Гражданское образование 210 KB
  Цель: формировать у детей представление о добре, доброте, о хороших, добрых поступках; расширять знания учащихся о роли доброты в жизни каждого человека. Задачи урока Раскрыть смысл понятия «доброта». Помочь детям задуматься о разных сторонах жизни и свойствах человеческого характера.
83128. Заходь у гості, щедра осінь 371.5 KB
  Мета. Формувати читацькі інтереси. Вчити дітей бачити красу рідного краю, вміти милуватися нею. Збагачувати словниковий запас, розвивати спостережливість, бажання пізнавати й передавати словами красу осені. Виховувати інтерес до книги, любов і бережне ставлення до природи.
83129. Сучасний урок на свіжому повітрі. Лісові голоси 2.73 MB
  Мета: Формувати уявлення про красу навколишнього світу, сповненого розмаїття звуків, кольорів. Ознайомити з основними елементами художньо-образної мови, музики, з можливостями різних видів мистецтва створювати виразні образи. Дати поняття про тривалість звука, висоту...
83130. До джерела народної мудрості 5.17 MB
  Мета: залучати учнів до джерел і витоків народної мудрості, збагатити та дати ширші уявлення про фольклорні жанри, формувати вміння повноцінно орієнтуватися в літературі, розвивати логічне мислення, пошукові та пізнавальні інтереси; виховувати любов до рідного краю, мови, почуття гордості за свій народ.
83131. Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, причини їх виникнення. Правила поведінки під час надзвичайних ситуацій 619.5 KB
  Мета: Сформувати поняття «надзвичайна ситуація», «аварія», «катастрофа», уявлення про причини виникнення та наслідки надзвичайних ситуацій, про правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Розвивати вміння поводити себе в надзвичайних ситуаціях; виробляти вольові якості...
83132. Приди, весна красная!... Е. Серова «Ландыш», «Гвоздика», «Незабудки» 227 KB
  Люди любят этот цветок называют его в легендах: фонарики гномов рассыпавшиеся бусы Белоснежки слезы царевны б Чтение учителем стихотворения Что представили себе Почему кажется что ландыш зазвенит Снежно-белые колокольчики словно из тончайшего фарфора с тонким нежным запахом.
83133. Які осінні турботи у людей у містах і селах восени? 93 KB
  Мета: обговорити з учнями, чим займаються люди в місті та селі восени; розвивати логічне мислення; розширювати світогляд; виховати бажання допомагати дорослим. Обладнання: таблиці «Овочі», «Фрукти», «Комахи», оповідання А.М’ясківського «Казка про яблуню».
83134. Які в осені прикмети? Осінні місяці. Творче завдання: складання казки про осінь 102.5 KB
  Мета. Поглиблювати знання учнів про осінні прикмети. З’ясувати походження назв місяців. Розкрити значення понять: рання осінь, золота осінь, підзимок. Виконати творче завдання: скласти казку про осінь. Розвивати логічне мислення, спостережливість, увагу. Захопити дітей красою природи восени.