19228

Создание базы данных, состоящей из трех таблиц

Лекция

Физика

Щелкнем по кнопке -Добавить таблицу. В появившемся окне Добавление таблицы выделите таблицу и щелкните по кнопке Добавить, а затем - по кнопке Закрыть окна Добавление таблицы.

Русский

2014-03-24

161.89 KB

4 чел.

Лабораторная работа №10.

“Создание базы данных, состоящей из трех таблиц”

Цели работы:

- научиться создавать таблицу базы данных с помощьюМастера таблиц;

- закрепить навыки по добавлению и удалению записей;

- закрепить навыки по заполнению и редактированию  таблиц базы данных;

- научиться использовать фильтр в таблице.

Ход работы:

Задание 1.

- Откроем учебную базу данных, изготовленную на прошлом занятиии.

Задание2.

Откорректируем данные в таблице

• Откроем таблицу , выделив ее и щелкнув по кнопке Открыть.

•  Добавим недостающие записи.  Исправим существующие.  

• Закроем таблицу, предварительно сохранив ее.

Задание 3.

Удалим все записи таблицы Вкладчики, оставив ее структуру.

• Откроем таблицу Вкладчики

• Выделим все записи.

•  Нажмем клавишу  [Delete].  Щелкнем по кнопке  Да  в вопросе о подтверждении  удаления.

• Закроем таблицу, сохранив ее.

• Чтобы нумерация снова начиналась с 1, выполним команду Сервис -Служебные программы - Сжать базу данных.

Задание 4.

Используя Мастер таблиц, создадим таблицу ВидВклада с ключевым полем.

- Создадим таблицу с полями КодВидаВклад, Наименование, ПериодНачисленияПроцентов, СтавкаЗа Период

Задание 5.

Исправим схему данных.

• Щелкнем по кнопке - Схема данных. Появится диалоговое окно Схема

данных.

• Щелкнем по кнопке -Добавить таблицу. В появившемся окне Добавление таблицы  выделите таблицу    и щелкните по кнопке Добавить, а затем - по кнопке Закрыть окна Добавление таблицы.

Щелкним по кнопке Создать. Появится связь “один-ко-многим”. Это значит,

что  одной записи в таблице  ВидВклад  соответствует запись в таблице Вклады. Схема данных представлена на рис.

Задание 6.

Создадим форму для ввода данных.

Выберим необходимую таблицу

В окне базы данных выберим вкладку Формы.

Нажмем кнопку Форма

Задание 7.

Заполним таблицы данными.

Поля Код заполняются автоматически.

Данные таблицы ВидВклада, Вклад приведены в таблице.

Таблица Вклады

Таблица ВидВклада

Задание 8.

Добавим новое поле Фотография(рисунки или фотографии) в таблицу Пассажиры

• Откроем таблицуПассажиры.

• Перейдем в режим Конструктора.

•  Добавим еще одно поле  (вводите имя поля ниже поля  Фотография), имя которого  Фотография,  тип данных  -  Поле объекта  OLE,  общие свойства поля оставить по умолчанию.

• Щелкним по кнопке - Сохранить.

• Перейдем в режим таблицы, щелкнув по кнопке

Задание 9.

Научимся использовать фильтр.

Щелкним по кнопке - Изменить фильтр.

Измените фильтр так,  чтобы в таблице были видны только ВидВклада (Целевой).Щелкним по кнопке - Применим фильтр

.

Чтобы получить записи по Вкладчикам,  у которых фамилия начинаются на букву  “Г”,  в соответствующем поле наберите  Like  “Г*” (Г  -  в данном случае русская буква).

Задание 10.

Завершим работу с программой Access

• Выберим пункт меню Файл - Выход.

Вывод:

- научились создавать таблицу базы данных с помощьюМастера таблиц;

- закрепили навыки по добавлению и удалению записей;

- закрепили навыки по заполнению и редактированию  таблиц базы данных;

- научились использовать фильтр в таблице.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22686. Міжнародні комерційні операції 36.5 KB
  Проблеми: відбувається неодночасно тобто одна сторона в багатьох випадках кредитує іншу сторону внаслідок чого виникають ризикові ситуації фірми ризикують отримати непотрібні їм товари. Наприклад Україна експортує до Китаю товари. Китай сплачує ці товари якщо Україна закупить на певну суму виручки товари в Китаї. офсет – подібний до зустрічної закупівлі тим що одна сторона погоджується придбати товари і послуги за певний суми виторгу від початкового продажу.
22687. Принципи ЗЕД 26 KB
  Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва що полягає у праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв’язки; праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будьяких формах які прямо не заборонені чинними законами України; виключному праві власності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності. Принцип юридичної рівності і недискримінації що полягає у рівності перед законом всіх суб’єктів...
22688. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність 209 KB
  ІНВЕСТИЦІЯ - це актив, яким володіє підприємство з метою збільшення капіталу через розподіл доходу (наприклад, відсотків, роялті, дивідендів та ренти), для зростання вартості капіталу або для інших вигод.
22689. Сальдо платіжного балансу України 30 KB
  обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну постійно зростали. З початку 2001 року темпи надходження прямих іноземних інвестицій в Україну уповільнилися. Слід окремо наголосити на тому що значна частина інвестицій надійшла з офшорних зон.
22690. Операції з давальницькою сировиною (толінг) 29.5 KB
  Важлива підстава для віднесення операції до толінгу: сировину яка ввозиться або купується на території країни переробки переробне підприємство вносить під безмитний режим. Основні схеми толінгу: іноземний постачальник сировини оплачує вітчизняному виробникові її переробку стає власником одержаного продукту вивозить його за межі країни і продає на закордонних ринках. давальницька сировина переробляється на підприємстві даної країни з наступним експортом продукту переробки під митним контролем. Толінг: зовнішній внутрішній сировина...
22691. Митно-тарифне регулювання ЗЕД 32.5 KB
  Правові економічні та організаційні основи митної справи визначені Митним Кодексом України 1991 р. Система митних органів України: Державний митний комітет України регіональні митні управління митниці митні пости Основні функції митних органів: приймають участь у розробці митної політики та її реалізації забезпечують дотримання законодавства захищають економічні інтереси України стягують мита податки та інші платежі здійснюють митну статистику зовнішньої торгівлі та спеціальну статистику ведуть товарну номенклатуру ЗЕД...
22692. Стан внутрішнього ринку 25 KB
  З огляду на те що ринок є визначальним інститутом ринкового механізму який забезпечує регулювання та координацію дій суб’єктів господарювання вузькість внутрішнього ринку веде до серйозних негативних наслідків. Подруге порушуються зв'язки між окремими економічними суб'єктами галузями регіонами тощо. Вшосте виникає дефіцит або викривленість інформації для суб'єктів господарювання про стан попиту суспільну оцінку ефективності виробництва рівень його конкурентоспроможності. Звуженість ринків робить цю інформацію некоректною частково...
22693. Конкурентоспроможність економіки та конкурентна політика України 133 KB
  – випущено Світовий звіт що стосується проблем конкурентоспроможності €œПро конкурентоспроможність окремих національних економік€. Результат дослідження: було визначено індекс конкурентоспроможності який визначався за основними групами факторів які є найбільш впливовими. Фактори конкурентоспроможності: відкритість – вимірює відкритість до зовнішньої торгівлі і інвестицій політики обмінних курсів і легкості експорту. Україна зайняла 53 місце по індексу конкурентоспроможності.
22694. Експорт в Україні 21.5 KB
  Україна мала позитивне сальдо але за рахунок поточних операцій платіжного балансу. Платіжний баланс – співвідношення між сумою всіх грошових надходжень отриманих державою від інших країн за певний період і сумою всіх платежів які здійснювалися за цей період. Структура ПБ в міжнародній статистиці однакова і складається з наступних частин: баланс надходжень і платежів із зовнішньої торгівлі баланс надходжень і платежів за послуги баланс некомерційних надходжень і платежів баланс надходжень і платежів із закордонних капіталовкладень...