19228

Создание базы данных, состоящей из трех таблиц

Лекция

Физика

Щелкнем по кнопке -Добавить таблицу. В появившемся окне Добавление таблицы выделите таблицу и щелкните по кнопке Добавить, а затем - по кнопке Закрыть окна Добавление таблицы.

Русский

2014-03-24

161.89 KB

4 чел.

Лабораторная работа №10.

“Создание базы данных, состоящей из трех таблиц”

Цели работы:

- научиться создавать таблицу базы данных с помощьюМастера таблиц;

- закрепить навыки по добавлению и удалению записей;

- закрепить навыки по заполнению и редактированию  таблиц базы данных;

- научиться использовать фильтр в таблице.

Ход работы:

Задание 1.

- Откроем учебную базу данных, изготовленную на прошлом занятиии.

Задание2.

Откорректируем данные в таблице

• Откроем таблицу , выделив ее и щелкнув по кнопке Открыть.

•  Добавим недостающие записи.  Исправим существующие.  

• Закроем таблицу, предварительно сохранив ее.

Задание 3.

Удалим все записи таблицы Вкладчики, оставив ее структуру.

• Откроем таблицу Вкладчики

• Выделим все записи.

•  Нажмем клавишу  [Delete].  Щелкнем по кнопке  Да  в вопросе о подтверждении  удаления.

• Закроем таблицу, сохранив ее.

• Чтобы нумерация снова начиналась с 1, выполним команду Сервис -Служебные программы - Сжать базу данных.

Задание 4.

Используя Мастер таблиц, создадим таблицу ВидВклада с ключевым полем.

- Создадим таблицу с полями КодВидаВклад, Наименование, ПериодНачисленияПроцентов, СтавкаЗа Период

Задание 5.

Исправим схему данных.

• Щелкнем по кнопке - Схема данных. Появится диалоговое окно Схема

данных.

• Щелкнем по кнопке -Добавить таблицу. В появившемся окне Добавление таблицы  выделите таблицу    и щелкните по кнопке Добавить, а затем - по кнопке Закрыть окна Добавление таблицы.

Щелкним по кнопке Создать. Появится связь “один-ко-многим”. Это значит,

что  одной записи в таблице  ВидВклад  соответствует запись в таблице Вклады. Схема данных представлена на рис.

Задание 6.

Создадим форму для ввода данных.

Выберим необходимую таблицу

В окне базы данных выберим вкладку Формы.

Нажмем кнопку Форма

Задание 7.

Заполним таблицы данными.

Поля Код заполняются автоматически.

Данные таблицы ВидВклада, Вклад приведены в таблице.

Таблица Вклады

Таблица ВидВклада

Задание 8.

Добавим новое поле Фотография(рисунки или фотографии) в таблицу Пассажиры

• Откроем таблицуПассажиры.

• Перейдем в режим Конструктора.

•  Добавим еще одно поле  (вводите имя поля ниже поля  Фотография), имя которого  Фотография,  тип данных  -  Поле объекта  OLE,  общие свойства поля оставить по умолчанию.

• Щелкним по кнопке - Сохранить.

• Перейдем в режим таблицы, щелкнув по кнопке

Задание 9.

Научимся использовать фильтр.

Щелкним по кнопке - Изменить фильтр.

Измените фильтр так,  чтобы в таблице были видны только ВидВклада (Целевой).Щелкним по кнопке - Применим фильтр

.

Чтобы получить записи по Вкладчикам,  у которых фамилия начинаются на букву  “Г”,  в соответствующем поле наберите  Like  “Г*” (Г  -  в данном случае русская буква).

Задание 10.

Завершим работу с программой Access

• Выберим пункт меню Файл - Выход.

Вывод:

- научились создавать таблицу базы данных с помощьюМастера таблиц;

- закрепили навыки по добавлению и удалению записей;

- закрепили навыки по заполнению и редактированию  таблиц базы данных;

- научились использовать фильтр в таблице.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31507. ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 171 KB
  ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. У вітчизняній практиці на фінансовому ринку більш широкого застосування здобули операції з традиційними фінансовими інструментами з угодами предметом яких є грошові кошти або їх еквіваленти такі як кредиторська і дебіторська заборгованість; векселі; акції; облігації; факторинг форфейтинг фінансова оренда; гарантії кредитної лінії страхові угоди фінансового характеру тощо. Серед інструментів ринку похідних цінних паперів розрізняють сурогати цінних...
31508. Умови праці та режими праці й відпочинку 308 KB
  Умови праці та режими праці й відпочинку Зміст учбового матеріалу: 1. Умови праці та фактори їх формування 2. Нормативноправове регулювання та оцінка рівня умов праці 3. Суть працездатності людини та її залежність від режимів праці і відпочинку 4.
31509. Трудовий процес та його організація 121 KB
  Трудові процеси: суть види принципи організації Процес виробництва це єдність трудового і технологічного процесів створення певного виду продукції коли на предмет праці діє людина та знаряддя праці. Технологічний процес це цілеспрямована зміна форми розмірів стану структури положення місця предметів праці. Отже зміст трудового процесу визначається сукупністю методів і прийомів праці працівника або групи працівників потрібних для виконання роботи за всіма її стадіями які складаються з наступного: одержати завдання; інформаційна і...
31510. Міра праці та її визначення 191 KB
  Класифікація витрат робочого часу Система нормативів і норм праці. Подальше вдосконалення нормування праці передбачає: максимальне охоплення нормами праці різних видів робіт з обслуговування виробництва та управління ним; широке впровадження технічно обґрунтованих норм тобто розроблення норм виробітку часу обслуговування з урахуванням можливостей сучасної техніки й технології виробництва передових методів праці тощо; підвищення не тільки технічної а й економічної та фізіологічної обґрунтованості норм. Якщо технічне...
31511. Продуктивність праці 116 KB
  Продуктивність праці Зміст учбового матеріалу: Сутність продуктивної праці та продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її вимірювання Фактори впливу на зростання продуктивності праці та їх класифікація Резервів зростання продуктивності праці їх класифікація та оцінка. Сутність продуктивності та продуктивності праці Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці МОП розрізняють поняття продуктивність і продуктивність праці. Продуктивність це ефективність використання ресурсів праці капіталу...
31512. Політика доходів та сутність заробітної плати 232 KB
  Робоча сила найманих працівників на ринку праці є товаром який має вартість. На вартість робочої сили впливають результати праці власника робочої сили. Вартість робочої сили формується на ринку через порівняння результативності корисності праці із затратами на відтворення робочої сили. Вона встановлюється на рівні який узгоджує граничну продуктивність праці тобто цінність послуг праці для покупцяпідприємця з витратами які потрібні для відтворення робочої сили.
31513. Тарифна система оплати праці та її складові 224 KB
  Тарифна система оплати праці та її складові Зміст учбового матеріалу: Тарифна система та її призначення. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Тарифні ставки працівників. Тарифна система та її призначення Тарифне нормування оплати праці це складова організації заробітної плати що здійснюється за допомогою тарифної системи і являє собою сукупність фіксованих норм оплати за роботу в межах норм праці трудових обовязків а також норм оплати праці за роботу понад норму праці.
31514. Оплата праці та її організація в умовах трансформації соціально-трудових відносин 192.5 KB
  Оплата праці та її організація в умовах трансформації соціальнотрудових відносин Зміст учбового матеріалу: Системи оплати праці: сутність ознаки взаємозвязок та взаємозалежність. Відрядна форма оплати праці: сутність та види. Почасова форма оплати праці: сутність та види. Безтарифна система оплати праці.
31515. Аналіз і планування трудових показників 131.5 KB
  Аналіз і планування трудових показників Зміст учбового матеріалу: Планування продуктивності праці: методичні основи Розроблення плану продуктивності праці Планування й аналіз чисельності працівників Планування й аналіз заробітної плати 1. Методичні основи планування продуктивності праці Основними трудовими показниками є: продуктивність праці; чисельність працівників; фонд заробітної плати; середня заробітна плата Трудові показники визначаються технікоекономічними та іншими факторами виробництва: технікоорганізаційним рівнем...