19228

Создание базы данных, состоящей из трех таблиц

Лекция

Физика

Щелкнем по кнопке -Добавить таблицу. В появившемся окне Добавление таблицы выделите таблицу и щелкните по кнопке Добавить, а затем - по кнопке Закрыть окна Добавление таблицы.

Русский

2014-03-24

161.89 KB

4 чел.

Лабораторная работа №10.

“Создание базы данных, состоящей из трех таблиц”

Цели работы:

- научиться создавать таблицу базы данных с помощьюМастера таблиц;

- закрепить навыки по добавлению и удалению записей;

- закрепить навыки по заполнению и редактированию  таблиц базы данных;

- научиться использовать фильтр в таблице.

Ход работы:

Задание 1.

- Откроем учебную базу данных, изготовленную на прошлом занятиии.

Задание2.

Откорректируем данные в таблице

• Откроем таблицу , выделив ее и щелкнув по кнопке Открыть.

•  Добавим недостающие записи.  Исправим существующие.  

• Закроем таблицу, предварительно сохранив ее.

Задание 3.

Удалим все записи таблицы Вкладчики, оставив ее структуру.

• Откроем таблицу Вкладчики

• Выделим все записи.

•  Нажмем клавишу  [Delete].  Щелкнем по кнопке  Да  в вопросе о подтверждении  удаления.

• Закроем таблицу, сохранив ее.

• Чтобы нумерация снова начиналась с 1, выполним команду Сервис -Служебные программы - Сжать базу данных.

Задание 4.

Используя Мастер таблиц, создадим таблицу ВидВклада с ключевым полем.

- Создадим таблицу с полями КодВидаВклад, Наименование, ПериодНачисленияПроцентов, СтавкаЗа Период

Задание 5.

Исправим схему данных.

• Щелкнем по кнопке - Схема данных. Появится диалоговое окно Схема

данных.

• Щелкнем по кнопке -Добавить таблицу. В появившемся окне Добавление таблицы  выделите таблицу    и щелкните по кнопке Добавить, а затем - по кнопке Закрыть окна Добавление таблицы.

Щелкним по кнопке Создать. Появится связь “один-ко-многим”. Это значит,

что  одной записи в таблице  ВидВклад  соответствует запись в таблице Вклады. Схема данных представлена на рис.

Задание 6.

Создадим форму для ввода данных.

Выберим необходимую таблицу

В окне базы данных выберим вкладку Формы.

Нажмем кнопку Форма

Задание 7.

Заполним таблицы данными.

Поля Код заполняются автоматически.

Данные таблицы ВидВклада, Вклад приведены в таблице.

Таблица Вклады

Таблица ВидВклада

Задание 8.

Добавим новое поле Фотография(рисунки или фотографии) в таблицу Пассажиры

• Откроем таблицуПассажиры.

• Перейдем в режим Конструктора.

•  Добавим еще одно поле  (вводите имя поля ниже поля  Фотография), имя которого  Фотография,  тип данных  -  Поле объекта  OLE,  общие свойства поля оставить по умолчанию.

• Щелкним по кнопке - Сохранить.

• Перейдем в режим таблицы, щелкнув по кнопке

Задание 9.

Научимся использовать фильтр.

Щелкним по кнопке - Изменить фильтр.

Измените фильтр так,  чтобы в таблице были видны только ВидВклада (Целевой).Щелкним по кнопке - Применим фильтр

.

Чтобы получить записи по Вкладчикам,  у которых фамилия начинаются на букву  “Г”,  в соответствующем поле наберите  Like  “Г*” (Г  -  в данном случае русская буква).

Задание 10.

Завершим работу с программой Access

• Выберим пункт меню Файл - Выход.

Вывод:

- научились создавать таблицу базы данных с помощьюМастера таблиц;

- закрепили навыки по добавлению и удалению записей;

- закрепили навыки по заполнению и редактированию  таблиц базы данных;

- научились использовать фильтр в таблице.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53084. Розв’язання типових задач з генетики. Дигібрідне схрещування 254.5 KB
  Матеріальнотехнічне забезпечення та дидактичні засоби: Роздатковий матеріал: таблиця до вправи самостійної роботи Знайди відповідність Додаток Б; логічні ряди: Закреслити зайве слово Додаток В; методичні вказівки та задачі для проведення практичної роботи №5 Додаток Г; алгоритм розв’язування біологічних задач Додаток Д; таблиця Альтернативні ознаки в людини Додаток Е; питання конкурсу Вірю не вірю Додаток Ж. Забезпечення заняття: завдання на...
53085. Цікавий погляд на звичне. Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки 2.99 MB
  Тема: Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки Мета: сформувати поняття про суть процесу гібридизації ознайомити учнів із шляхами отримання гібридів з особливостями таких форми гібридизації як внутрішньовидова міжвидова і міжродова виявити риси подібності і відмінності між спорідненим і неспоріднене схрещуванням; розвивати увагу спостережливість пам’ять логічне і критичне мислення вміння аналізувати явища з різних точок зору; вміння виділяти спільні та відмінні риси у процесі порівняння; розвивати...
53086. Інтелектуальна гра для старшокласників «Найрозумніший». Екологічний випуск 380.5 KB
  На них уже не відповідають ті гравці які пройшли в другий тур за основними питаннями. Після кожного додаткового питання перевіряється чи визначилися лідери.
53088. Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів 94.5 KB
  У цей період ще ніхто не знав що ДНК і є речовиною – носієм генетичної інформації. Сьогодні вчені вважають що ген – це спадковий фактор функціональна одиниця генетичного матеріалу у вигляді молекули ДНК чи РНК що кодує первинну структуру поліпептиду молекул тРНК чи рРНК або взаємодіє з регуляторними білками. Генетичний апарат у бактерій складається з молекули ДНК замкненої в кільце. Гігантська кільцева молекула ДНК яка складається із функціонально неоднорідних генетичних детермінант генів дістала назву бактеріальної хромосоми.
53089. ПЕРШИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ЄВРАЗІЯ» В 7 КЛАСІ 67 KB
  Фізико-географічне положення і розміри Євразії. Мета: ознайомити учнів в загальному плані зі структурою та засобами вивчення теми Євразія охарактеризувати особливості фізикогеографічного положення і розмірів Євразії навчити учнів розв’язувати приклади з використанням системи проблемносимволічних сигналів ПСС застосовані як прийом активізації навчання. Унаочнення: фізична карта Євразії атласи зошитипрактикуми робочі зошити. Які частини світу історично виділені в Євразії 4.
53092. Населення Євразії 53.5 KB
  Населення Євразії. Мета: поглибити систему знань учнів про особливості населення Євразії його розселення на материку расовий етнічний та релігійний склад; поглибити вміння учнів аналізувати причини нерівномірності розселення населення розвивати навички учнів в роботі з картами атласу. Унаочнення: політична карта Євразії атласи карта Розміщення населення карта Народи світу зошитипрактикуми робочі зошити. Сучасна людина живе в Євразії 3540 тисяч років.