19253

Понятие излучения. Реактор как источник излучений. Первичные и вторичные источники излучений. Задачи с источником на границе

Лекция

Энергетика

Лекция 1. Понятие излучения. Реактор как источник излучений. Первичные и вторичные источники излучений. Задачи с источником на границе. 1.1. Понятие излучения. В рамках курса с учетом акцента на задачи радиационной защиты введем понятие излучения так. Излучение и

Русский

2013-07-11

71.5 KB

7 чел.

Лекция 1.

«Понятие излучения. Реактор как источник излучений. Первичные и вторичные источники излучений. Задачи с источником на границе.»

1.1. Понятие излучения.  

В рамках курса с учетом акцента на задачи радиационной защиты введем понятие излучения так. Излучение (ионизирующее излучение) – поток частиц или гамма-квантов, взаимодействие которых с объектом защиты приводит к изменениям последнего.

1.2. Поток излучения.

Совокупность переменных {,,E,t} называют точкой фазового пространства. Здесь:

  радиус-вектор пространственной точки,

  единичный вектор направления полета излучения,

E  энергия излучения, t  момент времени.

В рассматриваемой системе можно ввести функцию плотности излучения N(,,E,t) число частиц в единичном объеме около точки фазового пространства. Размерность этой величины частиц / м3страдэВ.

Для описания взаимодействия излучения со средой в рассматриваемой системе используется функция Ф=vN=Ф(,,E,t), называемой потоком излучения (плотностью потока излучения), где v  скорость частиц. Размерность этой величины частиц / м2страдэВс.  

1.3. Реактор как источник излучений.

В работающем реакторе основным источником нейтронов являются мгновенные нейтроны деления. Средняя энергия нейтронов спектра деления 2 МэВ. Основным источником гамма-квантов являются мгновенные и запаздывающие гамма-кванты деления и гамма-кванты радиоактивного захвата и неупругого рассеяния. Средняя энергия гамма-квантов деления 1 МэВ.

В таблице 1.1 для ключевых делящихся изотопов приведены: среднее число нейтронов f и гамма-квантов  f, образующихся при делении одного ядра, среднее число гамма-квантов  c, образующихся при захвате одного нейтрона, доля запаздывающих нейтронов при делении тепловыми нейтронами.

В остановленном реакторе основной источник нейтронов определяется запаздывающими нейтронами. Основным источником гамма-квантов являются запаздывающее гамма-излучение осколков деления.


Таблица 1.1.

Некоторые характеристики ключевых делящихся изотопов.

Изотоп

f

, %

f

c

235U

2,42

0,67

7,5

3,9

239Pu

2,86

0,21

8,5

4,0

1.4. Первичные и вторичные источники излучений.

Первичные источники излучений в реакторе излучения, которые сопровождают акт деления или вызваны непосредственно этим актом. Это в первую очередь мгновенные и запаздывающие нейтроны деления, гамма-кванты деления и радиоактивного распада осколков деления.

Вторичные источники излучений в реакторе излучения, вызванные взаимодействием нейтронов и гамма-квантов с веществом без деления. Это фотонейтроны, нейтроны активации, гамма-кванты радиоактивного захвата и неупругого рассеяния, гамма-кванты продуктов активации.

1.5. Задачи с источником на границе.

Известная функция Ф0(,,E), имеющая физический смысл и размерность потока излучения внешний источник нейтронов в точках на границе системы (внешний распределенный по поверхности системы источник).

Описание неразмножающей (подкритической) системы требует обязательное знание в ней ненулевой функции внешнего источника излучения:  

или Q(,,E) внешнего объемного источника,

или Ф0(,,E) внешнего поверхостного источника хотя бы на одной границе,

или и внешнего объемного Q(,,E) и внешнего поверхостного Ф0(,,E) источников одновременно.

Некоторые формы поверхостного источника:

Моноэнергетический источник (энергия нейтронов источника E = E0):

Ф(,,E) = Ф0(,)  (EE0);    если ()<0.

Источник, распределенный по энергии заданным образом (например, распределенный по спектру деления (Е)):

Ф(,,E) = Ф0(,)  (Е);    если ()<0.

Источник, перпендикулярный поверхности облучения:

Ф(,,E) = Ф0(,E)  (()+1);    если ()<0.

PAGE  2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80974. Визначення рівня розвитку пізнавальних здібностей школярів до вивчення історії 32.33 KB
  Наприклад: 1 Складіть максимальну кількість речень з одними і тими самими словами але різних за смислом: лицаріхрестоносці кривава битва князівські дружини діагностика вербальної уяви.Порівняйте два зображення на історичну тему і знайдіть відмінності діагностика довільної уваги. По деталі здогадайтеся що це за споруда і назвіть її діагностика образної уяви. На основі аналітичного опису намалюйте предмет про який іде мова діагностика репродуктивної та творчої уяви.
80975. Права та обов’язки вчителя історії 36.39 KB
  Мають право на: захист професійної честі гідності; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчальновиховного процесу; проведення науководослідної експериментальної пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів; вільний вибір форм методів засобів навчання виявлення педагогічної ініціативи; дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання; соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; підвищення кваліфікації перепідготовку вільний вибір змісту...
80976. Проблема методів навчання історії та їх класифікація 36.03 KB
  Провідні поняття повязані з процесом навчання історії стали предметом наукового інтересу в дискусіях радянських методистів у 5070ті pp. В обговоренні проблеми свої варіанти класифікації методів навчання історії в різні роки запропонували всі провідні вчені однак вони так і не прийшли до єдиної думки. Тому в сучасній методичній літературі збереглася різноманітність підходів до визначення понять методи прийоми способи навчання різні підстави їх систематизації і деяка суперечливість у вживанні методичних термінів у спеціальній...
80977. Дайте загальну характеристику історичних карт 37.4 KB
  Історичні карти карти що відображують історичні явища і події взаємозвязки суспільних явищ минулого з географічними чинниками показують розміщення древніх культур держав соціальні рухи торгівельні дороги пересування людей військові удари на карті показують стрілками місця боїв схрещеними мечами райони повстань крапками або вогнищами. Історичні карти створюються на географічній основі і є математично визначеним зменшеним узагальненим образнознаковим зображенням історичних подій явищ процесів чи періодів...
80978. Прийоми і засоби навчання історії 33.36 KB
  Прийоми навчання – це складова методу що немає самостійного навчального завдання а підпорядковується тому завданню який виконує метод. Методи навчання класифікують на загальні можуть використовуватися в процесі навчання будьяких навчальних предметів і спеціальні застосовуються для викладання окремих предметів але не можуть бути використані при викладанні інших предметів. Засіб навчання – знаряддя за доп.
80979. Як використати на уроці методичні можливості підручника 38.26 KB
  Сучасна практика викладання історії в школах України переконливо свідчить що шкільний підручник ще довго залишатиметься найважливішим засобом навчання незважаючи на зростання інтересу до інших зокрема наочних комп\'ютерних технологійПерше знайомство з будьяким підручником учитель і учень розпо чинають із вступного тексту структури і особливостей його побудо ви різними видами тексту запитаннями і завданнями а також ілюст раціями картами. Весь текст підручника за обсягом і призначенням поділяють на основний додатковий і...
80980. Методика проведення навчальних екскурсій 35.46 KB
  Екскурсія - це вид навчальної роботи, при якому навчання проводиться на натуральному природному або виробничому обєкті поза межами школи, чи класу. екскурсія – це наочний метод отримання певних знань, виховання шляхом відвідин по заздалегідь розробленій темі певних об’єктів (музей, завод, підприємство тощо) із спеціальним керівником (екскурсоводом).
80981. Класифікація текстів та особливості використання підручника на уроці історії 35.67 KB
  Важливим засобомнавчан ня історії є друкований текст. У навчанні історії застосовуються різні види текстів. У навчанні історії розрізняють такі типи інтерпретації: науковоісторична.
80982. Підготовка вчителя історії до написання плану конспекту уроку 34.45 KB
  Для того щоб вчитель міг підготувати план – конспект уроку йому спочатку скласти тематичне планування. Безпосередня підготовка вчителя до уроку це планування уроку конкретизація тематичного планування стосовно кожного окремо взятого уроку осмислення та складання плану і конспекту уроку після того як визначено основний зміст і спрямованість уроку. План уроку необхідний кожному вчителю незалежно від його стажу і рівня педагогічної майстерності.