19254

Понятие радиационной защиты. Классификация защит. Построение задачи расчета защиты

Лекция

Энергетика

Лекция 2. Понятие радиационной защиты. Классификация защит. Построение задачи расчета защиты. 2.1. Понятие радиационной защиты. Под радиационной защитой понимают материалы конструкцию располагаемые между источником опасности излучения и объектом защиты для о

Русский

2013-07-11

39 KB

16 чел.

Лекция 2.

«Понятие радиационной защиты. Классификация защит. Построение задачи расчета защиты.»

2.1. Понятие радиационной защиты.

Под радиационной защитой понимают материалы (конструкцию), располагаемые между источником опасности (излучения) и объектом защиты для ослабления воздействия первого на второй.

Защита должна обеспечивать допустимый уровень воздействия излучения на объект защиты.

2.2. Классификация защит по объекту защиты.

Защиты подразделяют на биологическую, радиационную и тепловую. Биологическая защита от ионизирующих излучений должна обеспечивать допустимый уровень облучения обслуживающего персонала. Защита конструкционных материалов – допустимый уровень радиационных повреждений (изменение прочностных характеристик, разрушение органических соединений и т.п.) и допустимый уровень радиационного энерговыделения и температурных распределений в материалах.

Защита может одновременно выполнять различные функции.

2.3. Другие классификации защит.

По конфигурации защиты бывают: сплошная, раздельная (наиболее мощные источники излучений окружает первичная защита), теневая (защищает область, ограниченную тенью защиты), частичная (ослабленная защита для областей ограниченного доступа обслуживающего персонала).

По компоновке защиты бывают: гомогенная и гетерогенная. По геометрии защиты бывают: плоская, сферическая и цилиндрическая.

2.4. Формулировка задачи расчета защиты.

Формулировка и построение задачи расчета защиты должна содержать несколько принципиальных этапов.

Первый – определение объекта опасности, объекта защиты и выбора способа защиты.

Второй – определение источников и характеристик объекта опасности, характеристик режимов облучения и допустимый уровень облучения объекта защиты, ограничения и оптимизация способа защиты.

Третий – определение необходимой точности расчета, выбор соответствующего метода расчета и собственно расчет.


2.5. Построение задачи расчета защиты.

Этапы формулировки и построение задачи расчета защиты представлены на рисунке 2.1.

Рис.2.1. Схема построения задачи расчета защиты.

PAGE  2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69769. Продуктивність багатопроцесорних систем 29 KB
  Під масштабуванням навантаження (workload scalability) у SMP-системах розуміють вплив додавання нових процесорів на продуктивність системи. У реальних умовах воно залежить від багатьох факторів.
69770. Планування у багатопроцесорних системах 34.5 KB
  Головною особливістю планування у багатопроцесорних системах є його двовимірність. У цьому розділі розглянемо деякі підходи до організації планування які враховують ці фактори а у наступному важливе поняття спорідненості процесора що впливає на організацію планування у багатопроцесорних системах.
69771. Особливості архітектури: Windows XP 97 KB
  Менеджер об’єктів відповідає за розподіл ресурсів у системі підтримуючи їхнє універсальне подання через об’єкти. Концепція об’єктів забезпечує важливі переваги. Імена об’єктів організовані в єдиний простір імен де їх легко знаходити. Доступ до всіх об’єктів здійснюється однаково.
69772. Перемикання контексту й обробка переривань 28 KB
  Найважливішим завданням операційної системи під час керування процесами і потоками є організація перемикання контексту передачі керування від одного потоку до іншого зі збереженням стану процесора. Звичайно потрібно виконати такі операції: зберегти стан процесора потоку в деякій ділянці...
69773. Керування процесами в UNIX і Linux 50.5 KB
  Образ процесу В UNIXсистемах образ процесу містить такі компоненти: керуючий блок процесу; код програми яку виконує процес; стек процесу де зберігаються тимчасові дані параметри процедур повернені значення локальні змінні тощо; глобальні дані спільні для всього процесу.
69774. Види планування процесів і потоків 48.5 KB
  Види планування процесів і потоків. Довготермінове планування Засоби довготермінового планування визначають яку з програм треба завантажити у пам’ять для виконання. Таке планування називають також статичним оскільки воно не залежить від поточного стану системи.
69775. Реалізація планування в Linux 55 KB
  Ядро Linux при плануванні не розрізняє процеси і потоки тому для визначеності ми надалі говоритимемо про планування процесів. Планування процесів реального часу в ядрі Стосовно процесів реального часу достатньо сказати що: вони завжди матимуть під час планування пріоритет...
69776. Розробка системи розпізнавання двох об’єктів розпізнавання образів 402 KB
  Мета роботи: Вивчити основні принципи роботи алгоритму розпізнавання образів Hamming classification. Пояснення Хемінгової мережі та її класифікація: задаємо фігури у вигляді координат ,задаємо їх колір(розмір) та запускаємо програму.
69777. КАРФАГЕН В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 35.5 KB
  К тому же говоря о Карфагене обойти тему Финикии просто невозможно так как она важна для более ясного понимания некоторых аспектов истории карфагенской державы. Уже в начале II тысячелетия до нашей эры это были пусть и маленькие но процветающие города...