19254

Понятие радиационной защиты. Классификация защит. Построение задачи расчета защиты

Лекция

Энергетика

Лекция 2. Понятие радиационной защиты. Классификация защит. Построение задачи расчета защиты. 2.1. Понятие радиационной защиты. Под радиационной защитой понимают материалы конструкцию располагаемые между источником опасности излучения и объектом защиты для о

Русский

2013-07-11

39 KB

16 чел.

Лекция 2.

«Понятие радиационной защиты. Классификация защит. Построение задачи расчета защиты.»

2.1. Понятие радиационной защиты.

Под радиационной защитой понимают материалы (конструкцию), располагаемые между источником опасности (излучения) и объектом защиты для ослабления воздействия первого на второй.

Защита должна обеспечивать допустимый уровень воздействия излучения на объект защиты.

2.2. Классификация защит по объекту защиты.

Защиты подразделяют на биологическую, радиационную и тепловую. Биологическая защита от ионизирующих излучений должна обеспечивать допустимый уровень облучения обслуживающего персонала. Защита конструкционных материалов – допустимый уровень радиационных повреждений (изменение прочностных характеристик, разрушение органических соединений и т.п.) и допустимый уровень радиационного энерговыделения и температурных распределений в материалах.

Защита может одновременно выполнять различные функции.

2.3. Другие классификации защит.

По конфигурации защиты бывают: сплошная, раздельная (наиболее мощные источники излучений окружает первичная защита), теневая (защищает область, ограниченную тенью защиты), частичная (ослабленная защита для областей ограниченного доступа обслуживающего персонала).

По компоновке защиты бывают: гомогенная и гетерогенная. По геометрии защиты бывают: плоская, сферическая и цилиндрическая.

2.4. Формулировка задачи расчета защиты.

Формулировка и построение задачи расчета защиты должна содержать несколько принципиальных этапов.

Первый – определение объекта опасности, объекта защиты и выбора способа защиты.

Второй – определение источников и характеристик объекта опасности, характеристик режимов облучения и допустимый уровень облучения объекта защиты, ограничения и оптимизация способа защиты.

Третий – определение необходимой точности расчета, выбор соответствующего метода расчета и собственно расчет.


2.5. Построение задачи расчета защиты.

Этапы формулировки и построение задачи расчета защиты представлены на рисунке 2.1.

Рис.2.1. Схема построения задачи расчета защиты.

PAGE  2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56552. Сценарій туристичного свята «Посвята в туристята» 235.5 KB
  Мета та завдання: сприяти залученню школярів до систематичних занять туризмом; згуртувати дітей в єдину команду, об’єднавши усіх її учасників єдиною творчою діяльністю; залучати учнів до творчої діяльності, впливати на особистість дитини; закріпити набуті туристичні знання, уміння і навички;
56553. Учнівський проект «Україна туристична» 45 KB
  Цілі проекту: навчальна: навчання учнів технологіям проектної діяльності; спонукаючи формуванню в учнів практичних знань і навиків; розвиваюча: розвивати вміння та навички самостійно відбирати систематизувати аналізувати інформацію...
56554. Інформаційна система 50.5 KB
  А поруч з капітаном в компютерному крузі Помічники чудові його надійні друзі Хоч інформатику вони не так довго вивчають Про файли та курсори все необхідне знають Команда друга теж до змагань готова Там хлопці працьовиті їм невідома втома...
56555. Ігровий турнір «Через гру до безпеки життя» 202 KB
  Та команда котра першою правильно виконає завдання отримує 3б. Що ускладнює виконання кладки взимку низька температура снігопади ожеледь використання додаткового обладнання та інструментів Гра Піраміда...
56556. Сценарій позакласного заходу «Лицарський турнір» 122.5 KB
  Король Хлодвіг А зараз ми проведемо спортивний конкурс аби ви хоч трішки розімялись та показали хто спритніший в гонці на конях. Конкурс Найкращий гонец Учасники загону повинні за командою Герольда по одному пробігти на конях дистанцію на швидкість.
56557. Турнір знавців Франції 31.5 KB
  Мета заходу: практична: навчити учнів використовувати знання, отримані при вивченні теми; розвивати мовлєневі навички; освітня: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Франція»; розвивальна: розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу...
56558. Турнір допитливих та кмітливих 50 KB
  Мета: закріпити знання з вивчених предметів; розвивати у дітей мовлення, пам'ять, кмітливість і старанність, уміння розгадувати ребуси, загадки; виховувати почуття відповідальності за команду.
56559. Государственная служба какмеханизм государственного управления 131.5 KB
  Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти, самоуправления, политические партии и общественные организации, что в своей совокупности составляет политическую систему. Особое место в этой системе занимает государство
56560. Турнир знатоков информатики 120 KB
  Цели: Воспитательная: воспитание умения работать в команде, уважения к сопернику, воспитание чувства ответственности; Учебная: теоретическое повторение ранее изученного материала в увлекательной форме...