19271

Работа с матрицами. Формирование матриц третьего порядка

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В ходе лабораторной работы были сформированы две матрицы третьего порядка, с ними были выполнены указанные в задании операции. Результаты выполнения команд представлены в коде

Русский

2015-01-14

17.02 KB

28 чел.

Лабораторная работа  1

«Работа с матрицами»

Задание

 1.  Задать две матрицы A и B третьего порядка
 2. Выполнить над ними следующие операции:
  1.  Вычислить определитель каждой матрицы.
  2.  Получить для каждой матрицы обратную ей.
  3.  Выполнить различное объединение матриц.
  4.  Выполнить различные перестановки элементов матриц.
  5.  Выделить различные треугольные части матриц.
  6.  Задать матрицы c нулевыми и единичными значениями.
  7.  Вычислить норму, след и ранг матрицы.
  8.  Определить минимальный и максимальный элемент матрицы.
  9.  Выполнить сортировку матрицы
  10.  Выполнить нахождение средних, срединных значений и стандартного отклонения для каждой матрицы
 3.  Сформировать магическую матрицу.

Код программы и результат ее выполнения

I.

A =

    2     4     6

    3     9     2

    4    11     3

B =

    6     8    12

   21     2     4

    6     7     8

II.

a)

det(A)                              

ans =

  -12

det(B)

ans =

  396

b) inv(A)

ans =

  -0.4167   -4.5000    3.8333

   0.0833    1.5000   -1.1667

   0.2500    0.5000   -0.5000

inv(B)

ans =

  -0.0303    0.0505    0.0202

  -0.3636   -0.0606    0.5758

   0.3409    0.0152   -0.3939

c)

V = cat(1,A,B)

V =

    2     4     6

    3     9     2

    4    11     3

    6     8    12

   21     2     4

    6     7     8

V = cat(2,A,B)

V =

    2     4     6     6     8    12

    3     9     2    21     2     4

    4    11     3     6     7     8

d)

fliplr(A)

ans =

    6     4     2

    2     9     3

    3    11     4

flipud(A)

ans =

    4    11     3

    3     9     2

    2     4     6

D=[6,7;8,9]

D =

    6     7

    8     9

>> perms(D)

ans =

    9     7     8     6

    9     7     6     8

    9     8     7     6

    9     8     6     7

    9     6     8     7

    9     6     7     8

    7     9     8     6

    7     9     6     8

    7     8     9     6

    7     8     6     9

    7     6     8     9

    7     6     9     8

    8     7     9     6

    8     7     6     9

    8     9     7     6

    8     9     6     7

    8     6     9     7

    8     6     7     9

    6     7     8     9

    6     7     9     8

    6     8     7     9

    6     8     9     7

    6     9     8     7

    6     9     7     8

e)

tril(A)

ans =

    2     0     0

    3     9     0

    4    11     3

tril(A,1)

ans =

    2     4     0

    3     9     2

    4    11     3

triu(A)

ans =

    2     4     6

    0     9     2

    0     0     3

>> triu(A,1)

ans =

    0     4     6

    0     0     2

    0     0     0

f)zeros(2)

ans =

    0     0

    0     0

>> zeros(2,3)

ans =

    0     0     0

    0     0     0

ones(2)

ans =

    1     1

    1     1

>> ones(2,4)

ans =

    1     1     1     1

    1     1     1     1

g)

%норма

norm(A,1)

ans =

   24

>> norm(A,inf)

ans =

   18

norm(B,2)

ans =

  26.1537

%след

trace(A)

ans =

   14

>> trace(B)

ans =

   16

%ранг

rank(A)

ans =

    3

rank(A,5)

ans =

    1

rank(B,7)

ans =

    2

h)

 min(A)

ans =

    2     4     2

>> max(A)

ans =

    4    11     6

>> min(B)

ans =

    6     2     4

>> max(B)

ans =

   21     8    12

>> min(A,B)

ans =

    2     4     6

    3     2     2

    4     7     3

>> max(A,B)

ans =

    6     8    12

   21     9     4

    6    11     8

i)

sort(A)

ans =

    2     4     2

    3     9     3

    4    11     6

[V,INDEX]=sort(A)

V =

    2     4     2

    3     9     3

    4    11     6

INDEX =

    1     1     2

    2     2     3

    3     3     1

sortrows(A)

ans =

    2     4     6

    3     9     2

    4    11     3

[V,index]=sortrows(A)

V =

    2     4     6

    3     9     2

    4    11     3

index =

    1

    2

    3

j)

mean(A)

ans =

   3.0000    8.0000    3.6667

median(A)

ans =

    3     9     3

std(A)

ans =

   1.0000    3.6056    2.0817

mean(B)

ans =

  11.0000    5.6667    8.0000

median(B)

ans =

    6     7     8

std(B)

ans =

   8.6603    3.2146    4.0000

III.

%магическая матрица

magic(7)

ans =

   30    39    48     1    10    19    28

   38    47     7     9    18    27    29

   46     6     8    17    26    35    37

    5    14    16    25    34    36    45

   13    15    24    33    42    44     4

   21    23    32    41    43     3    12

   22    31    40    49     2    11    20

Вывод.

В ходе лабораторной работы были сформированы две матрицы третьего порядка, с ними были выполнены указанные в задании операции. Результаты выполнения команд представлены в коде.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41261. Комплексна функція електричного кола і частотні характеристики лінійних електричних кіл 247 KB
  Аналіз ланцюгів синусоїдального струму показує що амплітуди і початкові фази струмів у гілках і напруг на елементах ланцюга в загальному випадку залежать не тільки від схеми і параметрів її елементів не тільки від амплітуди і початкової фази коливань джерел що діють у ланцюзі але і від частоти цих коливань. Іншими словами характеристики процесів у ланцюгах істотно залежать від частоти. Визначаючи реакції одного і того ж ланцюга на гармонійні впливи з однаковими амплітудною і початковою фазою але різною частотою і порівнюючи них легко...
41262. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ 255.5 KB
  Розрізняють два режими роботи ланцюга: сталий стаціонарний і несталий перехідний нестаціонарний. Несталим режимом або перехідним процесом у електричного ланцюга називають элекромагнитный процес що виникає у ланцюзі при переході від одного сталого режиму до іншого. Цей процес виникає в електричних ланцюгах при підключенні до них або відключенні від них джерел елект...
41263. Перехідні процеси в нерозгалужених колах першого порядку 190 KB
  Перехідні процеси у нерозгалужених ланцюгах першого порядку с джерелом постійної напруги Перехідні процеси в ланцюгах першого порядку з джерелом постійної напруги можуть виникнути як при підключенні джерела до ланцюга так і при стрибкоподібній зміні її чи схеми параметрів її елементів. Методику аналізу перехідних процесів що виникають у нерозгалуженому ланцюзі першого порядку при підключенні до неї джерела постійної напруги при нульових початкових умовах розглянемо на прикладі ланцюга r мал. На підставі другого закону...
41264. Аналіз проходження сигналів через лінійні електричні кола методом інтегралу Дюамеля 116.5 KB
  При малій тривалості Δτ реакція ланцюга на кожен імпульс fвх kt відповідно до формули 18.3 визначається за допомогою її імпульсної характеристики як добуток: fвых kt= tτSиk = tτ fвх τΔτ.8 Реакцію ланцюга на вплив fвх t відповідно до принципу накладення: знайдемо як суму реакцій fвых kt n τ=nΔt fвых t= Σ fвых kt= Σ fвхτtτΔτ.9 k=0 τ=0...
41265. Операторні передавальні функції 180.5 KB
  Операторной передатною функцією лінійного електричного ланцюга ДОр називають відношення зображення вихідної величини Xρ до зображення вхідної величини Fp при нульових початкових умовах: дор=Xρ Fρ.23...
41266. Числівник як повнозначна частина мови 69 KB
  Розряди числівників за значенням та граматичними ознаками. Особливості відмінювання та правопису числівників. Сполучення числівників з іменниками Пономарів Правопис. Вся складна система числівників базується на: десяти назвах чисел першого десятка: один два три чотири п’ять шість сім вісім дев’ять десять шести числових назвах: нуль сорок сто тисяча мільйон мільярд.
41267. Займенник як частина мови 46.5 KB
  Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням. Відмінювання та правопис займенників. Займенник – самостійна частина мови яка лише вказує на предмети ознаки та кількість але не називає їх.