19271

Работа с матрицами. Формирование матриц третьего порядка

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В ходе лабораторной работы были сформированы две матрицы третьего порядка, с ними были выполнены указанные в задании операции. Результаты выполнения команд представлены в коде

Русский

2015-01-14

17.02 KB

28 чел.

Лабораторная работа  1

«Работа с матрицами»

Задание

 1.  Задать две матрицы A и B третьего порядка
 2. Выполнить над ними следующие операции:
  1.  Вычислить определитель каждой матрицы.
  2.  Получить для каждой матрицы обратную ей.
  3.  Выполнить различное объединение матриц.
  4.  Выполнить различные перестановки элементов матриц.
  5.  Выделить различные треугольные части матриц.
  6.  Задать матрицы c нулевыми и единичными значениями.
  7.  Вычислить норму, след и ранг матрицы.
  8.  Определить минимальный и максимальный элемент матрицы.
  9.  Выполнить сортировку матрицы
  10.  Выполнить нахождение средних, срединных значений и стандартного отклонения для каждой матрицы
 3.  Сформировать магическую матрицу.

Код программы и результат ее выполнения

I.

A =

    2     4     6

    3     9     2

    4    11     3

B =

    6     8    12

   21     2     4

    6     7     8

II.

a)

det(A)                              

ans =

  -12

det(B)

ans =

  396

b) inv(A)

ans =

  -0.4167   -4.5000    3.8333

   0.0833    1.5000   -1.1667

   0.2500    0.5000   -0.5000

inv(B)

ans =

  -0.0303    0.0505    0.0202

  -0.3636   -0.0606    0.5758

   0.3409    0.0152   -0.3939

c)

V = cat(1,A,B)

V =

    2     4     6

    3     9     2

    4    11     3

    6     8    12

   21     2     4

    6     7     8

V = cat(2,A,B)

V =

    2     4     6     6     8    12

    3     9     2    21     2     4

    4    11     3     6     7     8

d)

fliplr(A)

ans =

    6     4     2

    2     9     3

    3    11     4

flipud(A)

ans =

    4    11     3

    3     9     2

    2     4     6

D=[6,7;8,9]

D =

    6     7

    8     9

>> perms(D)

ans =

    9     7     8     6

    9     7     6     8

    9     8     7     6

    9     8     6     7

    9     6     8     7

    9     6     7     8

    7     9     8     6

    7     9     6     8

    7     8     9     6

    7     8     6     9

    7     6     8     9

    7     6     9     8

    8     7     9     6

    8     7     6     9

    8     9     7     6

    8     9     6     7

    8     6     9     7

    8     6     7     9

    6     7     8     9

    6     7     9     8

    6     8     7     9

    6     8     9     7

    6     9     8     7

    6     9     7     8

e)

tril(A)

ans =

    2     0     0

    3     9     0

    4    11     3

tril(A,1)

ans =

    2     4     0

    3     9     2

    4    11     3

triu(A)

ans =

    2     4     6

    0     9     2

    0     0     3

>> triu(A,1)

ans =

    0     4     6

    0     0     2

    0     0     0

f)zeros(2)

ans =

    0     0

    0     0

>> zeros(2,3)

ans =

    0     0     0

    0     0     0

ones(2)

ans =

    1     1

    1     1

>> ones(2,4)

ans =

    1     1     1     1

    1     1     1     1

g)

%норма

norm(A,1)

ans =

   24

>> norm(A,inf)

ans =

   18

norm(B,2)

ans =

  26.1537

%след

trace(A)

ans =

   14

>> trace(B)

ans =

   16

%ранг

rank(A)

ans =

    3

rank(A,5)

ans =

    1

rank(B,7)

ans =

    2

h)

 min(A)

ans =

    2     4     2

>> max(A)

ans =

    4    11     6

>> min(B)

ans =

    6     2     4

>> max(B)

ans =

   21     8    12

>> min(A,B)

ans =

    2     4     6

    3     2     2

    4     7     3

>> max(A,B)

ans =

    6     8    12

   21     9     4

    6    11     8

i)

sort(A)

ans =

    2     4     2

    3     9     3

    4    11     6

[V,INDEX]=sort(A)

V =

    2     4     2

    3     9     3

    4    11     6

INDEX =

    1     1     2

    2     2     3

    3     3     1

sortrows(A)

ans =

    2     4     6

    3     9     2

    4    11     3

[V,index]=sortrows(A)

V =

    2     4     6

    3     9     2

    4    11     3

index =

    1

    2

    3

j)

mean(A)

ans =

   3.0000    8.0000    3.6667

median(A)

ans =

    3     9     3

std(A)

ans =

   1.0000    3.6056    2.0817

mean(B)

ans =

  11.0000    5.6667    8.0000

median(B)

ans =

    6     7     8

std(B)

ans =

   8.6603    3.2146    4.0000

III.

%магическая матрица

magic(7)

ans =

   30    39    48     1    10    19    28

   38    47     7     9    18    27    29

   46     6     8    17    26    35    37

    5    14    16    25    34    36    45

   13    15    24    33    42    44     4

   21    23    32    41    43     3    12

   22    31    40    49     2    11    20

Вывод.

В ходе лабораторной работы были сформированы две матрицы третьего порядка, с ними были выполнены указанные в задании операции. Результаты выполнения команд представлены в коде.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80564. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності 104 KB
  Згідно закону України Про інвестиційну діяльність інвестиції – усі види майнових та інтелектуальних цінностей що вкладаються в об’єкти підприємницької та фінансової діяльності в результаті чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект. інвестиції – це вкладення капіталу в об’єкти підприємницької діяльності з метою забезпечення його зростання у майбутньому. Інвестиції розрізняють за видами. Фінансові інвестиції це активи які утримує підприємство з метою отримання прибутку за рахунок відсотків дивідендів зростання вартості...
80565. Оцінка ефективності інвестицій 180 KB
  Ефективність дохідність довготермінових облігацій може бути виміряна у вигляді: купонної дохідності норма відсотка облігації; ставки розміщення річної ставки складних відсотків. Ставка розміщення найбільш точно характеризує реальну фінансову ефективність облігації враховуючи всі види доходів від неї. Отже завдання вимірювання фінансової ефективності облігації зводиться до обчислення ставки розміщення у вигляді річної ставки складних відсотків. Нарахування відсотків за цією ставкою на ціну придбання облігації яка може відрізнятись від...
80566. Особливості фінансів малого бізнесу 232 KB
  Малий бізнес є найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного поділу праці, характером спеціалізації га усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу.
80568. Направления совершенствования расчетного и кассового обслуживания клиентуры в Новоуренгойском отделении Сберегательного банка №8369 707.5 KB
  Сберегательный Банк Российской Федерации – старейший банк страны. Созданный в 1841 году как финансовый институт для малоимущих слоёв населения, он и по сегодняшний день остаётся единственным банком, который обслуживает наименее обеспеченные группы физических лиц.
80569. Процесс перевозки грузов автомобильным транспортом на примере ОО УМ «Газпромдорстрой» 718 KB
  Автомобильный транспорт состоит на пороге больших перемен. Меняются требования к его работе. Необходимо поднять использование автомобилей на новый более качественный уровень развития...
80570. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ИП «СОРОЧИНСКАЯ Л.В.») 482 KB
  Цель работы охарактеризовать деятельность работы магазина розничной торговли и выявить перспективы развития данного предприятия. В первой части содержатся теоретические аспекты разработки стратегии развития организации.
80571. Анализ финансового состояния ООО «Транстехсервис» 191.37 KB
  Целью данной выпускной квалификационной работы является выявление и обоснование основных направлений совершенствования финансового состояния ООО «Транстехсервис» Исходя из цели исследования данного дипломного проекта, в работе поставлены следующие задачи: рассмотреть теоретические основы анализа финансового...
80572. Электрооборудование и электроснабжение электромеханического цеха 370.94 KB
  Организация проверки и наладки электрооборудования после монтажа или ремонта. Спецификация электрооборудования. Избыток тепла от электрооборудования и освещения. Для безопасного обслуживания электрооборудования находящегося на ферме моста устанавливают блокировочные контакты на люке и двери кабины.