1929

Вычисления в таблицах MS Excel

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Изучить возможности применения формул для выполнения расчетов при представлении данных в табличном виде; приобрести опыт работы с мастером функций MS Excel.

Русский

2013-01-06

92.38 KB

30 чел.

Лабораторная работа №4

В Ы Ч И С Л Е Н И Я В Т А Б Л И Ц А Х MS EXCEL

Цель работы: изучить возможности применения формул для выполнения расчетов при представлении данных в табличном виде;

приобрести опыт работы с мастером функций MS Excel.

Порядок выполнения работы

Информацию по использованию любой из заданных функций получить с помощью справочной системы Microsoft Excel.

 1.  В ячейку введено число 143,3184. С помощью функций округления получить следующие числа: 143,32; 143; 140; 143,31; 142; 144.
 2.  В ячейке получить число от -5 до 5 и проверить для этого числа истинность выражения: (х2-1)>(2х+1)
 3.  В ячейку введено число, если оно больше 0 извлечь из него корень, если меньше возвести в квадрат.
 4.  Создать таблицу по образцу.

Динамика погоды

1.2.2001

2.2.2001

3.2.2001

4.2.2001

5.2.2001

6.2.2001

7.2.2001

8.2.2001

9.2.2001

10.2.2001

11.2.2001

12.2.2001

13.2.2001

14.2.2001

15.2.2001

16.2.2001

17.2.2001

18.2.2001

19.2.2001

20.2.2001

21.2.2001

22.2.2001

23.2.2001

24.2.2001

25.2.2001

26.2.2001

27.2.2001

28.2.2001

ТЕМПЕР,С

-5

-7

-9

-6

-3

0

0

2

4

-1

-3

-7

-5

-2

0

0

-2

-12

-5

-4

-4

-1

0

0

4

5

6

7

ОСАДКИ

С

С

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Д

Н

Д

С

С

Н

Н

Н

Н

С

Н

С

Д

Д

Д

Н

Н

Н

Н

Н

Обозначения:-С — снег; Д — дождь; Н — без осадков.

 1.  Используя условное форматирование, определить:
 2.  дни с минусовой температурой (синий цвет);
 3.  дни с плюсовой температурой (красный цвет);
 4.  дни с нулевой температурой (желтый цвет).
 5.  Подсчитать:
 6.  общее количество дней;
 7.  среднемесячную температуру;
 8.  количество дней, когда шел снег;
 9.  количество дождливых дней;
 10.  минимальную и максимальную температуру;
 11.  количество дней, когда температура была нулевой.
 12.  Заполнить таблицу

Отраслевая структура промышленности Украины, 2000 год

Наименование

Объем

Топливно-энергетический комплекс

16%

Металлургия

10%

Химия и нефтехимия

8%

Машиностроение и металлообработка

23%

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная

6%

Стройматериалы

4%

Легкая

3%

Пищевая

16%

Другие отрасли

14%

Построить линейчатую диаграмму, которая должна иметь вид (Шрифт подписей по шкалам и значений равен 10 пт):


Сделать 2 копий диаграммы на разных листах.

 1.  В первой копии поменять тип диаграммы на гистограмму.
 2.  Во второй копии диаграммы поменять тип диаграммы на круговую.
 3.  Рассчитать таблицу значений функций на промежутке от-1 до 1 с шагом 0,05. Постороить график функции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47971. Політична економія 451 KB
  Розширення самостійності підприємств роздержавлення власності поява її різноманітних форм дозволяє перетворити більшість учасників суспільного виробництва в реальних господарів. Предметом політичної економії є сукупність економічних відносин які виникають в процесі виробництва обміну розподілу і споживання благ. Вона аналізує ціни окремих товарів витрати на їх виготовлення оптимальне співвідношення ресурсів...
47972. 1С: Бухгалтерія 7.7 218.83 KB
  Операції і проведення.1 Операції і проведення.6 Параметри операції. Якщо кінцевий користувач має доступ до констант то це вікно може бути викликано будь яким пунктом меню кнопкою панелі інструментів або через системне меню âОпераціїâ.
47973. Аграрна політика. Курс лекцій 2.2 MB
  Соціальноекономічний стан аграрного виробництва. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного виробництва Державна політика щодо сільськогосподарського виробництва у період існування Радянського Союзу Економіці належить виняткова роль у забезпеченні життя суспільства як сфери виробництва і відтворення матеріальних благ.
47974. Концепція проекту. Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності 277.5 KB
  Концепція проекту План лекції: Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності. Структура інвестиційного проекту.Життєвий цикл проекту та його кроки 4.Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності Проект є організаційною формою реалізації процесу інвестування.
47975. Будівельна механіка. Конспект лекцій 1.73 MB
  Перший тип опори представлений на рис. Схематично її зображують у вигляді одного стержня з двома ідеальними без тертя шарнірами на кінцях рис. Другий тип опори рис.Схематично опора другого типу зображується за допомогою двох стержнів з ідеальними шарнірами на кінцях; верхній шарнір є загальним для обох стержнів рис.
47976. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.97 MB
  Усе це вказує на потребу формування знань вмінь навичок з безпеки життєдіяльності як необхідної умови безпечного та повноцінного життя людини. Безпека життєдіяльності людини. Безпека життєдіяльності людини. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навч.
47977. Статистична наука 554 KB
  Одиниця сукупності це первинний елемент сукупності що створює відповідну сукупність і відображає її якісну однорідність. Одиниці сукупності повинні бути носіями певних властивостей або ознак тобто таких властивостей які можуть бути встановлені і вивчені виміряні. Тема 2 Статистичне спостереження Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення є цілком необхідним для виявлення сукупності відомостей пор явища та процеси суспільного життя. Суцільне спостереження передбачає охоплення обліком всіх без винятку одиниць...
47978. ЕКОЛОГІЯ. БІОСФЕРА – СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 331 KB
  Короткий нарис історії екології. Українська екологічна школа Історія розвитку екології як синтетичної наукової дисципліни порівняно нетривала. Протягом XIX та початку XX століття розвиток спеціальних аналітичних наук сприяв накопиченню фактичних даних без яких було б неможливим формування екології як сучасної синтетичної науки. У становленні екології помітну роль зіграли праці К.
47979. Економічна діагностика 263.5 KB
  Економічна діагностика підприємства оцінка економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів неповної інформації з метою виявлення можливих перспектив його розитку і наслідків ухвалення поточних управлінських рішень. На основі аналізу і дослідження складається прогноз щодо змін і оптимізації існуючої організаційноекономічної підсистеми підприємства. Системний аналіз поділяється на: аналіз організаційної підсистеми який містить: аналіз політики підприємства його завдань; Аналіз концепції тобто...