1929

Вычисления в таблицах MS Excel

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Изучить возможности применения формул для выполнения расчетов при представлении данных в табличном виде; приобрести опыт работы с мастером функций MS Excel.

Русский

2013-01-06

92.38 KB

30 чел.

Лабораторная работа №4

В Ы Ч И С Л Е Н И Я В Т А Б Л И Ц А Х MS EXCEL

Цель работы: изучить возможности применения формул для выполнения расчетов при представлении данных в табличном виде;

приобрести опыт работы с мастером функций MS Excel.

Порядок выполнения работы

Информацию по использованию любой из заданных функций получить с помощью справочной системы Microsoft Excel.

 1.  В ячейку введено число 143,3184. С помощью функций округления получить следующие числа: 143,32; 143; 140; 143,31; 142; 144.
 2.  В ячейке получить число от -5 до 5 и проверить для этого числа истинность выражения: (х2-1)>(2х+1)
 3.  В ячейку введено число, если оно больше 0 извлечь из него корень, если меньше возвести в квадрат.
 4.  Создать таблицу по образцу.

Динамика погоды

1.2.2001

2.2.2001

3.2.2001

4.2.2001

5.2.2001

6.2.2001

7.2.2001

8.2.2001

9.2.2001

10.2.2001

11.2.2001

12.2.2001

13.2.2001

14.2.2001

15.2.2001

16.2.2001

17.2.2001

18.2.2001

19.2.2001

20.2.2001

21.2.2001

22.2.2001

23.2.2001

24.2.2001

25.2.2001

26.2.2001

27.2.2001

28.2.2001

ТЕМПЕР,С

-5

-7

-9

-6

-3

0

0

2

4

-1

-3

-7

-5

-2

0

0

-2

-12

-5

-4

-4

-1

0

0

4

5

6

7

ОСАДКИ

С

С

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Д

Н

Д

С

С

Н

Н

Н

Н

С

Н

С

Д

Д

Д

Н

Н

Н

Н

Н

Обозначения:-С — снег; Д — дождь; Н — без осадков.

 1.  Используя условное форматирование, определить:
 2.  дни с минусовой температурой (синий цвет);
 3.  дни с плюсовой температурой (красный цвет);
 4.  дни с нулевой температурой (желтый цвет).
 5.  Подсчитать:
 6.  общее количество дней;
 7.  среднемесячную температуру;
 8.  количество дней, когда шел снег;
 9.  количество дождливых дней;
 10.  минимальную и максимальную температуру;
 11.  количество дней, когда температура была нулевой.
 12.  Заполнить таблицу

Отраслевая структура промышленности Украины, 2000 год

Наименование

Объем

Топливно-энергетический комплекс

16%

Металлургия

10%

Химия и нефтехимия

8%

Машиностроение и металлообработка

23%

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная

6%

Стройматериалы

4%

Легкая

3%

Пищевая

16%

Другие отрасли

14%

Построить линейчатую диаграмму, которая должна иметь вид (Шрифт подписей по шкалам и значений равен 10 пт):


Сделать 2 копий диаграммы на разных листах.

 1.  В первой копии поменять тип диаграммы на гистограмму.
 2.  Во второй копии диаграммы поменять тип диаграммы на круговую.
 3.  Рассчитать таблицу значений функций на промежутке от-1 до 1 с шагом 0,05. Постороить график функции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40935. Самоконтроль на заняттях з легкої атлетики 31.5 KB
  Самопочуття після занять фізичними вправами повинне бути бадьорим настрій гарним людина не повинна почувати головного болю розбитості й відчуття стомлення. Як правило при систематичних занять спортом сон добрий зі швидким засипанням і бадьорим самопочуттям після сну. Вживати їжу відразу після занять не рекомендується краще почекати 3060 хвилин. Щоденник самоконтролю служить для обліку самостійних занять фізичною культурою й спорту а також реєстрації антропометричних змін показників функціональних проб і контрольних випробувань...
40936. €œІсторія створення Міжнародного олімпійського комітету 92.5 KB
  Роль П’єра де Кубертена у відродженні сучасних Олімпійських ігор. Роль П’єра де Кубертена у відродженні сучасних Олімпійських ігор. Відродженню сучасних Олімпійських ігор світ зобов’язаний в першу чергу енергії та наполегливості історика літератора педагога соціолога барона П’єра де Кубертена. П’єр Фреді барон де Кубертен народився у Парижі 1 січня 1863 року в багатій сім’ї французького живописця.
40937. Технология и безопасность взрывных работ 2.83 MB
  Рассмотрены основные теоретические и практические вопросы по курсу «Технология и безопасность взрывных работ». Учебное пособие предназначено для студентов четвертого курса заочной формы обучения специальностей направления «Горное дело»
40938. Когнітивний інструментарій комп’ютерної лінгвістики 133 KB
  Комп’ютерна лінгвістика. Когнітивний інструментарій комп’ютерної лінгвістики. Напрямки комп’ютерної лінгвістики. Комп’ютерна лінгвістика computtionl linguistics – є маргінальною галуззю мовознавства спрямованою на розробку автоматизованих методів зберігання обробки переробки й використання лінгвістичних знань й інформації репрезентованої знаками природної мови.
40939. Оптимізація когнітивної функції мови 72 KB
  Квантитативна лінгвістика – міждисциплінарний напрямок у прикладних дослідженнях в якому як основний інструмент вивчення мови та мовлення використовуються кількісні або статистичні методи аналізу. Комп’ютерне моделювання мови та мовлення – використання знання про частоту у комп’ютерній лінгвістиці. Ідентифікація людини за усним мовленням потребує залучення відповідних технічних засобів що відображають певні фонетичні ознаки та здійснюється на підставі характеристик голосу: гучності тривалості висоти тону висотного діапазону висотного...
40940. Типи словників. Структура словників 100 KB
  За кількістю представлених мов словники поділяються на одномовні двомовні й багатомовні перші представляють лексикон однієї мови інші є перекладними й подають еквіваленти мовних одиниць. За функцією словники поділяються на дескриптивні й нормативні: перші спрямовані на повний опис проблемної галузі в розмаїтті всіх випадків слововживань наприклад діалектні словники словники жаргонів сленгу; другі орієнтовані на норму мови з них вилучено все що не відповідає літературній нормі. Одномовні словники за типом характеристики слова...
40941. Оптимізація функціонування мови як засобу передачі інформації 109.5 KB
  Перекладознавство є філологічною галуззю яка вивчає закономірності процесу перекладу з однієї мови на іншу в його різноманітних виявах а також досліджує міжмовні відповідники різних рівнів і механізми та способи досягнення різних типів еквівалентності текстів оригіналу й перекладу. Об'єктом перекладознавства можна вважати первинний оригінальний текст і вторинний текст як результат перекладу. Предметом перекладознавства є процес перекладу як подвійний інтерпретаційнопороджувальний дискурс головним суб'єктом якого є особистість перекладача....
40942. Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії 38 KB
  Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії Буржуазна революція в Англії. Розвиток буржуазного права. вже новий король Вільгельм підписав Біль про права яким затверджувалось верховенство парламенту в законотворчості. визначався неписаними правилами колегіальна відповідальність кабінету міністрів формування уряду з партії що перемогла на виборах відмова короля від права вето та ін.
40943. Розвиток буржуазної держави та права у Франції 53.5 KB
  Розвиток буржуазної держави та права у Франції Буржуазна революція у Франції. Розвиток державності Франції у XIX ст. Буржуазна революція у Франції.