19391

РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАЗЫ ДАННЫХ: ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

БАЗЫ ДАННЫХ Лабораторная работа № 3 РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАЗЫ ДАННЫХ: ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ ЦЕЛЬ РАБОТЫ Изучение средств автоматизации формирования запросов в СУБД MS Access. Отработка методов конструирования запросов форм представления запросов и и

Русский

2013-07-12

3.82 MB

3 чел.

БАЗЫ ДАННЫХ

Лабораторная работа № 3

РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАЗЫ ДАННЫХ: ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение средств автоматизации формирования запросов в СУБД MS Access.

Отработка методов конструирования запросов, форм представления запросов и их реализация.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Создание запросов

Вариант задания данной лабораторной работы предполагает предоставление информации по следующим запросам:

- информацию о враче (фамилия,  специализация, стаж, оклад, совместительство);

- данные о больном ( фамилия,  возраст,  адрес,  детское  учреждение, место работы родителей, хронические заболевания,  прививки, последнее обращение к врачу);

- данные о детском учреждении (наименование,  адрес, количество детей,  наличие карантина,  выявленные  инфекционные заболевания, дата последнего профилактического обследования).

Запрос1. Информация о враче

Информацию о враче можно получить, введя ФИО врача:

Данный запрос предоставит инфрмацию о специализации врача, стаже его работы, окладе и совместительстве.

Также можно ввести специализацию врача (для этого в появившемся окне «Введите ФИО врача» необходимо нажать клавишу ENTER, не вводя ФИО):

Запрос2. Информация о ПАЦИЕНТе (Дата рождения, детское учреждение)

Введите ФИО пациента или № карточки. Вам будет предоставлена информация о пациента – дата рождения и последнее обращение к врачу.

Запрос3. Информация о ПАЦИЕНТе (место жительства)

Данный запрос предоставляет информацию о месте жительства пациента.

Информацию о пациенте можно получить, введя Номер карточки:

Или ФИО пациента:

Если ввести номер карточки одного пациента, а ФИО другого, информация на экран выведется об обоих пациентах.

Запрос4. Информация о ПАЦИЕНТе (ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЯХ)

Данный запрос предпоглагает введение № Какточки или ФИО пациента. Выдается информация о родителях пациента – ФИО и место работы.

Запрос5. Информация о ПАЦИЕНТе (ИНФОРМАЦИЯ О ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ)

Данный запрос предоставляет информацию о хронических заболеваниях пациента.

Предполагается ввод № карточки, или ФИО пациента, или названия заболевания.

Запрос6. Информация о детском учреждении (адрес, количество детей, дата последнего профобследования)

  или  

Запрос7. Информация о детском учреждении (ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ)

или

Вывод: в данной лабораторной работе были созданы запросы базы данных «Детская поликлиника», позволяющие получить полную и необходимую информацию по возникающим вопросам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23175. ОЛЕГ ОЛЬЖИЧ 34 KB
  Олег Ольжич народився 8 липня 1907 р. після заснування ОУН організації українських націоналістів Ольжич став одним з найактивніших її членів очолив культурний сектор організації а трохи пізніше став заступником голови проводу ОУН. у Львові вийшла збірка Ольжича Рінь.
23176. Cтруктура світогляду 38 KB
  У систему цінностей людини входять уявлення про добро і зло щастя і нещастя мету і сенс життя. Наприклад: життя це головна цінність людини безпека людини це теж велика цінність і т. Ціннісне відношення людини до світу і до самого себе формується в певну ієрархію цінностей на вершині якої розташовуються свого роду абсолютні цінності зафіксовані в тих або інших суспільних ідеалах. які регулюють повсякденне життя як окремої людини так і всього суспільства.
23177. Історичні типи світогляду 39 KB
  Історичні типи світогляду Підкреслимо що світогляд не просто узагальнене уявлення про світ а форма суспільної самосвідомості людини вузловими категоріями якої виступають поняття світ і людина . Через ці поняття суб'єкт світогляду усвідомлює своє призначення у світі і формує життєві установки. Світогляд за самою своєю суттю є універсальним і практич ним оскільки орієнтує на вирішення найважливіших проблем людського існування виражає імперативи поведінки людини та сенс її життя. В цьому і полягає функціональне призначення світогляду.
23178. Класична онтологія та її фундаментальні проблеми 40.5 KB
  Класична онтологія та її фундаментальні проблеми Онтологія розділ філософії що вивчає проблеми буття. ТермінОнтологія був запропонований Р. Вольфом явно розділили семантику термінівонтологія іметафізика. Формально онтологія складається з понять термінів організованих в таксономія їх описів і правил виводу.
23179. Технология Token Ring 81.5 KB
  Сети Token Ring, так же как и сети Ethernet, характеризует разделяемая среда передачи данных, которая в данном случае состоит из отрезков кабеля, соединяющих все станции сети в кольцо. Кольцо рассматривается как общий разделяемый ресурс, и для доступа к нему требуется не случайный алгоритм
23180. Філософський зміст категорії матерія 37 KB
  Якщо для філософів стародавнього світу матерія це матеріал з якого складаються тіла предмети а кожний предметтіло складається з матерії та форми як духовного першопочатку то для Р.Ньютон додає до Декартового визначення матерії як субстанції ще три атрибути: протяжність непроникність непорушна цілісність тілаінертність пасивність нездатність самостійно змінювати швидкість згідно із законами динаміки; вага зумовлена дією закону всесвітньої гравітації. Причому інертність та вага потім об'єднуються ним у поняття маси яка виступає...
23181. Рух, як спосіб простір та час як форми існування матерії 37 KB
  Рухяк спосіб простір та час як форми існування матерії Простір і час це філософські категорії за допомогою яких позначаються основні форми існування матерії. Філософію цікавить насамперед питання про відношення простору і часу до матерії тобто чи є вони реальними чи це тільки абстракціїфеномени свідомості. Сучасна наука розглядає простір і час як форми існування матерії. Матеріалізм підкреслює об'єктивний характер простору і часу невіддільність від руху матерії: матерія рухається у просторі і часі.
23182. Онтологія 128.5 KB
  Поняття онтологія не має однозначного тлумачення у філософії. Існує принаймні три значення цього поняття: Поперше під онтологією розуміють ту частину філософії яка з'ясовує основні фундаментальні принципи буття першоначала всього сутнісного. Саме поняття онтологія у перекладі з грецької мови означає вчення про суще сутнісне найважливіше онто суще сутнісне логія вчення. Подруге у марксистській філософії поняття онтологія вживається для з'ясування сутності явищ що існують незалежно від людини її свідомості та...