19391

РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАЗЫ ДАННЫХ: ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

БАЗЫ ДАННЫХ Лабораторная работа № 3 РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАЗЫ ДАННЫХ: ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ ЦЕЛЬ РАБОТЫ Изучение средств автоматизации формирования запросов в СУБД MS Access. Отработка методов конструирования запросов форм представления запросов и и

Русский

2013-07-12

3.82 MB

3 чел.

БАЗЫ ДАННЫХ

Лабораторная работа № 3

РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БАЗЫ ДАННЫХ: ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение средств автоматизации формирования запросов в СУБД MS Access.

Отработка методов конструирования запросов, форм представления запросов и их реализация.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Создание запросов

Вариант задания данной лабораторной работы предполагает предоставление информации по следующим запросам:

- информацию о враче (фамилия,  специализация, стаж, оклад, совместительство);

- данные о больном ( фамилия,  возраст,  адрес,  детское  учреждение, место работы родителей, хронические заболевания,  прививки, последнее обращение к врачу);

- данные о детском учреждении (наименование,  адрес, количество детей,  наличие карантина,  выявленные  инфекционные заболевания, дата последнего профилактического обследования).

Запрос1. Информация о враче

Информацию о враче можно получить, введя ФИО врача:

Данный запрос предоставит инфрмацию о специализации врача, стаже его работы, окладе и совместительстве.

Также можно ввести специализацию врача (для этого в появившемся окне «Введите ФИО врача» необходимо нажать клавишу ENTER, не вводя ФИО):

Запрос2. Информация о ПАЦИЕНТе (Дата рождения, детское учреждение)

Введите ФИО пациента или № карточки. Вам будет предоставлена информация о пациента – дата рождения и последнее обращение к врачу.

Запрос3. Информация о ПАЦИЕНТе (место жительства)

Данный запрос предоставляет информацию о месте жительства пациента.

Информацию о пациенте можно получить, введя Номер карточки:

Или ФИО пациента:

Если ввести номер карточки одного пациента, а ФИО другого, информация на экран выведется об обоих пациентах.

Запрос4. Информация о ПАЦИЕНТе (ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЯХ)

Данный запрос предпоглагает введение № Какточки или ФИО пациента. Выдается информация о родителях пациента – ФИО и место работы.

Запрос5. Информация о ПАЦИЕНТе (ИНФОРМАЦИЯ О ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ)

Данный запрос предоставляет информацию о хронических заболеваниях пациента.

Предполагается ввод № карточки, или ФИО пациента, или названия заболевания.

Запрос6. Информация о детском учреждении (адрес, количество детей, дата последнего профобследования)

  или  

Запрос7. Информация о детском учреждении (ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ)

или

Вывод: в данной лабораторной работе были созданы запросы базы данных «Детская поликлиника», позволяющие получить полную и необходимую информацию по возникающим вопросам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73936. СИСТЕМА ЗАБЕЗЕЧЕННЯ ФİНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 107.5 KB
  Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту являє собою взаємозвязану сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємства які забезпечують розроблення і прийняття управлінських рішень з окремих напрямів його фінансової діяльності і несуть відповідальність за результати цих рішень. İєрархічний принцип побудови фінансових служб управління підприємством Фінансова служба управління підприємством у цілому Фінансові служби управління структурними одиницями підприємства відділами цехами службами Фінансові служби...
73937. УПРАВЛİННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 189.5 KB
  Поняття грошового потоку Грошовий потік можна визначити як сукупність послідовно розподілених у часі подій які повязані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів у звязку з виконанням договірних зобовязань між економічними агентами субєктами господарювання державою домогосподарствами міжнародними організаціями...
73938. М.С. Грушевський - видатний український діяч 298 KB
  Формування особистості М.С. Грушевського. Формування політичних поглядів і переконань на різних етапах життя М.С. Грушевського. Повернення в Україну. На чолі Центральної Ради. Ідея соціалістичного федералізму. Брестська трагедія. Зрілість. Останні роки життя...
73939. Имидж как средство повышения конкурентоспособности предприятия 3.55 MB
  Имидж предприятия (организации) и принципы его формирования в современных условиях. Формирование внутреннего имиджа предприятия и его взаимосвязь с мотивацией трудовой деятельности. Формирование имиджа ОАО «Автокомбинат 1». Основные направления повышения конкурентоспособности транспортных услуг
73940. УПРАВЛİННЯ АКТИВАМИ 98.5 KB
  Розглядаючи наведену формулу необхідно визначити період який потрібен для перетворення виробничих запасів дебіторської і кредиторської заборгованості в готівку.з середній період обороту дебіторської заборгованості...
73941. Фінансовий аналіз діяльності ПрАТ ЧШФ Елегант 1.2 MB
  Джерела інформації та форми документації. Капітал підприємства, показники його стану, динаміки та використання. Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства. Показники стану капіталу підприємства. Капітал підприємства ПрАТ ЧШФ «Елегант». Фінансовий аналіз діяльності ПрАТ ЧШФ «Елегант». Аналіз структури балансу, складу майна та джерел його формування. Аналіз ліквідності ПрАТ ЧШФ «Елегант»
73942. УПРАВЛIННЯ IНВЕСТИЦIЯМИ 151.5 KB
  Економічна сутність інвестицій та їх класифікація Ефективне управління інвестиціями обумовлює необхідність: зясування сутності інвестицій та можливості їх реалізації в різних формах; розробки і реалізації інвестиційної стратегії як головної мети інвестиційної діяльності; урахування класифікації інвестицій; вибору та оцінки ефективності інвестиційних проектів підприємств; забезпечення оптимального співвідношення джерел фінансування в реальних капітальних інвестицій; оцінювання ефективності фінансових інвестицій та формування оптимального...
73943. Етапи формування команди 45.5 KB
  Люди, обєднані в робочу групу, мають різні мотиви і очікування. Важливо розуміти, в чому буде виграш кожного учасника у разі загального успіху проекту, і використовувати це знання для об'єднання співробітників.
73944. ТИПОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО СУБЪЕКТА 77 KB
  В эпосе герой еще всецело находится в зависимости от божества: он не может действовать самостоятельно он по словам Б. Герой обладает теми же качествами что и боги но он жертва тех свойств носителем которых является. Тематическая близость обнаруживается между Бедными людьми и повестью Белые ночи герой которой дает себе уничижительную характеристику: Мечтатель не человек а знаете какоето существо среднего рода.