19394

РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ С БАЗАМИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ADO

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

БАЗЫ ДАННЫХ Лабораторная работа № 6 РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ С БАЗАМИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ADO Цель работы.Получить навыки интеграции различных баз данных с приложениями разработанным в среде IDE Delphi. Ход работы. 1. В форму Form1 д

Русский

2013-07-12

655.5 KB

8 чел.

БАЗЫ ДАННЫХ

Лабораторная работа № 6

РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ С БАЗАМИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ADO

Цель работы.
Получить навыки интеграции различных баз данных с приложениями, разработанным в среде
IDE Delphi.

Ход работы.

1. В форму «Form1» добавляем компоненты: ADOConnection, ADOTable, DataSource,DBGrid. Далее мы связываем компоненты, устанавливая свойство DBGrid1-> DataSource  на компонент DataSource1 и свойство  DataSet компонента DataSource1 на компонент ADOTable1. В компоненте ADOConnection1 устанавливаем связь с базой данных предыдущей лабораторной работы db_poly.mdb. Далее в свойстве Connection компонента ADOTable1 устанавливаем компонент ADOConnection1, после этого в свойстве TableName компонента ADOTable1 выберем таблицу «Карточка пациента». Далее жмем двойным щелчком на компонент DBGrid1 и появится окно Columns, где жмем на вкладку Add New(Ins), на таблице появляется столбец (атрибут), значение которого выбираем из таблицы «Карточка пациента» в свойстве FieldName в любой комбинации:

2. Для передачи значений атрибутов из реляционной базы данных db_poly.mdb в построенную нами таблицу необходимо активировать компонент ADOTable1. Для начала создадим кнопку, добавим компонент Button1, в этом компоненте вписываем данную команду:

                                   ADOTable1.Active:=true;  

При выполнении данной операции таблица будет выглядеть следующим образом:

Вывод: при выполнении данной лабораторной работы были получены навыки использования компонента ADO для обработки данных перенесенных из реляционных баз данных.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8257. Особливості доказування по справах стосовно неосудних осіб при застосуванні примусових заходів медичного характеру 81 KB
  Особливості доказування по справах стосовно неосудних осіб при застосуванні примусових заходів медичного характеру 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види Найважливішими засобами боротьби зі злочинністю є кримінально-правові зас...
8258. Доказування у справах про злочини неповнолітніх 123 KB
  Доказування у справах про злочини неповнолітніх. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх. Особливості доказування у ході провадження досудового і судов...
8259. Доказування протокольної форми досудової підготовки матеріалів 91 KB
  Доказування протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Суть протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Діяльність органів внутрішніх справ при доказуванні протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Процесуальний по...
8260. Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів 34 KB
  Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів Суттєва зміна сучасної злочинності обумовлює необхідність розробки все нових і розвитку традиційних засобів та методів боротьби з нею. Все більшої актуал...
8261. Процесуальні і криміналістичні засоби доказування: їх види 56 KB
  Процесуальні і криміналістичні засоби доказування: їх види Виходячи із змісту доказування як діяльності по збиранню, дослідженню, оцінці й використанню доказів, розрізняють процесуальні (процедурні) іпізнавальні способи й засоби доказування. Д...
8262. Слідчі і судові версії 108.5 KB
  Слідчі і судові версії. Поняття, сутність та значення слідчих та судових версій. Класифікація версій. Побудова (висунення) слідчих та судових версій. Перевірка слідчих та судових версій та їх оцінка. Поняття, сутність та значення слідч...
8263. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації 122 KB
  Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації Питання, які розглядаються на лекції. Правові та організаційні основи ЦЗ. Завдання ЦЗ та шляхи їх реалізації. Галузевий та територіальний моніторинг небезпек. Правові та орга...
8264. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС 200 KB
  Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС Питання, які розглядаються на лекції. Небезпечні геологічні процеси і явища та інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій. Зони затоплень та заходи з мінімізаці...
8265. Забезпечення діяльності об’єкту господарювання, у власності якого перебуває об’єкт підвищеної небезпеки 130 KB
  Забезпечення діяльності обєкту господарювання, у власності якого перебуває обєкт підвищеної небезпеки Питання, які розглядаються на лекції: Критерії ідентифікації обєктів підвищеної небезпеки.. Визначення об’єктів підвище...