19439

Виды гражданских правоотношений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Виды гражданских правоотношений Классификация гражданских правоотношений может проводиться по различным основаниям: Абсолютные и относительные правоотношения – выделяют по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного лица; В абсолютном правоотнош...

Русский

2013-07-12

26.5 KB

1 чел.

Виды гражданских правоотношений

Классификация гражданских правоотношений может проводиться по различным основаниям:

  1.  Абсолютные и относительные правоотношения – выделяют по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного лица;

В абсолютном правоотношении субъективному праву управомоченного лица корреспондируется обязанность неопределенного круга обязанных лиц Так, праву собственника владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему вещью соответствует обязанность всех других лиц не препятствовать ему в использовании вещи. В относительном правоотношении управомоченному лицу противостоит строго определенное обязанное лицо.

  1.  Имущественные и неимущественные – выделяют по объему гражданских прав;

Имущественные правоотношения возникают по поводу материальных благ (имущества) и связаны с нахождением имущества у конкретного лица (право собственности), или с переходом имущества от, одного лица к другому (по договору, в порядке наследования). Для зашиты имущественных прав могут применяться только меры имущественного характера. Неимущественные правоотношения возникают по поводу нематериальных благ честь, достоинство, деловая репутация, право авторства. Для защиты таких правоотношений наряду с имущественными применяются и меры неимущественного характера: признание авторства, публичное опровержение.

  1.  Вещные и обязательственные правоотношения – выделяют по способу удовлетворения интересов управомоченного лица;

В вещных правоотношениях за управомоченным лицом закрепляется возможность без содействия обязанных лиц удовлетворить свои потребности путем использования полезных свойств вещей (например, правоотношения в сфере права собственности). Обязательственные правоотношения опосредуют динамику имущественных отношений по передаче имущества и использованию результатов интеллектуальной деятельности.  

4.  Простые и сложные правоотношения – по распределению прав и обязанностей между участниками;

Большинство гражданских правоотношений являются сложными, то есть у каждого участника одновременно имеются и права и обязанности. В простом правоотношении у одного участника только право, а у другого - только обязанность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3662. Алгоритми роботи з багатомірними масивами 160.5 KB
  Алгоритми роботи з багатомірними масивами Поділ;масивів на одномірні і багатомірні носить історичний характер. Ніякої принципової різниці між ними немає. Одномірні масиви - це окремий випадок багатомірних. Можна говорити й по-іншому: багат...
3663. Робота з масивами 218 KB
  Робота з масивами Масиви в C# Масив задає спосіб організації даних. Масивом називають упорядковану сукупність елементів одного типу. Кожен елемент масиву має індекси, що визначають порядок елементів. Число індексів характеризує розмірніс...
3664. Клас Array і нові можливості масивів 90.5 KB
  Клас Array і нові можливості масивів Клас Array Не можна зрозуміти багато деталей роботи з масивами в C#, якщо не знати пристрій класу Array з бібліотеки FCL, нащадками якого є всі класи-масиви. Розглянемо наступні оголошення: Клас Array...
3665. Алгоритми обробки символьної інформації 947.27 KB
  Алгоритми обробки символьної інформації. Символьна інформація — це інформація, що відображається за допомогою символів (букв, цифр, знаків операцій і ін.). IBM-сумісні комп'ютери обробляють 256 різних символів, кожен з яких кодується одним байтом. Відповідність символів і байтів задається таблицею кодування, в якому для кожного символу вказується відповідний байт.
3666. Клас StringBuilder – будівничий рядків 125 KB
  Клас StringBuilder – будівничий рядків. Клас string не дозволяє змінювати існуючі об'єкти. Стрінговий клас StringBuilder дозволяє компенсувати цей недолік. Цей клас належить до змінюваних класів і його можна знайти в просторі імен System.Text. Розглянемо клас StringBuilder докладніше.
3667. Робота з літерними величинами 532 KB
  Робота з літерними величинами Коли говорять про cтрічковий тип, то звичайно розрізняють тип, що представляє: окремі символи - тип char, рядок постійної довжини - масив символів, рядок змінної довжини - тип string. Символьний тип char, що представляє...
3668. Процедури і функції — методи класу 64 KB
  Процедури і функції — методи класу Історично першим способом структуризації програм в мовах програмування високого рівня було використання процедур і функцій — щодо самостійних фрагментів програм, оформлених особливим чином і забезпечених ...
3669. Файли і сериалізація об'єктів 160 KB
  NET Framework часто виникають дві в загальному випадку схожі завдання: зберегти (прочитати) вміст даних (файлу) і зберегти (прочитати) поточне полягання об'єкту у файлі або в таблиці бази даних. Не дивлячись на безперечну схожість вказаних завдань, в рамках...
3670. Робота з класами та файлами 1.27 MB
  Робота з файлами Клас Environment Клас Environment дозволяє одержати інформацію про оточення програми (поточний каталог, версія Windows і т.п.) через свої статичні члени. Приклад використання цього класу...