19439

Виды гражданских правоотношений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Виды гражданских правоотношений Классификация гражданских правоотношений может проводиться по различным основаниям: Абсолютные и относительные правоотношения – выделяют по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного лица; В абсолютном правоотнош...

Русский

2013-07-12

26.5 KB

1 чел.

Виды гражданских правоотношений

Классификация гражданских правоотношений может проводиться по различным основаниям:

  1.  Абсолютные и относительные правоотношения – выделяют по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного лица;

В абсолютном правоотношении субъективному праву управомоченного лица корреспондируется обязанность неопределенного круга обязанных лиц Так, праву собственника владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему вещью соответствует обязанность всех других лиц не препятствовать ему в использовании вещи. В относительном правоотношении управомоченному лицу противостоит строго определенное обязанное лицо.

  1.  Имущественные и неимущественные – выделяют по объему гражданских прав;

Имущественные правоотношения возникают по поводу материальных благ (имущества) и связаны с нахождением имущества у конкретного лица (право собственности), или с переходом имущества от, одного лица к другому (по договору, в порядке наследования). Для зашиты имущественных прав могут применяться только меры имущественного характера. Неимущественные правоотношения возникают по поводу нематериальных благ честь, достоинство, деловая репутация, право авторства. Для защиты таких правоотношений наряду с имущественными применяются и меры неимущественного характера: признание авторства, публичное опровержение.

  1.  Вещные и обязательственные правоотношения – выделяют по способу удовлетворения интересов управомоченного лица;

В вещных правоотношениях за управомоченным лицом закрепляется возможность без содействия обязанных лиц удовлетворить свои потребности путем использования полезных свойств вещей (например, правоотношения в сфере права собственности). Обязательственные правоотношения опосредуют динамику имущественных отношений по передаче имущества и использованию результатов интеллектуальной деятельности.  

4.  Простые и сложные правоотношения – по распределению прав и обязанностей между участниками;

Большинство гражданских правоотношений являются сложными, то есть у каждого участника одновременно имеются и права и обязанности. В простом правоотношении у одного участника только право, а у другого - только обязанность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65515. МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТЕМПЕРАТУРНОГО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОМПОЗИТНИХ СТРИНГЕРІВ ПАНЕЛЕЙ ОБШИВКИ 1.26 MB
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому: уперше виявлено і обґрунтовано механізм виникнення згинально-крутильних деформацій композитних стержнів з неоднорідним перерізом при зміні температури та або внаслідок усадки...
65516. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 154 KB
  Зрозуміло кожен з нас зацікавлений щоб цей вигляд був гуманістичним культурним людським і людяним і оскільки це так кожен зацікавлений у формуванні відповідних норм в свідомості та поведінці молоді у більш широкому розумінні...
65517. Методи та алгоритми диспетчеризації завдань у розподілених комп’ютерних системах 572.5 KB
  Сьогодні участь у міжнародних програмах стає стратегічним питанням інформаційного розвитку держав. Україна також стоїть на шляху науково-технічної інтеграції у європейський та світовий простір, про що говорить низка проектів, в яких Україна є повноправним учасником.
65519. ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ НОВОГО МЕТОДУ ДОВГОХВИЛЬОВОЇ ОФТАЛЬМОГРАФІЇ У ХВОРИХ З ВІКОВОЮ МАКУЛЯРНОЮ ДЕГЕНЕРАЦІЄЮ 226 KB
  Патологія макулярної ділянки очного дна займає одне з перших місць в світі як причина слабкого зору та сліпоти і на теперішній час вважається найбільш складною для діагностики та лікування. Одним із найбільш розповсюджених та найтяжчих захворювань органа зору серед патології очного дна...
65520. Особливості використання сучасних сортів ячменю ярого в селекції на пивоварну якість та продуктивність 222.5 KB
  Актуальність теми полягає в необхідності встановлення ефективності селекції ячменю ярого на пивоварну якість і урожайність на основі використання в схрещуванні сучасних сортів виділених за цінними ознаками продуктивності...
65521. Підвищення точності зміцнювальної накатки зубців за рахунок розробки принципово нової геометрії накатного інструмента 191 KB
  Підвищення продуктивності та якості виготовлення циліндричних зубчастих коліс із одночасним зниженням їх собівартості є однією з найбільш актуальних задач технологів та інструментальників усього світу.
65522. Диференціальний розчинонасос із вертикальним проточним плунжером 1.09 MB
  У будівельній промисловості при спорудженні будівель як промислового так і цивільного призначення до чверті загальної трудомісткості становлять роботи пов’язані з використанням будівельних розчинів: штукатурні роботи улаштування наливних підлог замонолічування стиків будівельних елементів тощо.
65523. ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХИСТУ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ВІД ЛУСКОКРИЛИХ ШКІДНИКІВ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 222 KB
  В агроекологічних умовах Центрального Лісостепу в останні роки значної шкоди агроценозу смородини чорної завдає комплекс лускокрилих фітофагів зокрема смородинова склівка листовійки аґрусова вогнівка та смородинова брунькова міль.