19439

Виды гражданских правоотношений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Виды гражданских правоотношений Классификация гражданских правоотношений может проводиться по различным основаниям: Абсолютные и относительные правоотношения выделяют по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного лица; В абсолютном правоотнош...

Русский

2013-07-12

26.5 KB

1 чел.

Виды гражданских правоотношений

Классификация гражданских правоотношений может проводиться по различным основаниям:

  1.  Абсолютные и относительные правоотношения – выделяют по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного лица;

В абсолютном правоотношении субъективному праву управомоченного лица корреспондируется обязанность неопределенного круга обязанных лиц Так, праву собственника владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему вещью соответствует обязанность всех других лиц не препятствовать ему в использовании вещи. В относительном правоотношении управомоченному лицу противостоит строго определенное обязанное лицо.

  1.  Имущественные и неимущественные – выделяют по объему гражданских прав;

Имущественные правоотношения возникают по поводу материальных благ (имущества) и связаны с нахождением имущества у конкретного лица (право собственности), или с переходом имущества от, одного лица к другому (по договору, в порядке наследования). Для зашиты имущественных прав могут применяться только меры имущественного характера. Неимущественные правоотношения возникают по поводу нематериальных благ честь, достоинство, деловая репутация, право авторства. Для защиты таких правоотношений наряду с имущественными применяются и меры неимущественного характера: признание авторства, публичное опровержение.

  1.  Вещные и обязательственные правоотношения – выделяют по способу удовлетворения интересов управомоченного лица;

В вещных правоотношениях за управомоченным лицом закрепляется возможность без содействия обязанных лиц удовлетворить свои потребности путем использования полезных свойств вещей (например, правоотношения в сфере права собственности). Обязательственные правоотношения опосредуют динамику имущественных отношений по передаче имущества и использованию результатов интеллектуальной деятельности.  

4.  Простые и сложные правоотношения – по распределению прав и обязанностей между участниками;

Большинство гражданских правоотношений являются сложными, то есть у каждого участника одновременно имеются и права и обязанности. В простом правоотношении у одного участника только право, а у другого - только обязанность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57712. Прямокутна система координат у просторі. Декартові координати у просторі 1.75 MB
  Мета уроку: ввести поняття прямокутної системи координат у просторі з використанням історичного матеріалу навчати будувати точку за заданими координатами та знаходити координати точок які зображенні у заданій системі координат...
57713. Прямоугольная система координат. Расстояние между точками. Координаты середины отрезка 286 KB
  Актуализация опорных знаний фронтальный опрос сильных учащихся с наводящими вопросами по будущим заданиям Что такое треугольник фигура состоящая из 3х точек не лежащих на одной прямой и 3х отрезков попарно соединяющих эти точки...
57714. Паливні корисні копалини України 69 KB
  Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про паливні ресурси та їх звязок з геологічною будовою; виявити закономірності розташування родовищ корисних копалин України за допомогою карт атласу...
57715. Кримські гори. Загальна характеристика гірської країни 990.5 KB
  Мета уроку: сформувати знання про особливості географічного положення Кримських гір та їх природних умов надати учням систему знань про особливості розподілу висотних поясів ландшафтів гірського Криму...
57716. Органи кровообігу: серце і судини. Взаємозалежність будови органів кровообігу і функцій які вони виконують 581 KB
  Звук Демонстрація на екрані пульсуючого серця і запис роботи серця. Вивчили будову цих серця і судин. Який орган забезпечує рух крові по судинах Епіграфом уроку можна взяти слова: Слайд Серце може додати розуму але розум не може додати серця.
57717. Історія життєвих випробувань Робінзона Крузо у романі Даніеля Дефо «Робінзон Крузо» 49.5 KB
  Відомий французький просвітитель Жан-Жак Руссо вважав: «Робінзон Крузо» - це перша книга, яку варто прочитати кожній людині, як тільки вона навчиться читати за букварем.
57718. Народна та професійна культура через призму історії України та української літератури першої половини ХІХ століття 128.5 KB
  Українська культура І половини ХІХ століття Художня культура. Народна та професійна культура Українська література. Шевченко - художник Музичні інструменти: кобза бандура Основні поняття: культура народна культура професійна культура етнографія...
57719. Натуральні числа. Геометричні фігури 45.5 KB
  Мета: навчальна закріпити поняття кут елементи кута рівні кути види кутів позначенням кутів; формувати в учнів вміння будувати кут; відпрацювати навички побудови кутів розрізняти кути на готових рисунках і позначати...
57720. Квадратична функція. Квадратні нерівності 462 KB
  Мета уроку: Сприяти узагальненню матеріалу, поглибленню знань. Розвивати мислення, кмітливість, цікавість, оперативність у виконанні вправ, інтерес до навчання. Виховувати вміння працювати колективно.