19445

Возникновение юридических лиц

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Возникновение юридических лиц. Традиционно существуют три способа образования юридических лиц: распорядительный разрешительный и явочнонормативный. Распорядительный порядок предполагает образование юридического лица в силу прямого распоряжения государственного

Русский

2013-07-12

24.5 KB

0 чел.

Возникновение юридических лиц.

Традиционно существуют три способа образования юридических лиц: распорядительный, разрешительный и явочно-нормативный. Распорядительный порядок предполагает образование юридического лица в силу прямого распоряжения государственного органа или органа местного самоуправления (государственные и муниципальные унитарные предприятия). При разрешительном порядке инициатива исходит от учредителей юридического лица, однако необходимо согласие соответствующих государственных или муниципальных органов на его создание (например, создание банков). Явочно-нормативный порядок означает, что согласие на создание таких юридических лиц уже дано в нормативных актах. После создания учредительных документов достаточно лишь "явиться" для регистрации. Отказ в государственной регистрации по мотивам нецелесообразности не допускается (хозяйственные общества и товарищества).

При создании юридического лица разрабатываются учредительные документы (учредительный договор или устав либо и то и другое). Учредительный договор должен включать обязательство о создании юридического лица, в том числе порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи в собственность юридического лица имущества создателей и участие в его деятельности. В учредительном договоре также фиксируются условия и порядок распределения прибыли и убытков между учредителями (участниками), порядок управления деятельностью юридического лица, условия выхода из состава учредителей (участников).

Юридические лица должны регистрироваться в уполномоченном государственном органе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60351. СУЧАСНА ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ: ПРОБЛЕМИ, ТЕОРІЇ, КОНЦЕПЦІЇ 115.5 KB
  Чому етика є складовою частиною філософського знання Функції моралі. Це обумовлено і складністю її предмета і складністю моралі як соціального явища. Філософія загальна соціологічна теорія соціологія моралі соціологія особи загальна...
60352. Forms of business in the USA. Форми бізнесу у США 69 KB
  All the corporations are to receive their charters from the state authorities. The charters state all the powers of the corporation. Many corporations try to receive their charters from the authorities of the State of Delaware, though they operate in other states.
60353. Активатори та інгібітори ферментів. регуляція ферментативних процесів 48 KB
  Актуальність теми: Знання впливу модуляторів на активність ферментів необхідні для розуміння регуляції метаболічних процесів в організмі людини. Механізми регуляції активності ферментів. Самостійна позааудиторна робота В зошитах для протоколів: покажіть схематично дію йодацетату малонової кислоти сполук миш’яку солей ртуті на активність ферментів.
60354. Особливості роботи вихователя з окремими групами дітей 34.5 KB
  Важкі діти і їх поведінка в шкільному колективі: а поняття типи важких дітей і особливості їх поведінки; б основні напрями і методи перевиховання. Обдаровані діти і методика роботи з ними...
60356. Робота вихователя з батьками учнів 34 KB
  Шляхи і засоби підвищення психологопедагогічної культури батьків. На заключному етапі практичного заняття потрібно намітити шляхи і підібрати засоби підвищення психологопедагогічної культури батьків учнів а також подумати над тим які проблеми можуть...
60357. Businessmen. Ділові люди 210.5 KB
  In a takeover one company buys a controlling interest in another company by acquiring at least 51% of its shares. The company does this by making a direct approach to the companys shareholders for their shares.