19460

Договор страхования

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Договор страхования. Договор страхования это гражданскоправовая сделка между страховщиком и страхователем в силу которой страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату при условии оплаты страхователем страховой премии в обусл...

Русский

2013-07-12

28.5 KB

0 чел.

Договор страхования.

Договор страхования - это гражданско-правовая сделка между страховщиком и страхователем, в силу которой страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату при условии оплаты страхователем страховой премии в обусловленные договором сроки.

Предмет договора страхования - особого рода услуга, которую страховщик оказывает страхователю - несение страхового риска в пределах страховой суммы. Страховой риск характеризует предмета договора страхования с качественной стороны, а страховая сумма - с количественной.

Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные:

  •  с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни);
  •  с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг.

Объектами имущественного страхования могут быть имущественные интересы, связанные, в частности, с:

  •  владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества);
  •  обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование гражданской ответственности);
  •  осуществлением предпринимательской деятельности (страхование предпринимательских рисков).

Срок договора страхования - период времени, в течение которого застрахован объект страхования.

Страховая стоимость - фактическая стоимость объекта страхования.

Страховая оценка - определение страховой стоимости, ее может проводить сам страховщик при личном осмотре имущества, а также лицензированные независимые оценщики.

Договор страхования является возмездным: страхователь оплачивает страховщику страховую премию, служащую источником формирования страхового фонда, а также используемую на производственные затраты страховщика и являющуюся в коммерческом страховании источником прибыли от страховой деятельности.

Этот договор может быть двусторонним и многосторонним.

Договор страхования является договором реальным, поскольку в подавляющем большинстве случаев его вступление в силу обусловлено моментом уплаты страховой премии или ее первого взноса.

Форма договора страхования - письменная.

По видам страхования договоры личного страхования подразделяются на:

1) договоры страхования жизни;

2) договоры страхования от несчастных случаев

3) договоры медицинского страхования.

Договоры имущественного страхования делятся на:

1) договоры страхования имущества;

2) договоры страхования гражданской ответственности;

3) договоры страхования предпринимательского риска.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22593. Цивільне - правові угоди та договори 33.93 KB
  Угоди укладають як юридичні так і фізичні особи. Угоди бувають односторонніми для виникнення такої угоди достатньо волевиявлення однієї сторони; двосторонніми для виникнення угоди необхідні зустрічні волевиявлення двох сторін; багатосторонніми для їх виникнення необхідне волевиявлення трьох і більше сторін. Деякі угоди можуть бути як платними такі безоплатними наприклад договір схову.
22594. Договір найму жилого приміщення 30.71 KB
  Договір найму жилого приміщення в будинках що належать громадянам на правах особистої власності укладається з власником будинку. Предметом договору найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду є окрема квартира чи інше ізольоване житлове приміщення а також одноквартирний жилий будинок. Не можуть бути самостійним предметом договору найму: жиле приміщення яке хоча і є ізольованим але розмір якого менший від установленого для надання одній особі; частина кімнати або кімнат з'єднаних з іншою кімнатою...
22595. Контролер локальних дисків 63.5 KB
  Програмування контролера НГМД 765 і мікросхеми прямого доступу до пам'яті 8237. Мікросхема контролера НГМД 765 фірми NEC управляє мотором і головками накопичувача на дискетах і обробляє потоки даних що направляються в або з дискових секторів. Один контролер встановлений на платі адаптора дисків може обслуговувати до чотирьох НГМД. За винятком випадків пов'язаних із захистом від копіювання програмістам не доводиться програмувати мікросхему контролера НГМД напряму.
22596. Імітаційна модель процесора 97.5 KB
  Команда як послідовність деяких дій над даними виконується по тактам мікропрограма команди. Команда має вигляд: Код команди 1й операнд 2й операнд . Найчастіше результат команди заноситься за місцем першого операнда. Формат операндів закладається у формат команди.
22597. Визначення швидкодії обчислювальної системи 80 KB
  2; текстові операції 0.2; файлові операції 0.35; операції сортування 0.15; текстові операції 0.
22598. Робота з регістрами CMOS-memory 45.5 KB
  Приведемо тут тільки короткі зведення: Номер регістра Використання 10H тип накопичувача НГМД 12H тип накопичувача фіксованого диска 14H периферія 15H пам'ять на системній платі молодший байт 16H пам'ять на системній платі старший байт 17H загальна пам'ять молодший байт 18H загальна пам'ять старший байт 30H пам'ять понад 1 мегабайту молодший байт 31H пам'ять понад 1 мегабайту старший байт Кожний з трьох каналів мікросхеми таймера 8253 8254 для AT складається з трьох регістрів. Доступ до кожної групи з трьох регістрів здійснюється...
22599. Контроль клавіатурного вводу 32 KB
  Скенкод це однобайтне число молодші 7 бітів якого представляють ідентифікаційний номер призначений кожній клавіші. На всіх машинах крім AT старший біт коду говорить про те чи була клавіша натиснута біт = 1 код натискання або відпущена біт = 0 код звільнення. Наприклад 7бітный скенкод клавіші В 48 або 110000 в двійковій системі.
22600. Управління відеоадаптером IBM PC 35.5 KB
  Однак вона також встановлює режим екрана управляє курсором і для кольорового графічного адаптора управляє кольором. Розмір і розташування цих буферів міняється з системою режимом екрана а також кількістю заздалегідь відведеної пам'яті. Коли в буфері зберігається декілька образів екрана то кожний окремий образ називають екранною сторінкою. Цього досить для відображення одного графічного екрана без сторінок або від чотирьох до восьми екранів тексту в залежності від числа символів в рядку 40 або 80.