19508

Принципы управления

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Принципы управления Основные принципы автоматического управления. Рассмотрим 3 принципа. разомкнутое управление Принцип конденсации. Принцип обратной связи Разомкнутое управление Принцип разомкнутого управления. Обеспечивает достаточно в...

Русский

2013-07-12

51 KB

0 чел.

Принципы управления

Основные принципы автоматического управления.

Рассмотрим 3 принципа.

  1.  разомкнутое управление
  2.  Принцип конденсации.
  3.  Принцип обратной связи

Разомкнутое управление

Принцип разомкнутого управления.

Обеспечивает достаточно высокую управление, только для стабильных систем в которых в которых исключено внешнее воздействие,  программа управления жестко задана  задающие устройство(ЗУ) программа не учитывает внешнее возмущение, пример часы, магнитофон (Стабильные системы).

Принцип конденсации.

Если возмущающий фактор искажает выходную величину, то применяя принцип конденсации. КУ – корректирующие устройство.

Пусть - значение выходной величины которое требуется обеспечить согласно программе в результате действия возмущения выходной координаты у не равное .  отклонение управляющий величины.

Если каким-то образом удается измерить возмущение  то можно откорректировать управляющие воздействие суммируя его сигналом от корректирующего устройства.

Достоинством принципа конденсации это быстрота реакции на возмущение.

Недостаток: невозможность измерения всех возмущений.

Принцип обратной связи

Наибольшее распространение получил принцип обратной связи здесь управляющие воздействие корректируется в зависимости от выходной величины  и уже не важно какое возмущение действует на объект. Если значение  отклоняется от заданного то происходит корректировка сигнала  с целью уменьшение этого отклонения.

В элементе сравнения происходит сопоставление текущего из заданного значения управляемой величины.

отклонение поступает на вход регулятора. Если  то регулятор не формирует управляющие воздействие действующий до тех пор пока не будет выполнятся равенство или .


ЗУ

y

U

y0

У

ОУ

y

U

y0

УУ

ОУ

f

КУ

U2

U1

ЗУ

y

U

y0

УУ

ОУ

КУ

U2

U1

ЗУ

y

U

y0

ОУ

p

ε

f


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65375. Авіаційна термінологія сучасної перської мови (характеристика, класифікація, створення та засоби поповнення) 125 KB
  Мета дослідження визначення ресурсів термінотворення в авіаційній термінології сучасної перської мови далі СПМ. Предмет дослідження і поставлена мета передбачають розв’язання низки конкретних завдань теоретичного та практичного характеру: характеристика стану лексичного складу авіаційної...
65376. МЕТОД НАТУРНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПЛИТ І ОБОЛОНОК 210 KB
  Задачі досліджень: аналіз існуючих методів натурних випробувань будівельних конструкцій включаючи виявлення їх особливостей а також економічної доцільності; формування принципів і основних наукових положень які фундують послідовність планування проведення та обробки...
65377. Очищення продувних вод оборотних систем водопостачання гальванічних виробництв від іонів важких металів 433 KB
  Разом із промисловими стічними водами у водойми надходить така велика кількість іонів важких металів (ІВМ), що вони стають суттєвою перешкодою в життєдіяльності гідробіонтів. Основними технологічними процесами, в яких задіяні ІВМ, є процеси нанесення гальванопокриття.
65378. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників 174.5 KB
  Для одержання стабільних валових зборів зерна в Україні важливе значення має наявність сортів озимої пшениці з високим адаптаційним потенціалом до несприятливих чинників довкілля. Тому актуальним є вивчення вмісту...
65379. МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ЧИННИКОМ ЛЮДСЬКОГО ВИМІРУ 198.5 KB
  На європейському шляху розвитку України найбільш актуальними напрямами є подальша демократизація країни принципова зміна відношення до людини в суспільстві не тільки визначення її у всіх правових та програмних документах як найбільшої суспільної цінності...
65380. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ 238 KB
  Більшість науковців схиляються до ідей компетентнісного підходу в оцінюванні результатів навчання формування компетентностей на основі сучасних досягнень науки і техніки. Сьогодні розробляються стандарти та моделі підготовки фахівців...
65381. Формування високопродуктивних агроценозів багаторічних трав при залуженні орних земель вилучених із обробітку в південному Степу 4.66 MB
  Обґрунтувати теоретичні засади сучасного ландшафтноекологічного стану сільськогосподарських угідь південного Степу та розробити в умовах природного зволоження без зрошення енергоощадні технології створення високопродуктивних агрофітоценозів...
65382. Удосконалення технології обробки стебел безнаркотичних конопель 542 KB
  Наукові дослідження з вивчення властивостей і хімічного складу волокна конопель показали, що воно має високі показники гігроскопічності, повітропроникності, антибактеріальні, гігієнічні та антиелектростатичні властивості.
65383. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ 147.5 KB
  Сучасні соціально-економічні перетворення в державі призвели до необхідності переосмислення ідей індивідуалізації, її сутності та можливостей у забезпеченні життєвого, професійного, особистісного самовизначення майбутнього фахівця...