19511

Передаточная функция

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Передаточная функция Одной из основных характеристик объектов широко применяемых в ТАУ является передаточная функция. Передаточной функцией называют отношение преобразованное по Лапласу выходного к преобразованному по Лапласу входному сигналов. Передаточная функ

Русский

2013-07-12

35.5 KB

28 чел.

Передаточная функция

Одной из основных характеристик объектов широко применяемых в ТАУ является передаточная функция.

Передаточной функцией называют отношение преобразованное по Лапласу выходного к преобразованному по Лапласу входному сигналов. Передаточная функция является функцией комплексной переменной и обозначается:

Пример, найти передаточную функцию объекта входным сигналом является единичное ступенчатое воздействие, а выходным сигналом y(t) = k t. x(t) = 1(t); y(t) = k t. После преобразования по Лапласу x(p) = 1/p; y(p) = k/p2 

Передаточная функция характеризует динамику объекта по определенному каналу, связывающего отдельный вход с соответствующим выходом, если входных и выходных сигналов несколько, то каждому каналу будет соответствовать своя передаточная функция.

В общем случае объект описывается дифуром следующего вида:

an y(n)(t) + … + a1 y(1)(t) + a0 y(t) = bmx(m)(t) + b1 x(1)(t)+ b0 x(t)

После преобразования по Лапласу:

an pn y(p) + … + a1 p y(p) + a0 y(t) =bm p(m) x(t) + b1 p x(t)+ b0 x(t)

Связь между передаточной функцией и временными характеристиками.

В случае, когда входное воздействие представляет собой единичный импульс, учитывая, что его изображение по Лапласу равно 1, мы можем получить зависимость мeжду W(p) и импульсной характеристикой звена.

L{δ(t)} = 1

W(p) = L{g(t)}/L{δ(t)}= L{g (t)}

g(t) = L-1{W(p)}

Изображение по Лапл. импульсной характеристикой есть передаточная функция объекта.

W(p) = L{h(t)}/L{1(t)} = p L{h(t)} =>

Между переходной характеристикой  существует следующая зависимость.

               


y(t)

W1(p)

2(p)

W3(p)

x1

x2

x3

ОУ

δ(t)

g(t)

ОУ

1(t)

h(t)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41041. Українське національно-культурне відродження ХІХ – початку ХХ ст 86.5 KB
  У цей час зявляються праці у галузі української історії філософії етнографії літератури. висловив один з представників нової української історіографії І. швидко зростала і які стали носіями української національної ідеї у Західній Україні. Воно стало носієм української національної ідеї у Західній Україні.
41042. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У ХХ СТОЛІТТІ 73 KB
  Неокласики вважали що Україна більш схильна до європейської культури їх зусиллями вперше в українській літературі налагоджуються систематичні переклади світової літератури зокрема античної. Немало однодумців було у них і в інших галузях культури. Міжвоєнний період позначений небаченим до цього злетом української музичної культури. Говорячи про розвиток радянської культури треба звернути увагу на головні принципи її побудови: класовість та партійність.
41043. Компоненти навантаження і методи спортивної підготовки 26.5 KB
  Для получения большой нагрузки спортсмену необходимо выполнить значительный объем работы адекватной уровню его подготовленности в данное время. Внешним критерием большой нагрузки является неспособность спортсмена продолжать выполнение предлагаемой работы. Момент прекращения работы в каждом конкретном случае должен определяться в зависимости от направленности занятия и характера построения его программы а также от уровня подготовленности спортсмена. При этом необходимо соблюдать два требования находящихся в естественном противоречии:...
41044. Основні кроки ніг 38.5 KB
  Продовження вивчення основних кроків ніг 4. ВИПАД може бути виконаний будьяким способом кроком стрибком після маху а також у різних напрямках уперед убік назад. Основним варіантом цього аеробного кроку є положення випаду вперед. КРОК нагадує природну ходьбу але відрізняється більшою чіткістю.
41045. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ. КРИТИЧНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА 706 KB
  6 де Ц ціна за одиницю продукції грн.; Ц ціна одиниці продукції грн; постійні витрати грн; змінні витрати у розрахунку на одиницю продукції грн. Покупна ціна останнього становить 750 грн. Основна заробітна плата в розрахунку на одиницю продукції дорівнює 6 грн.
41046. ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 81 KB
  Активи підприємства складаються з матеріальних активів, до яких відносять: рухоме, нерухоме майно і оборотні кошти, а також з нематеріальних активів - в основному прав.
41049. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОТКРЫТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА “СТОЛИЦА АНИМЕ” 1.65 MB
  Рассмотреть теоретические аспекты разработки и использования информационных систем. Разработать план внедрения автоматизирования бизнес процессов деятельности интернет магазина. Разработать “бизнес-план” открытия интернет-магазина “Столица Аниме”. Проработать методические аспекты...