19511

Передаточная функция

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Передаточная функция Одной из основных характеристик объектов широко применяемых в ТАУ является передаточная функция. Передаточной функцией называют отношение преобразованное по Лапласу выходного к преобразованному по Лапласу входному сигналов. Передаточная функ

Русский

2013-07-12

35.5 KB

27 чел.

Передаточная функция

Одной из основных характеристик объектов широко применяемых в ТАУ является передаточная функция.

Передаточной функцией называют отношение преобразованное по Лапласу выходного к преобразованному по Лапласу входному сигналов. Передаточная функция является функцией комплексной переменной и обозначается:

Пример, найти передаточную функцию объекта входным сигналом является единичное ступенчатое воздействие, а выходным сигналом y(t) = k t. x(t) = 1(t); y(t) = k t. После преобразования по Лапласу x(p) = 1/p; y(p) = k/p2 

Передаточная функция характеризует динамику объекта по определенному каналу, связывающего отдельный вход с соответствующим выходом, если входных и выходных сигналов несколько, то каждому каналу будет соответствовать своя передаточная функция.

В общем случае объект описывается дифуром следующего вида:

an y(n)(t) + … + a1 y(1)(t) + a0 y(t) = bmx(m)(t) + b1 x(1)(t)+ b0 x(t)

После преобразования по Лапласу:

an pn y(p) + … + a1 p y(p) + a0 y(t) =bm p(m) x(t) + b1 p x(t)+ b0 x(t)

Связь между передаточной функцией и временными характеристиками.

В случае, когда входное воздействие представляет собой единичный импульс, учитывая, что его изображение по Лапласу равно 1, мы можем получить зависимость мeжду W(p) и импульсной характеристикой звена.

L{δ(t)} = 1

W(p) = L{g(t)}/L{δ(t)}= L{g (t)}

g(t) = L-1{W(p)}

Изображение по Лапл. импульсной характеристикой есть передаточная функция объекта.

W(p) = L{h(t)}/L{1(t)} = p L{h(t)} =>

Между переходной характеристикой  существует следующая зависимость.

               


y(t)

W1(p)

2(p)

W3(p)

x1

x2

x3

ОУ

δ(t)

g(t)

ОУ

1(t)

h(t)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43968. Державне регулювання субєктів зовнішньоекономічної діяльності 396.36 KB
  Необхідною умовою розвитку національної економіки, поглиблення співпраці з іншими державами, створення сприятливого середовища для залучення іноземних інвестицій є належне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, яка становить важливий напрям загальної господарської діяльності держави.
43969. Дипломатичне право 302.5 KB
  Статус державних комітетів України мають такі центральні органи виконавчої влади: Державний комітет архівів; Державний комітет будівництва архітектури та житлової політики; Державний комітет по водному господарству; Державний комітет по земельних ресурсах; Державний комітет звязку та інформатизації; Державний комітет з енергозбереження. Фонд державного майна України та Рахункова палата. Діяльність останніх є підконтрольною безпосередньо Верховній Раді України.
43970. Проектирование жилого здания в Хабаровске 684.5 KB
  Общая численность населения края составляет 19 млн. Хабаровск является главным и самым крупным городом на территории Хабаровского края. Распределение населения по территории края крайне неравномерно: наиболее плотно заселена южная часть Бикинский район – 118 чел км2 наименее плотно – северная АяноМайский район – 003 чел км2. На территории края расположено 7 городов среди наиболее крупных – Хабаровск 612 тыс.
43971. Розробка сайту Web бібліотеки 1.4 MB
  Web бібліотека сьогодні представляють собою навіть не напрямок, це - ідеологія. Web бібліотеки стають невідємною частиною діяльності практично в будь-якій області; з необхідністю мати, розвивати і використовувати електронну бібліотеку сьогодні стикаються практично всі. Як раніше всі прагнули отримати компютери, так зараз, коли вже відбулося певне насичення компютерами, говорять в основному про дві речі - Інтернеті і Web бібліотека.
43972. Створення сайту Web-бібліотека 1.28 MB
  В Японії ведуться роботи з реалізації проекту Web бібліотеки 21 століття. Історія виникнення web бібліотеки Web бібліотеки сьогодні представляють собою навіть не напрямок це ідеологія. Web бібліотеки стають невідємною частиною діяльності практично в будьякій області; з необхідністю мати розвивати і використовувати електронну бібліотеку сьогодні стикаються практично всі. У цьому сенсі найбільше не пощастило звичайним бібліотекам: з одного боку саме бібліотеки є однією з головних рушійних сил розвитку...
43973. Психологическое желание материнства 209 KB
  Материнство изучается в русле различных наук: истории, культурологи, медицины, физиологии, биологии поведения, социологии, психологии. Каждая наука изучает и определяет материнство, исходя из своих целей и задач. Интерес к комплексному изучению материнства появился сравнительно недавно.
43974. Проблеми функціонування промислового підприємства в умовах ринкових відносин 121.5 KB
  Собівартість продукції. Рентабельність продукції. Конкурентоспроможність продукції в ринкових умовах. В умовах ринкової економіки виживає лише той хто найбільше грамотно визначить вимоги ринку і організує виробництво продукції яка користується попитом і забезпечить високий рівень заробітної плати працівників підприємства.
43975. Зелена музика твоїх думок 30.51 MB
  Приступаючи до вибору моєї дипломної роботи я думала над тим яку роль будуть відігравати мої вироби в інтер’єрі, як вони будуть використовуватись. Мені захотілось, щоб ці керамічні твори мали як декоративне так і утилітарне призначення. Тому я вирішила обрати темою своєї дипломної роботи декоративні кашпо на тему: «Зелена музика твоїх думок».