19511

Передаточная функция

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Передаточная функция Одной из основных характеристик объектов широко применяемых в ТАУ является передаточная функция. Передаточной функцией называют отношение преобразованное по Лапласу выходного к преобразованному по Лапласу входному сигналов. Передаточная функ

Русский

2013-07-12

35.5 KB

28 чел.

Передаточная функция

Одной из основных характеристик объектов широко применяемых в ТАУ является передаточная функция.

Передаточной функцией называют отношение преобразованное по Лапласу выходного к преобразованному по Лапласу входному сигналов. Передаточная функция является функцией комплексной переменной и обозначается:

Пример, найти передаточную функцию объекта входным сигналом является единичное ступенчатое воздействие, а выходным сигналом y(t) = k t. x(t) = 1(t); y(t) = k t. После преобразования по Лапласу x(p) = 1/p; y(p) = k/p2 

Передаточная функция характеризует динамику объекта по определенному каналу, связывающего отдельный вход с соответствующим выходом, если входных и выходных сигналов несколько, то каждому каналу будет соответствовать своя передаточная функция.

В общем случае объект описывается дифуром следующего вида:

an y(n)(t) + … + a1 y(1)(t) + a0 y(t) = bmx(m)(t) + b1 x(1)(t)+ b0 x(t)

После преобразования по Лапласу:

an pn y(p) + … + a1 p y(p) + a0 y(t) =bm p(m) x(t) + b1 p x(t)+ b0 x(t)

Связь между передаточной функцией и временными характеристиками.

В случае, когда входное воздействие представляет собой единичный импульс, учитывая, что его изображение по Лапласу равно 1, мы можем получить зависимость мeжду W(p) и импульсной характеристикой звена.

L{δ(t)} = 1

W(p) = L{g(t)}/L{δ(t)}= L{g (t)}

g(t) = L-1{W(p)}

Изображение по Лапл. импульсной характеристикой есть передаточная функция объекта.

W(p) = L{h(t)}/L{1(t)} = p L{h(t)} =>

Между переходной характеристикой  существует следующая зависимость.

               


y(t)

W1(p)

2(p)

W3(p)

x1

x2

x3

ОУ

δ(t)

g(t)

ОУ

1(t)

h(t)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65571. ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 180.5 KB
  В установах виконання покарань УВП Державної кримінальновиконавчої служби ДКВС України було зареєстровано більше 400 злочинів до 8 яких із загальної кількості були повязані з насильницькими діями щодо засуджених із боку інших осіб убивства нанесення...
65572. Розвиток сільськогосподарської дослідної справи з польового кормовиробництва в Україні (30-ті роки – кінець ХХ століття) 180 KB
  Основою продовольчої безпеки та державності України повинно стати високоефективне, збалансоване сільське господарство, яке забезпечуватиме виробництво продуктів харчування в обсягах достатніх для потреб населення країни та формування необхідного експортного потенціалу.
65573. ЯБЛУНЕВИЙ КВІТКОЇД У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. БІОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАХИСТУ 458.5 KB
  Метою досліджень було уточнення видового складу садових довгоносиків біології та екології яблуневого квіткоїда встановлення динаміки його чисельності та шкідливості у східному Лісостепу України а також удосконалення елементів інтегрованого захисту яблуні у промислових насадженнях для отримання високого врожаю.
65574. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕПЛО-МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРУ ВИРОБНИЦТВА ВОДНЮ З ВОДИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СПЛАВІВ 537 KB
  Розширення сфер застосування водню повязують з якісними змінами що відбуваються у даний час в хімічній машинобудівній металургійній промисловості та енергетиці. На даний момент сировиною для отримання водню є вуглеводні.
65575. ВПЛИВ ГЕОДИНАМІЧНИХ ЗОН ВУГЛЕНОСНОЇ ТОВЩІ НА ФОРМУВАННЯ ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ 1.6 MB
  Разом з тим, при вирішенні такої актуальної проблеми вуглевидобувних регіонів України, як достовірне прогнозування негативних геолого-екологічних явищ і процесів, обумовлених ліквідацією шахт, подібні дослідження не отримали широкого поширення.
65576. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 213.5 KB
  Потреба в удосконаленні дидактичної компетентності власної педагогічної майстерності. Зовнішній чинник: потреба ВНЗ у викладачах з високим рівнем педагогічної майстерності Мета: сформувати дидактичну компетентність майбутніх викладачів аграрних ВНЗ Методологічні підходи...
65577. КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇЇ МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 531 KB
  Зі створенням Оптового Ринку Електричної Енергії що складається з незалежних акціонерних компаній державні електричні компанії та державні акціонерні електричні компанії незалежного регулюючого органу Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України...
65578. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 536.5 KB
  Сучасний період світової історії що характеризується новітніми тенденціями євроінтеграції та глобалізації відзначився новим поглядом країн на потреби особливості та потенціал розвитку своїх територій.
65579. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ РУХОМ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА 297 KB
  Тому розробка з метою автоматизації процесів керування системи підтримки прийняття рішень для машиніста дизельпоїзда вітчизняного виробництва з новим тяговим електроприводом на основі асинхронних двигунів є безсумнівно актуальним завданням що визначає напрямок...