19525

Пропорциональный закон регулирования

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Пропорциональный закон регулирования описывается следующим уравнением . Здесь: параметр настройки регулятора. заданное значение регулируемой координаты. Знак €œ€ означает что регулятор включен в систему по принципу отрицательной обратной. Уравнение регулятора

Русский

2013-07-12

341 KB

15 чел.

Пропорциональный закон регулирования описывается следующим уравнением . Здесь:  - параметр настройки регулятора. - заданное значение регулируемой координаты.

Знак “-” означает что регулятор включен в систему по принципу отрицательной обратной. Уравнение регулятора как и объекта записывается в отклонениях от установившихся значениях, поэтому отрицательный знак на выходе регулятора говорит о том, что изменение регулирующего воздействия должно компенсировать отклонение выходной координаты объекта то есть знак  всегда противоположен знаку .

Как видно из уравнения в качестве p- регулятора используется усилительное звено с коэффициентом усиления

Динамические характеристики: ; АФХ ; АЧХ ; ФЧХ

Временные характеристики

Рассмотрим особенность системы работы с p – регулятором.

Как видно из закона регулирования выходная координата регулятора параметра от заданного значения. В общем случае это отклонение не равно нулю. . Стало быть существует статистическая ошибка. Определим величину статистической ошибки для этого воспользуемся теоремой о конечном значении функции.

Пусть ,  .

:      

      

Статическая ошибка зависит от характера усиления объекта  и настроенного примера регулятора , причем чем больше  тем меньше . Для уменьшения статической ошибки близко к нулю необходимо установить бесконечно большое значение , что невозможно из-за ограничения по устойчивости. Следовательно наличие статистической ошибки явлется естественным недостатком АСР с p- регулятором.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7596. Моделі даних. Загальні поняття 105.5 KB
  Моделі даних Загальні поняття. Термін база данихговорить про те, що йдеться про дані, тобто про інформацію, яка характеризує певний об’єкт, та, що ці дані є базовими, основними. З погляду користувача, який екс...
7597. Проектування БД. Загальні поняття 90 KB
  Проектування БД Структура БД. Одним із найважливіших понять в теорії БД є архітектура і структура БД, які служать основою для розуміння можливостей сучасних СУБД. Розрізняють три рівні архітектури БД: внутрішній рівень найбі...
7598. Мова SQL. Загальна характеристика 116 KB
  Мова SQL Загальна характеристика. Як уже було сказано вище, обробка об’єктів БД виконуються мовою SQL, яка має певний набір команд. Команди SQL завжди починаються з дії (verb) - слова або групи слів, що описують задану операцію. Крім того,...
7599. Обмеження. Postgre SQL. 60 KB
  Обмеження Postgre SQL має декілька варіантів обмеження даних (constraint), які впливають на операції вставки і оновлення. Розглянемо один із них, який полягає в установці обмеженьдля таблиць і полів.Обмеженням є особливий атри...
7600. Послідовності SQL 78 KB
  Послідовності PostgreSQL є обєктно-реляційною СУБД, що дозволило включити в неї ряд нестандартних розширень SQL. Частинацих розширень пов’язана з автоматизацією часто вживаних операцій з базами даних, це, зокрема, послі...
7601. Редагування таблиці БД 104.5 KB
  Редагування таблиці Під час редагування таблиці доводиться виконувати такі роботи: зміна даних, тобто редагування вмісту полів маніпуляція записами, їх вилучення і вставка перейменування та знищення таблиці зміна структури...
7602. Запити. Створення запиту 173.5 KB
  Запити Створення запиту Запит являє собою команду, написану мовою SQL, яка вибирає дані з таблиць. Якщо запит виготовляється візуальним способом, то інтерпретатор складає його скрипт у вигляді тексту...
7603. Поєднані набори даних 91 KB
  Поєднані набори даних Поєднаний набір даних являє собою вибірку з декількох джерел. Для його одержання служить та ж таки команда SELECT, більш розширений її варіант виглядає та...
7604. Вкладені запити 89 KB
  Вкладені запити Запит SELECT може бути вкладеним у інший запит або використовуватися деякими командами як підкоманда. Завдяки цьому командаSQL може набирати скільки завгодно велику довжину. Ступінь вкладення не регламентується, од...