19556

Вивчення приладів магнітоелектричної системи

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

В ході лабораторної роботи досліджувався прилад магнітоелектричної системи М906 для вимірювання струму та напруги. Для розширення меж вимірювання струму використовуються шунти. Шунтами є опори, які підключаються паралельно до приладу.

Украинкский

2014-03-07

26.17 KB

0 чел.

Лабораторна робота №2

Вивчення приладів магнітоелектричної системи

Мета: Вивчити принцип роботи приладів й застосування їх для вимірювання струму й напруги.

Хід роботи:

 1.  Ознайомлення з принципом роботи приладів магнітоелектричної системи.
 2.  Розрахунок шунтів для розширення меж вимірювання приладу М906. Струм повного відхилення приладу — , опір приладу — .
 3.  Для

Розраховується коефіцієнт розширення меж вимірювання:

Розраховується шунт:

 1.  Для

Розраховується коефіцієнт розширення меж вимірювання:

Розраховується шунт:

 1.  Розрахунок додаткових опорів для вимірювання напруги за допомогою М906.
 2.  Для

Розраховується додатковий опір:

ДК-81

4

Акрушів

Літ.

Звіт з
лабораторної
роботи №2

Затверд.

Н. Контр.

Реценз.

Перевір.

Живков А.П.

Розроб.

Горєлов А.В.

1

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.


 1.  Для

Розраховується додатковий опір:

 1.  На джерелі живлення встановлена напруга U = 3,5 В. П2 – в середньому положенні (без шунта), П3 – в положенні «2» (підключений Rq2). Отримані покази приладів:

U джерела, В

M906, мкА

В7-35, В

3,5

36

3,52

 1.  Покази приладів Іп, Іш1, Іш2, на приладі М906 перемикач П3 в положенні «2».

U джерела, В

В7-35, В

М906, Іп, мкА

М906, Іш1, мкА

М906, Іш2, мкА

3,5

3,52

36

18

11,5

4

4,02

40,5

20,5

14

4,5

4,52

46

23

16

5

5,02

52

26

17,5

 1.  Покази прилада М906 при вимірюванні напруги в обох положеннях перемикача П3 (додатковий опір), шунт відключений.

U джерела, В

В7-35, В

М906, мкА (Rq1)

М906, мкА (Rq2)

5

5,02

100

52

10

10,04

>>100 (покази поза шкалою вимірювання)

100

 1.  Ціна поділки при Rq1:

 1.  Ціна поділки при Rq2:


 1.  Визначення шунтів для розширення меж вимірювання приладу М906.
 2.  Для

Розраховується коефіцієнт розширення меж вимірювання:

Розраховується шунт:

 1.  Для

Розраховується коефіцієнт розширення меж вимірювання:

Розраховується шунт:

Визначення додаткових опорів для вимірювання напруги на М906.

 1.  Визначення Rq1 для

Розраховується додатковий опір:

 1.  Визначення Rq2  для

Розраховується додатковий опір:

 1.  Визначення Rq2  для

Розраховується додатковий опір:


 1.  Розрахунок абсолютної та відносної похибки:

Розрахункове значення, Ом

Визначене значення, Ом

Абсолютна похибка, Ом

Відносна похибка, %

Rш1

640

646,5

-6,5

1

Rш2

320

326,5

-6,5

2

Rq1

49360

49560

-200

0,4

Rq2

99360

97509

1851

1,9

Висновки: в ході лабораторної роботи досліджувався прилад магнітоелектричної системи М906 для вимірювання струму та напруги. Для розширення меж вимірювання струму використовуються шунти. Шунтами є опори, які підключаються паралельно до приладу. Для вимірювання напруги за допомогою приладу магнітоелектричної системи використовується додатковий опір, який підключається послідовно до приладу. По отриманим показам приладу розраховані шунти для вимірювання струму 200 та 300 мкА та додаткові опори для вимірювання напруги 5 та 10 В та визначені абсолютна та відносна похибки цих опорів.