19651

Иван Грозный

Доклад

История и СИД

Вопрос № 11. 3 февраля 1565 г. Иван Грозный учредил опричнину. Опричнина – период в истории России с 1565 года до самой смерти Ивана Грозного обозначившийся государственным террором и системой чрезвычайных мер. Также это система управления по которой территория делится на д...

Русский

2013-07-17

14.34 KB

1 чел.

Вопрос № 11.

3 февраля 1565 г. Иван Грозный учредил опричнину.

Опричнина – период в истории России с 1565 года до самой смерти Ивана Грозного, обозначившийся государственным террором и системой чрезвычайных мер. Также это система управления по которой территория делится на две части. Одна из частей подчиняется закону и опричнику, а другая воле царя. Царь создает свое собственное войско-опричников, которые проводят политику террора по отношению ко всему населению Руси (массовые казни в Москве, разгром Новгорода, опричная война во главе с Иваном Грозным пошла на Новгород.) Убийство Московского митрополита Филиппа.

Итоги опричнины: 1) ликвидированы остатки удельных владений, гос-во стало полностью централизованным; 2) многие поместья и вотчины разорены;  десятки тысяч людей погибли.

1571 год- набег Крымского хана на Россию, в ходе которого Москва была сожжена.

1572 год-отмена опричнины.

Ливонская война.

Ливонская война за выход к Балтийскому морю стала самой длительной и изнурительной военной компанией в царствование Ивана 4.Поводом к войне послужила задержка Ливонским орденом западных специалистов, приглашенных на русскую службу, а также невыплата Ливонией дани за город Дерпт(Юрьев) с прилегающей к нему территорией за последние 50 лет.

Ливонская война для России оказалась неудачной. Польские войска захватили Прибалтику и осадили Псков. Шведские войска захватили город Нарву. Иван 4 заключает перемирие с Польшей по которому она приобретала земли Прибалтики и Белоруссии, а также перемирие со Швецией ,по которому шведы  захватывали большую часть побережья Финского залива. Россия потеряла города: Ям, Капорье, Ивангород.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20569. Відродження української національної свідомості у першій половині XIX ст 40 KB
  24 березня 1847 року за участь у КирилоМефодіївському товаристві заарештований і засланий солдатом до Орської фортеці Оренбурзького окремого корпусу. КирилоМефодіївське товариство Твори молодого поета згуртували навколо нього університетську молодь. Прагнення звільнити народ від кріпацтва і привело їх до участі в КирилоМефодіївському товаристві 1845 1847 назване на честь слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія створенню якого сприяло загальне духовне піднесення українського народу. Соціальний склад КирилоМефодіївського...
20571. Проведення реформи 1861 року в російській Україні, її особливості й наслідки 42.5 KB
  За реформою на кріпосних селян поширювалися економічні права вільних осіб тобто вони отримали право купувати нерухомість займатися торгівлею і промислами тощо. селяни не могли відмовитися від наділу що означало примусове прикріплення їх до землі.Після проведення реформи 220 тис. селян України залишалися безземельними майже 100 тис.
20572. Реформи в Російській імперії в 60 - 70-х рр. 19 ст. та впровадження на Україні 30 KB
  Олександр II підписав Маніфест про скасування кріпосництва і Положення про селян звільнених від кріпосної залежності. Селяникріпаки що доти були власністю поміщиків отримували особисту свободу. Селянам дозволялося без сплати мита торгувати відкривати фабрики та різні промисли підприємства займатися ремеслом за місцем проживання вступати до гільдій і торговельних організацій. Вона надавалася общині або селянському двору подвірне господарство за числом ревізьких душ які мали право на наділи.
20573. Соціально-економічний розвиток українських земель в другій половині 19 - на початку 20 ст 38.5 KB
  Соціальноекономічний розвиток українських земель в другій половині 19 на початку 20 ст.Котляревського Марка Вовчка та інших українських письменників. тут почав виходити перший у царській Росії український часопис Основа що опублікував твори українських письменників. Громадівці всіляко пропагували культ козацтва волелюбних запорожців та гайдамаків які на їхню думку символізували прагнення українських мас.
20574. Українські партії на початку 20 ст., їх програми, стратегія, тактика 29.5 KB
  з ініціативи групи харківських активістів культурницького і студентського руху: Д. була створена Революційна українська партія РУП. фактичним керівником РУП став М. У 1902 р від РУП відкололася Українська народна партія УНП організація націоналістичного напрямку яку очолював Махновський.
20575. Україна в роки Першої світової війни 40.5 KB
  українців було в російській армії та 250 тис. До них слід долучити 25 тис. На її заклик відгукнулося майже ЗО тис. Головна Українська Рада вирішила спиратись на ці сили.
20576. Первісний лад на території України 61 KB
  Основними заняттями людини були збиральництво і полювання. Соціальною формою існування за раннього палеоліту виступало людське стадо, оскільки лише колективне буття давало можливість вижити у складних кліматичних і природних умовах. Жили люди того часу в печерах або хижах із дерева та кісток мамонта.
20577. Зовнішня політика УНР. Берестейській договір та його наслідки. У зовнішній політиці 26.5 KB
  Зовнішня політика УНР. У зовнішній політиці Директорії вдалося розширити міжнародні зв'язки УНР її визнали Угорщина Чехословаччина Голландія Італія. Не визнали УНР країни Антанти й відроджена Польща яка претендувала на Правобережну Україну. Не визнавши гетьманської адміністрації дипломати країн Антанти не збиралися визнавати й поновлену УНР.