19653

Причины Смутного времени

Доклад

История и СИД

Причины Смутного времени: Династический кризис. Завершение династии Рюриковичей. Намечающееся отставание России от Запада приводит к появлению большого числа сторонников развития по западному пути. Растущее недовольство общества властью. Началом С

Русский

2013-07-17

13.79 KB

4 чел.

Причины Смутного времени: 

  1.  Династический кризис. Завершение династии Рюриковичей.
  2.  Намечающееся отставание России от Запада приводит к появлению большого числа сторонников развития по западному пути.
  3.  Растущее недовольство общества властью.

Началом Смутного времени принято считать избрание Бориса Годунова царем в 1598 г. Новый царь готовил проект преобразований, вел довольно успешную внешнюю политику. Относительно спокойный ход событий был прерван неурожаями и страшным голодом в 1601-1603 гг. Доведенное до отчаяния население во всех своих бедах винило нового царя. В 1602 г. в Речи Посполитой появился Лжедмитрий I – беглый монах Григорий Отрепьев объявивший себя царевичем Дмитрием.он получил массовую поддержку русского населения, давно ожидавшего прихода законного государя. В апреле 1605 г. скоропостижно скончался Борис Годунов. В июне в Москве произошел переворот –самозванец занял престол.

1605-1606-правление Лжедмитрия 1.он разочаровал и русское население. 17 мая 1606 г. Лжедмитрий был убит. Царем стал Василий Шуйский .

1606 – 1610 – правление Василия Шуйского. Затем он был свержен и отправлен в монастырь.

1607 – 1609 – военные действия Лжедмитрия II у села Тушино. Его войска были разбиты.

1609 – 1610 – героическая оборона Смоленска от польских войск.

1610 – 1613 – власть «семибоярщины» во главе с боярином Мстиславским.

1611 – первое народное ополчение дворянина Ляпунова закончилось неудачей.

1612 – второе народное ополчение Минина и Пожарского победило польских интервентов.

1613 – избрание царем 16-летнего Михаила Романова.

Последствия смуты:

  1.  Временное усиление влияния органов власти - Боярской Думы и Земского собора.
  2.  Были усилены позиции дворянства.
  3.  Были потеряны побережье Балтийского моря и земли Смоленска.
  4.  Экономическая разруха, нищета народа.
  5.  Была сохранена независимость России.
  6.  Начала править династия Романовых.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68266. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ 154 KB
  Захист виборчих прав свобод і законних інтересів забезпечується наявністю регламентованої адміністративної та судової процесуальної форми. Судовий порядок вирішення виборчих спорів забезпечує незалежність та неупередженість прийняття рішень гарантує їх обєктивність.
68267. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) 130 KB
  Актуальність дослідження свята як культурної форми зумовлена тим що воно завжди несе в собі позитивну емоційночуттєву компоненту що сприяє створенню справжньої конструктивної діалогічності як основи реалізації принципів толерантності та добросусідства.
68268. МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ 161.5 KB
  Роль ЧР у світовій політиці і глобальній економіці є великою але при цьому складається загрозлива ситуація вакууму безпеки що актуалізує вивчення підходів дослідників різних країн до проблем безпеки в Причорномор’ї; пріоритетів зовнішньої політики України...
68269. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування 281.5 KB
  Влада як соціальний феномен завжди привертала і буде привертати увагу дослідників різних галузей соціогуманітарних наук. Особливо це проявляється у переломні епохи соціально-політичного розвитку, коли змінюються політичні режими або реальною стає загроза дестабілізації механізму...
68270. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ 324.5 KB
  Особливого значення вказана діяльність набуває під час притягнення осіб, які вчинили порушення митних правил (далі – ПМП), до адміністративної відповідальності, адже саме в компетенцію посадових осіб митних органів входить виявлення та припинення вказаних правопорушень...
68271. ІМПРЕСИВНА ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ В ПРОЕКТУВАННІ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ 6.55 MB
  Мета дослідження: створення імпресивної графоаналітичної моделі в проектуванні об’єктів дизайну з використанням теорії психофізики сприйняття. Під імпресивною моделлю розуміють таку модель, згідно з якою об'єкти дизайну проектувалися із врахуванням математичних...
68272. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 289 KB
  Ефективність діяльності підприємств ресторанного господарства в ринковій економіці особливо в умовах жорсткої конкуренції безпосередньо залежить від активізації інноваційної діяльності підприємств та реалізації їх ефективної інноваційної політики. Різноманітність інновацій і заходів їх реалізації...
68273. СУБСТАНТИВНІ КОМПОЗИТИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРОЦЕСУАЛЬНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ 190.5 KB
  Мета дослідження полягає в системному описі формальної та ономасіологічної структури іменниківкомпозитів зі значенням процесуальності в російській мові. Для досягнення зазначеної мети необхідним є вирішення наступних завдань: визначити можливі структурні типи композитопобудови іменників...
68274. ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 186 KB
  Ринок цінних паперів будучи важливим і специфічним елементом фінансового ринку здійснює вагомий вплив на економічний розвиток країни. На цьому ринку держава органи місцевого самоврядування субєкти господарювання мають можливість акумулювати фінансові ресурси за допомогою цінних...