19653

Причины Смутного времени

Доклад

История и СИД

Причины Смутного времени: Династический кризис. Завершение династии Рюриковичей. Намечающееся отставание России от Запада приводит к появлению большого числа сторонников развития по западному пути. Растущее недовольство общества властью. Началом С

Русский

2013-07-17

13.79 KB

4 чел.

Причины Смутного времени: 

  1.  Династический кризис. Завершение династии Рюриковичей.
  2.  Намечающееся отставание России от Запада приводит к появлению большого числа сторонников развития по западному пути.
  3.  Растущее недовольство общества властью.

Началом Смутного времени принято считать избрание Бориса Годунова царем в 1598 г. Новый царь готовил проект преобразований, вел довольно успешную внешнюю политику. Относительно спокойный ход событий был прерван неурожаями и страшным голодом в 1601-1603 гг. Доведенное до отчаяния население во всех своих бедах винило нового царя. В 1602 г. в Речи Посполитой появился Лжедмитрий I – беглый монах Григорий Отрепьев объявивший себя царевичем Дмитрием.он получил массовую поддержку русского населения, давно ожидавшего прихода законного государя. В апреле 1605 г. скоропостижно скончался Борис Годунов. В июне в Москве произошел переворот –самозванец занял престол.

1605-1606-правление Лжедмитрия 1.он разочаровал и русское население. 17 мая 1606 г. Лжедмитрий был убит. Царем стал Василий Шуйский .

1606 – 1610 – правление Василия Шуйского. Затем он был свержен и отправлен в монастырь.

1607 – 1609 – военные действия Лжедмитрия II у села Тушино. Его войска были разбиты.

1609 – 1610 – героическая оборона Смоленска от польских войск.

1610 – 1613 – власть «семибоярщины» во главе с боярином Мстиславским.

1611 – первое народное ополчение дворянина Ляпунова закончилось неудачей.

1612 – второе народное ополчение Минина и Пожарского победило польских интервентов.

1613 – избрание царем 16-летнего Михаила Романова.

Последствия смуты:

  1.  Временное усиление влияния органов власти - Боярской Думы и Земского собора.
  2.  Были усилены позиции дворянства.
  3.  Были потеряны побережье Балтийского моря и земли Смоленска.
  4.  Экономическая разруха, нищета народа.
  5.  Была сохранена независимость России.
  6.  Начала править династия Романовых.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55696. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ 389 KB
  Студенти учасники ансамблю краще проводять заняття педагогічної практики у дитячому садку та школі бо їхнє тонке чуття музичних творів передається дітям а хвилювання яке притаманне студентам-практикантам під час проходження...
55697. Формування і розвиток комунікативної компетентності молодших школярів 244.5 KB
  Наше завдання полягає в тому щоб: а удосконалювати вміння правильно відповідати на поставлені запитання ставити запитання іншим вступати в розмову; б збагачувати мовлення дітей формулами мовленнєвого етикету...
55698. Використання інтерактивних технологій як засобу продуктивного навчання учнів початкових класів 338 KB
  Від якості навчання і виховання залежить формування культурних цінностей. Тому реформування загальної освіти супроводжується введенням нових спеціальних форм організації пізнавальної діяльності які мають конкретну мету - створити такі умови навчання за якими би кожен учень міг успішно навчався...
55699. Участь студентів у позанавчальній роботі – необхідна передумова формування професійної компетентності випускника ВНЗ 2.16 MB
  На нашу думку поєднання аудиторної та позанавчальної роботи з додаткової спеціалізації Керівник дитячого хореографічного колективу яке реалізується у ВНКЗ Білгород-Дністровське педагогічне училище Одеської області через діяльність Народного ансамблю танцю Бессарабський сувенір сприяє...
55700. Самооцінювання учнів – один із способів розвитку їхньої пізнавальної самостійності і творчої активності на уроках математики 593 KB
  Навчальна мета уроку: Активізувати пізнавальну діяльність учнів; познайомити учнів з поняттями: пропорція члени пропорції; правильна і неправильна пропорція; з основною властивістю пропорції.
55701. Самостійна робота як засіб навчання, виховання і розвитку учнів 228 KB
  Успішне його виконання багато у чому залежить від методики навчання яка дає змогу озброїти учнів глибокими знаннями навчити їх працювати зацікавлено й самостійно. Методику сучасного уроку характеризує система самостійних робіт учнів. В цій статті описується певною мірою методи самостійного навчання учнів.
55702. Види диктантів і методика їх проведення 120 KB
  Текстуальні диктанти. Специфіка диктантів та класифікація їх видів Диктант - це такий прийом організації навчальної діяльності на уроці в процесі якої учні відтворюють письмово сприйнятий ними на слух текст.
55703. Межпредметные связи на уроках русского языка и литературы 124.5 KB
  Приобщая школьников к наиболее высоким достижениям мировой культуры и литературы учитель литературы воспитывает общую культуру развивает художественно-образное мышление формирует творческую личность.