19654

1613 – 1645 правление Михаила Романова

Доклад

История и СИД

1613 1645 правление Михаила Романова На престол его поставили в 13летнем возрасте. Естественно невозможно быть руководителем разрушенной страны так рано. Ему помогал править отец Филарет. Будучи Патриархом Руси и наставником сына он принес много пользы. Была восстановле...

Русский

2013-07-17

14.54 KB

5 чел.

1613 – 1645 правление Михаила Романова

На престол его поставили в 13-летнем возрасте. Естественно, невозможно быть руководителем разрушенной страны так рано. Ему помогал править отец Филарет. Будучи Патриархом Руси и наставником сына, он принес много пользы. Была восстановлена экономика страны. Укрепилось положение дворянства. Часто собирались Боярская Дума и Земские соборы. Пополнилась государственная казна за счет увеличения налогов. Было усилено новое войско. Было увеличено число приказов (прообразов министерств) от 45 до 60. По сравнением со «смутным временем» наступила благодать.

1645 – 1676– правление Алексея Михайловича Романова

Усилилась власть царя, которая опиралась на силу дворянства (самодержавие). Редко созывалась Боярская Дума. Перестали созывать Земский собор. Областями стали править воеводы, назначенные царем.

1649 – создано Соборное уложение. Этим документом укрепили власть дворян и царя. Беглых крепостных по закону стали преследовать пожизненно.

Создавались полки «нового строя». Приглашали иностранцев обучать солдат военному делу.

1653 – 1656 – церковная реформа. Идеолог Никон Повод к реформе – необходимость исправления церковных книг , в которых за столетия накопилась масса ошибок. Кроме того, были незначительно изменены церковные обряды: введено троеперстие, разрешен католический крест наряду с православным и т.д. Реформа привела к Расколу – разделению общества на сторонников и противников реформы (раскольников) во главе с протопопом Аввакумом.

Внешняя политика:

В 1632-1634 гг. Россия вела Смоленскую войну, которая закончилась победой Польши. Поляновский мир 1634 г. оставил за поляками Смоленск. Но король Речи Посполитой Владислав IV отказался от претензий на российский престол.

1654 – воссоединение Украины с Россией. Украинцы просили помочь им в войне. Своих сил и средств им не хватало. Пришлось воевать с Польшей, помогая Украине. по Андрусовскому перемирию (1667 г.) Россия получала Смоленск, Левобережную (Восточную) Украину и часть Правобережной Украины с Киевом и Запорожской Сечью.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65556. Експериментально–розрахунковий аналіз деформацій циліндричних оболонок в зоні удару 1.99 MB
  Циліндричні оболонки можуть служити моделлю для ряду елементів конструкцій на які діють ударні навантаження. При розробці математичної моделі напружено-деформованого стану було використано систему рівнянь коливання оболонки типу С.
65557. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ДВОХОСЬОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ 646 KB
  Існуючі типи вітчизняних електровозів з зчіпними масами названими вище обладнані тяговими електротехнічними комплексами ТЕТК з неефективними контактно-резисторними системами керування частотою обертання тягових електродвигунів ТЕД постійного струму.
65558. Розробка технології автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом конструкційних сталей струмом малої густини 1.02 MB
  Автоматичне дугове зварювання та наплавлення під флюсом один із провідних процесів при виробництві й ремонті сталевих конструкцій та деталей машин. Технологічна собівартість одної тонни наплавленого металу в якій 71 займають...
65559. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА ПРИВОДА З ЛІНІЙНИМ ДВИГУНОМ ДЛЯ НАХИЛУ КУЗОВІВ ШВИДКІСНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ 759.17 KB
  Оскільки найбільші обмеження швидкості наявні у кривих доцільно або прокласти нові швидкісні магістралі позбавлені кривих ділянок малого радіусу або упровадити системи для нахилу кузовів залишити в експлуатації існуючу мережу залізниць...
65560. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПЕЧЕЙ 1.32 MB
  Оптимізація технологічних процесів в дугових печах з метою скорочення енергоспоживання і тривалості плавлення є важливою і актуальною задачею. Процес плавлення металошихти в електродугових печах відбувається на протязі значної долі всієї плавки до 80 від...
65561. МЕТОДИКА ІНТЕРАКТИВОГО НАВЧАННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 287 KB
  Входження системи вищої освіти України у Європейський освітній простір передбачає відповідні зміни у професійній підготовці фахівців, зокрема інженерних кадрів з високим рівнем інтелектуально-творчих здібностей.
65562. ПРАВОВИЙ СТАТУС РОБОТОДАВЦЯ У ВІДНОСИНАХ З СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 170 KB
  Правовий механізм соціального забезпечення працівників є відображенням певної системи економічних політичних соціальних відносин спрямованих на забезпечення інтересів конкретної особи та суспільства в цілому. Перехід до нових форм ведення господарської діяльності виникнення...
65563. ЯКІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 231.5 KB
  З урахуванням сучасних тенденцій в економіці особливого значення набувають питання підвищення якості менеджменту сільськогосподарських підприємств, оскільки теперішній етап реформування суспільно-економічних відносин...
65564. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ПЕРІОДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 256 KB
  Вітчизняне державотворення періоду Центральної Ради один із найбільш складних етапів у розвитку української державності який характеризується боротьбою за суверенітет і незалежність Української Народної Республіки та розробкою нових політикоправових засад національної держави.