19654

1613 – 1645 правление Михаила Романова

Доклад

История и СИД

1613 – 1645 правление Михаила Романова На престол его поставили в 13летнем возрасте. Естественно невозможно быть руководителем разрушенной страны так рано. Ему помогал править отец Филарет. Будучи Патриархом Руси и наставником сына он принес много пользы. Была восстановле...

Русский

2013-07-17

14.54 KB

5 чел.

1613 – 1645 правление Михаила Романова

На престол его поставили в 13-летнем возрасте. Естественно, невозможно быть руководителем разрушенной страны так рано. Ему помогал править отец Филарет. Будучи Патриархом Руси и наставником сына, он принес много пользы. Была восстановлена экономика страны. Укрепилось положение дворянства. Часто собирались Боярская Дума и Земские соборы. Пополнилась государственная казна за счет увеличения налогов. Было усилено новое войско. Было увеличено число приказов (прообразов министерств) от 45 до 60. По сравнением со «смутным временем» наступила благодать.

1645 – 1676– правление Алексея Михайловича Романова

Усилилась власть царя, которая опиралась на силу дворянства (самодержавие). Редко созывалась Боярская Дума. Перестали созывать Земский собор. Областями стали править воеводы, назначенные царем.

1649 – создано Соборное уложение. Этим документом укрепили власть дворян и царя. Беглых крепостных по закону стали преследовать пожизненно.

Создавались полки «нового строя». Приглашали иностранцев обучать солдат военному делу.

1653 – 1656 – церковная реформа. Идеолог Никон Повод к реформе – необходимость исправления церковных книг , в которых за столетия накопилась масса ошибок. Кроме того, были незначительно изменены церковные обряды: введено троеперстие, разрешен католический крест наряду с православным и т.д. Реформа привела к Расколу – разделению общества на сторонников и противников реформы (раскольников) во главе с протопопом Аввакумом.

Внешняя политика:

В 1632-1634 гг. Россия вела Смоленскую войну, которая закончилась победой Польши. Поляновский мир 1634 г. оставил за поляками Смоленск. Но король Речи Посполитой Владислав IV отказался от претензий на российский престол.

1654 – воссоединение Украины с Россией. Украинцы просили помочь им в войне. Своих сил и средств им не хватало. Пришлось воевать с Польшей, помогая Украине. по Андрусовскому перемирию (1667 г.) Россия получала Смоленск, Левобережную (Восточную) Украину и часть Правобережной Украины с Киевом и Запорожской Сечью.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54533. Народні звичаї і обряди 73 KB
  Мета: розширювати коло знань про звичаї і обряди українського народу, розвивати творчі здібності, позитивні риси характеру учнів, виховувати повагу і прищеплювати любов до народних традицій і звичаїв, рідної землі.
54534. НАРОДНА КУЛЬТУРА І СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ 99.5 KB
  Її завдання виховувати людину гармонійною щоб вона була достойним представником Роду. Структура програми враховує завдання через ознайомлення з народною культурою допомогти учневі визначитись у виборі моральних орієнтирів життєвого шляху в загальнолюдському плані у формуванні усвідомленості та смисловій наповненості існування в усвідомленні своєї потрібності в цьому світі – себе як ланки в ланцюгу поколінь ти не один ти частка РОДУ ти – його продовження від тебе залежить МАЙБУТНЄ. Практичні завдання: Складання схеми родоводу....
54535. Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і 0. задачі на дві і три дії 52.5 KB
  Мета: ознайомити дітей з правилами множення чисел 0 і 1, а також на ці числа; розвивати логічне мислення та вміння розв’язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; дослідити святкування “Зустріч весни ” донести скарби традицій, звичаїв та обрядів старшого покоління до дитячих сердець; спонукати до пошуків культурної спадщини духовного життя свого краю; виховувати пізнавальну активність учнів, любов до рідного краю.
54536. Роль народознавства в системі навчально-виховного процесу 119.5 KB
  В умовах сучасності, коли матеріальні питання стають у житті людини приоритетними, духовність втрачає свою актуальність. Але виховання дитини не повинно бути бездуховним. Виховуючи чуйну, добру, відповідальну, чесну людину, яка буде гідним громадянином своєї країни, кожен педагог обирає свій шлях, найефективнішу методику із великої кількості існуючих.
54537. Народознавство на уроках української мови, літератури та в позакласній роботі 66.5 KB
  Мета: поглибити узагальнити й систематизувати знання учнів про складнопідрядні речення з підрядними обставинними; удосконалювати пунктуаційні навички уміння робити аналіз тексту синтаксичний та морфологічний розбір речення будувати складнопідрядні речення повторити правопис великої букви; розвивати культуру усного й письмового мовлення школярів мислення творчі навички...
54539. Роль насильства в історії 118 KB
  Мета уроку: сформувати в учнів цілісне розуміння суті різних форм насильства у історії; допомогти їм усвідомити наслідки війн та революцій в історії суспільства; розкрити роль насильства в історії та сформувати негативне ставлення до його застосування в наш час; визначити трагічні наслідки насильницького втручання в історію нашого народу; показати співвідношення революцій і реформ розкрити соціальні механізми реформування суспільства; допомогти учням усвідомити що лише шляхом цілеспрямованого здійснення соціальних реформ а не через...
54540. Сущность марксистского направления развития экономической теории 18.88 KB
  Важнейшей исторической предпосылкой формирования марксистского мировоззрения явилось то обстоятельство, что капитализм, одержавший победу над феодализмом в передовых странах Западной Европы, уже показал к тому времени не только свое экономическое преимущество над предшествующим способом производства
54541. Содержание экономической концепции маржинализма 18 KB
  Маржинализм, как новое экономическое учение, сформировался в 30-х годах XIX в. В научной литературе переоценку устоявшихся почти за двухсотлетнюю историю ценностей классической политэкономии характеризуют как «маржинальную революцию»