19655

Государственные реформы Петра 1

Доклад

История и СИД

Государственные реформы Петра 1: 17081719 – Областная реформа Введение новых административнотерриториальных единиц – губерний провинций дистриктов. Страна делилась на губернии губернии – на провинции провинции – на дистрикты. 1711 – Создание Правительствующего Сенат

Русский

2013-07-17

12.12 KB

3 чел.

Государственные реформы Петра 1:

1708-1719 – Областная реформа

Введение новых административно-территориальных единиц – губерний, провинций, дистриктов. Страна делилась на губернии, губернии – на провинции, провинции – на дистрикты.

1711 – Создание Правительствующего Сената, заменившего Боярскую думу. В Боярскую думу входило около 100 человек, в Сенат – девять. Места в Боярской думе занимались по принципу знатности, фактически наследовались, все же члены Сената назначались царём.

1711 – Учреждение службы тайных доносчиков – фискалов.

1714 – Указ о единонаследии.

Установил, что имение может наследовать лишь один из сыновей (при их отсутствии – одна из дочерей). Остальные сыновья должны были идти на гос-ную службу. Указ ликвидировал разницу между поместьем и вотчиной.

1717-1720 – Создание коллегий – отраслевых органов управления, заменявших приказы. Приказов было около 40, коллегий поначалу было создано девять.

1720 – Издание Генерального регламента – акт, регламентировавшего работу гос-ных учреждений.

1721 – Учреждение прокуратуры, осуществлявшей надзор за деятельностью гос-ного аппарата. Этот орган возглавлял генерал-прокурор Сената.

1721 – Провозглашение России после победы в Северной войне империей и принятие Петром 1 титула императора.

1722 – Издание Табели о рангах – анта, регламентировавшего прохождение гос-ной службы. 3 основных вида Табели: военный, штатская, придворная – 14 классов служебной лестницы.

1722 – «Устав о наследии престола», предоставлявший царю право назначать себе преемника.

Экономические реформы Петра 1

1700-1725 – Первая в истории России индустриализация. Значительный рост произ-ва, прежде всего военного, появление новых отраслей.

1721 – Разрешение владельцам мануфактур прикупать к своим предприятиям деревни. Местные крестьяне обязывались работать на этих мануфактурах. Такие предприятия и их работники назывались посессионными (владельческими).

1724 – Замена после проведенной переписи подворной подати на подушную. Единицей налогообложения стала душа мужского пола. Привилегированные сословия – дворянство и духовенство – подушной подати не облагались.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68143. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 464.5 KB
  Національне багатство країни формує базові умови стратегії розвитку країни та створює підґрунтя для гармонізації стратегічних пріоритетів з новими закономірностями економічного зростання та завданнями формування збалансованих соціально- та екологічно-орієнтованих господарських систем.
68144. ТРАДИЦІЯ АРИСТОТЕЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ТОМІЗМУ 130.5 KB
  Сковороду і загалом кордоцентризм – ця традиція прагне не так зрозуміти як €œпізнати осягнути шукає не розгадки а пережиття натомість у відповідності до аристотелізму томізм акцентував увагу на раціональній методиці пізнання як світу речей так і Бога. Отож поворотним пунктом вивчення аристотелізму...
68145. ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНОЇ СВОЄРІДНОСТІ ПОЕЗІЙ АНГЛІЙСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ РОМАНТИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 173 KB
  Реферована дисертація присвячена аналізу відтворення художніх образів в українських перекладах англійських та американських романтичних поезій. Інтерпретація художніх образів відноситься до важливих завдань у царині перекладознавчих досліджень. Однак інтерпретація образів романтичних поезій в англо-українських...
68146. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЕКОСИСТЕМ У ЗОНІ ВПЛИВУ ВАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ» 5.76 MB
  ВАТ Волинь-Цемент що функціонує на території Здолбунівського району Рівненської області протягом 50ти років належить до екологічно небезпечних об’єктів обласного значення і є одним з найбільших забруднювачів атмосферного повітря частка в загальних викидах – 30 по області та 93 по району.
68147. ЛІКУВАННЯ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ ЗОВНІШНІМ СТЕРЖНЕВИМ АПАРАТОМ 191.5 KB
  Переломи стегнової кістки у дітей і підлітків є частим та одним із найбільш тяжких ушкоджень Корж А. Аналіз даних літератури свідчить що у разі хірургічного лікування переломів стегнової кістки у дітей і підлітків використовують позаосередковий остеосинтез спицевими та стержневими...
68148. ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ 137.5 KB
  Зазначений аспект об’єктивно актуалізує потребу досліджень теоретикоконцептуального доробку щодо національної ідеї генерованого українською інтелектуальною спадщиною на зламі ХІХ-ХХ століть. Її системне комплексне сприйняття і збалансоване оформлення у вигляді телеологічних пріоритетів надзвичайно...
68149. ЛЮТЕРАНСТВО В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ: ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНО-КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН 175 KB
  Науковий інтерес щодо вивчення лютеранства є досить закономірним що пояснюється недостатнім рівнем його висвітлення в нашій країні протягом тривалого часу а також наявністю певних тенденцій відродження духовного потенціалу України на засадах толерантності діалогічності та плюралізму.
68150. Драма-діалог Лесі Українки та діалогічна традиція в європейських літературах 204.5 KB
  Драматичні твори Лесі Українки завдяки своєрідності поєднання в жанрі філософського контексту й драматичної форми дозволяють виділити в них діалогізм філософськоестетичний спосіб мислення та діалогічність здатність до комунікації і окреслити їх поняттям драмадіалог. Творчі пошуки Лесі Українки...
68151. ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНА БЕЗПЛІДНІСТЬ ТА ДИСГОРМОНАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ 456.5 KB
  Відновлення репродуктивної функції жінок які страждають на безплідність частота якої коливається у межах від 10 до 20 є актуальною медичною та соціальною проблемою В. Тому дисгормональні захворювання молочних залоз ДЗМЗ являють значний інтерес з одного боку як можливий фон для виникнення злоякісного процесу...