19655

Государственные реформы Петра 1

Доклад

История и СИД

Государственные реформы Петра 1: 17081719 Областная реформа Введение новых административнотерриториальных единиц губерний провинций дистриктов. Страна делилась на губернии губернии на провинции провинции на дистрикты. 1711 Создание Правительствующего Сенат

Русский

2013-07-17

12.12 KB

4 чел.

Государственные реформы Петра 1:

1708-1719 – Областная реформа

Введение новых административно-территориальных единиц – губерний, провинций, дистриктов. Страна делилась на губернии, губернии – на провинции, провинции – на дистрикты.

1711 – Создание Правительствующего Сената, заменившего Боярскую думу. В Боярскую думу входило около 100 человек, в Сенат – девять. Места в Боярской думе занимались по принципу знатности, фактически наследовались, все же члены Сената назначались царём.

1711 – Учреждение службы тайных доносчиков – фискалов.

1714 – Указ о единонаследии.

Установил, что имение может наследовать лишь один из сыновей (при их отсутствии – одна из дочерей). Остальные сыновья должны были идти на гос-ную службу. Указ ликвидировал разницу между поместьем и вотчиной.

1717-1720 – Создание коллегий – отраслевых органов управления, заменявших приказы. Приказов было около 40, коллегий поначалу было создано девять.

1720 – Издание Генерального регламента – акт, регламентировавшего работу гос-ных учреждений.

1721 – Учреждение прокуратуры, осуществлявшей надзор за деятельностью гос-ного аппарата. Этот орган возглавлял генерал-прокурор Сената.

1721 – Провозглашение России после победы в Северной войне империей и принятие Петром 1 титула императора.

1722 – Издание Табели о рангах – анта, регламентировавшего прохождение гос-ной службы. 3 основных вида Табели: военный, штатская, придворная – 14 классов служебной лестницы.

1722 – «Устав о наследии престола», предоставлявший царю право назначать себе преемника.

Экономические реформы Петра 1

1700-1725 – Первая в истории России индустриализация. Значительный рост произ-ва, прежде всего военного, появление новых отраслей.

1721 – Разрешение владельцам мануфактур прикупать к своим предприятиям деревни. Местные крестьяне обязывались работать на этих мануфактурах. Такие предприятия и их работники назывались посессионными (владельческими).

1724 – Замена после проведенной переписи подворной подати на подушную. Единицей налогообложения стала душа мужского пола. Привилегированные сословия – дворянство и духовенство – подушной подати не облагались.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75423. Бінарні сенсори. Цифрові сенсори 480 KB
  Бінарні сенсори влаштовані як реле (перемикачі) або як аналогові сенсори з перемикачем порогового значення. Коли вхідна величина сенсора досягає порогу перемикання, бінарний вихідний сигнал змінює значення. Під час зміни вхідної величини у зворотному напрямі, по досягненню порогового значення...
75424. Інкрементальні сенсори положення. Кодові лінійки і диски абсолютних сенсорів 631 KB
  Інкременгальні сенсори переміщення оснащені лінійкою з рисковими поділками. Читання положення рисок здійснюється оптичними або магнітними методами. В сенсорах через які проходить світло використовуються скляні лінійки з рисками які поглинають світло і проміжками які пропускають світло шириною 4 мкм рис. Пристрої які зчитують це складаються з потужного джерела світла зчитувальної пластинки і електронної системи аналізу.
75425. Основи і методи регулювання. Основні поняття. Види регулювання 205.5 KB
  Види регулювання. Регулювання. Регулювання є дією яка полягає в такому впливі на поточно вимірювану регульовану величину щоб вона була подібною до заданої величини.
75426. Регулятор і система регулювання 7.58 MB
  Регулятори: перервні аналогові цифрові. Регулятори: первинні аналогові цифрові Регулятори неперервної дії аналогові змінюють значення регульовальної координати обєкту неперервним чином тобто ця координата може приймати будьякі значення з усього можливого діапазону. Неперервні регулятори будуються як правило з електронних операційних підсилювачів. Реулятори дискретної дії цифрові змінюють значення регульованої координати обєкту так само як і регулятори первинної дії але в них зміна величини відбувається лише в певні моменти...
75427. Двохпозиційні регулятори 96 KB
  Принцип роботи Двохпозиційні регулятори забезпечують хорошу якість регулювання для інерційних обєктів з малим запізнюванням не вимагають настройки і прості в експлуатації. Ці регулятори представляють звичайний і найбільш широко поширений метод регулювання...
75428. Передумови розвитку мехатроніки і сфери застосування мехатронних систем. Класифікаційні ознаки мехатроніки 53.5 KB
  Передумови розвитку мехатроніки і сфери застосування мехатронних систем. Класифікаційні ознаки мехатроніки Останніми роками виникла і бурхливо розвивається у всьому світі нова галузь науки і техніки мехатроніка. Вузли модулі і системи мехатроніки МС стають основою технологічних машин і агрегатів з новими властивостями для різних галузей промисловості а також вони можуть бути використані при розробці периферійних пристроїв устроїв...
75429. Концепція побудови мехатронних систем. Визначення і термінологія мехатроніки 52.5 KB
  Мехатроніка це нова галузь науки і техніки присвячена створенню і експлуатації машин і систем з компютерним управлінням рухом яка базується на знаннях в області механіки електроніки і мікропроцесорної техніки інформатики і компютерного управління рухом машин і агрегатів.
75430. Механічні та електричні інтерфейси сенсорів. Оптикомеханічні і фото імпульсні здавачі 45.5 KB
  Інтерфейси сенсорів залежно від фізичного характеру вхідних змінних стану системи можна розділити на електричні і механічні. До механічних відносяться приєднувальні пристрої для датчиків зворотного звязку приводів (оптикомеханічних, фотоімпульсних, кодових, тахогенераторів, потенціометрів, резольверов)
75431. Основні принципи техніки керування 511 KB
  Механічна енергія з валу електричного двигуна передається до регулювальної передачі в якій швидкість напрям та час тривання обертання стартстоп можуть регулюватися за допомогою механічних пневматичних гідравлічних або електричних сигналів. Це можна здійснити перериваючи неперервний обертовий рух за допомогою додаткового доданого до передачі вимикального механізму. Регульовані передачі. У більшості випадків потужність отримувана на вхідному валі передачі привідному є постійна.