19656

Отечественная война 1812 года

Доклад

История и СИД

Отечественная война 1812 года Во Франции в результате революции к власти приходит Наполеон. Для борьбы с Наполеоном создается антифранцузская коалиция. В 1805 годусражение под Аустерлицом войска союзниковАвстрия и д.р Терпят поражения и в 1807 году в Тильзите Алекс

Русский

2013-07-17

16.27 KB

1 чел.

Отечественная война 1812 года

Во Франции в результате революции к власти приходит Наполеон.

Для борьбы с Наполеоном создается антифранцузская коалиция.

В 1805 году-сражение под Аустерлицом, войска союзников(Австрия и д.р)

Терпят поражения и в 1807  году в Тильзите  Александр 1 был вынужден подписать невыгодный для России мир, по которому она (Россия)  должна была присоединиться к континентальной блокаде Великобритании. (Для России этот мир был не выгоден, т.к Россия торговала с Великобританией и подписав этот мирный договор , Россию ждет экономический упадок). Россия не соблюдала условие договора.

В июне 1812 года армия Наполеона вторгается в Россию

Наполеону противостояли 3 русские армии под командованием Барклая-де-Толли, Багратиона, Тормасова. Численное превосходство на стороне Наполеона.

Цель: Разгромить русскую армию в приграничном сражении и добиться подписания нового выгодного договора для Франции мирного договора.

Русские армии отступают до Смоленска в котором 2 августа происходит сражение.

8 августа 1812 года главнокомандующим назначен Кутузов. Он продолжает тактику: Дальнейшее отступление русских войск.

26 августа 1812 года-Бородинское сражение

Цели сторон: Разгромить русскую армию, добиться подписания договора. Остановить продвижение французов. Ни одна из сторон своих целей не достигла.

1-2 сентября 1812года-Наполеон входит в Москву и начинается «Пожар Москвы»

¾ Москвы сгорело.

В октябре французские войска вынуждены покинуть Москву.

Ноябрь 1812 года- последнее сражение на реке Березине. Французы потеряли 30 тыс. человек убитыми.

25 декабря 1812 года был издан царский манифест о победе над Наполеоном

1813-1814 заграничные походы  русской армии, в результате которых 1 марта1814 года русские войска входят в Париж.

Значение Отечественной войны 1812 г.: 

  1.  Значительно возрос международный авторитет России.
  2.  Отечественная война стала одной из главных тем культуры России в XIX веке.
  3.  К территории России присоединена Польша.
  4.  Победа в войне способствовала консервации существующего строя.
  5.  Отечественная война спровоцировала начало революционного движения декабристов.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61123. ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ 86.5 KB
  Правопис: тире між підметом і присудком. Пояснити наявність або відсутність тире. Виписати лише ті у яких між підметом і присудком ставиться тире.
61124. Давньоєврейське царство. Халдейське царство 68 KB
  Мета: розглянути історію переселення євреїв виникнення Ізраїлю періоди правління Давида й Соломона розпад Давньоєврейського царства; ознайомити учнів з історією утворення Халдейського царства його розвитком у період економічного і культурного розквіту...
61125. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ). ВИВЧАЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ 74.5 KB
  Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Головні члени двоскладного речення»; перевірити знання й уміння щодо ролі підмета і присудка в мовленні; з’ясувати можливі недоліки в знаннях учнів з метою усунення їх; ознайомити восьмикласників з вивчальним різновидом читання текстів мовчки...
61126. Перська держава 56 KB
  Мета: ознайомити учнів із природою і населенням Іранського нагіря історією створення Перської держави; дати уявлення про розвиток Перської держави в період царювання Дарія І розкрити причини загибелі Перської держави.
61127. ОЗНАЧЕННЯ УЗГОДЖЕНЕ Й НЕУЗГОДЖЕНЕ 391.76 KB
  Поглибити знання учнів про означення як другорядний член речення; сформувати поняття про узгоджене й неузгоджене означення; розвивати вміння визначати вид означень у реченнях, трансформувати узгоджені означення в неузгоджені та навпаки, удосконалити навички доречно використовувати означення як в усному
61128. Кіммерійці та скіфи на території сучасної України 68 KB
  Мета: ознайомити учнів із господарським життям, культурною спадщиною та релігійними віруваннями кіммерійців і скіфів; розглянути причини, хід та наслідки скіфо-перських війн; розширити знання школярів про давню історію нашої держави.
61129. ПРИКЛАДКА ЯК РІЗНОВИД ОЗНАЧЕННЯ. НАПИСАННЯ НЕПОШИРЕНИХ ПРИКЛАДОК ЧЕРЕЗ ДЕФІС. ПРИКЛАДКИ, ЩО БЕРУТЬСЯ В ЛАПКИ 27.09 KB
  Мета: сформувати в учнів поняття про прикладку як різновид означення, його функцію в реченні; розвивати правописні вміння написання прикладок з означуваними словами окремо, через дефіс та в лапках...
61130. ДОДАТОК ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ 388.1 KB
  Поглибити знання учнів про додаток як другорядний член речення; сформувати поняття про прямий і непрямий додаток; розвивати вміння визначати вид додатків у реченнях, розрізняти додаток і неузгоджене означення, удосконалити навички доречно використовувати додатки у власному мовленні
61131. Давня Індія 67.5 KB
  Мета: розповісти про природно-кліматичні умови і географічне положення Індії; ознайомитися з найдавнішими цивілізаціями долин річок Інд і Ґанґ; удосконалити навички встановлення взаємозвязку між географічним положенням і господарським розвитком країни...