19656

Отечественная война 1812 года

Доклад

История и СИД

Отечественная война 1812 года Во Франции в результате революции к власти приходит Наполеон. Для борьбы с Наполеоном создается антифранцузская коалиция. В 1805 годусражение под Аустерлицом войска союзниковАвстрия и д.р Терпят поражения и в 1807 году в Тильзите Алекс

Русский

2013-07-17

16.27 KB

1 чел.

Отечественная война 1812 года

Во Франции в результате революции к власти приходит Наполеон.

Для борьбы с Наполеоном создается антифранцузская коалиция.

В 1805 году-сражение под Аустерлицом, войска союзников(Австрия и д.р)

Терпят поражения и в 1807  году в Тильзите  Александр 1 был вынужден подписать невыгодный для России мир, по которому она (Россия)  должна была присоединиться к континентальной блокаде Великобритании. (Для России этот мир был не выгоден, т.к Россия торговала с Великобританией и подписав этот мирный договор , Россию ждет экономический упадок). Россия не соблюдала условие договора.

В июне 1812 года армия Наполеона вторгается в Россию

Наполеону противостояли 3 русские армии под командованием Барклая-де-Толли, Багратиона, Тормасова. Численное превосходство на стороне Наполеона.

Цель: Разгромить русскую армию в приграничном сражении и добиться подписания нового выгодного договора для Франции мирного договора.

Русские армии отступают до Смоленска в котором 2 августа происходит сражение.

8 августа 1812 года главнокомандующим назначен Кутузов. Он продолжает тактику: Дальнейшее отступление русских войск.

26 августа 1812 года-Бородинское сражение

Цели сторон: Разгромить русскую армию, добиться подписания договора. Остановить продвижение французов. Ни одна из сторон своих целей не достигла.

1-2 сентября 1812года-Наполеон входит в Москву и начинается «Пожар Москвы»

¾ Москвы сгорело.

В октябре французские войска вынуждены покинуть Москву.

Ноябрь 1812 года- последнее сражение на реке Березине. Французы потеряли 30 тыс. человек убитыми.

25 декабря 1812 года был издан царский манифест о победе над Наполеоном

1813-1814 заграничные походы  русской армии, в результате которых 1 марта1814 года русские войска входят в Париж.

Значение Отечественной войны 1812 г.: 

  1.  Значительно возрос международный авторитет России.
  2.  Отечественная война стала одной из главных тем культуры России в XIX веке.
  3.  К территории России присоединена Польша.
  4.  Победа в войне способствовала консервации существующего строя.
  5.  Отечественная война спровоцировала начало революционного движения декабристов.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20469. Якість ПЗ 13.62 KB
  Підвищення якості ПЗ по одній з властивостей часто може бути досягнуто наприклад ціною зміни вартості термінів завершення розробки тощо. В даному випадку мова не йде про розробку ідеального з точки зору показників якості ПЗ досягнути цього скоріш всього взагалі неможливо а про розробку ПЗ із задовільною якістю. Тому при опису якості ПЗ насамперед повинні бути визначені критерії оцінки якості ПЗ. критеріями якості ПЗ вважають: функціональність надійність легкість застосування ефективність супровід ...
20470. Забезпечення функціональності ПЗ 12.34 KB
  При розробці ПС доцільно застосовувати різні методи еталони і види тестування кожний з яких орієнтований на виявлення локалізацію або діагностику певних типів дефектів.У складних комплексах програм при будьякій технології розробки неможливо гарантувати абсолютну відсутність дефектів і помилок. Непередбачуваність виду місця і часу прояви дефектів ПС в процесі експлуатації призводить до необхідності створення спеціальних додаткових систем автоматичної оперативної захисту від ненавмисних випадкових спотворень обчислювального процесу...
20471. Безпека програмного забезпечення 16.55 KB
  Проблеми хто потенційно може здійснити практичне впровадження програмних дефектів деструктивного впливу в програмний код які можливі мотиви дій суб'єкта що здійснює розробку таких дефектів як можна ідентифікувати наявність програмного дефекту як можна відрізнити навмисний програмний дефект від програмної помилки які найбільш імовірні наслідки активізації деструктивних програмних засобів при експлуатації комп'ютерних систем Меоди та концепції захисту Для захисту програм від дослідження необхідно застосовувати методи захисту від...
20472. Методологiя структурного програмування 17.08 KB
  Метою структурного програмування є створення ієрархічно впорядкованих модульних програм в яких застосовуються стандартні керуючі конструкції. Одним із шляхів вдосконалення структурного програмування є введення стандартів що регламентують процес програмування. Необхідність стандартизації програмування обумовлена: необхідністю підвищення експлуатаційних характеристик програм що створюються; прагненням зробити систему достатньо простою доступною для сприйняття програмістом який знайомий з відповідними стандартами; вимогою зробити систему...
20473. Клієнт-сервер (англ. Client-server) 16.26 KB
  Clientserver обчислювальна або мережева архітектура в якій завдання або мережева навантаження розподілені між постачальниками послуг сервісів званими серверами і замовниками послуг званими клієнтами. Нерідко клієнти і сервери взаємодіють через комп'ютерну мережу і можуть бути як різними фізичними пристроями так і програмним забезпеченням.Багаторівнева архітектура клієнтсерверБагаторівнева архітектура клієнтсервер різновид архітектури клієнтсервер в якій функція обробки даних винесена на один або декілька окремих серверів. Це...
20474. Ефективність програмного забезпечення та її оцінка 36 KB
  Оптимізація це покращення характеристик програмної системи або просто програми. Отже перший етап програмування створення правильної програми і лише другий її оптимізація. Але перед тим як починати покращувати ефективність програми слід перевірити наскільки це покращення буде корисним і точно визначити місце яке слід переробити. Справа у тому що існує правило 20 80: 20 обєктного коду тексту програми виконується 80 часу роботи всієї програми.
20475. Абсолютна величина і норма матриці 139 KB
  За абсолютну величину модуль матриці будемо вважати матрицю де модулі елементів матриці . Якщо і матриці для яких операції і мають сенс то: а б в число. За норму матриці вважаємо дійсне число що задовольняє умови: а причому тоді і тільки тоді коли =0; б число і зокрема ; в ; г і матриці для яких відповідні операції мають сенс.
20476. Біном Ньютона 31 KB
  Запишемо його у вигляді добутку пронумерувавши дужки: Кожний доданок містить n множників: k множників a і nk множників b тобто має вигляд akbnk де k≤n k≥0.
20477. Візуальні мови проектування специфікацій 36 KB
  Складність сучасних обчислювальних систем а також висока вартість створення якісного та надійного програмного забезпечення ЕОМ стимулюють розвиток теоретично обгрунтованих методів та засобів розробки програмних систем. Особливо актуальним є застосування таких методів та засобів при об'єктноорієнтованому підході до створення програмних систем. Формалізовані візуальні мови набули широкого використання при проектуванні та розробці складних програмних систем. Об'єктноорієнтовані методи розробки програмного забезпечення широко застосовують...