19657

Общественные движения

Доклад

История и СИД

Общественные движения Западники: Приветствовали реформы Петра считали идеалом политическое устройство Англии. Призывали Россию пойти по западному пути. Славянофилы: Осуждали петровские преобразования считали что Россия должна развиваться по своему самобытному пу...

Русский

2013-07-17

14.12 KB

0 чел.

Общественные движения

Западники: Приветствовали реформы Петра, считали идеалом политическое устройство Англии. Призывали Россию пойти по западному пути.

Славянофилы: Осуждали петровские преобразования, считали, что Россия должна развиваться по своему самобытному пути. Представители русского утопичества социализма: Белинский, Герцин, Чернышевский.
Литература

Начало 19 в. Стиль Романтизм: Жуковский
40-е годы 19в. Стиль Реализм: Гоголь, А.С. Пушкин «Арап Петра Великого», Лермонтов «Смерть поэта», «Бородино»

Архитектура и скульптура, стиль: классицизм:
Монферан «Исаковский собор в Петербурге»
Воронихин «Казанский собор»
О.И. Бове «реконструкция Красной Площади», «Театральная Площадь», «Большой Театр»
И.П. Мартос 1818г. – «Мини и Пожарский»
Театр
Михаил Щепкин выступал в Малом Театре. Он выдающийся «Реформатор русского Малого Театра»
Изобразительное искусство

Тропинин «Кружевница», «портрет А.С. Пушкина».
Карл Брюллов «Последний день Помпея».
Венецианов «Спящий пастушок», «Гумно», «Захарка».
Иванов «Явление Христа народу» (20 лет писал).
Музыка
М.И. Глинка «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»

Львов и Жуковский – создатели Российского гимна «Боже, царя храни»

Развитие образования, науки и техники
Лобочевский – математик
отец и сын Черепановы – создатели 1-го паровоза
Лазарев и Беллинсгаузен – обнаружили Антарктиду
1 железная дорога 1836-1838гг. – из Петербурка в Царское Село
1851г. – ж/д Петербург-Москва


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19800. Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet IP –адреси; доменна система DNS 26.5 KB
  1.Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet: IP –адреси; доменна система DNS Засоби доступу до Інтернету є: Підключення по комутованій телефонній лінії за допомогою модемуПідключення до домашньої мережі підключення будинкамиПідключення із застосуванням супутни...
19801. Мережеві протоколи. Типи протоколів 34.5 KB
  Мережеві протоколи.Типи протоколів. Мереже́вий протоко́л в комп'ютерних мережах заснований на стандартах набір правил що визначає принципи взаємодії комп'ютерів в мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм мережевих вузлів чи сис...
19802. Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ 36 KB
  Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ. Лока́льна комп'ю́терна мере́жа англ. Local Area NetworkLAN являє собою об'єднання певного числа комп'ютерів іноді досить великого на відносно невеликій території. В порівнянні з глобальною мережею WAN локальна мережа зазвич
19803. Поняття браузера. Пошукові системи в Internet 27 KB
  2.Поняття браузера. Пошукові системи в Internet. Браузер це програма для навігації та перегляду вебресурсів вебсторінок яка дозволяє запитувати і переглядати файли в локальній мережі та мережі Інтернет. Зазвичай браузери наділені здібностями перегляду елек
19804. Структура та основні принципи роботи мережі Internet 15.57 KB
  Принципи побудови мережі Інтернет це безліч комп'ютерів хостів і різних мереж об'єднаних мережею на базі протоколів зв'язку TCP / IP. Комп'ютери підключені до мережі Інтернет можуть мати будьякі апаратні і програмні платформи але при цьому вони повинні підтримувати ст
19805. Поняття про математичне програмування 13.95 KB
  Математичне програмування – складова частина прикладної математичної дисципліни Дослідження операцій. До інших основних розділів цієї дисципліни відносяться теорія марковських випадкових процесів теорія масового обслуговування теорія ігор методи сітьового плану...
19806. Поняття цільової функції 13.43 KB
  Цільова функція z x1 x2 ... x n функція що виражає залежність прийнятого критерію оптимальності від керованих змінних. Критерій оптимальності є мірою наближення розв’язку до поставленої мети. В економічних задачах як правило таким критерієм виступає показник ефективн
19807. Поняття лінійного програмування 14.63 KB
  Лінíйне програмувáння LP англ. Linear Programming один з важливих розділів дослідження операцій що зводиться до оптимізації лінійної цільової функції на множині яка описується лінійними рівняннями і нерівностями. Лінійне програмування є окремими випадками математичного п
19808. Задача про оптимальне використання ресурсів 15.56 KB
  Задача лінійного програмування як задача розподілу обмежених ресурсів. Зауважимо що задача ЛП у багатьох випадках виявляється асоційованою із задачею розподільчого типу яка спрямована на пошук найбільш вигідного способу розподілу обмежених ресурсів за декількома в