19780

IDE Borland C++ Builder. Структура проекту

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Borland C Интегри́рованная среда́ разрабо́тки ИСР англ. IDE система программных средств используемая программистами для разработки программного обеспечения ПО на языках Си и C для DOS Windows и Windows NT. Потомок Turbo C. Его отладчик Turbo Debugger был написан для защищённого режима DOS....

Украинкский

2013-07-17

16.82 KB

10 чел.

Borland C++ - Интегри́рованная среда́ разрабо́тки, ИСР (англ. IDE) — система программных средств, используемая программистами для разработки программного обеспечения (ПО) на языках Си и C++ для DOS, Windows и Windows NT. Потомок Turbo C. Его отладчик Turbo Debugger был написан для защищённого режима DOS.

Структура проекта

Проект представляет собой набор программных единиц — модулей.

Один из модулей, называемый главным, содержит инструкции, с которых начинается выполнение программы. Чтобы увидеть главный модуль, нужно в меню Project выбрать команду View Source. В качестве примера в листинге 2.5 приведен текст главного модуля программы "Сила тока".


Начинается главный модуль директивами компилятору (точнее, препроцессору). Директива #include <vci,h> информирует компилятор, что перед тем как приступить непосредственно к компиляции, в текст главного модуля нужно включить заголовочный файл библиотеки визуальных компонентов — vcl.h. Строка USEFORM("Amper_i.cpp", Form1) указывает, что в проект нужно включить файл модуля формы Amper_l.cpp, который содержит функции обработки событий для формы Form1. Далее следует описание главной функции программы — winMain. Функция winMain инициализирует внутренние структуры программы, создает форму Formi и запускает программу, что приводит к появлению на экране стартовой формы.

Помимо главного модуля в состав проекта входят модули формы. Для каждой формы C++ Builder создает отдельный модуль, который состоит из двух файлов: заголовочного файла и файла кода (содержимое этих файлов отражается в окне редактора кода). Заголовочный файл содержит описание формы (листинг 2.6), файл кода (модуль формы) — описание (текст) функций, в том числе и обработки событий (листинг 2.7).


Следует отметить, что значительное количество работы по генерации программного кода выполнил C++ Builder. Он полностью сформировал главный модуль (Amper.cpp), заголовочный файл модуля формы (Amper_l.h), значительную часть модуля формы (Amper_l.cpp). Кроме того, C++ Builder, анализируя действия программиста, сформировал описание формы, файл проекта и файл ресурсов проекта.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53394. У НАС В ГОСТЯХ ІНДІЯ 99.5 KB
  Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії особливості природних умов і ресурсів розміщення населення й господарства культурноісторичні особливості країни; розвивати творчі здібності учнів логічне мислення формувати культуру спілкування; продовжити розвивати інтерес до предмета; формувати вміння працювати самостійно та в групах виховувати почуття доброти й милосердя до людей інших...
53395. ІНДУКЦІЯ – МЕТОД ПІЗНАННЯ ІСТИНИ 59 KB
  Як виховати цілісне мислення як сформувати ставлення до математики як до цілісної системи яка забезпечує світопізнання розвиток інтелекту показати практичне застосування логічних методів для встановлення істини у житті людини Покажемо це на прикладі вивчення теми “Індукціяâ€. У перекладі з латинської термін “індукція†означає â€œнаведенняâ€. Розрізняють кілька видів індуктивних міркувань: міркування за схемою “повна індукція†та міркування за схемою “неповна індукціяâ€. Це індукція шляхом переліку популярна індукція та...
53396. На шляху до сучасності: утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу 91.5 KB
  Мета уроку: Систематизувати узагальнити та конкретизувати знання та уявлення учнів про розвиток провідних держав світу в 2 половині ХІХ ст. Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань умінь і навичок. Після цього уроку учні зможуть: Характеризувати процес завершення формування індустріального суспільства у провідних державах Європи та...
53397. Використання інформаційних технологій на уроках математики 1.49 MB
  Застосування компютерної техніки на уроках дозволяє зробити урок нетрадиційним яскравим насиченим наповнюючи його зміст знаннями з інших наочних областей що перетворюють математику з об'єкту вивчення в засіб отримання нових знань. Ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках математики обумовлена наступними факторами: 1 різноманітність форм представлення інформації; 2 висока степінь наочності; 3 можливість моделювання за допомогою компютера різноманітних обєктів і процесів; 4 звільнення від рутинної роботи...
53398. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації 1.56 MB
  Сьогодні на уроці продовжим вивчати сільське господарство, характеристику тваринництва, узагальнемо спеціалізацію сільського господарства, ознайомимось і оцінемо проблеми і перспективи розвитку сільського господарства, завершимо виконання практичної роботи №9, використовуючи знання з інформатики.
53399. Алгоритм 434 KB
  В цей час решта членів команд задіяні в перехресному опитуванні: задають один одному по 3 теоретичних питання за темою, які готували дома заздалегідь, причому, задають питання та дають відповіді різні члени команди. Оцінює команди журі, до складу якого входять 2 найбільш підготовлених студента (1 бал за кожну правильну відповідь). Вони ж здійснюють контроль часу.
53400. Засоби масової інформації 66 KB
  Good afternoon boys and girls. I’m very glad to see you. We are also pleased to see our guests today and we’ll try to make our lesson useful and interesting. Today we are having our last lesson on Mass Media and our aim is to generalize our knowledge on this question and to get to know something new concerning mass media.
53401. Основні команди роботи з робочою книгою та її аркушами 607.5 KB
  Актуальність теми : при роботі з великими обємами даних важливе значення відіграє їх наглядність та наочність. І навіть наша приймальна комісія використовує електронні таблиці для сортування абітурієнтів та створення бази даних та ведення документації по прийому технікуму.Навчальні цілі заняття : знати правила створення формул в Excel математичні функції СЧЕТЕСЛИ ЧСТРОК ЕСЛИ ІІ рівень абстракції; Оволодіти навичками заповнення електронних таблиць ручним та автоматичним типом вводу даних навчитися проводити розрахунки за...
53402. Інтелектуальне інформ –кафе 525 KB
  Мета: в ігровій формі дати можливість старшокласникам проявити свої розумові та творчі здібності; повторити й закріпити основний матеріал у нестандартній формі; розширити знання про звязки інформатики з іншими предметами; сприяти інтелектуальному та духовному розвитку особистості; розвивати стійкий інтерес до інформатики; формувати творчу особистість; формувати...