19780

IDE Borland C++ Builder. Структура проекту

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Borland C Интегри́рованная среда́ разрабо́тки ИСР англ. IDE система программных средств используемая программистами для разработки программного обеспечения ПО на языках Си и C для DOS Windows и Windows NT. Потомок Turbo C. Его отладчик Turbo Debugger был написан для защищённого режима DOS....

Украинкский

2013-07-17

16.82 KB

10 чел.

Borland C++ - Интегри́рованная среда́ разрабо́тки, ИСР (англ. IDE) — система программных средств, используемая программистами для разработки программного обеспечения (ПО) на языках Си и C++ для DOS, Windows и Windows NT. Потомок Turbo C. Его отладчик Turbo Debugger был написан для защищённого режима DOS.

Структура проекта

Проект представляет собой набор программных единиц — модулей.

Один из модулей, называемый главным, содержит инструкции, с которых начинается выполнение программы. Чтобы увидеть главный модуль, нужно в меню Project выбрать команду View Source. В качестве примера в листинге 2.5 приведен текст главного модуля программы "Сила тока".


Начинается главный модуль директивами компилятору (точнее, препроцессору). Директива #include <vci,h> информирует компилятор, что перед тем как приступить непосредственно к компиляции, в текст главного модуля нужно включить заголовочный файл библиотеки визуальных компонентов — vcl.h. Строка USEFORM("Amper_i.cpp", Form1) указывает, что в проект нужно включить файл модуля формы Amper_l.cpp, который содержит функции обработки событий для формы Form1. Далее следует описание главной функции программы — winMain. Функция winMain инициализирует внутренние структуры программы, создает форму Formi и запускает программу, что приводит к появлению на экране стартовой формы.

Помимо главного модуля в состав проекта входят модули формы. Для каждой формы C++ Builder создает отдельный модуль, который состоит из двух файлов: заголовочного файла и файла кода (содержимое этих файлов отражается в окне редактора кода). Заголовочный файл содержит описание формы (листинг 2.6), файл кода (модуль формы) — описание (текст) функций, в том числе и обработки событий (листинг 2.7).


Следует отметить, что значительное количество работы по генерации программного кода выполнил C++ Builder. Он полностью сформировал главный модуль (Amper.cpp), заголовочный файл модуля формы (Amper_l.h), значительную часть модуля формы (Amper_l.cpp). Кроме того, C++ Builder, анализируя действия программиста, сформировал описание формы, файл проекта и файл ресурсов проекта.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47947. Основні категорії інформації як обєкта інформаційного права 496.5 KB
  Основні категорії інформації як об’єкта інформаційного права Основні поняття Розглядаючи інформацію як об’єкт захисту треба зазначити що інформація – це результат відображення і опрацювання у людській свідомості різноманіття навколишнього світу це відомості про оточуючі людину предмети явища природи діяльність інших людей. Залежно від сфери і масштабів застосування тієї чи іншої системи опрацювання даних втрата або витік інформації може призвести до наслідків різної тяжкості: від невинних жартів до надзвичайно великих втрат...
47948. Регіональна економіка. Конспект лекції 924 KB
  Мета: формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки а також мислення та свідомості економістів. Завдання: засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів; об'єктивну необхідність раціонального та...
47952. Мотивация и стимулирование персонала 135.93 KB
  Стимулирование труда предполагает создание условий (хозяйственного механизма), при которых активная трудовая деятельность, дающая определенные, заранее зафиксированные результаты, становится необходимым и достаточным условием удовлетворения значимых и социально обусловленных потребностей работника
47953. Економічна статистика. Впровадження економічної статистики на підприємства різних типів господарювання 953.5 KB
  Предмет і метод статистичної науки та її завдання в умовах формування ринкової економіки. Статистичне спостереження. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження. Абсолютні та відносні величини. Середні величини. Ряди динаміки. Графічні зображення. Статистика засобів виробництва
47954. Страхування. Конспект лекцій 2.22 MB
  Конспект лекцій Страхування для студентів спеціальностей €œБанківська справа Фінанси та €œОблік і аудит€ Харків: ХБІ УАБС 2005. Конспект лекцій підготовлений відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни €œСтрахування . Складається із вступу мета і завдання дисципліни її місце у навчальному процесі; навчальнометодичного забезпечення яке розкриває сутність та зміст основних питань курсу “Страхування †з кожної теми; рекомендованої літератури.
47955. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 59 KB
  Соціальний ПР може допомогти створити і підтримати позитивний імідж компанії використовуючи спеціальні технології у тому числі благодійність довгострокові соціальні програми. Вони дозволяють підвищити рейтинг компанії і організацій сприяють формуванню позитивної оцінки її діяльності в цілому появи зацікавленості суспільства а також влада в стабільності і процвітанні. У результаті втрачали не тільки громадяни але і компанії чий авторитет поступово знижувався. Щоб відповідати цим очікуванням потрібно планомірний комплексний підхід до...