19781

Ієрархія класів. Базові класи VCL

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Иерархия. Управлять большим количеством разрозненных классов довольно сложно. С этой проблемой можно справиться путем упорядочивания и ранжирования классов то есть объединяя общие для нескольких классов свойства в одном классе и используя его в качестве базового. Эту в...

Украинкский

2013-07-17

16.43 KB

2 чел.

Иерархия. Управлять большим количеством разрозненных классов довольно сложно. С этой проблемой можно справиться путем упорядочивания и ранжирования классов, то есть объединяя общие для нескольких классов свойства в одном классе и используя его в качестве базового. Эту возможность предоставляет механизм наследования.

Наследование применяется для следующих взаимосвязанных целей:

  1.  исключения из программы повторяющихся фрагментов кода;
  2.  упрощения модификации программы;
  3.  упрощения создания новых программ на основе существующих.

Наследование является единственной возможностью использовать объекты, исходный код которых недоступен, но в которые требуется внести изменения.

Базовые классы VCL. Все классы библиотеки визуальных компонентов (VCL) произошли от группы базовых классов, которые лежат в основе иерархии. Самый общий предок компонентов — это класс TObject, инкапсулирующий простейший объект. Как известно, каждый объект наследует свойства и методы родительского класса. К объекту можно добавить новые свойства и методы, но нельзя удалить унаследованные. Объект-наследник в свою очередь может стать родительским для нового класса, который унаследует возможности всех своих предков.

На  основе безовых классов создано все множество компонентов. Особое место среди базовых классов, помимо TObject, занимают TComponent (от него происходят все компоненты) и TControl (от него происходят все элементы управления).

Иерархия базовых классов. В основе всего многообразия классов и компонентов, лежат всего лишь несколько базовых классов . Благодаря механизму наследования свойств и методов, потомки базовых классов умеют "общаться" друг с другом, работают в среде разработки, взаимодействуя с Палитрой компонентов и Инспектором объектов, распознаются операционной системой как элементы управления и окна.В основе иерархии классов лежит класс TObject. Он обеспечивает выполнение важнейших функций "жизнедеятельности" любого объекта. Благодаря ему каждый класс получает в наследство механизмы создания экземпляра объекта и его уничтожения.Класс Tpersistent происходит непосредственно от класса TObject. Он обеспечивает своих потомков возможностью взаимодействовать с другими объектами. Класс TComponent является важнейшим для всех компонентов. Непосредственно от него можно создавать любые невизуальные компоненты. Механиз-мы, реализованные в классе TComponent, обеспечивают взаимодействие компонента со средой разработки, главным образом с Палитрой компонентов и Инспектором объектов. Благодаря возможностям этого класса компоненты начинают "работать" уже во время разработки проекта.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74908. Побудова прямого кута і квадрата на папері в клітинку. Знаходження периметра квадрата 40 KB
  Вдосконалювати вміння розв’язувати приклади та задачі на додавання і віднімання в межах 20 без переходу через розряд; розвивати обчислювальні здібності, мислеві операціі аналізу та синтезу, корегувати математичну мову...
74909. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня 261.5 KB
  Складання і розвязання задач. Мета: закріплювати знання таблиць множення числа 2 та ділення на 2 продовжувати формувати обчислювальні навички навички розвязування прикладів і задач які включають дії різного ступеня; розвивати вміння читати вирази на сумісні дії творчу уяву кмітливість просторову уяву; виховувати прагнення до набуття нових знань наполегливість у роботі почуття дружби взаємодопомоги. Богданович карткиопори для розвязування задач індивідуальної роботи пошукової роботи плакат Науководослідницький центр план...
74910. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2 48.5 KB
  А коли ми виконаємо всі завдання від Капітошки то дізнаємось що людині дає ця розумна наука. Рушаємо ж у чудову країну знань Завдання першої краплинки. Ось краплинку я знімаю Вам завдання прочитаю. Перевірка домашнього завдання Завдання другої краплинки.
74911. Знаходження значень виразів із дужками 64.5 KB
  Далі далі далі. Далідалідалі. Чому ж далі Тема уроку Знаходження значень виразів з дужками. У 1му класі ми розвязували такі вирази тільки на дії одного ступеня у 2му вчимося розвязувати на дії різного ступеня а далі ви будете розвязувати все складніші і складніші.
74912. Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки 119.5 KB
  Вчитель: Сьогодні я запрошую вас у подорож щоб знайти скарби. Вчитель: А що треба щоб знайти скарби Учні: Карта. Б Каліграфічна хвилинка Вчитель: А що нам треба щоб пройти по морю і знайти скарби Учні: Для того щоб подолати перешкоди на морі нам треба корабель.
74913. Нумерація чисел від 21 до 100. Урок – змагання з математики в 2 класі. На математичному стадіоні 73.5 KB
  Дядіченко вчитель початкових класів спеціаліст вищої категорії учитель методист Новогродівська загальноосвітня школа I III ступенів № 7 Донецької області Урок змагання з математики в 2 класі На математичному стадіоні Тема: Повторення вивченого за темою Нумерація чисел від 21 до 100 Мета: Закріпити і вдосконалити знання учнів за темою; розвивати обчислювальні навички уміння розвязувати прості та складені задачі різних типів; розвивати память увагу і логічне мислення учнів; вміння застосовувати різні види контролю....
74914. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення та ділення; повторення залежності між компонентами і результатом дій першої сходинки 69.5 KB
  закріпити табличне мнодення та ділення на 2 і 3; формувати вміння і навички розвязування задач; розвивати логічне мислення, математичну мову, увагу, вміння працювати самостійно; виховувати почуття доброти у взаємовідношеннях один з одним, почуття товариства.
74915. Застосування різних прийомів обчислення. Складання й розв’язування задач за схематичними записами їхніх умов 46 KB
  Мета. Формувати обчислювальні навики додавання і віднімання числа 7, застосовуючи різні прийоми обчислення. Вчити складати й розв’язувати задачі за схематичними записами їхніх умов. Розвивати мислення, мовлення учнів. Вчити аналізувати, узагальнювати, порівнювати.
74916. Урок по математике «Морское путешествие» 38.5 KB
  Дельфин на песке написал примеры но набежавшая волна смыла их. Составить и записать примеры таблицы умножения числа 3. Проверить составленные примеры и составить по два примера на деление. Остановка Коралловые рифы примеров а Решите примеры...