19781

Ієрархія класів. Базові класи VCL

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Иерархия. Управлять большим количеством разрозненных классов довольно сложно. С этой проблемой можно справиться путем упорядочивания и ранжирования классов то есть объединяя общие для нескольких классов свойства в одном классе и используя его в качестве базового. Эту в...

Украинкский

2013-07-17

16.43 KB

2 чел.

Иерархия. Управлять большим количеством разрозненных классов довольно сложно. С этой проблемой можно справиться путем упорядочивания и ранжирования классов, то есть объединяя общие для нескольких классов свойства в одном классе и используя его в качестве базового. Эту возможность предоставляет механизм наследования.

Наследование применяется для следующих взаимосвязанных целей:

  1.  исключения из программы повторяющихся фрагментов кода;
  2.  упрощения модификации программы;
  3.  упрощения создания новых программ на основе существующих.

Наследование является единственной возможностью использовать объекты, исходный код которых недоступен, но в которые требуется внести изменения.

Базовые классы VCL. Все классы библиотеки визуальных компонентов (VCL) произошли от группы базовых классов, которые лежат в основе иерархии. Самый общий предок компонентов — это класс TObject, инкапсулирующий простейший объект. Как известно, каждый объект наследует свойства и методы родительского класса. К объекту можно добавить новые свойства и методы, но нельзя удалить унаследованные. Объект-наследник в свою очередь может стать родительским для нового класса, который унаследует возможности всех своих предков.

На  основе безовых классов создано все множество компонентов. Особое место среди базовых классов, помимо TObject, занимают TComponent (от него происходят все компоненты) и TControl (от него происходят все элементы управления).

Иерархия базовых классов. В основе всего многообразия классов и компонентов, лежат всего лишь несколько базовых классов . Благодаря механизму наследования свойств и методов, потомки базовых классов умеют "общаться" друг с другом, работают в среде разработки, взаимодействуя с Палитрой компонентов и Инспектором объектов, распознаются операционной системой как элементы управления и окна.В основе иерархии классов лежит класс TObject. Он обеспечивает выполнение важнейших функций "жизнедеятельности" любого объекта. Благодаря ему каждый класс получает в наследство механизмы создания экземпляра объекта и его уничтожения.Класс Tpersistent происходит непосредственно от класса TObject. Он обеспечивает своих потомков возможностью взаимодействовать с другими объектами. Класс TComponent является важнейшим для всех компонентов. Непосредственно от него можно создавать любые невизуальные компоненты. Механиз-мы, реализованные в классе TComponent, обеспечивают взаимодействие компонента со средой разработки, главным образом с Палитрой компонентов и Инспектором объектов. Благодаря возможностям этого класса компоненты начинают "работать" уже во время разработки проекта.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68573. Розвиток творчого потенціалу педагога в системі науково-методичної роботи школи 83 KB
  У статті розглянуто проблему формування творчого потенціалу педагога у системі науковометодичної роботи школи. У цьому зв’язку виникає проблема вивчення розвитку і використання творчого потенціалу особистості актуалізується необхідність побудови та реалізації освітнього процесу що створює...
68574. Роль контролю, оцінювання та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні її результативності та розвитку творчої активності учнів 217 KB
  Мета: на основі узагальнення досвіду, вивчення психолого-педагогічної літератури виявити основні причини неуспішності школярів та способи вирішення даної проблеми; з’ясувати, як впливають умови уроку на створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня й забезпечення...
68575. Найбільш типові помилки у роботі вчителів та шляхи їх подолання 536.5 KB
  Недосконалість сформованої етичної компетентності фахівця призводить до того що майбутній учитель не може правильно обрати тактику своєї поведінки. Учитель дуже тихо говорить окремі слова вимовляє нечітко учням важко стежити за ходом розповіді. Готуючись до уроку кілька разів запишіть пояснення...
68576. Інтерактивні технології — шлях до формування творчої особистості учнів 132 KB
  Мета: сприяти усвідомленню необхідності прийомів інтерактивного навчання на уроках, підвищуючи мотивацію учнів до навчання; спільно працювати над формуванням навичок співпраці, обговоренням спільного вирішення проблем. Обладнання: фліп-чат, стікери, кошик із шкільними речами, ноутбук, слайди.
68577. Обдарована дитина – обдарований учитель: суб’єкт-суб’єктний діалог 87 KB
  Ведучий 1. Шановні колеги! Вітаємо вас на нашому аукціоні, який складатиметься з двох частин: презентаційної та практичної. Сьогодні він присвячений актуальній темі «Обдарована дитина – обдарований учитель: суб’єкт-суб’єктний діалог». Ведучий 2. Щоб отримати квиток на участь у купівлі цінних паперів...
68579. ВПРОВАДЖЕНЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕТНОПЕДАГОГІКИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЛНВК ІМ. В. СТУСА 125 KB
  Обовязковим пунктом у планах перебування іноземних учнівських делегацій є відвідання майстеркласів з українського мистецтва. Досвід проведення майстеркласів з іноземними учнями послужив поштовхом до створення фолькпроекту Духовна скарбниця.
68580. Учитель – це не професія, це – життєве кредо 526 KB
  Робота школи як експериментального навчального закладу за темою Формування інформаційного ландшафту та траєкторії навчальнопізнавальної діяльності учнів початкової школи у процесі вивчення інформаційних технологій англійською мовою в умовах сільської школи у контексті всеукраїнського експерименту...