19828

Повні імена компонентів класу. Вкладені класи. Статичні компоненти класу

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Повні імена компонентів класу. Вкладені класи. Статичні компоненти класу. Об'єктноорієнтований під до розроблення програмних продуктів побудова ний на такому понятті як класи. Клас визначає новий тип даних який задає фор мат об'єкта. Клас містить як дані так і коди ...

Украинкский

2013-07-17

22 KB

11 чел.

Повні імена компонентів класу. Вкладені класи. Статичні компоненти класу.

Об'єктно-орієнтований під до розроблення програмних продуктів побудова-

ний на такому понятті як класи. Клас визначає новий тип даних, який задає фор-

мат об'єкта. Клас містить як дані, так і коди програм, призначені для виконання

дій над ними. Загалом, клас пов'язує дані з кодами програми. У мові програмуван-

ня C++ специфікацію класу використовують для побудови об'єктів. Об'єкти – це примірники класового типу. Загалом, клас є набором планів і дій, які вказують на властивості об'єкта та визначають його поведінку. Важливо розуміти, що клас –це логічна абстракція, яка реально не існує доти, доки не буде створено об'єкт цього класу, тобто це те, що стане фізичним представленням цього класу в пам'яті комп'ютера.

Визначаючи клас, оголошують ті глобальні дані, які міститимуть об'єкти, і

програмні коди, які виконуватимуться над цими даними. Хоча інколи прості класи можуть містити тільки програмні коди або тільки дані, проте більшість реальних класів містять обидва компоненти. У класі дані оголошуються у вигляді змінних, а програмні коди оформляють у вигляді функцій. Змінні та функції називаються членами класу. Змінну, оголошену в класі, називають членом даних, а оголошену в класі функцію – функцією-членом класу. Іноді замість терміна член даних класу використовують термін змінна класу, а замість терміна функція-член класу використовують термін метод класу.