19872

Угоди з цінними паперами на фондовій біржі

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Тема 6. Угоди з цінними паперами на фондовій біржі. Мета: Освітня: Ознайомити студентів видами і формами угод з цінними паперами на фондовій біржі навчитися визначати їх істотні умови та особливості укладання. Виховна: моделювання поведінки студента як майбутнього сп...

Украинкский

2013-07-18

72.5 KB

11 чел.

Тема 6. Угоди з цінними паперами на фондовій біржі.

Мета:

Освітня: Ознайомити студентів видами і формами угод з цінними паперами на фондовій біржі, навчитися визначати їх істотні умови та особливості укладання.

Виховна: моделювання поведінки студента як майбутнього спеціаліста на основі отриманих знань та навичок.

Розвиваюча: Оволодіння навичками, знаннями з предмету щоб взаємопов’язати їх з раніше набутими для формування освітньої бази майбутнього юриста.

План

 1.  Види угод з цінними паперами фондової біржі.
 2.  Вимоги до договорів на здійснення комісійної діяльності за цінними паперами.

Література

ЗУ „Про цінні папери та фондовий ринок” від 2 лютого 2006 року.

Правила проведення торгів на Валютній Секції Української Міжбанківської Валютної   біржі: затверджені Біржовим комітетом УМВБ, протокол № 30 від 16.07.97

Указ Президента України „Про участь Української фондової біржі в приватизаційних процесах”  від 27.02.95 № 146

Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України „Про перелік бірж та порядок обліку продукції” від 10.11.95 № 302

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку „Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності” від 11.11.97 № 46

Дегтярева О. Биржевое дело: Учебник для вузов. ~ М., 1997

Дмитрук Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі. - К.: Либідь, 2001.

Єщенко П. Біржа: функції і завдання // Економіка України. - 1994. -№3

Корпорации и национальные фондовые рьнки на примере Америки. -М., 1992.

Кузнєцова Н.С., Назарчук А.И. Участники фондового рьнка: функции, организация деятельности. - К., 1998.

Лилин В. Ценные бумаги и фондовая биржа. - М., 1998

Люенков Ю.М., Рышарук А.И., Подь И.В., Поважный А.С. Учасники фондового рынка: функции, организация деятельности. - К., 1998.

Фондовий ринок України / Керівн. авт. кол. В.В. Оскольський. - К.: Скарбниця, 1994

Питання для самоконтролю

 1.  Поняття угод фондової біржі.
 2.  Види угод фондової біржі.
  1.  Біржова угода з реальним товаром
  2.  Опціонний контракт
  3.  Касова угода
  4.  Прості (тверді) угоди
  5.  Термінові угоди "на різницю
  6.  Кратні угоди з премією
  7.  Стелаж
  8.  Пролонгована угода.
 3.  Вимоги до договорів на здійснення комісійної діяльності за цінними паперами
  1.  Пролонгована угода

 1.  Види угод з цінними паперами фондової біржі.

Біржова угода - це взаємопогоджені дії учасників торгів, спрямовані на визначення, припинення або зміну їхніх прав і зобов'язань щодо біржових товарів. Угоди здійснюються в приміщенні біржі в установлені терміни її роботи. Біржові угоди укладаються на товарні і фондові активи, допущені до котирування та кругообігу на біржі. Розрізняють чотири основні типи угод (контрактів):

 •  з пред'явленням товару (товарних зразків);
  •  форвардні (індивідуальні);
  •  ф'ючерсні стандартні (термінові);
  •  опціонні.

Регламент укладання угоди визначено Біржею. До загальних вимог регламенту біржових угод належать вимоги укладання письмових угод. У типовому договорі купівлі-продажу вказують дату поставки, кількість, показники якості, тип і вид біржового товару, час, розмір і форму платежу, умови поставки і відповідальність сторін.

Біржова угода з реальним товаром - реалізована на Біржі угода, що супроводжується поставкою реального товару на склад біржі або отриманням його зі складу. Біржові угоди з реальним товаром на короткі терміни постачання називаються спот, а на постачання через триваліші терміни - форвард. Оскільки з часом на Біржі може змінитися котирування, ціну угоди форварда встановлюють з поправкою до ціни угоди спот. Поправка враховує ймовірну динаміку ціни.

Форвардна угода (контракт) відрізняється індивідуальними зобов'язаннями поставки товару в майбутньому.

Ф'ючерсний контракт передбачає, що юридична або фізична особа, яка укладає його, бере на себе зобов'язання після закінчення певного терміну продати контрагенту (або купити в нього) певну кількість біржового товару за обумовленою базисною ціною.

Опціонний контракт передбачає, що одна сторона виписує або продає опціон, а друга - купує за фіксованою ціною певну кількість товару (цінних паперів) - опціон на купівлю або його продаж (опціон на продаж).

Укладанню угоди передує подання заявки на біржову операцію, в якій треба вказати: точну назву товару (цінного папера); вид угоди (купівля, продаж); кількість запропонованих до угоди цінних паперів; ціну, за якою треба укласти угоду; термін угоди (сьогодні, до кінця тижня або місяця); вид угоди.

Біржові угоди поділяються на касові і термінові.

Касова угода - один з видів операцій із цінними паперами на фондових біржах, коли цінні папери оплачують і передають покупцеві в день укладання угоди або за певний час (звичайно 1...3 дні, інколи - до 7 днів). Такі угоди укладають переважно на дрібні партії цінних паперів. Касові угоди бувають простими і з маржею (маржеві).

Термінові угоди мають складну структуру, їх можна класифікувати залежно від: механізму укладання угоди; способу визначення ціни; способу розрахунків.

За механізмом укладання угоди поділяються на прості, або тверді, умовні (ф'ючерсні, опціонні), пролонговані (з подовженням терміну дії).

Прості (тверді) угоди – стандартизовані за формою і обов'язкові до виконання в обумовлені в договорі терміни. Тверді термінові угоди можна застосовувати, коли є відомості руху грошової готівки. Під час укладання угоди її учасники - покупець і продавець - можуть не мати реальних цінностей, оскільки на момент укладання продавець не передає цінних товарів, а покупець їх не сплачує, вони укладають договір, в якому фіксують обсяг, курс продаж і термін, протягом якого угоду буде виконано. Причому курс, який закладено в угоду, може відрізнятися від існуючого, і скоріше за все відрізнятиметься від касового на момент ліквідації угоди. За цих умов учасник, який грає на підвищення ("бик"), розраховує на подорожчання біржового товару і тому фігурує в договорі термінової угоди як покупець і фіксує в ньому курс стосовно угоди, нижчий, ніж за його розрахуванням. Цей курс є касовим на момент ліквідації угоди. Очікування гравця "ведмедя" протилежні.

Основною метою укладання угоди для "бика" є купівля за нижчим курсом, ніж касовий, на момент ліквідації угоди, а для "ведмедя" - продаж за курсом, який перевищує поточний. Отже, метою таких операцій є різниця курсів, а не цінні папери як об'єкт інвестування. Це зумовило появу угод "на різницю".

Термінові угоди "на різницю" - це угоди, після закінчення терміну яких один із контрагентів повинен сплатити другому суму різниці між курсами, встановленими під час укладання угоди, і курсами, які фактично склалися на момент ліквідації угоди. Цей вид угод має спекулятивний характер і дуже підвищує кредитний ризик.

Об'єктом угоди є різниця між курсами, яка виплачується стороні, що програла. Для зменшення кредитного ризику на початку 70-х років у деяких країнах (США, Англія та ін.) було введено нові параметри в термінову угоду, що зумовило появу фінансових ф'ючерсів.

Умовні угоди, або угоди з премією - це термінові біржові угоди, в яких один із контрагентів за визначену винагороду (премію) отримує право на підставі особливого замовлення (опціону) до певного дня зробити той чи інший вибір (який стосується умов виконання угоди): виконати угоду або відмовитися від її виконання.

Зміст цих угод полягає в тому, що курс цінних паперів на момент кінцевих розрахунків зміниться порівняно з існуючим, і стороні, яка програла, досить часто вигідніше заплатити премію й отримати право відмовитися від придбання або продажу цінних паперів.

Умовні угоди, або угоди з премією, поділяються на: прості з премією; кратні з премією; стелаж. Прості угоди з премією передбачають, що платник премії має право вимагати виконання угоди без права вибору або зовсім від неї відмовитися (це право називається правом "відступу").

Залежно від того, хто є платником премії - покупець чи продавець, прості угоди з премією поділяються на два види:

• угода з умовною купівлею, або з попередньою премією (премією платить покупець);

• угоди з умовним продажем, або з протилежною премією (премію виплачує продавець). У будь-якому разі стороні, яка програла, краще відступити (відійти), ніж виконати цю угоду.

Кратні угоди з премією - платник премії має право вимагати від свого контрагента передачі йому цінних паперів у кількості, що перевищує в два, три і більше разів встановлену кількість під час укладання за курсом, визначеним на момент укладання угоди.

Стелаж - угоди з премією, коли платник премії отримує право самостійно визначати в угоді свій стан як учасника, тобто на час її виконання оголошувати себе або покупцем, або продавцем. Платник зобов'язаний або купити у свого контрагента-отримувача премії цінні папери за вищим курсом, або продати їх за нижчим курсом, зафіксованим на момент укладання угоди. Термінові угоди з преміями можна оформляти опціоном.

Пролонгована угода - це позабіржова термінова угода. Потреба в пролонгованій угоді виникає в біржового гравця в тому разі, якщо прогнозована ним зміна курсу не відбулася та ліквідація термінової угоди не принесе прибутку. Проте біржовий спекулянт розраховує, що його прогнозування стосовно зміни курсу здійсниться найближчим часом, тому йому потрібно подовжити терміни угоди, тобто її пролонгувати. Отже, пролонговану угоду укладає біржовий гравець з метою отримання прибутку наприкінці її терміну від здійснених ним біржових спекуляцій за договором термінової угоди, укладеної раніше.

Існує два різновиди пролонгованої угоди - репорт (сучасна назва в економічній літературі - репо, інколи конванго) і депорт (інколи беквордейшен). Ці різновидності визначаються станом біржового гравця в угоді: "бики" - репортують, "ведмеді" - депортують.

Угода репо (репорт), або конваго - угода щодо продажу тих чи інших активів зі зворотним їх викупом. Ця угода поширена в операціях із змінними паперами (наприклад, продаж дилером інвесторові короткотермінових цінних паперів з умовою викупити їх за фіксованою ціною через певний час).

Депорт, або беквордейшен - спекулятивна термінова угода, яку укладають на фондовій біржі в розрахунку на зниження курсу цінних паперів з метою одержання курсової різниці. Особа, яка укладає угоду на продаж цінних паперів через певний час, розраховує, що зможе після закінчення цього терміну придбати цінні папери за ціною, нижчою, ніж ціна, зафіксована в угоді, й отримати дохід.

За способом визначення ціни на фондові цінності термінові угоди поділяються: за поточною ринковою ціною; за ціною на день реалізації; за ціною на конкретну дату.

За способом розрахунків угоди поділяються: на кінець місяця; на середину місяця; через фіксоване число днів після укладання угоди.

Кількість укладених на фондових біржах касових угод, як правило, перевищує число термінових угод, оскільки касові угоди активно використовують не лише ті, хто купує акції й облігації, задовольняючи потреби своїх клієнтів, а й біржові спекулянти. З розвитком біржової фондової торгівлі касові угоди за формою фактично перетворилися на термінові угоди.

2. Вимоги до договорів на здійснення комісійної діяльності за цінними паперами

Під час здійснення комісійної діяльності за цінними паперами торговці можуть укладати як договори на виконання разового замовлення, так і договори на обслуговування протягом певного терміну (далі - договір на обслуговування).

Договір на виконання разового замовлення укладається торговцем та клієнтом і передбачає виконання операції певного виду з конкретними цінними паперами.

Договір на обслуговування передбачає, що торговець протягом певного терміну виконуватиме разові замовлення клієнта. Разове замовлення (далі - замовлення) містить доручення клієнта надати послугу певного виду та виконати певну операцію з конкретними цінними паперами. Таке замовлення складається клієнтом у письмовій формі, підписується ним (його уповноваженою особою), а в разі, якщо клієнтом є юридична особа, також засвідчується його печаткою.

У договорі на виконання разового замовлення обов'язково має бути зазначено.

1. Номер та дату видачі торговцю дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів.

2. Вид послуг, які торговець надає клієнту. Посередницькі послуги:

 •  з купівлі цінних паперів;
 •  з продажу цінних паперів;
 •  з обміну цінних паперів;
 •  інші, передбачені законодавством України.

Договір на разове замовлення може укладатися тільки на один із видів послуг.

3. Опис цінних паперів (у разі, якщо предметом договору є обмін цінних паперів, повинні бути зазначені описи обмінюваних цінних паперів) повинен містити:

• вид цінного папера;

• назву емітента цінного папера;

• номінальну вартість цінного папера (у національній чи іноземній валюті).

4. Умови виконання договору, що містять термін дії замовлення (у разі необхідності) та вид замовлення із зазначеного нижче переліку:

 •  ринкове замовлення на купівлю (РЗК) - замовлення купити цінні папери за мінімальною ціною;
 •  ринкове замовлення на продаж (РЗП) - замовлення продати цінні папери за максимальною ціною;
 •  лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) - замовлення купити цінні папери за ціною, що не перевищує обумовлену;
 •  лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) - замовлення продати цінні папери за ціною, що не нижче ніж обумовлена;
 •  стоп-замовлення на купівлю (СЗК) цінних паперів - замовлення купити цінні папери в той момент, коли ціна досягне обумовленого рівня;
 •  стоп-замовлення на продаж (СЗП) цінних паперів – замовлення продати цінні папери в той момент, коли ціна досягне обумовленого рівня;
 •  замовлення  на термін (ТЗ) - замовлення,  яке діє  протягом встановленого терміну;
 •  відкрите замовлення (ВЗ) - замовлення, яке діє до моменту виконання або відкликання (відміни);
 •  інші, передбачені законодавством України.

5. Перелік обов'язків та прав сторін, у тому числі права клієнта в разі невиконання або неналежного виконання торговцем своїх обов'язків по відношенню до клієнта.

6. Положення про канали і порядок передачі інформації та зв'язку між клієнтом і торговцем, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримують зв'язок. Оперативне повідомлення про надання доручення на виконання замовлення може здійснюватись будь-якими засобами зв'язку (крім телефонного).

7. Умови розрахунків та відсоток комісійної винагороди, яку торговець отримує від клієнта в разі належного виконання договору.

8. Відповідальність сторін і порядок розгляду спорів, а саме - обсяг відповідальності сторін, умови, при яких сторони звільняються від відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання договору.

9. Термін дії, підстави для зміни та припинення договору: визначення моменту, з якого договір  набуває чинності, а також визначення підстав, за яких він може бути змінений або припинений та процедури дії сторін у випадку прийняття рішення про дострокове припинення договору тощо. У договорі на обслуговування обов'язково повинно бути визначено:

• номер та дату видачі торговцю дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів;

• предмет договору - надання посередницьких послуг щодо купівлі, продажу, обміну цінних паперів, інших операцій, не заборонених законодавством України;

• умови розрахунків та відсоток комісійної винагороди для всіх видів замовлень, які торговець отримує від клієнта відповідно до договору на обслуговування.

Крім того, у договорі або замовленні можуть бути зазначені особливі умови виконання операції із зазначеного переліку:

- обумовлення про право торговця діяти на свій розсуд - дає право торговцю виконати договір або замовлення клієнта негайно або відкласти його виконання до більш сприятливої кон'юнктури на ринку цінних паперів. При такому обумовлені торговець не несе відповідальності за невиконання замовлення в обумовлені терміни або за встановленою в ньому ціною;

- обумовлення "виконати або відмінити" – договір або замовлення повинно бути виконано негайно в повному обсязі, зазначеному в договорі або замовленні, або не повинно виконуватися взагалі;

- обумовлення "виконати негайно або відмінити" - договір або замовлення повинно бути виконано навіть у неповному обсязі, решту анульовано.

- обумовлення "виконати в повному обсязі або відмінити" - договір та/або замовлення повинно бути виконано в повному обсязі або не виконуватися взагалі, але не означає, що договір або замовлення повинно виконуватися негайно;

- обумовлення "у момент відкриття" (або "у момент закриття") - договір та/або замовлення повинно бути виконано в числі перших (або в числі останніх) після відкриття операційного дня (якщо договір або замовлення передбачає його виконання тільки в межах організаційного ринку);

- обумовлення "ціну не знижувати" (або "ціну не підвищувати") -ціна, зазначена в договорі або замовленні, не повинна коригуватися в разі дроблення акцій або з інших непередбачених обставин.

Договори, що укладаються торговцем, крім цифрової нумерації, повинні містити додаткову літеру:

- до номера договору на здійснення комісійної діяльності за цінними паперами додається літера "К";

- до номера договору торговців з емітентом на організацію передплати (підписки) на цінні папери - "Е";

- до номера договору, пов'язаного з операціями з цінними паперами, які торговець здійснює за власний рахунок - "Т";

- до номера договору на управління активами інвестиційних фондів - "У";

- до номерів усіх інших договорів - "В".

Усі номери договорів у межах однієї серії повинні мати наскрізну нумерацію.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25509. Направления семейного воспитания (физическое, трудовое, нравственное, умственное, эстетическое) 14.12 KB
  Направление семейного воспитания Цель задачи содержание ЧТО воспитываем формируем Методы формы реализации КАК воспитываем формируем СредстваС ПОМОЩЬЮ ЧЕГО воспитываем формируем Физическое: Цели задачи  укрепление здоровья содействие физическому развитию и закаливанию детей;  совершенствование у детей умений и навыков в естественных видах движений;  привитие интереса и привычки к занятиям физической культуры и спорта. Методы: 1УГГутренняя гигиенич. Среда:  Физические упражнения  Оздоровительные силы природы  Гигиенические...
25510. Неполная семья 13.95 KB
  В больших семьях с их богатыми внутренними связями возможно перераспределение возникающих напряжений а в диадических мать ребенок отец ребенок любое событие может приобретать преувеличенное значение. Такая мать а иногда это может быть и отец очень болезненно воспринимает неизбежный кризис в своих взаимоотношениях с подростком когда первоначальный эмоциональный альянс разрушается. Это происходит в том случае если мать находится от него в сильной эмоциональной зависимости и начинает тяжело переживать его первые шаги в самостоятельной...
25511. Нормативно правовая основа реализации государственной политики в отношении молодых семей 18.2 KB
  В нашей стране отсутствует четкая и единая согласованная политика в отношении молодой семьи а попытки ее выстраивания носят случайный характер. Однако в рамках государственной молодежной политики статус молодой семьи более определен. В отдельном отделе отражены меры по государственной поддержке молодой семьи: Предусмотреть для молодых семей льготы в выделении земельных участков для индивидуального жилищного строительства при предоставлении долгосрочных кредитов на строительство и приобретение жилых домов отдельных квартир для уплаты...
25512. Конструкционные материалы, обрабатываемые давлением. Свойства материалов 200 KB
  Диаграмма фазового равновесия (диаграмма состояния) железо-углерод (иногда говорят железо-цементит) — графическое отображение фазового состояния сплавов железа с углеродом в зависимости от их химического состава и температуры.
25513. Особенности межличностной коммуникации в молодой семье 14.23 KB
  Межличностное общение в семье является ключевым моментом ее жизнедеятельности. Задачи коммуникации: естественный обмен информации согласование усилий выполнение ролей в совместной деятельности установление и развитие межличностных отношений познание партнёра и самопознание Особенностью межличностной коммуникации в семье является высокая эмоциональная насыщенность и интенсивность общения. В работах Петровской андреевой Сатир Роджерса Гордона и других выделены условия эффективного межличностного общения в семье: 1 открытость 2 высокая...
25515. планирование семьи появился в XX веке когда проблемой и процессом выбора числа детей в семье и времени их ро. 24.2 KB
  Деятельность служб планирования семьи. В широком смысле под планированием семьи понимается совокупность социальноэкономических правовых медицинских педагогических мероприятий направленных на рождение желанных детей воспитание в обществе культуры осознанного родительства достижение гармонии в браке поддержание репродуктивного здоровья населения. Термин планирование семьи появился в XX веке когда проблемой и процессом выбора числа детей в семье и времени их рождения управлять стало максимально возможно.
25516. Повторный брак 19.19 KB
  Во втором типе брака психологические проблемы могут возникать при отказе детей признать право отчима на полноправное место в структуре семейных отношений. Он может восприниматься ими как незваный гость отнимающий у детей часть материнского времени и любви. Жена начинает чувствовать себя обиженной и раздраженной когда новый муж позволяет себе критиковать ее детей. Она называет семью созданную мужчиной и женщиной имеющих детей от первого брака смешанной семьей.
25517. Половое воспитание в России: история и современное состояние 24.69 KB
  Кроме того по решению Министерства просвещения СССР с 1983 года в программы школ страны были введены обязательные курсы Гигиеническое и половое воспитание 8 кл. В постсоветский период начинают распространяться различного рода программы сексуального просвещения. Появляются всё новые и новые фантастические программы оздоровления психического совершенствования эстетического развития и т. Возникла потребность в переработки программы 1982 года по данному предмету.