19938

Интеллектуальная собственность. Основы Авторского Патентного Права

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Лекция №1 Тема: Интеллектуальная собственность Предмет: Основы Авторского Патентного Права. Потребность общества в тех или иных предметах потребления движет прогресс намного быстрее чем десятки университетов. Появление живописи в свое время привело к современно

Русский

2013-08-13

15.13 KB

0 чел.

Лекция №1

Тема: Интеллектуальная собственность

Предмет: Основы Авторского Патентного Права.

Потребность общества в тех или иных предметах потребления движет прогресс намного быстрее, чем десятки университетов.

Появление живописи в свое время привело к современной его форме – к изобразительному искусству, а от него к книге. При этом (при создании произведений и изобретений) всегда шел человек умственного труда, а за ним – физического. И вот, на каком-то этапе развития, возникла необходимость в защите результатов интеллектуальной деятельности произведений литературы, искусства, а так же изобретений других объектов требующих такой защиты просто не было. Необходимости в защите объектов творческой деятельности человека появилась с того момента, когда их реализация стала приносить доход его создателю.

До появления печатного станка и появления мануфактур, произведения и его материальный носитель (рукопись, картина, скульптура) были практически неотделимы друг от друга, что в принципе обеспечивало защиту прав автора (производителя). Так как произвести точно такую же уникальную продукцию другому человеку было невозможно.

Для сохранений монополии на производство тех или иных товаров производители объединялись в цеха и гильдии. Лицам, которые не входили в вышеуказанные организации, заниматься таким видом деятельности запрещалось.

1623 – первый патентный закон «Статуса Монополии». Данный закон направлен на защиту прав производителей использующих изобретения в производстве книг, мануфактуры и другой продукции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10875. Фанера та ДВП в конструюванні обєктів технологічної діяльності 17.94 KB
  Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи, наявності спецодягу, створення позитивної емоційної атмосфери, призначення чергових, перевірка присутності учнів.
10876. ДВП та фанера, їх використання в конструюванні обєктів технологічної діяльності 74.5 KB
  Тема. Фанера та ДВП в конструюванні об’єктів технологічної діяльності. Мета: ознайомити учнів з різними видами конструкційних матеріалів видами та породами дерев особливостями їх будови характерними ознаками способами заготівлі та одержання пиломатеріалів знач
10877. Електромонтажі інструменти 157.5 KB
  Тема. Електромонтажі інструменти. Мета: сформувати в учнів поняття про розвивати політехнічний світогляд виховувати відповідальність за результат роботи. Ключові поняття: електрична схема умовне позначення електричний патрон вилка штепсельна штепсельна
10878. Призначення та будова вимірювальних та розмічальних інструментів 36.5 KB
  Тема Призначення та будова вимірювальних та розмічальних інструментів. Мета: навчальна: сформувати уявлення про призначення та будову вимірювальних інструментів. Прийоми розмічання за шаблоном. Відомості про припуски на обробку. Виховна: виховувати старанність і
10879. Оздоблення виготовлених виробів. Випалювання на деревині. Лакування (фарбування) виробу Практична робота 65.5 KB
  Тема уроку: Оздоблення виготовлених виробів. Випалювання на деревині. Лакування фарбування виробу Практична робота. Мета уроку. Засвоєння знань про види оздоблення виробів з фанери принцип дії приладу для випалювання на деревині; формування прийомів випалювання на ...
10880. Знаряддя праці для ручної обробки метеріалів різанням 73.5 KB
  Знаряддя праці для ручної обробки метеріалів різанням. Технологічний процес пиляння. Мета: сформувати в учнів поняття про процес різання та уявлення про технологію пиляння фанери і ДВП; розвивати політехнічне мислення; виховувати культуру праці. Ключові поняття: р
10881. Художнє конструювання. Прорізне різьблення. Пірографія 35.5 KB
  Тема. Художнє конструювання. Прорізне різьблення. Пірографія. Мета: сформувати уявлення про процес створення виробу процес проектування та його основні етапи із художнім конструюванням як складовою процесу проектування; розвивати вміння застосовувати графічні в...
10882. Історія і сучасна релігійна ситуація в Україні 149 KB
  Дохристиянські (язичницькі) вірування та світогляд давніх українців є важкодосліджуваними, оскільки всі письмові свідчення сучасників про них належать християнським авторам, які вороже ставилися до язичництва або замовчували його існування. Проте язичництво дожило до наших днів — у народних піснях