19940

Таможенная граница. Регистрация объектов ИС

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Лекция №3 Тема: таможенная граница. Товары которые содержат объекты интеллектуальной собственности ИС импортируются или экспортируются. Украинскими или иностранными субъектами предпринимательской внешнеэкономической деятельности независимо от форм собственнос...

Русский

2013-08-13

18.34 KB

0 чел.

Лекция №3

Тема: таможенная граница.

Товары, которые содержат объекты интеллектуальной собственности (ИС), импортируются или экспортируются. Украинскими или иностранными субъектами предпринимательской внешнеэкономической деятельности независимо от форм собственности и видов деятельности.

При наличии товаров за регистрацию этих товаров, продление сроков регистрации, а так же внесение изменений в данных реестр взымаются штрафы.

Товары, не внесённые в реестр, являются контрафактными товарами

Контрафактные товары – это объекты ИС перемещение которых через Т границу Украины приводит к нарушению прав правообладателя и международных договоров.

Регистрация объектов ИС.

С целью предотвращения нарушения прав ИС правообладатель или его представитель имеет право обратиться в государственную таможенную службу с ходатайством о ведение контроля за перемещением через таможенную границу Украины объектов ИС. Для этого заинтересованное лицо подает заявление о внесение объекта в реестр.

При этом в заявление прилагается:

  1.  Извлечение из соответствующего реестра государственного органа, который выдал охранный документ о регистрации права ИС.
  2.  Подробное описание объекта ИС, дающее возможность таможенному органу идентифицировать его код, согласно
  3.  Фотография объекта
  4.  Информация о странах производителях и способе производства контрафактных товаров.

Гарантийное письмо об возмещение расходов на хранение, экспертизу объекта интеллектуальной собственности и других расходов, а так же возмещение убытков собственнику товара в случае не подтверждения нарушения. О принятом решение гос., таможенная служба в течении 30 дней должна уведомить. В случае включение ОИС в реестр правообладатель имеет право в течении срока регистрации обратиться в любой таможенный орган с мотивированным ходатайством о приостановлении таможенного оформления ОИС в отношении которого является достаточное основание, что он перемещается через таможенную границу Украины с нарушением его прав ИС (14 пункт).

Правообладатель или его представитель несет полную ответственность согласно законодательству за предоставление заведомо ложных сведений (15 пункт)

Решение о приостановлении принимает руководитель таможенного органа в течении одних суток, а если оснований достаточно, то перемещение таких объектов приостанавливается на 15 суток с возможным продления ещё на такой же срок, о чем извещает таможенная служба отправителя и декларант.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69421. Вставка в текст спеціальних символів. Створення і вставка автотексту. Вставка в документ Word діаграм 49.84 KB
  Для вставлення тих символів, аналогів яких нема на клавіатурі потрібно вибрати пункт меню Вставка, Символ. У таблиці символів вибираємо потрібний символ і натискаємо Вставить. Над таблицею символів розташована таблиця шрифтів.
69422. Друк документів в Word. Стилі документів 99.29 KB
  Для отримання твердої копії можна скористатись кнопкою піктографічного меню яка забезпечує швидкий спосіб друкування але має суттєвий недолік друкується увесь документ або виконати команду File Файл Print Печать.
69423. Робота з об’єктами в текстовому редакторі Word. Форматування об’єктів 113.32 KB
  У Word передбачені опції для форматування різноманітних елементів документа символів абзаців сторінок і розділів. При форматуванні символа будьякі типи форматування будуть застосовуватися до всіх символів виділеної частини тексту чи до всіх символів що будуть введені після...
69424. Сортування і фільтрація даних в Excel 181.22 KB
  Сортування може відбуватися за двома напрямками: за збільшенням значення ключової ознаки; за зменшенням значення ключової ознаки. Сортування даних по одній графі Наприклад необхідно впорядкувати список студентів за алфавітом.
69425. Послуги комп’ютерних мереж. Світова глобальна комп’ютерна мережа Internet 30.77 KB
  Internet утворює немовби ядро яке забезпечує взаємодію інформаційних мереж що належать різним установам у всьому світі. Таким чином Internet можна розглядати як деякий глобальний інформаційний простір.
69426. Загальна схема ПЗ. Операційні системи 17.36 KB
  Команди всіх операційних систем призначені для створення знищення копіювання переміщення файлів тощо. Операційна система стежить щоб ці помилки не були фатальними ні для файлів користувача ні для комп’ютерної системи вцілому.
69427. Структура MS-DOS. Особливості організації файлової системи 18.85 KB
  Операційна система виконує такі функції: керування пам’яттю введенням-виведенням файловою системою взаємодією процесів; захист інформації; облік використання ресурсів оброблення командної мови; виявлення різних моментів що виникають у процесі роботи і відповідну реакцію...
69428. Команди для роботи з файлами та каталогами в MS-DOS 20.09 KB
  Існує два типи команд операційної системи MS DOS: внутрішні та зовнішні. Внутрішні команди – це найпростіші та найчастіше використовувані команди системи. Вони є частиною командного процесора COMMAND.COM і завантажуються...
69429. Код Хаффмена 74.5 KB
  Все кодируемые сообщения источника располагаются в столбец по убывающим вероятностям. Затем два наименее вероятных сообщения расположенных в последних строках столбца объединяются в одно которому приписывается суммарная вероятность.