20028

Полный разгром фашистской германии и завершение 2 мировой войны

Доклад

История и СИД

Январь 1944 снятие блокады Ленинграда 1944 корсуньшевченковская операция. Июньавгуст 1944 Белорусская операция Багратион была освобождена Белоруссия Латвия часть Литвы Август 1944 ЛьвовскоСандомирская операция освобождены: Львов Западная Украина Позже ЯсскоКишеневская операция освобождена: Молдавия и часть Румынии Апрель 1945 года Восточно –Прусская операция советские войска ступили в Кенинсберг Май 1945 заключительная Берлинская операция битва началась у Зееловских высот 2 мая – Берлинский гарнизон сдался В ночь с 89 мая ...

Русский

2013-07-25

11.93 KB

0 чел.

Полный разгром фашистской германии и завершение 2 мировой войны.

Январь 1944- снятие блокады Ленинграда

1944 корсунь-шевченковская операция.

Июнь-август 1944- Белорусская операция (Багратион) была освобождена Белоруссия, Латвия, часть Литвы

Август 1944- Львовско-Сандомирская операция, освобождены: Львов, Западная Украина

Позже Ясско-Кишеневская операция , освобождена: Молдавия и часть Румынии

Апрель 1945 года- Восточно –Прусская операция, советские войска ступили в Кенинсберг

Май 1945 заключительная Берлинская операция, битва началась у Зееловских высот

2 мая – Берлинский гарнизон сдался

В ночь с 8-9 мая - был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Со стороны советского союза это соглашение было подписано Жуковым, со стороны Германии Кейтель.

Война России с Японией( в ходе тегеранской конференции 1943 Россия обязалась своим союзникам Великобритании и Франции вступить в войну с Японией после завершения ВОВ)

В ночь на 9 августа ссср вступил в войну с Японией , в ходе боев ссср против Квантунской армии были освобождены Маньчжурия, города Дальний и порт Артур, южный Сахалин Курильские острова

2 сентября был подписан акт о капитуляции Японии, Вторая Мировая война завершилась.

Итоги ВОВ:

1. Разгромлен германский фашизм

2. Окреп международный авторитет СССР

3. Расширились его границы

4. Но огромные человеческие потери

5. Экономика СССР была подорвана, многое нужно было восстанавливать


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65373. Акустичний метод та система контролю витоків з трубопроводів 2.79 MB
  Тематика роботи є частиною планових науководослідних програм по розвитку нафтопромислового комплексу України і базується на результатах держбюджетних науководослідних робіт Розроблення методики діагностування установок нафтогазової...
65374. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ ДЕСЕРТІВ 207 KB
  Наявність в Україні різноманітної фруктової та ягідної сировини дозволяє впровадити виробництво заморожених десертів з підвищеним вмістом біологічно активних речовин: легкозасвоюваних вуглеводів органічних кислот вітамінів каротиноїдів фенольних сполук мінеральних речовин харчових волокон.
65375. Авіаційна термінологія сучасної перської мови (характеристика, класифікація, створення та засоби поповнення) 125 KB
  Мета дослідження визначення ресурсів термінотворення в авіаційній термінології сучасної перської мови далі СПМ. Предмет дослідження і поставлена мета передбачають розв’язання низки конкретних завдань теоретичного та практичного характеру: характеристика стану лексичного складу авіаційної...
65376. МЕТОД НАТУРНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПЛИТ І ОБОЛОНОК 210 KB
  Задачі досліджень: аналіз існуючих методів натурних випробувань будівельних конструкцій включаючи виявлення їх особливостей а також економічної доцільності; формування принципів і основних наукових положень які фундують послідовність планування проведення та обробки...
65377. Очищення продувних вод оборотних систем водопостачання гальванічних виробництв від іонів важких металів 433 KB
  Разом із промисловими стічними водами у водойми надходить така велика кількість іонів важких металів (ІВМ), що вони стають суттєвою перешкодою в життєдіяльності гідробіонтів. Основними технологічними процесами, в яких задіяні ІВМ, є процеси нанесення гальванопокриття.
65378. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників 174.5 KB
  Для одержання стабільних валових зборів зерна в Україні важливе значення має наявність сортів озимої пшениці з високим адаптаційним потенціалом до несприятливих чинників довкілля. Тому актуальним є вивчення вмісту...
65379. МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ЧИННИКОМ ЛЮДСЬКОГО ВИМІРУ 198.5 KB
  На європейському шляху розвитку України найбільш актуальними напрямами є подальша демократизація країни принципова зміна відношення до людини в суспільстві не тільки визначення її у всіх правових та програмних документах як найбільшої суспільної цінності...
65380. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ 238 KB
  Більшість науковців схиляються до ідей компетентнісного підходу в оцінюванні результатів навчання формування компетентностей на основі сучасних досягнень науки і техніки. Сьогодні розробляються стандарти та моделі підготовки фахівців...
65381. Формування високопродуктивних агроценозів багаторічних трав при залуженні орних земель вилучених із обробітку в південному Степу 4.66 MB
  Обґрунтувати теоретичні засади сучасного ландшафтноекологічного стану сільськогосподарських угідь південного Степу та розробити в умовах природного зволоження без зрошення енергоощадні технології створення високопродуктивних агрофітоценозів...