20029

СССР в 1945-1953. Восстановление экономики после ВОВ. Послевоенный сталинизм

Доклад

История и СИД

В конце 1940 возникло ленинградское дело обвинение видных деятелей партии в намерении превратить ленинград в опору борьбы со сталиным были расстреляны Вознесенский Радионов Кузнецов. 1953 дело врачей было арестовано группа врачей кремлевской больницы по обвинению в том что она якобы повинны смерти жданова и пытались умертвить других государственных деятелей но со смертью сталина дело было прекращено.

Русский

2013-07-25

14.66 KB

107 чел.

СССР в 1945-1953. Восстановление экономики после ВОВ. Послевоенный сталинизм.

Четвертый пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства( 1946-1950), согласно которому 3 года отводились на восстановления довоенного уровня, а 2 года на то чтобы превзойти его, за годы 4 пятилетки промышленность превзошла довоенный уровень на 70% и было восстановлено множество предприятий, усилился ВПК(военно-промышленный комплекс), легкая пищевая промышленность, план не выполнили

Март 1946 – СНК( совет народных комиссаров) был преобразован в совет министров в ссср во главе со Сталиным

1947- отмена карточной системы, проведение денежной реформы, в с/х, ухудшение положения в деревне, как следствие диспропорции в развитии промышленности и с/х, при некотором улучшении жизни в городе деревня голодал. Идеологическая компания конца 1940- Сталин использовал победу в ВОВ для повышения авторитета своей власти, он говорил что именно советский строй помог обществу одержать победу, а значит общество должно вернуться к прежнему тоталитарному режим. Сталин вернулся к политике террора, началась борьба с космополитизмом( борьба с плохим влиянием запада на советскую интеллигенцию) поход на космополитов возглавил Жданов, 1946 года принято постановление о журналах Звезда Ленинград, обвинения обрушились на Ахматову и Зощенко.

Идейному разгрому подверглась и наука, единственными верными в биологии признавали взгляды Лысенко, а генетика, квантовая физика, кибернетика объявлялись лженауками.

В конце 1940- возникло ленинградское дело, обвинение видных деятелей партии в намерении превратить ленинград в опору борьбы со сталиным, были расстреляны Вознесенский Радионов Кузнецов.

1953- дело врачей, было арестовано группа врачей кремлевской больницы по обвинению в том, что она якобы повинны смерти жданова и пытались умертвить других государственных деятелей, но со смертью сталина дело было прекращено.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40976. Міжнародна передача технологій 67.5 KB
  Розвиток міжнародного ринку технологій міжнародного технологічного обміну зумовлений прискоренням науковотехнічного прогресу НТП. Купівля передової іноземної технології є важливим засобом подолання технічної відсталості створення власної промисловості яка здатна задовольнити потреби внутрішнього ринку і зменшити залежність від імпорту. На міжнародному ринку технологій передача технології здійснюється некомерційним і комерційним шляхом. Розвиток ринку наукоємних технологій.
40977. Особливості технології приготування тортів 799 KB
  Торти займають особливе місце в кондитерській промисловості. Торти відрізняються від інших кондитерських виробів тим що є продуктами з нетривалим терміном зберігання. За складністю оздоблення торти поділяються на такі групи: торти масового виробництва фігурні та фірмові торти.
40978. Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви-паразити людини 46.5 KB
  Загальна характеристика типу Плоскі червиPlthelminthes а клас Сисуни клас Стьожкові Загальна характеристика типу Круглі червиNemthelminthes а клас Власне круглі черви Nemtod. Черви багатоклітинні двобічносиметричні тварини.
40979. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання 177 KB
  Оплата праці. З економічної точки зору заробітною платою вважається вартість або ціна праці в грошовій формі як частка працівника в національному доході що на еквівалентній основі виплачується йому за виконану роботу. Для правового визначення заробітної плати має значення обов'язок роботодавця виплачувати працівникові винагороду за його працю з одного боку і наявність у працівника суб'єктивного права на одержання цієї винагороди за попередньо встановленими нормами праці з другого. Політика винагороди за працю організовується так щоб...
40980. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 233.5 KB
  Відсторонення працівника від роботи. Така угода характеризується наступними ознаками: працівник особисто виконує свої трудові функції; працівник повинен в ході виконання своєї трудової функції підпорядковуватись правилам внутрішнього трудового розпорядку; власник або уповноважений ним орган повинен організувати працю працівникастворити необхідні та належні умови праці виплачувати йому заробітну плату і т. До них слід віднести взаємне волевиявлення сторін про прийняття влаштування працівника на роботу визначення трудової функції...
40981. Медична арахноеитомологія. Членистоногі та комахи-збудники і переносники збудників захворювань людини 46.5 KB
  Клас павукоподiбнi rchnoide Медичне значення мають представники скорпіонів павуків та кліщів. Медичне значення кліщів як збудників хвороб та переносниківзбудників захворювань людини :Розміри кліщівcrinдрібні .У багатьох кліщів голово груди і черевце зливаються в єдине ціле втрачаючи сегментацію .Ротовий отвір кліщівколючосисний або гризучесисний .
40982. Взаємовідношення мови й гендера 89.5 KB
  Мовна картина світу як результат пізнання та концептуалізації обєктивної дійсності Мові належить активна роль у культурі й пізнанні. Вона є унікальною здатністю людини що відрізняє її від будьяких інших живих істот і решти світу. Кожен народ посвоєму розчленовує фрагменти світу і посвоєму називає їх. Формується світ тих хто говорить цією мовою тобто формується концептуальна картина світу як сукупність знань про світ що є зафіксованими у лексиці граматиці фразеології.
40983. Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці 218.5 KB
  Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці. Поняття охорони праці за трудовим правом Загальновідомо що економічне зростання автоматично ще не веде до збалансованого економічного і соціального розвитку. Зміни що відбуваються у структурі зайнятості й попиту на робочу силу як і до становища працівника на робочому місці умов його праці ставлять підвищені вимоги до безпеки праці.
40984. Конфлікти в колективі 40.5 KB
  Тому проблема здебільшого полягає не в наявності самого факту конфлікту а в тому який характер він носить деструктивний чи конструктивний і яким чином розвязується. Конструктивна та деструктивна суть конфліктів Деструктивний конфлікт переводить причини що призвели до конфлікту на âособистостіâ. Дана установка не веде до вирішення конфлікту а навпаки його загострює зростає упередженість проти партнера напруга у взаємостосунках посилюються неприємні почуття та переживання виникають стреси та ін. Прикладом деструктивного...