20042

Направляющие прямолинейного движения с трением скольжения

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Для обеспечения поступательного движения одной детали относительно другой применяют направляющие. Требования к направляющим: надёжность технологичность невысокая стоимость Направляющие с трением скольжения просты в изготовлении имеют небольшие габаритные размеры но чувствительны к изменению температуры и уступают направляющим с трением качения в плавности и лёгкости хода. По конструктивному признаку различают: цилиндрические призматические направляющие. Цилиндрические направляющие наиболее просты в изготовлении но в них трудно...

Русский

2013-07-25

1.8 MB

35 чел.

Направляющие прямолинейного движения с трением скольжения.

Для обеспечения поступательного движения одной детали относительно другой применяют направляющие.

Требования к направляющим:

  1.  надёжность
  2.  технологичность
  3.  невысокая стоимость

Направляющие с трением скольжения просты в изготовлении, имеют небольшие габаритные размеры, но чувствительны к изменению температуры и уступают направляющим с трением качения в плавности и лёгкости хода.

По конструктивному признаку различают:

  •  цилиндрические
    •  призматические направляющие.

Цилиндрические направляющие наиболее просты в изготовлении, но в них трудно компенсировать зазоры от износа.

а)

в)

г)

б)

Направляющие различают также по роду воспринимаемой нагрузки:

  •  открытые
    •  закрытые

Открытые – такие направляющие, которые обеспечивают необходимое движение каретки лишь при наличии прижимающего усилия.

Закрытые – направляющие, допускающие движение каретки при любом направлении действующих сил.

Призматические направляющие могут иметь прямоугольное сечение (рис.2а), треугольное (рис.2б), трапецеидальное (рис. 2в).

2а)

         2б)

2в)

Прямоугольные направляющие проще в изготовлении, но сложны при регулировке зазоров.

Направляющие точных механизмов, подверженные интенсивному износу, выполняют с регулировкой положения детали и зазором.

Трапецеидальные направляющие (рис.2в) технологичны. Допускают регулировку зазора, обеспечивают высокую точность перемещения.

Материалы направляющих: сталь 30, 40, 50, У8А, бронза, латунь, чугун.

Направляющие с трением скольжения при конструктивно выбранных размерах проверяют на незаклинивание и, при необходимости, на прочность и износ.

Для направляющих с трением скольжения, нагруженных сдвигающей силой в плоскости перемещения в направлении, перпендикулярном перемещению при высоком значении нагрузки иногда используют шлифуемые клинья.

1-каретка

2-клин

3-направляющая

4-регулировочный винт

Иногда клин выполняют из металла с меньшей твёрдостью. В таком случае повышается ремонтопригодность устройства. Такая конструкция используется только в высоконагруженных системах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48399. Основи стандартизації та сертифікації 3.7 MB
  Основними її видами є стандарти і технічні умови документи що містять обовязкові для продуцентів норми якості виробу і засоби їх досягнення набір показників якості рівень кожного з них методи і засоби вимірювання випробувань маркування упаковки транспортування і зберігання продукції. Найбільш жорсткі вимоги щодо якості містяться у міжнародних стандартах які розроблюються Міжнародною організацією стандартизації ІСО і використовуються для сертифікації виробів що експортуються у інші країни і реалізуються на світовому...
48400. Психологія праці 89.5 KB
  Ергатична система — (грец. erg справа робота)— це взаємодія людини з обєктивною реальністю, система субєкт праці — людина (трудовий колектив) -предмет праці — засоби праці — виробниче середовище. Ергатична функція - будь яка трудова функція засобів праці що характеризує ергатичну систему.
48401. Професійне спілкування. Вимоги до професійного спілкування 367.5 KB
  Професійне спілкування сприймається як усний мовний контакт між людьми, що зв’язані інтересами справи і мають повноваження для встановлення ділових контактів, вирішення ділових проблем і здійснення конкретних підходів до їх вирішення. Тобто ділова розмова – це «дракон із чотирма головами»
48402. Основи промислової електроніки і МПТ 7.77 MB
  Курс лекцій написаний для студентів спеціальності “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд” денної форми навчання. Обсяг кожної лекції розрахований на два академічні години. Кожну лекцію можна вивчати незалежно від попередньої. Лекції містять ретельно підібраний матеріал, мають велику кількість ілюстрацій, електричних і логічних схем. Дано параметри напівпровідникових приладів і мікросхем, їх позначення.
48403. Необхідність, сутність і функції фінансів 48.11 KB
  Юридичні особи діяльність яких повязана з наданням професійних послуг на ринку цінних паперів до них відносяться підприємства що спеціалізуються на здійсненні посередницької діяльності по випуску та розміщенню цінних паперів виконуючи операції на фондовому ринку за дорученням своїх клієнтів. Фінанси підприємства. Субєктами господарювання є: Господарські організації це юридичні особи створені відповідно до цивільного кодексу України державні комунальні та інші підприємства створенні відповідно до господарського кодексу України а також...
48404. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії 1.04 MB
  Тут зосереджувалася основна маса доходів у бюджеті централізувалося більше 50 валового внутрішнього продукту і до 75 національного доходу а без асигнувань з бюджету практично неможливим було функціонування значної частини підприємств установ соціальнокультурної сфери будівництво житла існування житловокомунального Господарства тощо. Значення державного бюджету обумовлено не лише обсягом коштів зосереджених у ньому а й найбільш розвиненою системою взаємозвязків з усіма іншими ланками та сферами. до Європейської хартії про місцеве...
48405. СТАТЬ І СЕКСУАЛЬНІСТЬ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІНИЙ ПОГЛЯД 584 KB
  Статева соціалізація особистості оволодіння підростаючим поколінням нормами поведінки з представниками протилежної статі підготовка молоді до інтимних стосунків створення сімї та виховання дітей залишалась у тіні. Відсутність системи статевої просвіти серед дітей та юнацтва нестача висококваліфікованих педагогів з питань сексології психології статі брак наукової та науковопопулярної літератури з питань статі шлюбу та сімї негативно позначаються на засвоєнні учнями норм поведінки та самовизначенні особистості у складних питаннях...
48406. Функціонування Internet: організація, структура, методи 335.69 KB
  Еталонна модель ISOOSI Сучасні мережі побудовані за багаторівневим принципом. Для роботи мереж необхідна множина різноманітних протоколів: наприклад таких що керують фізичним зв'язком встановленням зв'язку по мережі доступом до різноманітних ресурсів і т. Він відповідає за правильну передачу даних пакетів на ділянках між безпосередньо пов'язаними елементами мережі. Цей рівень користується можливостями наданими йому рівнем 2 для забезпечення зв'язку двох будьяких точок у мережі.
48407. Теоретичні та методологічні засади комунікації і комунікаційних процесів 467.76 KB
  Теоретичні та методологічні засади комунікації і комунікаційних процесів Теорія комунікації як наукова дисципліна Основні визначення теорії комунікації. Предмет теорії комунікації. Закони теорії комунікації.