20049

НАРЕЗАНИЕ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА МЕТОДОМ ОБКАТКИ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

колес червячного колеса и колеса зубч. колеса и рейки с наложением некоторых доп. возможность одним инстром обрабатывать колеса с разным числом зубьев колеса с одним модулем.

Русский

2013-07-25

46.5 KB

5 чел.

Билет 6

НАРЕЗАНИЕ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА МЕТОДОМ ОБКАТКИ(«ТЕХНОЛОГИЯ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Суть. В процессе нарезания зубьев воспроизводится зацепление зубч. пары (2-х зубч. колес, червячного колеса и колеса, зубч. колеса и рейки) с наложением некоторых доп. движений. При этом один из элементов зубч. пары – заготовка, а др.- трансформирован в

режущий инстр.

«+»: 1. высокая производительность. 2. возможность одним инстр-ом обрабатывать колеса с разным числом зубьев (колеса с одним модулем). 3. высокая точность

Наиболее распространены инструменты, работающие по данному методу: червячные модульные фрезы, долбяки, зубострогальные резцы, зуборезные головки.

Рассм. нарезание зубчатых колес червячными модульными фрезами. Здесь имитируется зацепление червяк - червячное колесо. Червячная модульная фреза предст. собой червяк с прорезанными продольными стружечными канавками. В рез. нарезания таких канавок образуется режущие зубья, кот. путем затылования и заточки получают спец. углы резания.

Червячными модульными фрезами можно нарезать цилиндрич. колеса с прямыми и винтовыми зубьями, а также червячного колеса.

При нарезании прямозубых цилиндрич. колес (рис.а) ось фрезы устанавливается относительно плоскости перпендикулярной оси детали под углом φ равному углу подъема винтовой линии фрезы ωу на делительном цилиндре, если необх. нарезать с винтовым зубом (рис б), тогда φ = ωу + σ, где σ -  угол наклона винтовой линии зубьев нарезаемого колеса. Знак + при разноименном наклоне зуба и колеса, одноименном – знак минус.

Для нарезания червячных колес ось фрезы устанавливается горизонтально <φ = 0 (см.рис В) т.е. перпендикулярно оси нарезаемого червяч. колеса.

В процессе обработки фреза получает вращательн. движение I вокруг своей оси – главное движение и поступательное движение II – движение подачи. Подача имеет вертикальн. направление при нарезании цилиндрич. колес и радиальное направление при нарез. червячн. колес. Заготовка, закрепленная на стойке при нарезании цилиндрич., прямозуб. и червячн. кол. получает только вращательное движение. III. вокруг своей оси согласованное с вращением червячн. фрезы, т. наз. движение деления. Условие согласования вращения фрезы и заготовки вытекает из условия резания.

За 1 оборот фрезы заготовка должна повернуться на К / Z частей делительной окружности, где К-число заходов фрезы, а Z- число зубьев нарезаемого. колеса.

      


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64776. Отримання порожнистих деталей із змінною товщиною стінки на базі використання способів радіально-прямого видавлювання 336.5 KB
  Для виготовлення розповсюджених в промисловості порожнистих вісесиметричних деталей із змінною товщиною стінки використовуються способи поздовжнього зворотного та прямого видавлювання витягування локальної обробки та процеси штампування...
64777. МУЗИКА Й ЖИВОПИС У ТВОРЧОСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ ТА Я. ІВАШКЕВИЧА: СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖНЬОЇ ОБРАЗНОСТІ 162.5 KB
  Сучасність виводить синкретизм на рівень одного з основних понять філософії та культури, що зумовлено зростаючою роллю інтеграційних процесів та явищ у контексті глобалізації всього культурного життя суспільства, яке перетворює навколишній світ.
64778. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 223 KB
  Сучасний етап розвитку українського суспільства ознаменувався значними трансформаціями в соціальноекономічній політичній культурній та освітній сферах що привели до переосмислення ролі дизайну як особливої діяльності яка завдяки естетичності екологічності технічності...
64779. Поліпшення паливно-економічних та екологічних показників автомобіля на основі оптимізації параметрів системи запалювання 820.26 KB
  Адаптивна настройка систем управління двигуном під конкретний режим руху автомобіля а також перерозподіл пріоритетів між ефективними показниками автомобіля залежно від умов його експлуатації є важливим експлуатаційним резервом економії палива й підвищення екологічної безпеки.
64780. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ ТА КУКУРУДЗИ У ПІВДЕННО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ СТЕПУ УКРАЇНИ 243.5 KB
  В ринкових умовах основою ефективного господарювання є інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, які базуються на використанні високопродуктивних сортів та раціональному використанні факторів життя.
64781. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 632 KB
  З іншої сторони забезпечення конкурентоспроможності галузі та конкретних виробників хлібопекарської продукції в умовах жорсткої конкуренції є складним практичним і науковим завданням яке потребує багатоаспектного підходу із застосуванням системної теорії наукового управління.
64782. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 229 KB
  Процеси реорганізаційних дій зокрема і фінансової реструктуризації вимагають глибокого наукового обґрунтування. Більшість соціально-економічних індикаторів показують що в Україні реалізовано неефективний варіант реструктуризації який наклав відбиток на процес трансформації власності.
64783. ДОСЛІДНИЦЬКЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ВИСОКИМ ТИСКОМ І УЛЬТРАЗВУКОМ 213.5 KB
  Світова сучасна практика збереження та поліпшення якості продуктів виробила принципово нову технологію обробки харчових продуктів шляхом використання високого тиску ВТ. У багатьох країнах Західної Європи США Японії розроблені технології обробки продуктів що знайшло відображення в наукових роботах...
64784. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ СТРАУСІВ 417.5 KB
  Особливого розвитку набуває досить нова на Україні галузь страусівництво В. Зосередження на обмеженій території різновікових груп страусів неминуче веде до накопичення умовнопатогенної мікрофлори яка згодом стає стаціонарною й обумовлює хвороби бактеріальної етіології...