20050

Зубоотделочные операции: шлифование, шевингование, хонингование, притирка, приработка

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Шлифование. Шлифование методом копирования осуществляют шлифовальным кругом профиль которого соответствует профилю впадины м д зубьями. Шлифование производят последовательно т.

Русский

2013-07-25

62.5 KB

6 чел.

Билет 7

Зубоотделочные операции: шлифование, шевингование, хонингование, притирка, приработка.

  Для повышения степени точности и снижения шероховатости з.к используются различные зубоотделочные операции.

  Шлифование. Позволяет получить 6-7 степень точности колес. + : можно обрабатывать колеса любой твердости. Может производиться методом обкатки и копирования. Шлифование методом копирования осуществляют шлифовальным кругом, профиль которого соответствует профилю впадины м/д зубьями. Шлифование производят последовательно, т.е по окончанию шлифования разных сторон 2-х соседних зубьев обрабатываемое з.к поворачивается и производится шлифование следующих 2-х сторон зуба. Круг устанавливается на определенную глубину резания. Для шлифования по всей длине зуба колесо совершает  возвратно-поступательные движения. Этот метод менее точен.

Шлифование методом обкатывания осуществляется с помощью 2-х тарельчатых кругов на зубошлифовальном станке. Плоскости шлифовальных кругов образуют профиль рейки по которому обкатывают обрабатываемое з.к.

Шевингование. Для чистовой обработки цилиндрических и червячных з.к. HRCэ < 40. Инструмент: шевер. 6-7 степень точности. Наиболее распространены дисковые шеверы – з.к, на зубьях которых прорезаны канавки параллельные торцам. φ=βш+βк. Шевер получает вращение от двигателя, а колесо от шевера. (рис)

       Притирка. Прим для окончательной обработки закаленных з.к в тех случаях когда невозможно осуществлять процесс зубошлифования. Инструмент: колеса-притиры. Притирка происходит в процессе взаимного обкатывания 1 или нескольких притиров и з.к. Притиры бывают чугунные или медные. Процесс осуществляется в присутствии абразивной пасты. 5-6 степень точности.

  Обкатывание. Заключается в воспрозведении плотного соединения без зазора с определенным усилием обрабатываемого колеса с закаленным эталонным колесом. Оно предназначено для уменьшения шероховатости и незначительного исправления погрешности основных параметров з.к. В результате повышается поверхностная твердость зубьев, плавность зацепления, износостойкость и коррозионная стойкость.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70924. Сутність та особливості планування на підприємстві 80 KB
  У наш час, кожна людина, сім’я, колектив чи господарства планують свою діяльність на роботі, у навчанні чи у виробництві на наступний день, тиждень, місяць, а завбачливіші планують свої дії і на триваліший термін.
70925. Система планів підприємства 70.5 KB
  У плануванні виділяють такі три сторони: соціально-економічна, яка базується на пізнанні економічних законів, відображені економічної політики держави при плануванні економічного та соціального розвитку підприємства...
70926. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції 79 KB
  Збут підприємством свого товару це процес реалізації промислової продукції з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку виручки. Планування збуту полягає у визначенні характеру нових товарів та їх параметричних рядів співвідношення обсягів випуску старих і нових виробів...
70927. Планування виробництва продукції 131 KB
  Структура й показники виробничої програми підприємства Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції. Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції у плановому періоді який за номенклатурою...
70928. Оперативно-календарне планування і контроль 100 KB
  Основними завданнями оперативно-календарного планування на підприємстві є: забезпечення ритмічного виробництва відповідно до встановлених обсягів та номенклатури виготовлення і збуту продукції; забезпечення рівномірності та комплектності завантаження устаткування...
70929. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Постачання матеріально-технічних ресурсів на робочі місця 247 KB
  Вивчення ринку сировини й матеріалів. Запаси матеріалів та регулювання їхніх обсягів. Однак служба матеріальнотехнічного забезпечення повинна перевіряти замовлення виробничих підрозділів з огляду на відповідність замовлених матеріалів технічним умовам та даним обліку наявних...
70930. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю 176 KB
  Виробнича потужність підприємства -– це потенційно максимально можливий випуск продукції необхідної номенклатури і якості протягом планового періоду при повному завантаженні обладнання та виробничих площ у прийнятому режимі роботи з урахуванням застосування передової технології організації...
70931. Виробнича інфраструктура 248 KB
  Прикладом є виробництво різних видів енергії та тепла деталей для ремонту обладнання технологічного оснащення та інструменту. Виробнича програма енергетичного цеху в натуральних показниках охоплює такі види робіт: виробництво та розподіл електричної енергії в умовах...
70932. Витрати виробництва 112.5 KB
  Залежність витрат від зміни обсягів господарської діяльності Обсяг господарської діяльності Змінні витрати Постійні витрати Витрати по підприємству разом по підприємству на одиницю продукції разом по підприємству на одиницю продукції разом по підприємству на одиницю...