20071

Дифференциальная схема соединения звеньев

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Дифференциальной называется схема содержащая два канала с последовательным соединением преобразователей причем выходные величины каждого из каналов подаются на два входа вычитающего преобразователя. Вычитающий преобразователь это преобразователь с двумя входами выходная величина которого: у=у1у2 Оба канала дифференциальной схемы одинаковы и находятся в одинаковых условиях. В схеме первого типа измеряемая величина воздействует на вход одного канала а на вход другого канала подается величина той же физ. В схеме второго типа измеряемая...

Русский

2013-07-25

55 KB

2 чел.

Дифференциальная схема соединения звеньев. Диф. схема 1-го и 2-го видов. Чувств-ность. Погреш-ть.

Дифференциальной называется схема, содержащая два канала с последовательным соединением преобразователей, причем выходные величины каждого из каналов подаются на два входа вычитающего преобразователя. Вычитающий преобразователь - это преобразователь с двумя входами, выходная величина которого: у=у12

Оба канала дифференциальной схемы одинаковы и находятся в одинаковых условиях. Дифференциальные схемы бывают двух типов.

В схеме первого типа измеряемая величина воздействует на вход одного канала, а на вход другого канала подается величина той же физ. природы, но имеющая постоянное значение. Второй канал служит для компенсации погрешностей, вызываемых условиями работы прибора.

В схеме второго типа измеряемая величина после некоторого преобразования воздействует на оба канала, причем таким образом, что когда на входе одного канала входная величина возрастает, на входе другого - уменьшается,

Свойства дифференциальной схемы. Пусть преобразователи линейны: y1=S ·x1+y0; y2=S·x2+y0  

y0 - постоянная величина. При этом выходная величина дифференциального преобразователя:

у=у1-у2 =S·(x1+x2) (1)

Для дифференциальной схемы первого типа: x1 = x2; x2= const;

При этом чувствительность схемы: S1=dy/dx=S

т.е. она равна чувствительности 1-го канала. Для дифференциальной схемы второго типа

  x1=x0+x;x2=x0-x; x=const

Подставим значения x1 и x2в уравнение (1):

у=S· (x1-x2)=S· ((x0+x)-(x0-x))=2·S·x - функция преобразования дифференциальной схемы 2-го вида. Его чувствительность:SA2=2·S

т.е. удвоение чувствительности 1-го канала. Рассмотрим погрешность преобразователя, собранного по дифференциальной схеме. Пусть преобразователя имеет аддитивные погрешности, (т.е. не зависящие от значения входной величины или по другому, постоянные во всем диапазоне измерения). В этом случае: y1=f(x1)+ ∆y1 ; y2=f(x2)+ ∆ y2

Погрешности ∆y1=y2 ,т.к. каналы идентичны находятся в равных условиях. При этом выходная величина дифференциального преобразователя

У=У1-У2= y1=f(x1)+ ∆y1 –( f(x2)+ ∆y2)=f(x1)-f(x2)

Вывод: В дифференциальных преобразователях аддитивные погрешности каналов 1 и 2 компенсируются. Чувствительность схемы второго типа вдвое выше чувствительности одного канала.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23086. Вимірювання форми імпульсу випромінювання 196 KB
  Якщо реєструємий імпульс однократний і більш того шуми в його присутності перевищують рівень корисного сигналу то проблема виділення сигналу із шуму стає практично нерозв'язною. У випадку ж повторюваних імпульсів у нас з'являється можливість у присутності нерегулярних перешкод застосувати метод накопичення тобто багаторазово і незалежно вимірювати миттєві значення амплітуди імпульсу в різних частинах періоду повторення для того щоб можна було знайти усереднені значення рівня сигналу що відповідають різним моментам часу. Ілюстрація...
23087. Реєстрація спектрів пропускання 137.5 KB
  Опис спектрофотометра СФ5 У цій лабораторній роботі Ви познайомитеся з принципом дії спектрофотометрів – оптикоелектронних приладів призначених для вимірювання спектрів пропускання поглинання особливостями методики вимірювання цих спектрів а також способами визначення кольорових координат. Проходження світла через будьякі середовища завжди супроводжується втратами пов’язаними з поглинання та розсіюванням. Коефіцієнт екстинкції коефіцієнт поглинання.1 або словами потужність яка віднімається у паралельного пучка світла за...
23088. Реєстрація спектрів випромінювання 167 KB
  Вимірювання форми імпульсу випромінювання. Реєстрація спектрів випромінювання. Терміни та визначення Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла.
23089. Фотоелектронний помножувач 310 KB
  Опис спектрофотометра СФ5 У цій лабораторній роботі Ви познайомитеся з пристроєм принципом дії характеристиками фотоелектронного помножувача ФЕП особливостями методики вимірювання цих характеристик а також способами реєстрації слабких світлових потоків за допомогою ФЕП. Схема включення ФЕП показана на мал. Після nго динода електрони збираються на аноді ФЕП. Якщо струм катода ic то анодний струм ФЕП 1 де темновой струм mго динода.
23090. ФОТОДІОДИ 172 KB
  У рівноважному стані рівні Фермі обох напівпровідників вирівнюються а енергетичні зони утворять потенційний бар'єр для основних носіїв мал. Мал. При прикладанні до pnпереходу зовнішньої напруги в прямій полярності тобто до pобласті та до nобласті бар'єр знижується мал. При зворотному зміщенні pnпереходу зовнішнє поле складається з внутрішнім підвищуючи потенційний бар'єр мал.
23091. ЕЛЕКТРОМЕТР 319.5 KB
  Електрометричний вимірювач струму. Опис спектрофотометра СФ5 Ця лабораторна робота знайомить із принципами вимірювання і будовою електрометричних вимірювачів струму їхньою конструкцією і способами визначення основних характеристик що дозволяють використовувати такі прилади разом з фотоелектронними помножувачами ФЕП і фотодіодами ФД для реєстрації слабких потоків випромінювання. За допомогою електрометричних вимірювачів реалізується метод виміру постійного струму застосовуваний для таких приймачів випромінювання що мають малий рівень...
23092. Рівняння максвела як узагальнення експериментальних фактів 70.5 KB
  Рівняння максвела як узагальнення експериментальних фактів. Рівняння Максвела сформульовані на основі узагальнення емпіричних законів електричних та магнітних явищ. Ці рівняння зв’язують величини що характеризують електромагнітне поле з його джерелами та з розподілами в просторі електричних зарядів та струмів. Перше рівняння максвела є узагальненням емпіричного закону БіоСавара.
23093. Магнітні властивості речовини 36 KB
  Пара та діа магнетиками називаються речовини які за відсутності магнітного поля завжди не намагнічені і які характеризуються однозначною залежністю між вектором намагнічування I и напруженістю статичного магнітного поля Н. Зокрема у слабких магнітних полях ця залежність лінійна: причому для парамагнетиків χ 0 а для діамагнетиків χ 0. Феромагнетиками називаються тверді тіла які можуть мати спонтанну намагніченість тобто намагнічені вже при відсутності магнітного поля. Магнітна сприйнятливість феромагнетику є функцією напруженості...
23094. Рівняння для електромагнітних потенціалів, їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу 91.5 KB
  Рівняння для електромагнітних потенціалів їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу. Система рння Максвелла: Перше рівняння М. Підставивши у 3 рння М. Використовуючи те що потенціали вибираються не однозначно рння не зміняться якщо зробити заміну це калібрувальна інваріантність.