20071

Дифференциальная схема соединения звеньев

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Дифференциальной называется схема содержащая два канала с последовательным соединением преобразователей причем выходные величины каждого из каналов подаются на два входа вычитающего преобразователя. Вычитающий преобразователь это преобразователь с двумя входами выходная величина которого: у=у1у2 Оба канала дифференциальной схемы одинаковы и находятся в одинаковых условиях. В схеме первого типа измеряемая величина воздействует на вход одного канала а на вход другого канала подается величина той же физ. В схеме второго типа измеряемая...

Русский

2013-07-25

55 KB

2 чел.

Дифференциальная схема соединения звеньев. Диф. схема 1-го и 2-го видов. Чувств-ность. Погреш-ть.

Дифференциальной называется схема, содержащая два канала с последовательным соединением преобразователей, причем выходные величины каждого из каналов подаются на два входа вычитающего преобразователя. Вычитающий преобразователь - это преобразователь с двумя входами, выходная величина которого: у=у12

Оба канала дифференциальной схемы одинаковы и находятся в одинаковых условиях. Дифференциальные схемы бывают двух типов.

В схеме первого типа измеряемая величина воздействует на вход одного канала, а на вход другого канала подается величина той же физ. природы, но имеющая постоянное значение. Второй канал служит для компенсации погрешностей, вызываемых условиями работы прибора.

В схеме второго типа измеряемая величина после некоторого преобразования воздействует на оба канала, причем таким образом, что когда на входе одного канала входная величина возрастает, на входе другого - уменьшается,

Свойства дифференциальной схемы. Пусть преобразователи линейны: y1=S ·x1+y0; y2=S·x2+y0  

y0 - постоянная величина. При этом выходная величина дифференциального преобразователя:

у=у1-у2 =S·(x1+x2) (1)

Для дифференциальной схемы первого типа: x1 = x2; x2= const;

При этом чувствительность схемы: S1=dy/dx=S

т.е. она равна чувствительности 1-го канала. Для дифференциальной схемы второго типа

  x1=x0+x;x2=x0-x; x=const

Подставим значения x1 и x2в уравнение (1):

у=S· (x1-x2)=S· ((x0+x)-(x0-x))=2·S·x - функция преобразования дифференциальной схемы 2-го вида. Его чувствительность:SA2=2·S

т.е. удвоение чувствительности 1-го канала. Рассмотрим погрешность преобразователя, собранного по дифференциальной схеме. Пусть преобразователя имеет аддитивные погрешности, (т.е. не зависящие от значения входной величины или по другому, постоянные во всем диапазоне измерения). В этом случае: y1=f(x1)+ ∆y1 ; y2=f(x2)+ ∆ y2

Погрешности ∆y1=y2 ,т.к. каналы идентичны находятся в равных условиях. При этом выходная величина дифференциального преобразователя

У=У1-У2= y1=f(x1)+ ∆y1 –( f(x2)+ ∆y2)=f(x1)-f(x2)

Вывод: В дифференциальных преобразователях аддитивные погрешности каналов 1 и 2 компенсируются. Чувствительность схемы второго типа вдвое выше чувствительности одного канала.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10477. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби 70.5 KB
  Тема: Мило його склад мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Мета: навчальна: сформувати уявлення про склад мила і мийних засобів їх мийну дію порівняти властивості мила і мийних засобів; закріпити знання про властивості карбонових кислот жирів естерів твердість води...
10478. Мій перший педагогічний досвід. Роздуми про мій перший урок 39 KB
  Мій перший педагогічний досвід. Роздуми про мій перший урок. 13.02.2009р. 10клас â€Насичені вуглеводні€. Прийшовши до школи я була дуже рада що мені випала можливість проводити уроки. Перед своїм першим уроком я готувалась два дні заздалегідь. Перше що було у моїй ...
10479. Місце елементів-металів у періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва та особливості будови їх атомів 57.5 KB
  Тема: Місце елементівметалів у періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва та особливості будови їх атомів. Металічний хімічний зв’язок. Загальні фізичні властивості металів. Навчальна мета: спираючись на знання періодичного закону та типи хімічних зв’яз...
10480. Насичені вуглеводні. Номенклатура 201 KB
  Дата: Тема: Урок залік з теми Насичені вуглеводні. Номенклатура.€ Тип уроку: урок застосування знань умінь та навичок. Навчальна мета: Конкретизувати та поглибити знання учнів з теми Насичені вуглеводніâ€. Навчити учнів застосовувати загальні зако...
10481. Семінар з теми Ненасичені вуглеводні етиленового ряду 177 KB
  Дата: Тема: Семінар з теми Ненасичені вуглеводні етиленового ряду Навчальна мета: Конкретизувати та поглибити знання учнів з теми Ненасичені вуглеводні етиленового рядуâ€; Навчити учнів застосовувати загальні закономірності для пояснення властивосте
10482. Ненасичені вуглеводні. Етилен як представник ненасичених вуглеводнів. Склад молекули, електронна та структурна формули, sp2-гібридизація електронів, σ- та π-звязки 63 KB
  Тема: Ненасичені вуглеводні. Етилен як представник ненасичених вуглеводнів. Склад молекули електронна та структурна формули sp2гібридизація електронів σ та πзв’язки. Навчальна мета: сформувати поняття про новий гомологічний ряд – алкени; ознайомити з новим видом гі...
10483. Ненасичені вуглеводні. Етилен як представник ненасичених вуглеводнів. Склад молекули, електронні та структурні формули, кратні звязки 64.5 KB
  Тема: Ненасичені вуглеводні. Етилен як представник ненасичених вуглеводнів. Склад молекули електронні та структурні формули кратні зв’язки. Гомологи етилену. Ізомерія карбонового скелету і положення кратного зв’язку. Номенклатура алкенів. Мета: навчальна: сформуват...
10484. Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори 56 KB
  Тема: Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори. Навчальна мета: розглянути основні лабораторні способи добування кисню дати уявлення про реакцію розкладу каталізатор. Виховна мета: виховувати в учнів самостійність вміння виконува
10485. Оксисен. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості 53 KB
  Тема: Оксисен. Кисень склад його молекули фізичні властивості. Мета: навчальна: повторити класифікацію речовин за складом. Ознайомити з хімічним елементом Оксигеном. Вивчити склад фізичні властивості способи добування і збирання фізіологічну дію кисню. Сформувати