20072

Схемы включения резистивных преобразователей.

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

I=E RxRИПRлсRE При изменении сопротивления резистивного преобразователя Rx изменяется ток Iр в цепи и следовательно показания прибора ИП. достоинства: простота Делитель напряжения E= IR1 Rx UХ= I Rx= E Rx Rx R1 Потенциометрическая схема включения резистивных преобразователей напряжение от источника питания E подается на крайние выходы резистивного преобразователя Rx. При этом напряжение нагрузки пропорционально перемещению движка при линейной функции...

Русский

2013-07-25

86 KB

7 чел.

Схемы включения резистивных преобразователей.

Делитель тока и делитель напряжения

Делитель тока

данная цепь состоит из источника питания Е, Rx – резистивный преобразователь, измерительный прибор ИП, RЛС – сопротивление линии связи, RБ – балансовое сопротивление, для того чтобы не было max токов.

               I=E/Rx+RИП+Rлс+RE

При изменении сопротивления резистивного преобразователя Rx  изменяется ток Iр в цепи и следовательно показания прибора ИП.

достоинства: простота

Делитель напряжения

                            E= I(R1+ Rx)

      

                          UХ= I Rx= E Rx / Rx+ R1

Потенциометрическая схема включения резистивных преобразователей

напряжение от источника питания E подается на крайние выходы резистивного преобразователя Rx.

Выходное напряжение Uн подается на нагрузку Rн ,с одного из крайних выводов, из подвижного контакта. Если Rн>> Rx, то током через Rн можно пренебречь и преобразователь работает в режиме холостого хода. При этом напряжение нагрузки пропорционально перемещению движка при линейной функции преобразования преобразователя.

Нелинейность проявляется из-за последовательного соединения резистора R1, двух параллельно соединенных резисторов R11 и Rн. Нелинейность определяется коэфф. нагрузки

α= Rп/ Rн, где Rп- сопротивление преобразователя. Данную схему можно использовать для работы при переменном сигнале первичного преобразователя.

 

Для повышения чувствительности схемы в выходную цепь вкл. емкость.

Достоинства: исключается температурная погрешность из-за разогрева преобразователя и элементов схемы; в режиме холостого хода характеристика схемы линейна при линейной функции преобразовании Rx; возможность установки схемы на нулевое выходное напряжение. Недостатки: нелинейность характеристики при сопротивлении нагрузки Rн сравнимой с сопротивлением Rx; погрешность от нестабильности источника питания.

Мостовая схема вкл. резистивных преобразователей

Ветви с сопротивлением R1, R2, R3, R4 наз. плечами моста.

Ветви включающие Rн и E наз. диагоналями моста. E- диагональ питания, включающая Rн выходная или измерительная диагональ. При R1 относящемся к R2 как R3 к R4, то к в  измерительной диагонали равен 0 и мост находится в состоянии баланса. Чаще всего мост бывает симметричным, существует 2 вида симметрии: 1. относительно измерительной диагонали R1= R2; R3= R4. 2. относительно диагонали питания R1= R3; R2= R4. при линейной характеристики Rx и высоком сопротивлении Rн схема имеет линейную характеристику.

EMBED AutoCAD.Drawing.15  

EMBED AutoCAD.Drawing.15  

EMBED AutoCAD.Drawing.15  

EMBED AutoCAD.Drawing.15  

EMBED AutoCAD.Drawing.15  

EMBED AutoCAD.Drawing.15  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23084. Синхронний детектор 294.5 KB
  Якщо потенціал на вході такого детектора вище деякого рівня обумовленого відмиканням діода то цей сигнал накопичується на виході як правило на конденсаторі фільтра і таким чином фіксується. 7 Тоді коефіцієнт передачі детектора визначений як відношення амплітуди вихідної напруги до амплітуди вхідної напруги дорівнює: . 8 Таким чином частотна характеристика детектора з гармонійною модуляцією мал. Частотна характеристика детектора з гармонійною модуляцією Рис.
23085. ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ 352 KB
  Метод лічби одноелектронних імпульсів. Опис спектрофотометра СФ5 Тут Ви познайомитеся із можливістю виміру інтенсивності потоку випромінювання шляхом підрахунку кількості електричних імпульсів на виході приймача випромінювання здійснюючи таким чином цифрову обробку оптичної інформації. Теоретична частина Метод лічби одноелектронних імпульсів може бути застосований лише для дуже вузького кола приймачів випромінювання ПВ які мають внутрішнє підсилення фотоелектронних помножувачів ФЕП і лавинних фотодіодів ЛФД.
23086. Вимірювання форми імпульсу випромінювання 196 KB
  Якщо реєструємий імпульс однократний і більш того шуми в його присутності перевищують рівень корисного сигналу то проблема виділення сигналу із шуму стає практично нерозв'язною. У випадку ж повторюваних імпульсів у нас з'являється можливість у присутності нерегулярних перешкод застосувати метод накопичення тобто багаторазово і незалежно вимірювати миттєві значення амплітуди імпульсу в різних частинах періоду повторення для того щоб можна було знайти усереднені значення рівня сигналу що відповідають різним моментам часу. Ілюстрація...
23087. Реєстрація спектрів пропускання 137.5 KB
  Опис спектрофотометра СФ5 У цій лабораторній роботі Ви познайомитеся з принципом дії спектрофотометрів оптикоелектронних приладів призначених для вимірювання спектрів пропускання поглинання особливостями методики вимірювання цих спектрів а також способами визначення кольорових координат. Проходження світла через будьякі середовища завжди супроводжується втратами повязаними з поглинання та розсіюванням. Коефіцієнт екстинкції коефіцієнт поглинання.1 або словами потужність яка віднімається у паралельного пучка світла за...
23088. Реєстрація спектрів випромінювання 167 KB
  Вимірювання форми імпульсу випромінювання. Реєстрація спектрів випромінювання. Терміни та визначення Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла.
23089. Фотоелектронний помножувач 310 KB
  Опис спектрофотометра СФ5 У цій лабораторній роботі Ви познайомитеся з пристроєм принципом дії характеристиками фотоелектронного помножувача ФЕП особливостями методики вимірювання цих характеристик а також способами реєстрації слабких світлових потоків за допомогою ФЕП. Схема включення ФЕП показана на мал. Після nго динода електрони збираються на аноді ФЕП. Якщо струм катода ic то анодний струм ФЕП 1 де темновой струм mго динода.
23090. ФОТОДІОДИ 172 KB
  У рівноважному стані рівні Фермі обох напівпровідників вирівнюються а енергетичні зони утворять потенційний бар'єр для основних носіїв мал. Мал. При прикладанні до pnпереходу зовнішньої напруги в прямій полярності тобто до pобласті та до nобласті бар'єр знижується мал. При зворотному зміщенні pnпереходу зовнішнє поле складається з внутрішнім підвищуючи потенційний бар'єр мал.
23091. ЕЛЕКТРОМЕТР 319.5 KB
  Електрометричний вимірювач струму. Опис спектрофотометра СФ5 Ця лабораторна робота знайомить із принципами вимірювання і будовою електрометричних вимірювачів струму їхньою конструкцією і способами визначення основних характеристик що дозволяють використовувати такі прилади разом з фотоелектронними помножувачами ФЕП і фотодіодами ФД для реєстрації слабких потоків випромінювання. За допомогою електрометричних вимірювачів реалізується метод виміру постійного струму застосовуваний для таких приймачів випромінювання що мають малий рівень...
23092. Рівняння максвела як узагальнення експериментальних фактів 70.5 KB
  Рівняння максвела як узагальнення експериментальних фактів. Рівняння Максвела сформульовані на основі узагальнення емпіричних законів електричних та магнітних явищ. Ці рівняння звязують величини що характеризують електромагнітне поле з його джерелами та з розподілами в просторі електричних зарядів та струмів. Перше рівняння максвела є узагальненням емпіричного закону БіоСавара.